httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From no...@apache.org
Subject svn commit: r650596 [8/8] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/
Date Tue, 22 Apr 2008 17:53:26 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18
2008
@@ -1,243 +1,243 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-   -->
-<title>Durdurma ve Yeniden Başlatma - Apache HTTP Sunucusu</title>
-<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
-<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
-<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
-<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page"><div id="page-header">
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
-<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
-<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
-<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif"
/></a></div>
-<div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div
id="preamble"><h1>Durdurma ve Yeniden Başlatma</h1>
-<div class="toplang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de"
rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a>
|
-<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a>
|
-<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
-<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
-<a href="./ru/stopping.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
-<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div>
-
-  <p>Bu belge Apache HTTPd’nin Unix benzeri sistemlerde durdurulması ve
-   yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
-   kullanıcıları Apache HTTPd’yi bu platformlarda nasıl denetimlerine
-   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache
-   HTTPd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x
ve
-   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">Apache
-   HTTPd’nin Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
-   bakabilirler.</p>
-</div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#term">Hemen Durdur</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#graceful">Nazikçe
Yeniden Başlat</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#hup">Hemen Yeniden
Başlat</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#race">Ek: Sinyaller
ve yarış koşulları</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code
class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code
class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li><li><a
href="invoking.html">Başlatma</a></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
-
-  <p>Apache HTTPd’yi durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
süreçlerine bir sinyal göndermeniz gerekir.
-   Sinyal göndermek için iki yol vardır. İlki, süreçlere doğrudan sinyal
-   göndermek için unix <code>kill</code> komutunun kullanımıdır. Bu
-   suretle, sisteminizde çalışmakta olan bir çok <code class="program"><a
href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
-   sürecini uyarabilirsiniz ama süreç kimliği <code class="directive"><a
href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> yönergesi ile belirtilen
dosyada
-   tutulan ana süreç dışında hiçbirine sinyal göndermemelisiniz. Başka
-   bir deyişle, ana süreç haricinde hiçbir sürece sinyal göndermeye normal
-   olarak ihtiyacınız olmaması gerekir. Ana sürece gönderebileceğiniz
-   üç çeşit sinyal vardır:
-   <code><a href="#term">TERM</a></code>,
-   <code><a href="#hup">HUP</a></code> ve
-   <code><a href="#graceful">USR1</a></code>. Bunlar yeri geldikçe
-   açıklanacaktır.</p>
-
-  <p>Ana sürece <code>kill</code> ile sinyal göndermek için şöyle
bir
-   komut verebilirsiniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>kill -TERM `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`</code></p></div>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
süreçlerine sinyal göndermenin ikinci yolu
-   <code>-k</code> komut satırı seçeneğini şu değerlerden biri ile
-   kullanmaktır: <code>stop</code>, <code>restart</code> ve
-   <code>graceful</code>. Bunlar aşağıda açıklanacaktır.
