httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From no...@apache.org
Subject svn commit: r650596 [3/8] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/
Date Tue, 22 Apr 2008 17:53:26 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -1,380 +1,380 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-   -->
-<title>Derleme ve Kurulum - Apache HTTP Sunucusu</title>
-<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
-<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
-<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
-<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page"><div id="page-header">
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
-<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
-<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
-<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
-<div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Derleme ve Kurulum</h1>
-<div class="toplang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div>
-
-
-  <p>Bu belge Apache’nin sadece Unix ve Unix benzeri sistemlerde
-   derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde derleme ve kurulum
-   için <a href="platform/windows.html">Apache’nin Microsoft Windows ile
-   kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
-
-  <p>Apache 2.0’ın yapılandırma ve kurulum ortamı Apache 1.3’e göre tamamen değişmiştir. Apache 1.3, kurulumu kolaylaştırmak için özel bazı betikler kullanırdı. Apache 2.0 ise artık derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code> kullanmaktadır. </p>
-
-  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.0.50’den 2.0.51’e yükseltmek
-   gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
-   atlayınız.</p>
-
-</div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#requirements">Gereksinimler</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#download">İndirme</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#extract">Paketi açma</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#compile">Derleme</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">Kurulum</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>
-
-  <table>
-   
-   <tr>
-    <td><a href="#download">İndirme</a></td>
-
-    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
-    </td>
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#extract">Paketi açma</a></td>
-
-    <td><code>$ gzip -d httpd-2_0_<em>NN</em>.tar.gz<br />
-     $ tar xvf httpd-2_0_<em>NN</em>.tar</code></td><br />
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#configure">Yapılandırma</a></td>
-
-    <td><code>$ ./configure --prefix=<em>ÖNEK</em></code>
-    </td>
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#compile">Derleme</a></td>
-
-    <td><code>$ make</code> </td>
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#install">Kurulum</a></td>
-
-    <td><code>$ make install</code> </td>
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#customize">Kişiselleştirme</a></td>
-
-    <td><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code> </td>
-   </tr>
-
-   <tr>
-    <td><a href="#test">Deneme</a></td>
-
-    <td><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start</code>
-    </td>
-   </tr>
-  </table>
-
-  <p><em>NN</em> yerine kuracağınız alt sürümü, <code><em>ÖNEK</em></code>
-   yerine de dosya sisteminde sunucunun altına kurulacağı dizin yolunu
-   yazınız. <code><em>ÖNEK</em></code> belirtilmezse
-   <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlıdır.</p>
-
-  <p>Derleme ve kurulum işleminin her aşaması, Apache httpd’nin derlenmesi
-   ve kurulması için gerekenler başta olmak üzere aşağıda ayrıntılı olarak
-   açıklanmıştır.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>
-
-  <p>Apache’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
-
-  <dl>
-   <dt>Disk Alanı</dt>
-   <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
-    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
-    olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
-    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
-    gösterecektir.</dd>
-
-   <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
-   <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
-    tarafından dağıtılan <a href="http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html">GNU C derleyicisini
-    (GCC)</a> kullanmanız önerilir (2.7.2 sürümü uygundur). GCC yoksa en
-    azından satıcınızın derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin
-    olunuz. Ayrıca, <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği
-    yollarda <code>make</code> gibi temel derleme araçları da
-    bulunmalıdır.</dd>
-
-   <dt>Zamanın doğru belirlenmesi</dt>
-   <dd>HTTP protokolünün elemanları sunuldukları tarih ve saate göre ifade
-    edilirler. Bu bakımdan sisteminizdeki zaman ayarlama oluşumunun
-    ayarlarını gözden geçirmenizin tam sırasıdır. Bu amaçla, Ağ Zaman
-    Protokolüne (NTP) göre çalışan <code>ntpdate</code> veya
-    <code>xntpd</code> programları kullanılır. NTP yazılımları ve halka
-    açık zaman sunucuları hakkında daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://www.ntp.org">NTP sitesine</a> ve Usenet <a href="news:comp.protocols.time.ntp">comp.protocols.time.ntp</a> haber
-    grubuna bakınız.</dd>
-
-   <dt><a href="http://www.perl.org/">Perl 5</a> [SEÇİMLİK]</dt>
-   <dd>Perl ile yazılmış <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> veya
-    <code class="program"><a href="./programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code> gibi bazı betikleri desteklemek için
-    Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
-    yeterlidir). Eğer sisteminizde birden fazla Perl yorumlayıcı
-    kuruluysa (örneğin, sistem geneli için Perl 4, kendi kullanımızı için
-    Perl 5 kurulu olabilir), doğru sürümün kullanılacağından emin olmak
-    bunu <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine <code>--with-perl</code>
