httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pct...@apache.org
Subject svn commit: r645896 [5/6] - in /httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual: ./ mod/ programs/
Date Tue, 08 Apr 2008 13:11:25 GMT
Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mpm.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,115 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421174 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="mpm.xml.meta">
+
+ <title>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</title>
+
+<summary>
+ <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
+  Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+<section id="introduction"><title>Giriş</title>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu çok çeşitli platformlar üstünde farklı ortamlarda
+   çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
+   Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
+   aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
+   gerektirir. Apache, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler tasarımı
+   sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine, sunucularında
+   bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya çalışma anında
+   gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı verir.</p>
+
+  <p>Apache 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel işlevlerine kadar
+   indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı verilen ve makine
+   üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin kabul edilmesinden
+   ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan sorumlu olan
+   modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile gelir.</p>
+
+  <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
+   yarar sağlar:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Apache geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve daha
+    verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
+    <module>mpm_winnt</module> modülü, Apache 1.3’te kullanılan POSIX
+    katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
+    kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
+    daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
+    diğer işletim sistemlerine de sağlanmıştır.</li>
+
+   <li>Sunucu, belli bir sitenin ihtiyaçlarına uygun olarak daha iyi
+    kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin, eski yazılım ile uyumluluk ve
+    kararlılığa önem veren siteler <module>prefork</module> modülünü
+    kullanabilirken, daha geniş ölçeklenebilirlik gerektiren siteler
+    <module>worker</module> gibi evreli bir MPM modülünü
+    seçebilmektedir. Ek olarak, farklı konakların farklı kullanıcı
+    kimlikleri ile sunulması gibi özel oluşumlar da
+    (<module>perchild</module>) sağlanabilmektedir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache modüllerinden görünüşte bir
+   farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
+   sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
+   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir..</p>
+
+</section>
+
+<section id="choosing"><title>MPM Seçimi</title>
+
+  <p>MPM’ler paket yapılandırması sırasında seçilmeli ve sunucu içinde
+   derlenmelidir. Derleyiciler evrelerin kullanılacağını bildikleri
+   takdirde çoğu işlevi evreleri kullanacak şekilde
+   en iyileyebilmektedir.</p>
+
+  <p>Kullanmak istediğiniz MPM’yi kendiniz seçmek istediğiniz takdirde
+   <program>configure</program> betiğini
+   <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği ile kullanınız. Burada
+   <em>AD</em> istenen MPM’nin adıdır.</p>
+
+  <p>Sunucu derlendikten sonra hangi MPM’nin seçilmiş olduğunu <code>./httpd
+   -l</code> komutuyla saptamak mümkündür. Bu komut, MPM de dahil omak
+   üzere sunucuyla birlikte derlenmiş tüm modülleri listeleyecektir.</p>
+</section>
+
+<section id="defaults"><title>Öntanımlı MPM’ler</title>
+
+  <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
+   listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
+   bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
+
+  <table>
+   <columnspec><column width=".2"/><column width=".2"/></columnspec>
+   <tr><td>BeOS</td><td><module>beos</module></td></tr>
+   <tr><td>Netware</td><td><module>mpm_netware</module></td></tr>
+   <tr><td>OS/2</td><td><module>mpmt_os2</module></td></tr>
+   <tr><td>Unix</td><td><module>prefork</module></td></tr>
+   <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
+  </table>
+</section>
+
+</manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -13,3 +13,7 @@
 URI: index.html.ru.koi8-r
 Content-Language: ru
 Content-type: text/html; charset=KOI8-R
+
+URI: index.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,90 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Sunucu ve Destek Programları - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="../style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="../style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="../style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="../images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="../images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="../"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="../images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="../">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Sunucu ve Destek Programları</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/programs/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../ru/programs/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm çalıştırılabilir programlar
+   tanıtılmıştır.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="index" id="index">Dizin</a></h2>
+
+  <dl>
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/httpd.html">httpd</a></code></dt>
+   <dd>Apache hiper metin aktarım protokolü sunucusu.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/apachectl.html">apachectl</a></code></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu denetim arayüzü.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/ab.html">ab</a></code></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu başarım ölçme aracı.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/apxs.html">apxs</a></code></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu eklenti aracı (APache eXtenSion tool).</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/configure.html">configure</a></code></dt>
+   <dd>Kaynak ağacını yapılandırır.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
+    DBM biçeminde oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını özet kimlik doğrulaması için
+    oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/htdbm.html">htdbm</a></code></dt>
+   <dd>DBM parola veritabanlarını idare eder.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/htpasswd.html">htpasswd</a></code></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
+    oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/logresolve.html">logresolve</a></code></dt>
+   <dd>Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine
+    dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/rotatelogs.html">rotatelogs</a></code></dt>
+   <dd>Sunucuyu öldürmek gerekmeksizin günlük dosyalarının döndürülmesini
+    sağlar.</dd>
+
+   <dt><code class="program"><a href="../programs/suexec.html">suexec</a></code></dt>
+   <dd>Bir dosyayı belli bir kullanıcı adına çalıştırır.</dd>
+
+   <dt><a href="other.html">Diğer Programlar</a></dt>