-   <code>-k</code> komut satırı seçeneği
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
ait olsa da ana sürece bu sinyalleri
-   göndermek için <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
betiğini kullanmanızı
-   öneririz. <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>,
komut satırı seçeneklerini
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
aktaracaktır.</p>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
sinyal gönderdikten sonra olup biteni şu
-   komutla izleyebilirsiniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>tail -f /usr/local/apache2/logs/error_log</code></p></div>
-
-  <p>Bu örnekleri, kendi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code>
yönergelerinizdeki
-   ayarlara uygun olarak değiştirdikten sonra kullanınız.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="term" id="term">Hemen Durdur</a></h2>
-
- <dl><dt>Sinyal: TERM</dt>
-  <dd><code>apachectl -k stop</code></dd>
- </dl>
-
-  <p>Ana sürece <code>TERM</code> veya <code>stop</code>
sinyali
-   göndererek tüm çocukların bir an önce öldürülmeye çalışılmasını sağlamış
-   olursunuz. Tüm çocukların öldürülmesi bir kaç saniye sürebilir. Son
-   olarak ana süreç çıkacaktır. Yanıtlanmakta olan istekler hemen
-   sonlandırılacak ve artık isteklere yanıt verilmeyecektir.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="graceful" id="graceful">Nazikçe Yeniden Başlat</a></h2>
-
- <dl><dt>Sinyal: USR1</dt>
-  <dd><code>apachectl -k graceful</code></dd>
- </dl>
-
-  <p>Ana sürece <code>USR1</code> veya <code>graceful</code>
sinyalinin
-   gönderilmesi, çocuklara ellerindeki mevcut işleri bitirdikten sonra
-   (veya sundukları bir şey yoksa hemen) çıkmalarının <em>önerilmesi</em>
-   demektir. Ana süreç kendi yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve
-   kendi günlük dosyalarını yeniden açar. Ana sürecin öldürdüğü her sürecin
-   yerine yeni yapılandırma <em>kuşağından</em> bir süreç başlatır
ve hemen
-   yeni isteklere hizmet sunulmaya başlanır.</p>
-
-  <div class="note">Belli platformlarda, nazikçe yeniden başlatma için
-   <code>USR1</code> sinyalinin kullanılmasına izin verilmez. Bu gibi
-   durumlarda, <code>WINCH</code> gibi başka bir sinyal kullanılabilir.
-   <code>apachectl graceful</code> komutu platformunuz için doğru sinyali
-   gönderecektir.</div>
-
-  <p>Bu kod MPM’lerin süreçleri denetleyen yönergelerine daima uyacak
-   şekilde tasarlanmıştır. Bu suretle, istemcilere hizmet sunacak çocuk
-   süreçler ve evreler, yeniden başlatma işleminde de uygun sayıda
-   sağlanmış olur. Bununla birlikte, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
yönergesinde şöyle
-   davranılır: İlk saniye içinde en azından <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
sayıda yeni çocuk
-   oluşturulmamışsa iş olmayan bir devreyi geçiştirecek kadarı oluşturulur.
-   Ardından sunucunun mevcut yükünü karşılamak için gereken sayıda çocuk
-   süreç oluşturulur. Bu suretle, kod her ikisi için de gereğini yerine
-   getirmeye çalışmış olur.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
kullanıcıları <code>USR1</code>
-   gönderildiği zaman sunucu istatistiklerinin sıfırlanmadığı konusunda
-   uyarılacaktır. Kod, sunucunun yeni isteklere yanıt veremediği zamanı en
-   aza indirmenin yanısıra ayar parametrelerinize de uymak üzere
-   tasarlanmıştır (yeni istekler işletim sistemi tarafından kuyruğa
-   alınacağından bir istek kaybı olayı yaşanmaz). Bunu sağlamak için, her
-   iki kuşağın çocuklarının izini sürecek bir <em>çetele</em> tutulur.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
modülü, nazikçe yeniden başlat komutunun
-   verilmesinden önce başlamış ve sunulmaya devam eden isteklere bakan
-   çocukları imlemek için ayrıca bir <code>G</code> (Graceful’un baş
harfi)
-   kullanır.</p>
-
-  <p>Günlük dosyası döndürme betiğine, yeniden başlatma öncesi günlüğe
yazan
-   tüm çocukların işini bitirdiğini <code>USR1</code> kullanarak
-   bildirmenin bir yolu yoktur. Önerimiz, eski günlük kaydı üzerinde bir
-   işlem yapmaya başlamadan önce <code>USR1</code> sinyali gönderilmesinin
-   ardından belli bir süre beklenilmesi olacaktır. Örneğin, düşük band
-   genişliğine sahip istemcilere hizmet sunan çoğu sürecin işinin 10
-   dakikadan önce bitmeyeceğini gözönüne alarak eski günlük üzerinde işlem
-   yapmaya başlamak için 15 dakika beklenebilir.</p>
-
-  <div class="note">Bir yeniden başlatma isteğinde, eğer yapılandırma dosyalarınızda
bir
-   hata varsa sunucu yeniden başlamaz ve bir hata ile çıkar. Nazikçe
-   yeniden başlatma durumunda ana süreç çıkarken çocuklarını çalışır durumda
-   bırakır. (Bunlar, ellerindeki istekler bitince ‘nazikçe çıkacak’ olan
-   çocuk süreçlerdir.) Eğer sunucuyu yeniden başlatmaya çalışırsanız bu
-   sorunlara yol açar; örneğin, dinleyeceği portları bağlayamayabilir. Bir
-   yeniden başlatma öncesinde yapılandırma dosyalarınızın sözdizimini
-   <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile sınayabilirsiniz (bkz,
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>).