-    seçeneğini kullanarak belirtmeniz önerilir. Eğer
-    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği sisteminizde Perl 5 yorumlayıcısı
-    bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
-    2.0’ın derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
-  </dl>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="download" id="download">İndirme</a></h2>
-
-  <p>Apache HTTP Sunucusunu, çeşitli yansıların da listelendiği <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Apache HTTP Sunucusu
-   indirme sayfasından</a> indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler
-   kullanan Apache kullanıcılarının kaynak paketlerinden birini indirip
-   derlemeleri daha iyi olacaktır. Derleme işlemi (aşağıda açıklanmıştır)
-   kolaydır ve sunucunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak kişiselleştirmenize
-   imkan tanır. Ayrıca, hazır derlenmiş paketler çoğunlukla en son kaynak
-   sürüm kadar güncel değildirler. Eğer böyle bir paket indirmişseniz,
-   kurarken paketin içinde bulunan <code>INSTALL.bindist</code>
-   dosyasındaki talimatlara uyunuz.</p>
-
-  <p>İndirme işleminin ardından Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve
-   değişikliğe uğramamış olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu indirilen
-   tar paketinin PGP imzasına göre sınanması ile sağlanabilir. Bunun nasıl
-   yapılacağı <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#verify">indirme
-   sayfasında</a> anlatıldığı gibi <a href="http://httpd.apache.org/dev/verification.html">PGP
-   kullanımının</a> anlatıldığı daha geniş bir örnek de vardır.</p>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>
-
-  <p>Apache HTTPD tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
-   arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-$ gzip -d httpd-2_0_<em>NN</em>.tar.gz<br />
-$ tar xvf httpd-2_0_<em>NN</em>.tar
-</code></p></div>
-
-  <p>Bu işlem bulunduğunuz dizinin içinde dağıtımın kaynak dosyalarını
-   içeren yeni bir dizin oluşturacaktır. Sunucuyu derleme işlmine
-   başlayabilmek için önce <code>cd</code> ile bu dizine geçmelisiniz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="configure" id="configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></h2>
-
-  <p>Sonraki adım, Apache kaynak ağacının platformunuza ve kişisel
-   gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu işlem dağıtımın
-   kök dizininde bulunan <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği kullanılarak
-   yapılır. (Apache kaynak ağacının CVS sürümünü
-   indiren geliştiricilerin sistemlerinde <code>autoconf</code> ve
-   <code>libtool</code> kurulu olması ve sonraki adıma geçmek için
-   <code>buildconf</code> çalıştırmaları gerekir. Bu işlem resmi
-   dağıtımlar için gerekli değildir.)</p>
-
-  <p>Kaynak ağacını tamamen öntanımlı seçenekler kullanılarak derlemek için
-   <code>./configure</code> komutunu vermek yeterlidir. Öntanımlı
-   seçenekleri değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği
-   çeşitli değişkenler ve komut satırı seçenekleri kabul eder.</p>
-
-  <p>En önemli seçenek, Apache’nin kurulacağı yerin belirlenmesini,
-   dolayısıyla Apache’nin bu konumda doğru olarak çalışması için
-   yapılandırılmasını sağlayan <code>--prefix</code>’tir. Kurulacak
-   dosyaların yerleri ile ilgili daha ayrıntılı denetim ek <a href="programs/configure.html#installationdirectories">yapılandırma
-   seçenekleri</a> ile mümkün kılınmıştır.</p>
-
-  <p>Bu noktada ayrıca, Apache’de hangi özelliklerin bulunmasını
-   istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
-   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
-   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
-   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
-   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
-   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
-   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
-   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
-   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
-   <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
-   edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
-   modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
-   seçenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız.</p>
-
-  <p>Ek olarak, bazen kullandığınız derleyici, kütüphaneler veya başlık
-   dosyalarının yerleri hakkında <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
-   ilave bilgiler sağlamanız gerekir. Bu işlem
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine ya ortam değişkenleriyle ya da
-   komut satırı seçenekleriyle bilgi aktarılarak yapılır. Daha fazla bilgi
-   için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
-
-  <p>Apache’yi derlerken ne gibi olasılıklara sahip olduğunuz hakkında bir
-   izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
-   örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
-   dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
-   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ve
-   <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
-   daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
-
-<div class="example"><p><code>
-   $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
-    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
-    --enable-rewrite=shared \<br />
-    --enable-speling=shared
-</code></p></div>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
-   mevcut özelliklerin işe yararlığını sınamak ve sonradan sunucuyu
-   derlemek için kullanılacak Makefile dosyalarını oluşturmak için bir kaç
-   dakika çalışacaktır.</p>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinin tamamı ayrıtılı olarak
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasında açıklanmıştır.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="compile" id="compile">Derleme</a></h2>
-
-  <p>Artık, Apache paketini şekillendiren çeşitli parçaları derlemek için
