httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pct...@apache.org
Subject svn commit: r645674 [1/3] - /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/
Date Mon, 07 Apr 2008 20:44:55 GMT
Author: pctony
Date: Mon Apr 7 13:44:52 2008
New Revision: 645674

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=645674&view=rev
Log:
Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mpm.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr
Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/invoking.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mpm.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.meta

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8?rev=645674&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -0,0 +1,157 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Dinleme - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.2</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.2</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Dinleme</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/bind.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/bind.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/bind.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/bind.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Apache’nin belli adresleri ve portları dinlemek üzere
+  yapılandırılması.</p>
+ </div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Genel Bakış</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#ipv6">IPv6 Adreslerin Durumu</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></li><li><a href="dns-caveats.html">DNS Konuları</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="overview" id="overview">Genel Bakış</a></h2>
+  
+
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="./mod/core.html">core</a></code></li><li><code class="module"><a href="./mod/mpm_common.html">mpm_common</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code></li><li><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
+
+  <p>Apache başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
+   bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
+   tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
+   seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
+   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, Apache’nin farklı IP
+   adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
+   belirlendiği sanal konak özelliği ile birlikte yürür.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi sunucuya
+   gelen istekleri sadece belli portlardan veya belli adres ve port
+   birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesinde sadece port
+   numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
+   dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse sunucu
+   belirtilen portu ve arabirimi dinleyecektir. Çok sayıda adres ve portu
+   dinlemek için çok sayıda <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi kullanılabilir. Sunucu
+   böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
+   yanıt verecektir.</p>
+
+  <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
+   bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen 80<br />
+   Listen 8000
+  </code></p></div>
+
+  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
+   bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
+   arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen 192.0.2.1:80<br />
+   Listen 192.0.2.5:8000
+  </code></p></div>
+
+  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
+   gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </code></p></div>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="ipv6" id="ipv6">IPv6 Adreslerin Durumu</a></h2>
+  
+
+  <p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
+   platformların çoğunda <a class="glossarylink" href="./glossary.html#apr" title="sözlüğe bakınız">APR</a>, Apache’nin IPv6
+   soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
+   üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>
+
+  <p>Apache yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
+   hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
+   bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
+   kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
+   NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
+   öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> parametresi ile Apache’nin davranışı
+   değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
+   IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
+   kullanmaktır. Apache’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli IPv6
+   adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
+   istiyorsanız, <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
+   <code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>
+
+  <p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
+   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de Apache’nin