 Ancak, bu hala sunucunuzun düzgünce yeniden
-   başlatılmasını garanti etmeyecektir. Yapılandırma dosyalarınızı
-   sözdizimi denetiminin yanında anlamlandırılması bakımından da sınamak
-   için <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin
root olmayan bir kullanıcı tarafından
-   çalıştırılmasını deneyebilirsiniz. Eğer yapılandırma dosyalarında bir
-   hata yoksa soketleri ve günlük dosyalarını açmaya çalışırken root
-   aidiyetinde çalışmadığından veya çalışmakta olan asıl sunucu bu portları
-   zaten dinlediğinden başarısız olacaktır. Eğer başka bir sebeple
-   başarısız olursa olası sebep bir yapılandırma dosyası hatasıdır ve asıl
-   sunucuya ‘nazikçe yeniden başla’ komutunu vermeden önce bu hatayı
-   düzeltmeniz gerekir.</div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="hup" id="hup">Hemen Yeniden Başlat</a></h2>
-
- <dl><dt>Sinyal: HUP</dt>
-  <dd><code>apachectl -k restart</code></dd>
- </dl>
-
-  <p>Ana sürece <code>HUP</code> veya <code>restart</code>
sinyalinin
-   gönderilmesi tüm çocukların <code>TERM</code> sinyali gönderilmiş
gibi
-   öldürülmesine sebep olur fakat ana sürecin çıkmasını sağlamaz.
-   Ana süreç yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve günlük kayıt
-   dosyalarını yeniden açar. Bunların ardından isteklere yanıt verecek yeni
-   kuşak çocukları oluşturmaya başlar.</p>
-
-  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
kullanıcıları bir <code>HUP</code> sinyali
-   gönderildiğinde sunucu istatistiklerinin sıfırlandığı konusunda
-   uyarılırlar.</p>
-
-  <div class="note">Eğer yapılandırma dosyalarınızda sözdizimi hatası varsa
yeniden
-   başlatma işlemi gerçekleşmez ve ana süreç bir hata vererek çıkar.