-   basitçe aşağıdaki komutu verebilirsiniz:</p>
-
-<div class="example"><p><code>$ make</code></p></div>
-
-  <p>Bu komutu verdikten sonra lütfen sabırlı olunuz. Temel yapılandırmanın
-   derlenmesi bir Pentium III/Linux 2.2 makinede 3 dakika alsa da
-   modüllerin derlenmesi donanımınıza ve seçtiğiniz modüllerin sayısına
-   bağlı olarak daha uzun süre gerektirecektir.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="install" id="install">Kurulum</a></h2>
-
-  <p>Şimdi sıra <code><em>ÖNEK</em></code> dizini altına kurulmak üzere
-   yapılandırdığınız (yukarı <code>--prefix</code> seçeneğine bakınız)
-   paketi kurmaya geldi. Basitçe şu komutu veriniz:</p>
-
-<div class="example"><p><code># make install</code></p></div>
-
-  <p><code><em>ÖNEK</em></code> dizininde genellikle yazma izinlerinin
-   sınırlı oluşu nedeniyle bu adım genellikle root yetkilerini
-   gerektirir.</p>
-
-  <p>Eğer sürüm yükseltiyorsanız, kurulum sırasında mevcut yapılandırma
-   dosyalarının ve belgelerin üzerine yazılmayacaktır.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="customize" id="customize">Kişiselleştirme</a></h2>
-
-  <p>Bu adımda, Apache HTTP sunucunuzu <code><em>ÖNEK</em>/conf/</code>
-   dizini altındaki <a href="configuring.html">yapılandırma
-   dosyalarını</a> düzenleyerek kişiselleştirebilirsiniz.</p>
-
-<div class="example"><p><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code></p></div>
-
-  <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
-   <a href="./">docs/manual/</a> altında bulabileceğiniz gibi en
-   son sürümünü daima <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/">http://httpd.apache.org/docs/2.0/</a> adresinde
-   bulabilirsiniz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="test" id="test">Deneme</a></h2>
-
-  <p>Artık Apache HTTP sunucunuzu <a href="invoking.html">başlatmaya</a>
-   hazırsınız. Hemen şu komutu verin:</p>
-
-<div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start</code></p></div>
-
-  <p><code>http://localhost/</code> üzerinden ilk belgeniz için bir istek
-   yapmalısınız. Genellikle <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> olarak bilinen
-   <code><em>ÖNEK</em>/htdocs/</code> altındaki sayfayı görürsünüz.
-   Çalışmakta olan sunucuyu <a href="stopping.html">durdurmak</a> için şu
-   komutu verebilirsiniz:</p>
-
-<div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl stop</code></p></div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="upgrading" id="upgrading">Yükseltme</a></h2>
-
-  <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
-   öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
-   <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
-   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
-   çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
-   yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
-   değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
-
-  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme yapmak (2.0.55’ten 2.0.57’ye
-   yükseltmek gibi) daha kolaydır. <code>make install</code> işlemi,
-   mevcut yapılandırma ve günlük dosyalarınızın ve belgelerin üzerine
-   yazmayacaktır. Ek olarak, geliştiriciler alt sürüm değişikliklerinde
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçenekleri, çalışma anı yapılandırması
-   veya modül API’sinde uyumsuz değişiklikler yapmamaya özen
-   göstereceklerdir. Çoğu durumda, aynı <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut
-   satırını, aynı yapılandırma dosyasını kullanabileceksiniz ve tüm
-   modülleriniz de çalışmaya devam edebilecektir. (Bu sadece 2.0.41 sürümünden sonrası için geçerlidir; daha önceki sürümler için uyumluluk söz konusu değildir.)</p>
-
-  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme işlemine, eski kaynak ağacının kök
-   dizininde veya kurulu sunucunuzun <code>build</code> dizininde
-   bulacağınız <code>config.nice</code> dosyasını yeni kaynak ağacının kök
-   dizinine kopyalamak suretiyle başlayabilirsiniz. Bu dosya evvelce
-   kaynak ağacını yapılandırmakta kullandığınız
-   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut satırını içerir.
-   <code>config.nice</code> dosyasında yapmak istediğiniz değişiklikler
-   varsa yaptıktan sonra şu komutları veriniz:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>
-  $ ./config.nice<br />
-  $ make<br />
-  $ make install<br />
-  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl graceful-stop<br />
-  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start<br />
-  </code></p></div>
-
-  <div class="warning">Her yeni sürümü hizmete sokmadan önce daima çalışma
-   ortamınızda denemeniz gerekir. Örneğin, yükseltme işlemini
-   sonuçlandırmadan önce eski sürümün çalışmasını durdurmadan yenisini
-   farklı bir <code>--prefix</code> ile kurabilir ve farklı bir port ile
-   (<code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
-   ayarlamak suretiyle) çalıştırabilirsiniz.</div>
-</div></div>
-<div class="bottomlang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div><div id="footer">
-<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Derleme ve Kurulum - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Derleme ve Kurulum</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Bu belge Apache’nin sadece Unix ve Unix benzeri sistemlerde
+   derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde derleme ve kurulum
+   için <a href="platform/windows.html">Apache’nin Microsoft Windows ile
+   kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
+
+  <p>Apache 2.0’ın yapılandırma ve kurulum ortamı Apache 1.3’e göre tamamen değişmiştir. Apache 1.3, kurulumu kolaylaştırmak için özel bazı betikler kullanırdı. Apache 2.0 ise artık derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code> kullanmaktadır. </p>
+
+  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.0.50’den 2.0.51’e yükseltmek