+   <dd>Kendi kılavuz sayfası bulunmayan destek araçları.</dd>
+  </dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/programs/" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="../es/programs/" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="../ko/programs/" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="../ru/programs/" hreflang="ru" rel="alternate" title="Russian">&nbsp;ru&nbsp;</a> |
+<a href="../tr/programs/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="../mod/">Modüller</a> | <a href="../mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="../faq/">SSS</a> | <a href="../glossary.html">Terimler</a> | <a href="../sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.meta?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.meta Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>ru</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.tr?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/programs/index.xml.tr [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,86 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421174 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="../"/>
+
+ <title>Sunucu ve Destek Programları</title>
+
+<summary>
+  <p>Bu sayfada Apache HTTP Sunucusuna dahil tüm çalıştırılabilir programlar
+   tanıtılmıştır.</p>
+</summary>
+
+<section id="index"><title>Dizin</title>
+
+  <dl>
+   <dt><program>httpd</program></dt>
+   <dd>Apache hiper metin aktarım protokolü sunucusu.</dd>
+
+   <dt><program>apachectl</program></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu denetim arayüzü.</dd>
+
+   <dt><program>ab</program></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu başarım ölçme aracı.</dd>
+
+   <dt><program>apxs</program></dt>
+   <dd>Apache HTTP Sunucusu eklenti aracı (APache eXtenSion tool).</dd>
+
+   <dt><program>configure</program></dt>
+   <dd>Kaynak ağacını yapılandırır.</dd>
+
+   <dt><program>dbmmanage</program></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
+    DBM biçeminde oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><program>htdigest</program></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını özet kimlik doğrulaması için
+    oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><program>htdbm</program></dt>
+   <dd>DBM parola veritabanlarını idare eder.</dd>
+
+   <dt><program>htpasswd</program></dt>
+   <dd>Kullanıcı kimlik doğrulama dosyalarını temel kimlik doğrulaması için
+    oluşturur ve günceller.</dd>
+
+   <dt><program>logresolve</program></dt>
+   <dd>Apache günlük dosyalarındaki IP adreslerini konak isimlerine
+    dönüştürür.</dd>
+
+   <dt><program>rotatelogs</program></dt>
+   <dd>Sunucuyu öldürmek gerekmeksizin günlük dosyalarının döndürülmesini
+    sağlar.</dd>
+
+   <dt><program>suexec</program></dt>
+   <dd>Bir dosyayı belli bir kullanıcı adına çalıştırır.</dd>
+
+   <dt><a href="other.html">Diğer Programlar</a></dt>
+   <dd>Kendi kılavuz sayfası bulunmayan destek araçları.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+</manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -13,3 +13,7 @@
 URI: sections.html.ko.euc-kr
 Content-Language: ko
 Content-type: text/html; charset=EUC-KR
+
+URI: sections.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,472 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Yapılandırma Bölümleri - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.0</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.0</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Yapılandırma Bölümleri</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/sections.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/sections.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/sections.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+ <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki 
+yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler, 
+dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede, 
+yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya <code>.htaccess</code> dosyalarının, 
+yapılandırma dosyalarındaki diğer yönergelerin etki alanlarını değiştirtirmek 
+için nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-and-web">Dosya Sistemi ve Site Alanı</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklar</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#proxy">Vekil</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="types" id="types">Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</a></h2>
+
+<table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/c
 ore.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+<p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için 
+değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu taşıyıcılarla 
+eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden 
+başlatılırken değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri 
+koşullar sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. Aksi 
+takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> yönergesi 
+sadece <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> komut satırında uygun parametreler 
+tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki 
+yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece 
+sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı 
+takdirde mümkün olur:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
+<span class="indent">
+ Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
+</span>
+&lt;/IfDefine&gt;
+</code></p></div>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergesi 
+sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde 
+uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan 
+olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma 
+dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code> satırının bulunması gerekir. Bu yönergeyi sadece 
+belli bir modülün varlığının veya yokluğunun yapılandırma dosyanızın 
+çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. 
+Eksik modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, 
+her zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
+
+<p>Aşağıdaki örnekte, <code class="directive"><a href="./mod/mod_mime_magic.html#mimemagicfiles">MimeMagicFiles</a></code> yönergesi sadece <code class="module"><a href="./mod/mod_mime_magic.html">mod_mime_magic</a></code> 
+modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
+<span class="indent">
+ MimeMagicFile conf/magic<br />
+</span>
+&lt;/IfModule&gt;
+</code></p></div>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> ve
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#ifmodule">&lt;IfModule&gt;</a></code> yönergelerinin her 
+ikisi de önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir. Ayrıca, bu 
+bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir diğerinin içinde 
+kullanılabilirler.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="file-and-web" id="file-and-web">Dosya Sistemi ve Site Alanı</a></h2>
+
+<p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki 
+veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte 
+kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek önemlidir. 
+Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size gösterilen halidir. 
+Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache, Unix sistemlerinde 
+<code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows sistemlerinde 
+<code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code> altındadır. 