+   böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
+
+  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın Apache’nin
+   sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız, tüm <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergelerinde örnekteki gibi
+   IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   Listen 0.0.0.0:80<br />
+   Listen 192.0.2.1:80
+  </code></p></div>
+
+  <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
+   Apache’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
+   adreslerin iptalini) istiyorsanız <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code>
+   betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
+   seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="virtualhost" id="virtualhost">Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</a></h2>
+  
+
+  <p><code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi sanal
+   konaklar için gerçeklenmemiştir; sadece ana sunucuya hangi adresleri ve
+   portları dinleyeceğini söyler. Hiç <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> yönergesi kullanılmamışsa sunucu
+   kabul edilen tüm isteklere aynı şekilde davranacaktır. Eğer bir veya
+   daha fazla adres ve port için farklı bir davranış belirtmek
+   istiyorsanız <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> kullanabilirsiniz. Bir sanal
+   konağı gerçeklemek için önce sunucunun sanal konak için kullanacağı
+   adres ve portu dinleyeceğini belirtmek gerekir. Bundan sonra bu sanal
+   konağın davranışını ayarlamak üzere belirtilen adres ve port için bir
+   <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> bölümü
+   oluşturulmalıdır. Yalnız dikkat edin, eğer <code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code> için belirtilen adres ve port
+   sunucu tarafından dinlenmiyorsa ona erişemezsiniz.</p>
+ </div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/bind.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/bind.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/bind.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/bind.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/bind.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/bind.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.meta?rev=645674&r1=645673&r2=645674&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.meta Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr?rev=645674&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/bind.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -0,0 +1,164 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 $ -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="bind.xml.meta">
+
+ <title>Dinleme</title>
+
+ <summary>
+  <p>Apache’nin belli adresleri ve portları dinlemek üzere
+  yapılandırılması.</p>
+ </summary>
+
+ <seealso><a href="vhosts/">Sanal Konaklar</a></seealso>
+ <seealso><a href="dns-caveats.html">DNS Konuları</a></seealso>
+
+ <section id="overview">
+  <title>Genel Bakış</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>core</module>
+    <module>mpm_common</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
+    <directive module="mpm_common">Listen</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+
+  <p>Apache başlatıldığında yerel makinedeki bazı adres ve portları kendine
+   bağlar ve gelecek istekleri bekler. Öntanımlı olarak makine üzerindeki
+   tüm adresleri dinler. Bununla birlikte, belli portları veya sadece
+   seçilmiş bazı adresleri ya da her ikisini de dinlemesi için bunun
+   belirtilmesi gerekebilir. Bu çoğunlukla, Apache’nin farklı IP
+   adreslerine, konak isimlerine ve portlarına nasıl yanıt vereceğinin
+   belirlendiği sanal konak özelliği ile birlikte yürür.</p>
+
+  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sunucuya
+   gelen istekleri sadece belli portlardan veya belli adres ve port
+   birleşimlerinden kabul etmesini söyler. <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergesinde sadece port
+   numarası belirtilmişse sunucu tüm arabirimlerin belirtilen portunu
+   dinleyecektir. Portla birlikte bir IP adresi de belirtilmişse sunucu
+   belirtilen portu ve arabirimi dinleyecektir. Çok sayıda adres ve portu
+   dinlemek için çok sayıda <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi kullanılabilir. Sunucu
+   böyle bir durumda belirtilen bütün adres ve portlardan gelen isteklere
+   yanıt verecektir.</p>
+
+  <p>Örneğin, sunucunun hem 80 portundan hem de 8000 portundan gelen
+   bağlantıları kabul etmesini sağlamak için,</p>
+
+  <example>
+   Listen 80<br />
+   Listen 8000
+  </example>
+
+  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. Sunucunun 80 portuna gelen
+   bağlantıları bir arabirimden 8000 portuna gelenleri ise başka bir
+   arabirimden kabul etmesini sağlamak için ise,</p>
+
+  <example>
+   Listen 192.0.2.1:80<br />
+   Listen 192.0.2.5:8000
+  </example>
+