+   gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
+   atlayınız.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#requirements">Gereksinimler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#download">İndirme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#extract">Paketi açma</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#compile">Derleme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">Kurulum</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>
+
+  <table>
+   
+   <tr>
+    <td><a href="#download">İndirme</a></td>
+
+    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#extract">Paketi açma</a></td>
+
+    <td><code>$ gzip -d httpd-2_0_<em>NN</em>.tar.gz<br />
+     $ tar xvf httpd-2_0_<em>NN</em>.tar</code></td><br />
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#configure">Yapılandırma</a></td>
+
+    <td><code>$ ./configure --prefix=<em>ÖNEK</em></code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#compile">Derleme</a></td>
+
+    <td><code>$ make</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#install">Kurulum</a></td>
+
+    <td><code>$ make install</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#customize">Kişiselleştirme</a></td>
+
+    <td><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#test">Deneme</a></td>
+
+    <td><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start</code>
+    </td>
+   </tr>
+  </table>
+
+  <p><em>NN</em> yerine kuracağınız alt sürümü, <code><em>ÖNEK</em></code>
+   yerine de dosya sisteminde sunucunun altına kurulacağı dizin yolunu
+   yazınız. <code><em>ÖNEK</em></code> belirtilmezse
+   <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlıdır.</p>
+
+  <p>Derleme ve kurulum işleminin her aşaması, Apache httpd’nin derlenmesi
+   ve kurulması için gerekenler başta olmak üzere aşağıda ayrıntılı olarak
+   açıklanmıştır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>
+
+  <p>Apache’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Disk Alanı</dt>
+   <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
+    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
+    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    gösterecektir.</dd>
+
+   <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
+   <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
+    tarafından dağıtılan <a href="http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html">GNU C derleyicisini
+    (GCC)</a> kullanmanız önerilir (2.7.2 sürümü uygundur). GCC yoksa en
+    azından satıcınızın derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin
+    olunuz. Ayrıca, <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği
+    yollarda <code>make</code> gibi temel derleme araçları da
+    bulunmalıdır.</dd>
+
+   <dt>Zamanın doğru belirlenmesi</dt>
+   <dd>HTTP protokolünün elemanları sunuldukları tarih ve saate göre ifade
+    edilirler. Bu bakımdan sisteminizdeki zaman ayarlama oluşumunun
+    ayarlarını gözden geçirmenizin tam sırasıdır. Bu amaçla, Ağ Zaman
+    Protokolüne (NTP) göre çalışan <code>ntpdate</code> veya
+    <code>xntpd</code> programları kullanılır. NTP yazılımları ve halka
+    açık zaman sunucuları hakkında daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://www.ntp.org">NTP sitesine</a> ve Usenet <a href="news:comp.protocols.time.ntp">comp.protocols.time.ntp</a> haber
+    grubuna bakınız.</dd>
+
+   <dt><a href="http://www.perl.org/">Perl 5</a> [SEÇİMLİK]</dt>
+   <dd>Perl ile yazılmış <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> veya
+    <code class="program"><a href="./programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code> gibi bazı betikleri desteklemek için
+    Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
+    yeterlidir). Eğer sisteminizde birden fazla Perl yorumlayıcı
+    kuruluysa (örneğin, sistem geneli için Perl 4, kendi kullanımızı için
+    Perl 5 kurulu olabilir), doğru sürümün kullanılacağından emin olmak
+    bunu <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine <code>--with-perl</code>
+    seçeneğini kullanarak belirtmeniz önerilir. Eğer
+    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği sisteminizde Perl 5 yorumlayıcısı
+    bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
+    2.0’ın derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="download" id="download">İndirme</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu, çeşitli yansıların da listelendiği <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Apache HTTP Sunucusu
+   indirme sayfasından</a> indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler
+   kullanan Apache kullanıcılarının kaynak paketlerinden birini indirip
+   derlemeleri daha iyi olacaktır. Derleme işlemi (aşağıda açıklanmıştır)
+   kolaydır ve sunucunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak kişiselleştirmenize
+   imkan tanır. Ayrıca, hazır derlenmiş paketler çoğunlukla en son kaynak
+   sürüm kadar güncel değildirler. Eğer böyle bir paket indirmişseniz,
+   kurarken paketin içinde bulunan <code>INSTALL.bindist</code>
+   dosyasındaki talimatlara uyunuz.</p>
+
+  <p>İndirme işleminin ardından Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve
+   değişikliğe uğramamış olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu indirilen
+   tar paketinin PGP imzasına göre sınanması ile sağlanabilir. Bunun nasıl
+   yapılacağı <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#verify">indirme
+   sayfasında</a> anlatıldığı gibi <a href="http://httpd.apache.org/dev/verification.html">PGP
+   kullanımının</a> anlatıldığı daha geniş bir örnek de vardır.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTPD tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+   arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+$ gzip -d httpd-2_0_<em>NN</em>.tar.gz<br />
+$ tar xvf httpd-2_0_<em>NN</em>.tar
+</code></p></div>
+
+  <p>Bu işlem bulunduğunuz dizinin içinde dağıtımın kaynak dosyalarını