+(Bilgi: Windows için bile, Apache’de dosya yolu belirtilirken tersbölü değil 
+normal bölü karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından 
+istemciye sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code> 
+dizini, Apache’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak kurulduğu 
+yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki 
+<code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site 
+sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak 
+üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi gerekli 
+değildir.</p>
+
+<h3><a name="filesystem" id="filesystem">Dosya Sistemi Taşıyıcıları</a></h3>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> taşıyıcıları, 
+düzenli ifade karşılıkları ile beraber, yönergeleri dosya sisteminin 
+parçalarına uygularlar. Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü içindeki yönergeler belli bir dosya sistemi 
+dizinine ve onun alt dizinlerine uygulanır. Aynı etki <a href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> kullanılarak da 
+sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> 
+dizini ve alt dizinlerinde dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+<span class="indent">
+ Options +Indexes<br />
+</span>
+&lt;/Directory&gt;
+</code></p></div>
+
+<p>Bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> bölümü içindeki 
+yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi belirtilen dosyalara 
+uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma yönergeleri yapılandırma dosyasının 
+ana bölümüne yerleştirildiği takdirde <code>gizli.html</code> isimli dosyalara 
+nerede bulunursa bulunsun erişime izin vermeyecektir.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Files gizli.html&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/Files&gt;
+</code></p></div>
+
+<p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar 
+için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri 
+birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma 
+<code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
+<code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
+<code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve 
+<code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm 
+<code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+<span class="indent">
+&lt;Files gizli.html&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/Files&gt;<br />
+</span>
+&lt;/Directory&gt;
+</code></p></div>
+
+
+<h3><a name="webspace" id="webspace">Site Alanı Taşıyıcıları</a></h3>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi ve 
+yönergenin düzenli ifade karşılığı site alanındaki içerik için yapılandırmayı 
+değiştirir. Örneğin aşağıdaki yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan 
+URL yollarına erişimi engeller. Özellikle, 
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code> istekleri yanında 
+<code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de uygulanır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Location /gizli&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order Allow,Deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/Location&gt;
+</code></p></div>
+
+<p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergesi gerekir. 
+Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin <code class="module"><a href="./mod/mod_status.html">mod_status</a></code> modülü 
+tarafından sağlanan bir dahili Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği 
+gösterilmiştir. Bu örnek için dosya sisteminde <code>server-status</code> 
+adında bir dosya veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Location /server-status&gt;<br />
+<span class="indent">
+SetHandler server-status<br />
+</span>
+&lt;/Location&gt;
+</code></p></div>
+
+
+<h3><a name="wildcards" id="wildcards">Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</a></h3>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> yönergelerinde, 
+Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code> işlevindeki gibi kabuk tarzı 
+dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*" karakteri herhangi bir karakter dizisi 
+ile eşleşirken "?" karakteri tek tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]" kalıbı 
+ise <em>seq</em> içindeki her karakterle eşleşir. "/" karakteri her hangi bir 
+kalıp karakteri ile eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>
+
+<p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının bir 
+düzenli ifade karşılığı vardır. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>, <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> yönergelerinde gerekli eşleşmeleri seçmek için perl 
+uyumlu <a href="glossary.html#regex">düzenli ifadelerin</a> kullanımına izin 
+verilir. Ayrıca, yönergelerin uygulanışının düzenli ifade bölümleri 
+kullanılarak nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın 
+katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>
+
+<p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya ismi 
+kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
+<span class="indent">
+Options Indexes<br />
+</span>
+&lt;/Directory&gt;
+</code></p></div>
+
+<p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına 
+erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
+<div class="example"><p><code>
+&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/FilesMatch&gt;
+</code></p></div>
+
+
+
+<h3><a name="whichwhen" id="whichwhen">Ne, Ne Zaman Kullanılır?</a></h3>
+
+<p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim 
+yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere 
+uygulanacak yönergeler için daima <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan 
+nesnelere (bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) 
+uygulanacak yönergeler için ise <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanılır.</p>
+
+<p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> kullanmamak önemlidir. 
+Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının (URL’ler) aynı dosya sistemi 
+konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla kısıtlamalarınızın etrafından 
+dolaşılabilmesine izin vermesidir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı 
+ele alalım:</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Location /dir/&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/Location&gt;
+</code></p></div>
+
+<p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa 
+bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa 
+ne olacak? Kısıtlamanız, istek <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code> 
+şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi isteğin nasıl 
+yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe uygulanacaktı. 
+(Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik bağlar kullanılarak aynı 
+dizin dosya sisteminin bir çok yerine yerleştirilebilir. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> yönergesi dosya yolunu 
+sıfırlamaksızın sembolik bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek seviyede 
+güvenlik için uygun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi ile 
+sembolik bağların izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>
+
+<p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi 
+kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını düşünüyor 
+olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya sistemi konumuna 
+eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya 
+sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını 
+kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır. 
+Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü 
+içine koyulması, bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL 
+ile sınırlı olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
+
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklar</a></h2>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> 
+taşıyıcısının içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur. 