-   Bundan kaçınmak için önceki yönteme bakınız.</div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="race" id="race">Ek: Sinyaller ve yarış koşulları</a></h2>
-
-  <p>Apache 1.2b9 sürümü öncesinde, yeniden başlatma ve ölüm sinyalleri ile
-   ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli yarış koşulları vardı. (Basitçe, bir
-   yarış koşulu zamanlama ile ilgili bir sorundur; yanlış zamanda veya
-   yanlış sırada oluşan bir şey istenmeyen sonuçlara yol açarken, aynı şey
-   doğru zaman ve doğru sırada oluştuğunda herşey yolunda gider.) Bu tür
-   mimarilerde elimizden geldiği kadar bu sorunları giderecek doğru
-   özellikleri kullanmaya gayret etsek de belli mimarilerde hala yarış
-   koşullarının ortaya çıkma olasılığı bulunduğunu belirtmek gerekir.</p>
-
-  <p>Disk üzerinde <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code>
dosyası tutan mimarilerde
-   çetele bozulması olasılığı gündeme gelebilir. Bu durum, "bind:
-   Address already in use" (<code>HUP</code> sonrası) veya "long lost
-   child came home!" (<code>USR1</code> sonrası) iletileriyle
-   sonuçlanabilir. İkincisi sadece çetele kaybına sebep olurken birincisi
-   ölümcül bir hatadır. Bu bakımdan, normalde nazikçe yeniden başlatma
-   kullanıp ara sıra normal yeniden başlatma yapılması önerilebilir. Bu
-   sorunları kitabına uydurmak çok zordur fakat şans eseri çoğu mimari bir
-   çetele dosyası gerektirmemektedir. Çetele dosyası kullanan mimariler
-   için <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code>
belgesine
-   bakınız.</p>
-
-  <p>Kalıcı HTTP bağlantısı (KeepAlive) üzerinden ikinci ve sonraki
-   isteklerle ilgili olarak her çocuk süreçte bir yarış koşulu oluşma
-   olasılığı küçük de olsa bütün mimarilerde vardır. İstek satırı
-   okunduktan sonra hiçbir istek başlığı okunmadan çıkabilir. Bu durum 1.2
-   sürümünde geç de olsa farkedilmiş ve düzeltme yoluna gidilmiştir. Teorik
-   olarak, ağ gecikmeleri ve sunucu zaman aşımları nedeniyle KeepAlive
-   istemcisi açısından bu olaylar beklenmediğinden, bu önemli bir konu
-   değildir. Uygulamada ise, ne sunucuyu ne de istemciyi etkilediği
-   görülmez; bir deneme ortamında sunucu saniyede 20 kere yeniden
-   başlatılmış ve istemciler boş belge veya bozuk resim almadan siteyi
-   başarıyla gezmişlerdir.</p>
-</div></div>
-<div class="bottomlang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de"
rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a>
|
-<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a>
|
-<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
-<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
-<a href="./ru/stopping.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
-<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div><div id="footer">
-<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Durdurma ve Yeniden Başlatma - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main
stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all"
type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css"
/>
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif"
/></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP
Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a>
&gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div
id="preamble"><h1>Durdurma ve Yeniden Başlatma</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de"
rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a>
|
+<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a>
|
+<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
+<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="./ru/stopping.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu belge Apache HTTPd’nin Unix benzeri sistemlerde durdurulması ve
+   yeniden başlatılması konularını kapsar. Windows NT, 2000 ve XP
+   kullanıcıları Apache HTTPd’yi bu platformlarda nasıl denetimlerine
+   alacaklarını öğrenmek için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache
+   HTTPd’nin Bir Hizmet Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına, Windows 9x
ve
+   ME kullanıcıları ise <a href="platform/windows.html#wincons">Apache
+   HTTPd’nin Bir Konsol Uygulaması Olarak Çalıştırılması</a> sayfasına
+   bakabilirler.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#term">Hemen Durdur</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#graceful">Nazikçe
Yeniden Başlat</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#hup">Hemen Yeniden
Başlat</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#race">Ek: Sinyaller
ve yarış koşulları</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><code
class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code
class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li><li><a
href="invoking.html">Başlatma</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTPd’yi durdurmak ve yeniden başlatmak için çalışan
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
süreçlerine bir sinyal göndermeniz gerekir.
+   Sinyal göndermek için iki yol vardır. İlki, süreçlere doğrudan sinyal
+   göndermek için unix <code>kill</code> komutunun kullanımıdır. Bu
+   suretle, sisteminizde çalışmakta olan bir çok <code class="program"><a
href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   sürecini uyarabilirsiniz ama süreç kimliği <code class="directive"><a
href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code> yönergesi ile belirtilen
dosyada
+   tutulan ana süreç dışında hiçbirine sinyal göndermemelisiniz. Başka
+   bir deyişle, ana süreç haricinde hiçbir sürece sinyal göndermeye normal
+   olarak ihtiyacınız olmaması gerekir. Ana sürece gönderebileceğiniz
+   üç çeşit sinyal vardır:
+   <code><a href="#term">TERM</a></code>,
+   <code><a href="#hup">HUP</a></code> ve
+   <code><a href="#graceful">USR1</a></code>. Bunlar yeri geldikçe
+   açıklanacaktır.</p>
+
+  <p>Ana sürece <code>kill</code> ile sinyal göndermek için şöyle
bir
+   komut verebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>kill -TERM `cat /usr/local/apache2/logs/httpd.pid`</code></p></div>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
süreçlerine sinyal göndermenin ikinci yolu
+   <code>-k</code> komut satırı seçeneğini şu değerlerden biri ile
+   kullanmaktır: <code>stop</code>, <code>restart</code> ve
+   <code>graceful</code>. Bunlar aşağıda açıklanacaktır.