+   içeren yeni bir dizin oluşturacaktır. Sunucuyu derleme işlmine
+   başlayabilmek için önce <code>cd</code> ile bu dizine geçmelisiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="configure" id="configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></h2>
+
+  <p>Sonraki adım, Apache kaynak ağacının platformunuza ve kişisel
+   gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu işlem dağıtımın
+   kök dizininde bulunan <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği kullanılarak
+   yapılır. (Apache kaynak ağacının CVS sürümünü
+   indiren geliştiricilerin sistemlerinde <code>autoconf</code> ve
+   <code>libtool</code> kurulu olması ve sonraki adıma geçmek için
+   <code>buildconf</code> çalıştırmaları gerekir. Bu işlem resmi
+   dağıtımlar için gerekli değildir.)</p>
+
+  <p>Kaynak ağacını tamamen öntanımlı seçenekler kullanılarak derlemek için
+   <code>./configure</code> komutunu vermek yeterlidir. Öntanımlı
+   seçenekleri değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği
+   çeşitli değişkenler ve komut satırı seçenekleri kabul eder.</p>
+
+  <p>En önemli seçenek, Apache’nin kurulacağı yerin belirlenmesini,
+   dolayısıyla Apache’nin bu konumda doğru olarak çalışması için
+   yapılandırılmasını sağlayan <code>--prefix</code>’tir. Kurulacak
+   dosyaların yerleri ile ilgili daha ayrıntılı denetim ek <a href="programs/configure.html#installationdirectories">yapılandırma
+   seçenekleri</a> ile mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu noktada ayrıca, Apache’de hangi özelliklerin bulunmasını
+   istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
+   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
+   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
+   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
+   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
+   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
+   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
+   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
+   edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
+   modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
+   seçenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız.</p>
+
+  <p>Ek olarak, bazen kullandığınız derleyici, kütüphaneler veya başlık
+   dosyalarının yerleri hakkında <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
+   ilave bilgiler sağlamanız gerekir. Bu işlem
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine ya ortam değişkenleriyle ya da
+   komut satırı seçenekleriyle bilgi aktarılarak yapılır. Daha fazla bilgi
+   için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p>Apache’yi derlerken ne gibi olasılıklara sahip olduğunuz hakkında bir
+   izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
+   örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
+   dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
+   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+   $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
+    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
+    --enable-rewrite=shared \<br />
+    --enable-speling=shared
+</code></p></div>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
+   mevcut özelliklerin işe yararlığını sınamak ve sonradan sunucuyu
+   derlemek için kullanılacak Makefile dosyalarını oluşturmak için bir kaç
+   dakika çalışacaktır.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinin tamamı ayrıtılı olarak
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasında açıklanmıştır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="compile" id="compile">Derleme</a></h2>
+
+  <p>Artık, Apache paketini şekillendiren çeşitli parçaları derlemek için
+   basitçe aşağıdaki komutu verebilirsiniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code>$ make</code></p></div>
+
+  <p>Bu komutu verdikten sonra lütfen sabırlı olunuz. Temel yapılandırmanın
+   derlenmesi bir Pentium III/Linux 2.2 makinede 3 dakika alsa da
+   modüllerin derlenmesi donanımınıza ve seçtiğiniz modüllerin sayısına
+   bağlı olarak daha uzun süre gerektirecektir.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="install" id="install">Kurulum</a></h2>
+
+  <p>Şimdi sıra <code><em>ÖNEK</em></code> dizini altına kurulmak üzere
+   yapılandırdığınız (yukarı <code>--prefix</code> seçeneğine bakınız)
+   paketi kurmaya geldi. Basitçe şu komutu veriniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code># make install</code></p></div>
+
+  <p><code><em>ÖNEK</em></code> dizininde genellikle yazma izinlerinin
+   sınırlı oluşu nedeniyle bu adım genellikle root yetkilerini
+   gerektirir.</p>
+
+  <p>Eğer sürüm yükseltiyorsanız, kurulum sırasında mevcut yapılandırma
+   dosyalarının ve belgelerin üzerine yazılmayacaktır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="customize" id="customize">Kişiselleştirme</a></h2>
+
+  <p>Bu adımda, Apache HTTP sunucunuzu <code><em>ÖNEK</em>/conf/</code>
+   dizini altındaki <a href="configuring.html">yapılandırma
+   dosyalarını</a> düzenleyerek kişiselleştirebilirsiniz.</p>
+
+<div class="example"><p><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code></p></div>
+
+  <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
+   <a href="./">docs/manual/</a> altında bulabileceğiniz gibi en
+   son sürümünü daima <a href="http://httpd.apache.org/docs/2.0/">http://httpd.apache.org/docs/2.0/</a> adresinde
+   bulabilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="test" id="test">Deneme</a></h2>
+
+  <p>Artık Apache HTTP sunucunuzu <a href="invoking.html">başlatmaya</a>
+   hazırsınız. Hemen şu komutu verin:</p>
+
+<div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start</code></p></div>
+
+  <p><code>http://localhost/</code> üzerinden ilk belgeniz için bir istek
+   yapmalısınız. Genellikle <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> olarak bilinen
+   <code><em>ÖNEK</em>/htdocs/</code> altındaki sayfayı görürsünüz.