+Aynı makinede çok sayıda konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız 
+bu taşıyıcı çok işinize yarar. Daha fazla bilgi için <a href="vhosts/">Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></h2>
+
+<p><code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
+ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
+taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code> 
+vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma 
+yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma 
+<code>cnn.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun kullanılmasını 
+engelleyecektir.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Proxy http://cnn.com/*&gt;<br />
+<span class="indent">
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</span>
+&lt;/Proxy&gt;
+</code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="whatwhere" id="whatwhere">Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</a></h2>
+
+<p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini öğrenmek 
+için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde 
+izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>,
+<code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
+ve <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxymatch">&lt;ProxyMatch&gt;</a></code>
+bölümlerinde de izin verilir. Yine de bazı istisnai durumlar mevcuttur:</p>
+
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#allowoverride">AllowOverride</a></code> yönergesi sadece
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde çalışır.</li>
+
+<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesinin 
+<code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> seçenekleri 
+sadece <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
+bölümlerinde veya <code>.htaccess</code> dosyalarında çalışır.</li>
+
+<li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#options">Options</a></code> yönergesi 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve 
+<code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> 
+bölümlerinde kullanılamaz.</li>
+</ul>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="mergin" id="mergin">Bölümler Nasıl Katıştırılır?</a></h2>
+
+<p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma 
+yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi 
+nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>
+
+  <p>Yapılandırma bölümlerinin katıştırılma sırası şöyledir:</p>
+
+  <ol>
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> (düzenli ifadeler hariç)
+   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur 
+   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> içindeki bazı 
+   yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directorymatch">&lt;DirectoryMatch&gt;</a></code>
+   (ve <code>&lt;Directory ~&gt;</code>).</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code> ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#filesmatch">&lt;FilesMatch&gt;</a></code> aynı anda işleme sokulur.</li>
+
+   <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
+   ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> 
+   aynı anda işleme sokulur.</li>
+  </ol>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> 
+  bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları 
+  sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü en kısa dizin 
+  elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin, 
+  <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
+  /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. 
+  Eğer aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleri yapılandırma dosyasında 
+  bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile yapılandırmaya dahil 
+  edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code> 
+  yönergesinin bulunduğu yere konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> 
+  bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki 
+  karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
+
+  <p>Sonraki bölümler öncekileri geçersiz kılmak üzere işleme alınırlar.</p>
+
+<div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
+ Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve 
+ <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için 
+ kullanılırken) hemen önce uygulanan bir 
+ <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> 
+ dizisi vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan 
+ sonra tamamen elden çıkarılır.
+</div>
+
+<h3><a name="merge-examples" id="merge-examples">Bazı Örnekler</a></h3>
+
+<p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin aynı 
+isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C &gt; D &gt;
+E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Location /&gt;<br />
+E<br />
+&lt;/Location&gt;<br />
+<br />
+&lt;Files f.html&gt;<br />
+D<br />
+&lt;/Files&gt;<br />
+<br />
+&lt;VirtualHost *&gt;<br />
+&lt;Directory /a/b&gt;<br />
+B<br />
+&lt;/Directory&gt;<br />
+&lt;/VirtualHost&gt;<br />
+<br />
+&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
+C<br />
+&lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
+<br />
+&lt;Directory /a/b&gt;<br />
+A<br />
+&lt;/Directory&gt;<br />
+<br />
+</code></p></div>
+
+<p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım. <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerindeki erişim sınırlamaları ne 
+olursa olsun <code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> 
+bölümü son olarak değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim verecektir. 
+Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli olmalısınız!</p>
+
+<div class="example"><p><code>