+   <code>-k</code> komut satırı seçeneği
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
ait olsa da ana sürece bu sinyalleri
+   göndermek için <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
betiğini kullanmanızı
+   öneririz. <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>,
komut satırı seçeneklerini
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
aktaracaktır.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye
sinyal gönderdikten sonra olup biteni şu
+   komutla izleyebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>tail -f /usr/local/apache2/logs/error_log</code></p></div>
+
+  <p>Bu örnekleri, kendi <code class="directive"><a href="./mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#pidfile">PidFile</a></code>
yönergelerinizdeki
+   ayarlara uygun olarak değiştirdikten sonra kullanınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="term" id="term">Hemen Durdur</a></h2>
+
+ <dl><dt>Sinyal: TERM</dt>
+  <dd><code>apachectl -k stop</code></dd>
+ </dl>
+
+  <p>Ana sürece <code>TERM</code> veya <code>stop</code>
sinyali
+   göndererek tüm çocukların bir an önce öldürülmeye çalışılmasını sağlamış
+   olursunuz. Tüm çocukların öldürülmesi bir kaç saniye sürebilir. Son
+   olarak ana süreç çıkacaktır. Yanıtlanmakta olan istekler hemen
+   sonlandırılacak ve artık isteklere yanıt verilmeyecektir.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="graceful" id="graceful">Nazikçe Yeniden Başlat</a></h2>
+
+ <dl><dt>Sinyal: USR1</dt>
+  <dd><code>apachectl -k graceful</code></dd>
+ </dl>
+
+  <p>Ana sürece <code>USR1</code> veya <code>graceful</code>
sinyalinin
+   gönderilmesi, çocuklara ellerindeki mevcut işleri bitirdikten sonra
+   (veya sundukları bir şey yoksa hemen) çıkmalarının <em>önerilmesi</em>
+   demektir. Ana süreç kendi yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve
+   kendi günlük dosyalarını yeniden açar. Ana sürecin öldürdüğü her sürecin
+   yerine yeni yapılandırma <em>kuşağından</em> bir süreç başlatır
ve hemen
+   yeni isteklere hizmet sunulmaya başlanır.</p>
+
+  <div class="note">Belli platformlarda, nazikçe yeniden başlatma için
+   <code>USR1</code> sinyalinin kullanılmasına izin verilmez. Bu gibi
+   durumlarda, <code>WINCH</code> gibi başka bir sinyal kullanılabilir.
+   <code>apachectl graceful</code> komutu platformunuz için doğru sinyali
+   gönderecektir.</div>
+
+  <p>Bu kod MPM’lerin süreçleri denetleyen yönergelerine daima uyacak
+   şekilde tasarlanmıştır. Bu suretle, istemcilere hizmet sunacak çocuk
+   süreçler ve evreler, yeniden başlatma işleminde de uygun sayıda
+   sağlanmış olur. Bununla birlikte, <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
yönergesinde şöyle
+   davranılır: İlk saniye içinde en azından <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>
sayıda yeni çocuk
+   oluşturulmamışsa iş olmayan bir devreyi geçiştirecek kadarı oluşturulur.