+  <p>yapılandırmasını kullanabilirsiniz. IPv6 adresleri aşağıdaki örnekteki
+   gibi köşeli ayraçlar içine alınarak belirtilmelidir:</p>
+
+  <example>
+   Listen [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80
+  </example>
+ </section>
+
+ <section id="ipv6">
+  <title>IPv6 Adreslerin Durumu</title>
+
+  <p>IPv6’yı gerçekleyen platformların sayısı giderek artmaktadır. Bu
+   platformların çoğunda <glossary>APR</glossary>, Apache’nin IPv6
+   soketleri ayırmasını mümkün kılarak IPv6’yı desteklemekte ve IPv6
+   üzerinden gönderilmiş istekleri elde etmektedir.</p>
+
+  <p>Apache yöneticilerinin kafasını karıştırıran tek şey IPv6 soketlerin
+   hem IPv4 hem de IPv6 bağlantılarını kabul edip etmeyeceğidir. IPv4
+   bağlantılarını kabul eden IPv6 soketleri IPv4 eşlemli IPv6 adresleri
+   kullanırlar. Bu çoğu sistemde öntanımlı olarak böyleyken, FreeBSD,
+   NetBSD ve OpenBSD’de sistem geneline uygulanan kurallar gereğince
+   öntanımlı olarak buna izin verilmez; bu sistemlerde özel bir
+   <program>configure</program> parametresi ile Apache’nin davranışı
+   değiştirilebilir.</p>
+
+  <p>Diğer taraftan, Linux ve Tru64 gibi bazı platformlarda hem IPv4 hem de
+   IPv6 adresleri kabul etmenin <strong>tek yolu</strong> eşlemli adresler
+   kullanmaktır. Apache’nin IPv4 ve IPv6 adresleri, IPv4 eşlemli IPv6
+   adreslerin kullanımını gerektiren en az sayıda soketle kabul etmesini
+   istiyorsanız, <program>configure</program> betiğine
+   <code>--enable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz.</p>
+
+  <p><code>--enable-v4-mapped</code> seçeneği, FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD
+   hariç tüm platformlarda öntanımlıdır. Muhtemelen siz de Apache’nin
+   böyle derlenmesini isterdiniz.</p>
+
+  <p>Platformunuzun ve APR’nin neyi desteklediğine bakmaksızın Apache’nin
+   sadece IPv4 adresleri kabul etmesini istiyorsanız, tüm <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergelerinde örnekteki gibi
+   IPv4 adresleri belirtiniz:</p>
+
+  <example>
+   Listen 0.0.0.0:80<br />
+   Listen 192.0.2.1:80
+  </example>
+
+  <p>Platformunuz IPv4 ve IPv6 adresleri ayrı soketlerden kabul ediyorsa ve
+   Apache’nin de buna uygun davranmasını (yani IPv4 eşlemli IPv6
+   adreslerin iptalini) istiyorsanız <program>configure</program>
+   betiğine <code>--disable-v4-mapped</code> seçeneğini belirtiniz. Bu
+   seçenek FreeBSD, NetBSD ve OpenBSD’de öntanımlıdır.</p>
+ </section>
+
+ <section id="virtualhost">
+  <title>Sanal Konaklarla Nasıl Çalışır?</title>
+
+  <p><directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi sanal
+   konaklar için gerçeklenmemiştir; sadece ana sunucuya hangi adresleri ve
+   portları dinleyeceğini söyler. Hiç <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> yönergesi kullanılmamışsa sunucu
+   kabul edilen tüm isteklere aynı şekilde davranacaktır. Eğer bir veya
+   daha fazla adres ve port için farklı bir davranış belirtmek
+   istiyorsanız <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> kullanabilirsiniz. Bir sanal
+   konağı gerçeklemek için önce sunucunun sanal konak için kullanacağı
+   adres ve portu dinleyeceğini belirtmek gerekir. Bundan sonra bu sanal
+   konağın davranışını ayarlamak üzere belirtilen adres ve port için bir
+   <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümü
+   oluşturulmalıdır. Yalnız dikkat edin, eğer <directive module="core"
+   type="section">VirtualHost</directive> için belirtilen adres ve port
+   sunucu tarafından dinlenmiyorsa ona erişemezsiniz.</p>
+ </section>
+</manualpage>
+

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=645674&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -0,0 +1,471 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Terim Sözlüğü - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page" class="no-sidebar"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.2</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.2</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Terim Sözlüğü</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/glossary.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
+   özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
+   ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.</p>
+ </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="definitions" id="definitions">Tanımlar</a></h2>
+
+ <dl>
+  <dt><a name="algorithm" id="algorithm">Algoritma</a></dt>
+
+  <dd>Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar
+   kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için
+   kullanılan algoritmalara <dfn>şifre</dfn> denir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="transportlayersecurity" id="transportlayersecurity">Aktarım Katmanı Güvenliği</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Transport Layer Security <a name="tls" id="tls">(TLS)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü
+   (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3.