+&lt;Location /&gt;<br />
+<span class="indent">
+ Order deny,allow<br />
+ Allow from all<br />
+</span>
+&lt;/Location&gt;<br />
+<br />
+# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
+&lt;Directory /&gt;<br />
+<span class="indent">
+ Order allow,deny<br />
+ Allow from all<br />
+ Deny from kkadam.mesela.dom<br />
+</span>
+&lt;/Directory&gt;
+</code></p></div>
+
+
+
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./en/sections.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/sections.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/sections.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.meta Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -10,5 +10,6 @@
   <variant>es</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Added: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=645896&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -0,0 +1,501 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421174 $ -->
+<!-- ======================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+=========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="sections.xml.meta">
+
+<title>Yapılandırma Bölümleri</title>
+
+<summary> <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki 
+yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler, 
+dosyalar, konaklar veya URL’lere uygulanmakla sınırlanabilir. Bu belgede, 
+yapılandırma bölümü taşıyıcılarınının veya <code>.htaccess</code> dosyalarının, 
+yapılandırma dosyalarındaki diğer yönergelerin etki alanlarını değiştirtirmek 
+için nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+<section id="types"><title>Yapılandırma Bölümü Taşıyıcılarının Türleri</title>
+
+<related>
+<modulelist>
+<module>core</module>
+<module>mod_proxy</module>
+</modulelist>
+<directivelist>
+<directive type="section" module="core">Directory</directive>
+<directive type="section" module="core">DirectoryMatch</directive>
+<directive type="section" module="core">Files</directive>
+<directive type="section" module="core">FilesMatch</directive>
+<directive type="section" module="core">IfDefine</directive>
+<directive type="section" module="core">IfModule</directive>
+<directive type="section" module="core">Location</directive>
+<directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+<directive type="section" module="mod_proxy">Proxy</directive>
+<directive type="section" module="mod_proxy">ProxyMatch</directive>
+<directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>
+</directivelist>
+</related>
+
+<p>İki temel taşıyıcı türü vardır. Taşıyıcıların çoğu her istek için 
+değerlendirmeye alınır. Taşıyıcılardaki yönergeler ise sadece bu taşıyıcılarla 
+eşleşen istekler için uygulanır. Diğer yandan, <directive type="section" 
+module="core">IfDefine</directive> ve <directive type="section" module="core"
+>IfModule</directive> taşıyıcıları sadece sunucu başlatılırken veya yeniden 
+başlatılırken değerlendirmeye alınır. Başlatma sırasında gerektirdikleri 
+koşullar sağlanıyorsa içerdikleri yönergeler tüm isteklere uygulanır. Aksi 
+takdirde, içerdikleri yönergeler yok sayılır.</p>
+
+<p><directive type="section" module="core">IfDefine</directive> yönergesi 
+sadece <program>httpd</program> komut satırında uygun parametreler 
+tanımlanmışsa uygulanabilecek yönergeleri içerir. Örneğin, aşağıdaki 
+yapılandırma ile tüm isteklerin diğer siteye yönlendirilebilmesi sadece 
+sunucu <code>httpd -DClosedForNow</code> komut satırı ile başlatıldığı 
+takdirde mümkün olur:</p>
+
+<example>
+&lt;IfDefine ClosedForNow&gt;<br />
+<indent>
+ Redirect / http://otherserver.example.com/<br />
+</indent>
+&lt;/IfDefine&gt;
+</example>
+
+<p><directive type="section" module="core">IfModule</directive> yönergesi 
+sadece belli bir modülün sunucuda kullanılabilir durumda olması halinde 
+uygulanabilecek yönergeleri içerir. Modülün ya sunucuyla birlikte durağan 
+olarak derlenmiş olması ya da devingen olarak derlenmiş ve yapılandırma 
+dosyasında yönergeden önce o modüle ilişkin bir <directive module="mod_so"
+>LoadModule</directive> satırının bulunması gerekir. Bu yönergeyi sadece 
+belli bir modülün varlığının veya yokluğunun yapılandırma dosyanızın 
+çalışmasını etkilememesini istediğiniz durumlarda kullanmalısınız. 
+Eksik modüllerle ilgili hata iletilerini engellediğinden, taşıyıcı içine, 
+her zaman çalışması istenen yönergeler konulmamalıdır.</p>
+
+<p>Aşağıdaki örnekte, <directive module="mod_mime_magic"
+>MimeMagicFiles</directive> yönergesi sadece <module>mod_mime_magic</module> 
+modülü mevcutsa uygulanacaktır.</p>
+
+<example>
+&lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;<br />
+<indent>
+ MimeMagicFile conf/magic<br />
+</indent>
+&lt;/IfModule&gt;
+</example>
+
+<p><directive type="section" module="core">IfDefine</directive> ve
+<directive type="section" module="core">IfModule</directive> yönergelerinin her 
+ikisi de önüne "!" konularak olumsuz koşullar için uygulanabilir. Ayrıca, bu 
+bölümler daha karmaşık sınırlamalar elde etmek amacıyla bir diğerinin içinde 
+kullanılabilirler.</p>
+</section>
+
+<section id="file-and-web"><title>Dosya Sistemi ve Site Alanı</title>
+
+<p>En sık kullanılan yapılandırma bölümü taşıyıcıları dosya sistemindeki 
+veya site alanındaki belli yerlerin yapılandırmalarını değiştirmekte 
+kullanılanlardır. Öncelikle, bu ikisi arasındaki farkları bilmek önemlidir. 
+Dosya sistemi disklerinizin işletim sistemi tarafından size gösterilen halidir. 
+Örneğin, öntanımlı kurulumda Apache, Unix sistemlerinde 
+<code>/usr/local/apache2</code> altındayken Windows sistemlerinde 
+<code>"c:/Program Files/Apache Group/Apache2"</code> altındadır. 