+   Çalışmakta olan sunucuyu <a href="stopping.html">durdurmak</a> için şu
+   komutu verebilirsiniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl stop</code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="upgrading" id="upgrading">Yükseltme</a></h2>
+
+  <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
+   öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
+   <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
+   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
+   yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
+   değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme yapmak (2.0.55’ten 2.0.57’ye
+   yükseltmek gibi) daha kolaydır. <code>make install</code> işlemi,
+   mevcut yapılandırma ve günlük dosyalarınızın ve belgelerin üzerine
+   yazmayacaktır. Ek olarak, geliştiriciler alt sürüm değişikliklerinde
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçenekleri, çalışma anı yapılandırması
+   veya modül API’sinde uyumsuz değişiklikler yapmamaya özen
+   göstereceklerdir. Çoğu durumda, aynı <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut
+   satırını, aynı yapılandırma dosyasını kullanabileceksiniz ve tüm
+   modülleriniz de çalışmaya devam edebilecektir. (Bu sadece 2.0.41 sürümünden sonrası için geçerlidir; daha önceki sürümler için uyumluluk söz konusu değildir.)</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme işlemine, eski kaynak ağacının kök
+   dizininde veya kurulu sunucunuzun <code>build</code> dizininde
+   bulacağınız <code>config.nice</code> dosyasını yeni kaynak ağacının kök
+   dizinine kopyalamak suretiyle başlayabilirsiniz. Bu dosya evvelce
+   kaynak ağacını yapılandırmakta kullandığınız
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut satırını içerir.
+   <code>config.nice</code> dosyasında yapmak istediğiniz değişiklikler
+   varsa yaptıktan sonra şu komutları veriniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  $ ./config.nice<br />
+  $ make<br />
+  $ make install<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl graceful-stop<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl start<br />
+  </code></p></div>
+
+  <div class="warning">Her yeni sürümü hizmete sokmadan önce daima çalışma
+   ortamınızda denemeniz gerekir. Örneğin, yükseltme işlemini
+   sonuçlandırmadan önce eski sürümün çalışmasını durdurmadan yenisini
+   farklı bir <code>--prefix</code> ile kurabilir ve farklı bir port ile
+   (<code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
+   ayarlamak suretiyle) çalıştırabilirsiniz.</div>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./ru/install.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
 </body></html>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.de?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.de Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>Unter Windows läuft der Apache üblicherweise als Dienst
@@ -149,7 +150,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Module</a> | <a href="./mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Glossar</a> | <a href="./sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.en?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.en Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>On Windows, Apache is normally run as a service on Windows
@@ -144,7 +145,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Modules</a> | <a href="./mod/directives.html">Directives</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Glossary</a> | <a href="./sitemap.html">Sitemap</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.es
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.es?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.es (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.es Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>En Windows, Apache se ejecuta normalmente como un servicio en
@@ -161,7 +162,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licencia bajo los términos de la <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Módulos</a> | <a href="./mod/directives.html">Directivas</a> | <a href="./faq/">Preguntas Frecuentes</a> | <a href="./glossary.html">Glosario</a> | <a href="./sitemap.html">Mapa de este sitio web</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ja.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ja.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">This translation may be out of date. Check the
       English version for recent changes.</div>
@@ -157,7 +158,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">モジュール</a> | <a href="./mod/directives.html">ディレクティブ</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">用語</a> | <a href="./sitemap.html">サイトマップ</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ko.euc-kr?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ko.euc-kr [euc-kr] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <div class="outofdate">이 문서는 최신판 번역이 아닙니다.
       최근에 변경된 내용은 영어 문서를 참고하세요.</div>
@@ -133,7 +134,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">모듈</a> | <a href="./mod/directives.html">지시어들</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">용어</a> | <a href="./sitemap.html">사이트맵</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ru.koi8-r
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ru.koi8-r?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ru.koi8-r [koi8-r] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.ru.koi8-r [koi8-r] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -23,7 +23,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 
   <p>На Windows платформах Apache обычно работает как сервис Windows NT/2000/XP
@@ -136,7 +137,8 @@
 <a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Espa&#241;ol">&nbsp;es&nbsp;</a> |
 <a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a></p>
+<a href="./ru/invoking.html" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="T&#252;rk&#231;e">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Licensed under the <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="./mod/">Модули</a> | <a href="./mod/directives.html">Директивы</a> | <a href="./faq/">FAQ</a> | <a href="./glossary.html">Глоссарий</a> | <a href="./sitemap.html">Карта сайта</a></p></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -1,149 +1,149 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
-    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-   -->
-<title>Apache HTTPd’nin başlatılması - Apache HTTP Sunucusu</title>
-<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
-<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
-<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
-<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
-<body id="manual-page"><div id="page-header">
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
-<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
-<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
-<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
-<div id="path">
-<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTPd’nin başlatılması</h1>
-<div class="toplang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div>
-
-  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
-   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
-   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
-   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
-   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
-
-  <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
-   artalan sürecidir. Bu belgede <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin nasıl
-   çalıştırılacağı açıklanmaktadır.</p>
-</div>
-<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#info">Ek Bilgiler</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></li><li><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="startup" id="startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></h2>
-
-  <p>Yapılandırma dosyasında <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi ile öntanımlı olan port
-   80 (veya 1024’ten küçük herhangi bir port) belirtilmişse Apache HTTP
-   Sunucusunu başlatmak için root yetkileri gerekecektir. Sunucu başlatılıp
-   günlük dosyalarını açmak gibi bazı ön hazırlık etkinliklerinde
-   bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yanıt vermek
-   için çeşitli <em>çocuk</em> süreçler başlatır. Ana
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci root kullanıcısının aidiyetinde
-   çalışmasını sürdürürken çocuk süreçler daha az yetkili bir kullanıcının
-   aidiyetinde çalışır. Bu işlem seçilen <a href="mpm.html">Çok Süreçlilik
-   Modülü</a> tarafından denetlenir.</p>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırmak için önerilen yöntem
-   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmaktır. Bu betik,
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin bazı işletim sistemlerinde işlevini
-   gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gereken belli ortam
-   değişkenlerini ayarlar ve <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırır.