+   Ardından sunucunun mevcut yükünü karşılamak için gereken sayıda çocuk
+   süreç oluşturulur. Bu suretle, kod her ikisi için de gereğini yerine
+   getirmeye çalışmış olur.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
kullanıcıları <code>USR1</code>
+   gönderildiği zaman sunucu istatistiklerinin sıfırlanmadığı konusunda
+   uyarılacaktır. Kod, sunucunun yeni isteklere yanıt veremediği zamanı en
+   aza indirmenin yanısıra ayar parametrelerinize de uymak üzere
+   tasarlanmıştır (yeni istekler işletim sistemi tarafından kuyruğa
+   alınacağından bir istek kaybı olayı yaşanmaz). Bunu sağlamak için, her
+   iki kuşağın çocuklarının izini sürecek bir <em>çetele</em> tutulur.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
modülü, nazikçe yeniden başlat komutunun
+   verilmesinden önce başlamış ve sunulmaya devam eden isteklere bakan
+   çocukları imlemek için ayrıca bir <code>G</code> (Graceful’un baş
harfi)
+   kullanır.</p>
+
+  <p>Günlük dosyası döndürme betiğine, yeniden başlatma öncesi günlüğe
yazan
+   tüm çocukların işini bitirdiğini <code>USR1</code> kullanarak
+   bildirmenin bir yolu yoktur. Önerimiz, eski günlük kaydı üzerinde bir
+   işlem yapmaya başlamadan önce <code>USR1</code> sinyali gönderilmesinin
+   ardından belli bir süre beklenilmesi olacaktır. Örneğin, düşük band
+   genişliğine sahip istemcilere hizmet sunan çoğu sürecin işinin 10
+   dakikadan önce bitmeyeceğini gözönüne alarak eski günlük üzerinde işlem
+   yapmaya başlamak için 15 dakika beklenebilir.</p>
+
+  <div class="note">Bir yeniden başlatma isteğinde, eğer yapılandırma dosyalarınızda
bir
+   hata varsa sunucu yeniden başlamaz ve bir hata ile çıkar. Nazikçe
+   yeniden başlatma durumunda ana süreç çıkarken çocuklarını çalışır durumda
+   bırakır. (Bunlar, ellerindeki istekler bitince ‘nazikçe çıkacak’ olan
+   çocuk süreçlerdir.) Eğer sunucuyu yeniden başlatmaya çalışırsanız bu
+   sorunlara yol açar; örneğin, dinleyeceği portları bağlayamayabilir. Bir
+   yeniden başlatma öncesinde yapılandırma dosyalarınızın sözdizimini
+   <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile sınayabilirsiniz (bkz,
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>).
 Ancak, bu hala sunucunuzun düzgünce yeniden
+   başlatılmasını garanti etmeyecektir. Yapılandırma dosyalarınızı
+   sözdizimi denetiminin yanında anlamlandırılması bakımından da sınamak
+   için <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin
root olmayan bir kullanıcı tarafından
+   çalıştırılmasını deneyebilirsiniz. Eğer yapılandırma dosyalarında bir
+   hata yoksa soketleri ve günlük dosyalarını açmaya çalışırken root
+   aidiyetinde çalışmadığından veya çalışmakta olan asıl sunucu bu portları
+   zaten dinlediğinden başarısız olacaktır. Eğer başka bir sebeple
+   başarısız olursa olası sebep bir yapılandırma dosyası hatasıdır ve asıl
+   sunucuya ‘nazikçe yeniden başla’ komutunu vermeden önce bu hatayı
+   düzeltmeniz gerekir.</div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="hup" id="hup">Hemen Yeniden Başlat</a></h2>
+
+ <dl><dt>Sinyal: HUP</dt>
+  <dd><code>apachectl -k restart</code></dd>
+ </dl>
+
+  <p>Ana sürece <code>HUP</code> veya <code>restart</code>
sinyalinin
+   gönderilmesi tüm çocukların <code>TERM</code> sinyali gönderilmiş
gibi
+   öldürülmesine sebep olur fakat ana sürecin çıkmasını sağlamaz.