+(Bilgi: Windows için bile, Apache’de dosya yolu belirtilirken tersbölü değil 
+normal bölü karakterleri kullanılır.) Site alanı ise sunucu tarafından 
+istemciye sunulan dizin ağacıdır. Yani, site alanı içindeki <code>/dir/</code> 
+dizini, Apache’nin Unix üzerinde dosya sistemine öntanımlı olarak kurulduğu 
+yer göz önüne alınarak, dosya sistemindeki 
+<code>/usr/local/apache2/htdocs/dir/</code> dizinine karşılıktır. Site 
+sayfaları veritabanlarından veya başka yerlerden devingen olarak 
+üretilebildiğinden site alanlarının doğrudan dosya sistemine eşlenmesi gerekli 
+değildir.</p>
+
+<section id="filesystem"><title>Dosya Sistemi Taşıyıcıları</title>
+
+<p><directive type="section" module="core">Directory</directive>
+ve <directive type="section" module="core">Files</directive> taşıyıcıları, 
+düzenli ifade karşılıkları ile beraber, yönergeleri dosya sisteminin 
+parçalarına uygularlar. Bir <directive type="section" module="core"
+>Directory</directive> bölümü içindeki yönergeler belli bir dosya sistemi 
+dizinine ve onun alt dizinlerine uygulanır. Aynı etki <a 
+href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</a> kullanılarak da 
+sağlanabilir. Örneğin aşağıdaki yapılandırmada, <code>/var/web/dir1</code> 
+dizini ve alt dizinlerinde dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
+
+<example>
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+<indent>
+ Options +Indexes<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;
+</example>
+
+<p>Bir <directive type="section" module="core">Files</directive> bölümü içindeki 
+yönergeler, hangi dizinde bulunduğuna bakılmaksızın ismi belirtilen dosyalara 
+uygulanır. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma yönergeleri yapılandırma dosyasının 
+ana bölümüne yerleştirildiği takdirde <code>gizli.html</code> isimli dosyalara 
+nerede bulunursa bulunsun erişime izin vermeyecektir.</p>
+
+<example>
+&lt;Files gizli.html&gt;<br />
+<indent>
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/Files&gt;
+</example>
+
+<p>Dosya sisteminin belli bir yerindeki belli dosyalarla ilgili yaptırımlar 
+için <directive type="section" module="core">Files</directive> ve
+<directive type="section" module="core">Directory</directive> bölümleri 
+birlikte kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma 
+<code>/var/web/dir1/gizli.html</code>,
+<code>/var/web/dir1/subdir2/gizli.html</code>,
+<code>/var/web/dir1/subdir3/gizli.html</code> ve 
+<code>/var/web/dir1/</code> altında bulunabilecek diğer tüm 
+<code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
+
+<example>
+&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
+<indent>
+&lt;Files gizli.html&gt;<br />
+<indent>
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/Files&gt;<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;
+</example>
+</section>
+
+<section id="webspace"><title>Site Alanı Taşıyıcıları</title>
+
+<p><directive type="section" module="core">Location</directive> yönergesi ve 
+yönergenin düzenli ifade karşılığı site alanındaki içerik için yapılandırmayı 
+değiştirir. Örneğin aşağıdaki yapılandırma, <code>/gizli</code> ile başlayan 
+URL yollarına erişimi engeller. Özellikle, 
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli</code>,
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli123</code> ve
+<code>http://siteniz.mesela.dom/gizli/dir/dosya.html</code> istekleri yanında 
+<code>/gizli</code> ile başlayan diğer isteklere de uygulanır.</p>
+
+<example>
+&lt;Location /gizli&gt;<br />
+<indent>
+Order Allow,Deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/Location&gt;
+</example>
+
+<p>Dosya sistemi ile etkileşime girmeyen herşey için <directive 
+type="section" module="core">Location</directive> yönergesi gerekir. 
+Aşağıdaki örnekte, belli bir URL’nin <module>mod_status</module> modülü 
+tarafından sağlanan bir dahili Apache eylemcisine nasıl eşlenebileceği 
+gösterilmiştir. Bu örnek için dosya sisteminde <code>server-status</code> 
+adında bir dosya veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
+
+<example>
+&lt;Location /server-status&gt;<br />
+<indent>
+SetHandler server-status<br />
+</indent>
+&lt;/Location&gt;
+</example>
+</section>
+
+<section id="wildcards"><title>Dosya Adı Şablonları ve Düzenli İfadeler</title>
+
+<p><directive type="section" module="core">Directory</directive>,
+<directive type="section" module="core">Files</directive> ve
+<directive type="section" module="core">Location</directive> yönergelerinde, 
+Standart C kütüphanesindeki <code>fnmatch</code> işlevindeki gibi kabuk tarzı 
+dosya ismi kalıpları kullanılabilir. "*" karakteri herhangi bir karakter dizisi 
+ile eşleşirken "?" karakteri tek tek karakterlerle ve "[<em>seq</em>]" kalıbı 
+ise <em>seq</em> içindeki her karakterle eşleşir. "/" karakteri her hangi bir 
+kalıp karakteri ile eşleşmez; açıkça belirtilmesi gerekir.</p>
+
+<p>Daha esnek bir eşleşmenin gerekli olduğu durumlar için her taşıyıcının bir 
+düzenli ifade karşılığı vardır. <directive type="section" module="core"
+>DirectoryMatch</directive>, <directive type="section" module="core"
+>FilesMatch</directive> ve <directive type="section" module="core"
+>LocationMatch</directive> yönergelerinde gerekli eşleşmeleri seçmek için perl 
+uyumlu <a href="glossary.html#regex">düzenli ifadelerin</a> kullanımına izin 
+verilir. Ayrıca, yönergelerin uygulanışının düzenli ifade bölümleri 
+kullanılarak nasıl değiştirileceğini öğrenmek için, aşağıda, yapılandırmanın 
+katıştırılmasıyla ilgili bölüme de bakınız.</p>
+
+<p>Tüm kullanıcı dizinlerine ilişkin yapılandırmayı değiştirmek için dosya ismi 
+kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
+
+<example>
+&lt;Directory /home/*/public_html&gt;<br />
+<indent>
+Options Indexes<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;
+</example>
+
+<p>Düzenli ifade bölümleri kullanarak çeşitli türlerdeki resim dosyalarına 
+erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
+<example>
+&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;<br />
+<indent>
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/FilesMatch&gt;
+</example>
+
+</section>
+
+<section id="whichwhen"><title>Ne, Ne Zaman Kullanılır?</title>
+
+<p>Dosya sistemi taşıyıcıları ile site alanı taşıyıcıları arasında seçim 
+yapmak aslında oldukça kolaydır. Dosya sisteminde bulunan nesnelere 
+uygulanacak yönergeler için daima <directive type="section" 
+module="core">Directory</directive> veya <directive type="section" 
+module="core">Files</directive> kullanılır. Dosya sisteminde bulunmayan 
+nesnelere (bir sayfanın bir veritabanı tarafından üretilmesi gibi) 
+uygulanacak yönergeler için ise <directive type="section" 
+module="core">Location</directive> kullanılır.</p>
+
+<p>Dosya sistemindeki nesnelere erişimi kısıtlarken asla <directive 
+type="section" module="core">Location</directive> kullanmamak önemlidir. 