-   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>, komut satırı argümanlarını
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye aktarabildiğinden gerekli
-   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> seçenekleri <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
-   betiğine komut satırı seçenekleri olarak belirtilebilir. Ayrıca,
-   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğinin içeriğini doğrudan düzenlemek
-   suretiyle betiğin başlangıç satırlarındaki <code>HTTPD</code>
-   değişkenine <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilir dosyasının doğru
-   yerini ve <em>daima</em> mevcut olmasını istediğiniz komut satırı
-   seçeneklerini belirtebilirsiniz.</p>
-
-  <p><code>httpd</code> çalıştırıldığında yaptığı ilk şey <a href="configuring.html">yapılandırma dosyası</a>
-   <code>httpd.conf</code>’u bulup okumaktır. Bu dosyanın yeri derleme
-   sırasında belirtilmekteyse de <code>-f</code> komut satırı seçeneği
-   kullanılarak çalıştırma sırasında belirtmek de mümkündür:</p>
-
-  <div class="example"><p><code>/usr/local/apache2/bin/apachectl -f
-   /usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code></p></div>
-
-  <p>Başlatma sırasında herşey yolunda giderse sunucu kendini uçbirimden
-   ayıracak ve hemen ardından uçbirim, komut istemine düşecektir. Bu,
-   sunucunun etkin ve çalışmakta olduğunu gösterir. Artık tarayıcınızı
-   kullanarak sunucuya bağlanabilir, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizinindeki deneme sayfasını
-   görebilir ve bu sayfadan bir bağla bu belgelerin makinenizdeki kopyasına
-   erişebilirsiniz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="errors" id="errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></h2>
-
-  <p>Apache başlatma sırasında ölümcül bir sorunla karşılaşacak olursa
-   çıkmadan önce sorunu açıklayan bir iletiyi konsola veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesi ile belirtilen hata
-   günlüğüne yazacaktır. En çok karşılaşılan hata iletilerinden biri
-   "<code>Unable to bind to Port ...</code>" dizgesidir. Bu iletiye
-   genellikle şu iki durumdan biri sebep olur:</p>
-
-  <ul>
-   <li>Sunucunun, root yetkileri gerektiren bir portu kullanmak üzere root
-    kullanıcısı tarafından çalıştırılmamış olması.</li>
-
-   <li>Aynı portu kullanan başka bir Apache Sunucusunun veya başka bir HTTP
-    sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
-  </ul>
-
-  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>
-
-  <p>Sunucunuzun sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışmasına devam
-   etmesini istiyorsanız sistem başlatma betiklerinize (genellikle ya
-   <code>rc.local</code> dosyasıdır ya da bir <code>rc.N</code> dizininde
-   bir dosyadır) <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için bir çağrı
-   eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle başlatacaktır.
-   Bunu yapmadan önce sunucunuzun güvenlik ve erişim kısıtlamaları
-   bakımından gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olunuz.</p>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği, bir standart SysV init betiği gibi
-   davranacak şekilde tasarlanmıştır. <code>start</code>,
-   <code>restart</code> ve <code>stop</code> argümanlarını kabul edebilir
-   ve bunları <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye uygun sinyallere dönüştürebilir.
-   Bu bakımdan, çoğunlukla uygun init dizinlerinden birine
-   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için basitçe bir bağ
-   yerleştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce betiğin sisteminizin
-   gereklerini yerine getirdiğinden emin olunuz.</p>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="info" id="info">Ek Bilgiler</a></h2>
-
-  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>, <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> ve sunucuyla
-   gelen diğer destek programlarının komut satırı seçenekleri hakkında ek
-   bilgi <a href="programs/">Sunucu ve Destek Programları</a> sayfasında
-   bulunabilir. Ayrıca, Apache dağıtımında bulunan tüm <a href="mod/">modüller</a> ve bunlarla sağlanan <a href="mod/directives.html">yönergeler</a> hakkında da belgeler
-   vardır.</p>
-</div></div>
-<div class="bottomlang">
-<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
-<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
-<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
-<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
-<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
-<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
-</div><div id="footer">
-<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
-<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache HTTPd’nin başlatılması - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTPd’nin başlatılması</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
+   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
+   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
+   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
+   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
+   artalan sürecidir. Bu belgede <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin nasıl
+   çalıştırılacağı açıklanmaktadır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#info">Ek Bilgiler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></li><li><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="startup" id="startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></h2>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasında <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi ile öntanımlı olan port
+   80 (veya 1024’ten küçük herhangi bir port) belirtilmişse Apache HTTP
+   Sunucusunu başlatmak için root yetkileri gerekecektir. Sunucu başlatılıp
+   günlük dosyalarını açmak gibi bazı ön hazırlık etkinliklerinde
+   bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yanıt vermek
+   için çeşitli <em>çocuk</em> süreçler başlatır. Ana
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci root kullanıcısının aidiyetinde
+   çalışmasını sürdürürken çocuk süreçler daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalışır. Bu işlem seçilen <a href="mpm.html">Çok Süreçlilik
+   Modülü</a> tarafından denetlenir.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırmak için önerilen yöntem
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmaktır. Bu betik,
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin bazı işletim sistemlerinde işlevini
+   gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gereken belli ortam
+   değişkenlerini ayarlar ve <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırır.