+   sürümü hemen hemen aynıdır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
+  <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
+   cümle. Genellikle sadece <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cipher" title="sözlüğe bakınız">şifreler</a>
+   için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="apacheextensiontool" id="apacheextensiontool">Apache Eklenti
+   Aracı</a> <a name="apxs" id="apxs">(apxs)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs</dd>
+  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#module" title="sözlüğe bakınız">Modül</a> kaynak kodlarının devinen
+   paylaşımlı nesneler (<a class="glossarylink" href="./glossary.html#dso" title="sözlüğe bakınız">DSO</a>) halinde
+   derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl
+   betiği.<br />Daha ayrıntılı bilgi için <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> kılavuz
+   sayfasına bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="apacheportableruntime" id="apacheportableruntime">Apache Taşınabilir Arayüzü</a> <a name="apr" id="apr">(APR)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Apache Portable Runtime - APR</dd>
+  <dd>Sunucu ile işletim sistemi arasındaki temel arayüzleri oluşturan
+   kütüphaneler kümesine verilen ad. APR, Apache HTTP Sunucusuna paralel
+   bağımsız bir proje olarak geliştirilmektedir.<br />
+   Bakınız: <a href="http://apr.apache.org/">Apache Taşınabilir Arayüzü
+   Projesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="context" id="context">Bağlam</a></dt>
+  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">Yapılandırma dosyaları</a>nda
+   sadece belli türdeki <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">yönerge</a>lerin
+   bulunmasına izin verilen bir bölge.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directive-dict.html#Context">Apache Yönergelerini
+   Açıklamak için Kullanılan Terimler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="symmetriccryptophraphy" id="symmetriccryptophraphy">Bakışımlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı
+   bir şifreleme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="header" id="header">Başlık</a></dt>
+  <dd>Bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#http" title="sözlüğe bakınız">HTTP</a> isteğinin parçası olarak,
+   gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında
+   mecazlar içeren veri.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="connect" id="connect">CONNECT</a></dt>
+  <dd>Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP <a class="glossarylink" href="./glossary.html#method" title="sözlüğe bakınız">yöntemi</a>. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="dynamicsharedobject" id="dynamicsharedobject">Devingen
+   Paylaşımlı Nesne</a> <a name="dso" id="dso">(DSO)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Dynamic Shared Object (DSO)</dd>
+  <dd>İstek halinde yüklenebilen, Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   çalıştırılabilir dosyasından ayrı olarak derlenmiş <a class="glossarylink" href="./glossary.html#module" title="sözlüğe bakınız">modül</a>lerin ortak adı.<br />
+   Bakınız: <a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
+  <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>
+
+  <dt><a name="regularexpresion" id="regularexpresion">Düzenli İfade</a>
+   <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
+  <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
+   başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da
+   “Baş harfi Z olmayan ve iki virgül içeren cümleler” gibi. Düzenli
+   ifadeler, Apache’de belli özniteliklere uygun dosya veya özkaynakları
+   toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
+   Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
+   olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
+   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
+   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
+  
+  <dd>Ağ bölgelerine erişimin kısıtlanması. Apache bağlamında normal
+   olarak belli <em>URL</em>’lere erişimi kısıtlamak şeklinde
+   uygulanır.<br /> Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="handler" id="handler">Eylemci</a></dt>
+  <dd>Bir dosya istendiğinde uygulanacak eylemi Apache içinde gerçekleştiren
+   nesne. Genellikle dosyalar, dosya türüne bağlı dolaylı eylemcilere
+   sahiptir. Normalde tüm dosyalar sunucu tarafından sıradan birer dosya
+   olarak işleme sokulduğu halde bazı belli dosyalar diğerlerinden ayrı
+   ele alınır. Örneğin, <code>cgi-script</code> eylemcisi dosyaları
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cgi" title="sözlüğe bakınız">CGI</a>’ler tarafından işlenebilir hale