+Bunun sebebi farklı site alanı konumlarının (URL’ler) aynı dosya sistemi 
+konumuna eşlenebilmesi dolayısıyla kısıtlamalarınızın etrafından 
+dolaşılabilmesine izin vermesidir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı 
+ele alalım:</p>
+
+<example>
+&lt;Location /dir/&gt;<br />
+<indent>
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/Location&gt;
+</example>
+
+<p><code>http://siteniz.mesela.dom/dir/</code> için bir istek yapılmışsa 
+bu doğru çalışacaktır. Fakat dosya sistemi harf büyüklüğüne duyarsızsa 
+ne olacak? Kısıtlamanız, istek <code>http://siteniz.mesela.dom/DIR/</code> 
+şeklinde yapılarak kolayca geçersiz kılınabilir. Halbuki <directive 
+type="section" module="core">Directory</directive> yönergesi isteğin nasıl 
+yapıldığına bakılmaksızın bu konumdan sunulan her türlü içeriğe uygulanacaktı. 
+(Dosya sistemi bağlarıyla bu da aşılabilir. Sembolik bağlar kullanılarak aynı 
+dizin dosya sisteminin bir çok yerine yerleştirilebilir. <directive 
+type="section" module="core">Directory</directive> yönergesi dosya yolunu 
+sıfırlamaksızın sembolik bağları izleyecektir. Bu bakımdan, en yüksek seviyede 
+güvenlik için uygun <directive module="core">Options</directive> yönergesi ile 
+sembolik bağların izlenmesi devredışı bırakılabilir.)</p>
+
+<p>Belki de siz sırf harf büyüklüğüne duyarlı bir dosya sistemi 
+kullanıyorsunuz diye böyle uygulamalara ihtiyacınız olmadığını düşünüyor 
+olabilirsiniz, fakat aynı site alanını çok sayıda dosya sistemi konumuna 
+eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya 
+sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını 
+kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır. 
+Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü 
+içine koyulması, bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL 
+ile sınırlı olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
+</section>
+
+</section>
+
+<section id="virtualhost"><title>Sanal Konaklar</title>
+
+<p><directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> 
+taşıyıcısının içinde belli bir konağa uygulanan yönergeler bulunur. 
+Aynı makinede çok sayıda konağı farklı yapılandırmalarla sunuyorsanız 
+bu taşıyıcı çok işinize yarar. Daha fazla bilgi için <a href="vhosts/"
+>Sanal Konak Belgeleri</a> bölümüne bakınız.</p>
+</section>
+
+<section id="proxy"><title>Vekil</title>
+
+<p><directive type="section" module="mod_proxy">Proxy</directive>
+ve <directive type="section" module="mod_proxy">ProxyMatch</directive>
+taşıyıcıları, sadece belli bir URL ile eşleşen <module>mod_proxy</module> 
+vekil sunucusu üzerinden erişilen sitelere uygulanan yapılandırma 
+yönergelerini bulundururlar. Örneğin aşağıdaki yapılandırma 
+<code>cnn.com</code> sitesine erişim için vekil sunucunun kullanılmasını 
+engelleyecektir.</p>
+
+<example>
+&lt;Proxy http://cnn.com/*&gt;<br />
+<indent>
+Order allow,deny<br />
+Deny from all<br />
+</indent>
+&lt;/Proxy&gt;
+</example>
+</section>
+
+<section id="whatwhere"><title>Hangi Yönergelere İzin Veriliyor?</title>
+
+<p>Hangi yönergelere hangi yapılandırma bölümlerinde izin verildiğini öğrenmek 
+için yönerge <a href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız.