+   Ana süreç yapılandırma dosyalarını yeniden okur ve günlük kayıt
+   dosyalarını yeniden açar. Bunların ardından isteklere yanıt verecek yeni
+   kuşak çocukları oluşturmaya başlar.</p>
+
+  <p><code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
kullanıcıları bir <code>HUP</code> sinyali
+   gönderildiğinde sunucu istatistiklerinin sıfırlandığı konusunda
+   uyarılırlar.</p>
+
+  <div class="note">Eğer yapılandırma dosyalarınızda sözdizimi hatası varsa
yeniden
+   başlatma işlemi gerçekleşmez ve ana süreç bir hata vererek çıkar.
+   Bundan kaçınmak için önceki yönteme bakınız.</div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="race" id="race">Ek: Sinyaller ve yarış koşulları</a></h2>
+
+  <p>Apache 1.2b9 sürümü öncesinde, yeniden başlatma ve ölüm sinyalleri ile
+   ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli yarış koşulları vardı. (Basitçe, bir
+   yarış koşulu zamanlama ile ilgili bir sorundur; yanlış zamanda veya
+   yanlış sırada oluşan bir şey istenmeyen sonuçlara yol açarken, aynı şey
+   doğru zaman ve doğru sırada oluştuğunda herşey yolunda gider.) Bu tür
+   mimarilerde elimizden geldiği kadar bu sorunları giderecek doğru
+   özellikleri kullanmaya gayret etsek de belli mimarilerde hala yarış
+   koşullarının ortaya çıkma olasılığı bulunduğunu belirtmek gerekir.</p>
+
+  <p>Disk üzerinde <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code>
dosyası tutan mimarilerde
+   çetele bozulması olasılığı gündeme gelebilir. Bu durum, "bind:
+   Address already in use" (<code>HUP</code> sonrası) veya "long lost
+   child came home!" (<code>USR1</code> sonrası) iletileriyle
+   sonuçlanabilir. İkincisi sadece çetele kaybına sebep olurken birincisi
+   ölümcül bir hatadır. Bu bakımdan, normalde nazikçe yeniden başlatma
+   kullanıp ara sıra normal yeniden başlatma yapılması önerilebilir. Bu
+   sorunları kitabına uydurmak çok zordur fakat şans eseri çoğu mimari bir
+   çetele dosyası gerektirmemektedir. Çetele dosyası kullanan mimariler
+   için <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#scoreboardfile">ScoreBoardFile</a></code>
belgesine
+   bakınız.</p>
+
+  <p>Kalıcı HTTP bağlantısı (KeepAlive) üzerinden ikinci ve sonraki
+   isteklerle ilgili olarak her çocuk süreçte bir yarış koşulu oluşma
+   olasılığı küçük de olsa bütün mimarilerde vardır. İstek satırı
+   okunduktan sonra hiçbir istek başlığı okunmadan çıkabilir. Bu durum 1.2
+   sürümünde geç de olsa farkedilmiş ve düzeltme yoluna gidilmiştir. Teorik
+   olarak, ağ gecikmeleri ve sunucu zaman aşımları nedeniyle KeepAlive
+   istemcisi açısından bu olaylar beklenmediğinden, bu önemli bir konu
+   değildir. Uygulamada ise, ne sunucuyu ne de istemciyi etkilediği
+   görülmez; bir deneme ortamında sunucu saniyede 20 kere yeniden
+   başlatılmış ve istemciler boş belge veya bozuk resim almadan siteyi
+   başarıyla gezmişlerdir.</p>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/stopping.html" hreflang="de"
rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/stopping.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a>
|
+<a href="./es/stopping.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a>
|
+<a href="./ja/stopping.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
+<a href="./ko/stopping.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
+<a href="./ru/stopping.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a>
|
+<a href="./tr/stopping.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache
License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a>
| <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a>
| <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
 </body></html>Mime
View raw message