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>, komut satırı argümanlarını
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye aktarabildiğinden gerekli
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> seçenekleri <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
+   betiğine komut satırı seçenekleri olarak belirtilebilir. Ayrıca,
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğinin içeriğini doğrudan düzenlemek
+   suretiyle betiğin başlangıç satırlarındaki <code>HTTPD</code>
+   değişkenine <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilir dosyasının doğru
+   yerini ve <em>daima</em> mevcut olmasını istediğiniz komut satırı
+   seçeneklerini belirtebilirsiniz.</p>
+
+  <p><code>httpd</code> çalıştırıldığında yaptığı ilk şey <a href="configuring.html">yapılandırma dosyası</a>
+   <code>httpd.conf</code>’u bulup okumaktır. Bu dosyanın yeri derleme
+   sırasında belirtilmekteyse de <code>-f</code> komut satırı seçeneği
+   kullanılarak çalıştırma sırasında belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>/usr/local/apache2/bin/apachectl -f
+   /usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code></p></div>
+
+  <p>Başlatma sırasında herşey yolunda giderse sunucu kendini uçbirimden
+   ayıracak ve hemen ardından uçbirim, komut istemine düşecektir. Bu,
+   sunucunun etkin ve çalışmakta olduğunu gösterir. Artık tarayıcınızı
+   kullanarak sunucuya bağlanabilir, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizinindeki deneme sayfasını
+   görebilir ve bu sayfadan bir bağla bu belgelerin makinenizdeki kopyasına
+   erişebilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="errors" id="errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></h2>
+
+  <p>Apache başlatma sırasında ölümcül bir sorunla karşılaşacak olursa
+   çıkmadan önce sorunu açıklayan bir iletiyi konsola veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesi ile belirtilen hata
+   günlüğüne yazacaktır. En çok karşılaşılan hata iletilerinden biri
+   "<code>Unable to bind to Port ...</code>" dizgesidir. Bu iletiye
+   genellikle şu iki durumdan biri sebep olur:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sunucunun, root yetkileri gerektiren bir portu kullanmak üzere root
+    kullanıcısı tarafından çalıştırılmamış olması.</li>
+
+   <li>Aynı portu kullanan başka bir Apache Sunucusunun veya başka bir HTTP
+    sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>
+
+  <p>Sunucunuzun sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışmasına devam
+   etmesini istiyorsanız sistem başlatma betiklerinize (genellikle ya
+   <code>rc.local</code> dosyasıdır ya da bir <code>rc.N</code> dizininde
+   bir dosyadır) <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için bir çağrı
+   eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle başlatacaktır.
+   Bunu yapmadan önce sunucunuzun güvenlik ve erişim kısıtlamaları
+   bakımından gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olunuz.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği, bir standart SysV init betiği gibi
+   davranacak şekilde tasarlanmıştır. <code>start</code>,
+   <code>restart</code> ve <code>stop</code> argümanlarını kabul edebilir
+   ve bunları <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye uygun sinyallere dönüştürebilir.
+   Bu bakımdan, çoğunlukla uygun init dizinlerinden birine
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için basitçe bir bağ
+   yerleştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce betiğin sisteminizin
+   gereklerini yerine getirdiğinden emin olunuz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="info" id="info">Ek Bilgiler</a></h2>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>, <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> ve sunucuyla
+   gelen diğer destek programlarının komut satırı seçenekleri hakkında ek
+   bilgi <a href="programs/">Sunucu ve Destek Programları</a> sayfasında
+   bulunabilir. Ayrıca, Apache dağıtımında bulunan tüm <a href="mod/">modüller</a> ve bunlarla sağlanan <a href="mod/directives.html">yönergeler</a> hakkında da belgeler
+   vardır.</p>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./ru/invoking.html" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
 </body></html>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.de?rev=650596&r1=650595&r2=650596&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.de (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.de Tue Apr 22 10:53:18 2008
@@ -24,7 +24,8 @@
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mpm_common.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Beschreibung:</a></th><td>Eine Sammlung von Direktiven, die in mehr als einem
  Multi-Processing-Modul (MPM) implementiert sind.</td></tr>
@@ -966,7 +967,8 @@
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
 <a href="../en/mod/mpm_common.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
 <a href="../es/mod/mpm_common.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
-<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a></p>
+<a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/mod/mpm_common.html" hreflang="tr" rel="alternate" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div><div id="footer">
 <p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br />Lizenziert unter der <a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a>.</p>
 <p class="menu"><a href="../mod/">Module</a> | <a href="../mod/directives.html">Direktiven</a> | <a href="../faq/">FAQ</a> | <a href="../glossary.html">Glossar</a> | <a href="../sitemap.html">Seitenindex</a></p></div>Mime
View raw message