+<directive type="section" module="core">Directory</directive> bölümlerinde 
+izin verilen herşeye sözdizimsel olarak ayrıca
+<directive type="section" module="core">DirectoryMatch</directive>,
+<directive type="section" module="core">Files</directive>,
+<directive type="section" module="core">FilesMatch</directive>,
+<directive type="section" module="core">Location</directive>,
+<directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>,
+<directive type="section" module="mod_proxy">Proxy</directive>
+ve <directive type="section" module="mod_proxy">ProxyMatch</directive>
+bölümlerinde de izin verilir. Yine de bazı istisnai durumlar mevcuttur:</p>
+
+<ul>
+<li><directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesi sadece
+<directive type="section" module="core">Directory</directive> bölümlerinde çalışır.</li>
+
+<li><directive module="core">Options</directive> yönergesinin 
+<code>FollowSymLinks</code> ve <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> seçenekleri 
+sadece <directive type="section" module="core">Directory</directive> 
+bölümlerinde veya <code>.htaccess</code> dosyalarında çalışır.</li>
+
+<li><directive module="core">Options</directive> yönergesi 
+<directive type="section" module="core">Files</directive> ve 
+<directive type="section" module="core">FilesMatch</directive> 
+bölümlerinde kullanılamaz.</li>
+</ul>
+</section>
+
+<section id="mergin"><title>Bölümler Nasıl Katıştırılır?</title>
+
+<p>Yapılandırma bölümleri belli bir sıra ile uygulanır. Yapılandırma 
+yönergelerinin yorumlanışı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmesi 
+nedeniyle neyin ne zaman çalıştığını anlamak çok önemlidir.</p>
+
+  <p>Yapılandırma bölümlerinin katıştırılma sırası şöyledir:</p>
+
+  <ol>
+   <li><directive type="section"
+   module="core">Directory</directive> (düzenli ifadeler hariç)
+   ve <code>.htaccess</code> aynı anda işleme sokulur 
+   (<code>.htaccess</code> ile eğer izin verilmişse <directive 
+   type="section" module="core">Directory</directive> içindeki bazı 
+   yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>
+
+   <li><directive type="section" module="core">DirectoryMatch</directive>
+   (ve <code>&lt;Directory ~&gt;</code>).</li>
+
+   <li><directive type="section" module="core">Files</directive> ve <directive
+   type="section" module="core">FilesMatch</directive> aynı anda işleme sokulur.</li>
+
+   <li><directive type="section" module="core">Location</directive>
+   ve <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive> 
+   aynı anda işleme sokulur.</li>
+  </ol>
+
+  <p><directive type="section" module="core">Directory</directive> 
+  bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları 
+  sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <directive 
+  type="section" module="core">Directory</directive> bölümü en kısa dizin 
+  elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin, 
+  <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
+  /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. 
+  Eğer aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <directive type="section" 
+  module="core">Directory</directive> bölümleri yapılandırma dosyasında 
+  bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <directive
+  module="core">Include</directive> yönergeleri ile yapılandırmaya dahil 
+  edilen dosyaların içerikleri <directive module="core">Include</directive> 
+  yönergesinin bulunduğu yere konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p><directive type="section" module="core">VirtualHost</directive> 
+  bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki 
+  karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
+
+  <p>Sonraki bölümler öncekileri geçersiz kılmak üzere işleme alınırlar.</p>
+
+<note><title>Bazı Teknik Bilgiler</title>
+ Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve 
+ <code>DocumentRoots</code>, URL’leri dosya isimlerine eşlemek için 
+ kullanılırken) hemen önce uygulanan bir 
+ <code>&lt;Location&gt;</code>/<code>&lt;LocationMatch&gt;</code> 
+ dizisi vardır. Bu dizinin sonuçları isim dönüşüm aşaması tamamlandıktan 
+ sonra tamamen elden çıkarılır.
+</note>
+
+<section id="merge-examples"><title>Bazı Örnekler</title>
+
+<p>Aşağıdaki yapay örnekte katıştırma sırası gösterilmiştir. Hepsinin aynı 
+isteğe uygulandığı varsayımıyla, bu örnekteki yönergeler A &gt; B &gt; C &gt; D &gt;
+E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
+
+<example>
+&lt;Location /&gt;<br />
+E<br />
+&lt;/Location&gt;<br />
+<br />
+&lt;Files f.html&gt;<br />
+D<br />
+&lt;/Files&gt;<br />
+<br />
+&lt;VirtualHost *&gt;<br />
+&lt;Directory /a/b&gt;<br />
+B<br />
+&lt;/Directory&gt;<br />
+&lt;/VirtualHost&gt;<br />
+<br />
+&lt;DirectoryMatch "^.*b$"&gt;<br />
+C<br />
+&lt;/DirectoryMatch&gt;<br />
+<br />
+&lt;Directory /a/b&gt;<br />
+A<br />
+&lt;/Directory&gt;<br />
+<br />
+</example>
+
+<p>Daha somut bir örnek olarak aşağıdakini ele alalım. <directive module="core"
+type="section">Directory</directive> bölümlerindeki erişim sınırlamaları ne 
+olursa olsun <directive module="core" type="section">Location</directive> 
+bölümü son olarak değerlendirmeye alınacak ve sunucuya sınırsız erişim verecektir. 
+Başka bir deyişle, katıştırma sırası önemlidir, bu nedenle dikkatli olmalısınız!</p>
+
+<example>
+&lt;Location /&gt;<br />
+<indent>
+ Order deny,allow<br />
+ Allow from all<br />
+</indent>
+&lt;/Location&gt;<br />
+<br />
+# Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.<br />
+&lt;Directory /&gt;<br />
+<indent>
+ Order allow,deny<br />
+ Allow from all<br />
+ Deny from kkadam.mesela.dom<br />
+</indent>
+&lt;/Directory&gt;
+</example>
+
+</section>
+
+</section>
+</manualpage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html?rev=645896&r1=645895&r2=645896&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.0.x/docs/manual/stopping.html Tue Apr 8 06:11:21 2008
@@ -21,3 +21,7 @@
 URI: stopping.html.ru.koi8-r
 Content-Language: ru
 Content-type: text/html; charset=KOI8-R
+
+URI: stopping.html.tr.utf8
+Content-Language: tr
+Content-type: text/html; charset=UTF-8Mime
View raw message