+   getirmek üzere işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="handler.html">Apache Eylemcilerinin Kullanımı</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickey" id="publickey">Genel Anahtar</a></dt>
+  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickeycryptography" title="sözlüğe bakınız">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</a>nde, sahibinin yaptığı imzaları çözmeye ve
+   sahibine gönderilen iletileri şifrelemeye yarayan genel erişime açık
+   anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickeycryptography" id="publickeycryptography">Genel Anahtarlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için iki ayrı anahtarın kullanıldığı
+   bakışımsız şifreleme sistemlerinin konusu veya uygulaması. Bu amaçla
+   kullanılan anahtarlar bir anahtar çiftinden oluşur. Genel Anahtarlı
+   Şifrelemeye Bakışımsız Şifreleme de denir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="privatekey" id="privatekey">Gizli Anahtar</a></dt>
+  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickeycryptography" title="sözlüğe bakınız">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</a>nde, giden iletileri imzalamak ve gelen
+   iletilerin şifrelerini çözmek amacıyla kullanılan gizli anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="https" id="https">Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü
+   (HTTPS)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: The HyperText Transfer Protocol (Secure), (HTTPS)</dd>
+  <dd>Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü, Genel Ağ’da kullanılan standart
+   şifreli iletişim mekanizmasıdır. Aslında HTTP protokolünün <a class="glossarylink" href="./glossary.html#ssl" title="sözlüğe bakınız">SSL</a> üzerinden gerçekleştirilmesinden başka bir
+   şey değildir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="securesocketslayer" id="securesocketslayer">Güvenli Soket Katmanı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Secure Sockets Layer <a name="ssl" id="ssl">(SSL)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için Netscape Communications Corporation tarafından
+   oluşturulmuş bir protokol. Günümüzde en çok <em>HTTPS</em>, yani SSL
+   üzerinden Hiper Metin Aktarım Protokolü şeklinde kullanılmaktadır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="hypertexttransferprotocol" id="hypertexttransferprotocol">Hiper Metin Aktarım Protokolü</a>
+   <a name="http" id="hhtp">(HTTP)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: HyperText Transfer Protocol (HTTP)</dd>
+  <dd>Genel Ağ’da kullanılan standart aktarım protokollerinden biri.
+   Apache, <a href="http://ietf.org/rfc/rfc2616.txt">RFC 2616</a> ile
+   tanımlanmış protokolün HTTP/1.1 olarak bilinen 1.1 sürümünü gerçekler.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess</a></dt>
+  <dd>Belge dosyaları ağacı içine yerleştirilen bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma dosyası</a> olup yerleştiği
+   dizine ve o dizinin alt dizinlerine yapılandırma yönergeleri
+   uygulanmasını sağlar. İsmine rağmen böyle bir dosyanın içerebileceği
+   yönergeler erişim denetleme yönergeleri ile sınırlı değildir; hemen
+   her tür yönergeyi içerebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="httpd.conf" id="httpd.conf">httpd.conf</a></dt>
+  <dd>Ana Apache <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma
+   dosyası</a>. Dosya sistemindeki öntanımlı yeri
+   <code>/usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code> olup derleme
+   sırasındaki yapılandırmayla veya çalışma anındaki yapılandırmayla
+   başka bir yer belirtilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="export-crippled" id="export-crippled">İhracat Engelli</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Export-Crippled</dd>
+  <dd>Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Yönetim Düzenlemelerine (EAR)
+   uymak için şifreleme yoluyla sakatlanmış yazılım. İhracat engelli olması
+   için şifrelenmiş yazılımları birer şifreli metin haline getiren şifre
+   anahtarları küçük boyutlu olduğundan şifreleme zor
+   kullanılarak kırılabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="messagedigest" id="messagedigest">İleti Özeti</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Message Digest</dd>
+  <dd>Aktarım sırasında içeriğinin değişme olasılığı bulunan bir iletinin
+   içeriğini doğrulamak için kullanılan bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#hash" title="sözlüğe bakınız">özet</a>.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="reverseproxy" id="reverseproxy">Karşı Vekil</a></dt>
+  <dd>İstemciye kendini <em>asıl sunucu</em> imiş gibi gösteren bir
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#proxy" title="sözlüğe bakınız">vekil</a> sunucu. Güvenlik, yük dengelemesi
+   gibi sebeplerle asıl sunucuyu istemcilerden gizlemek için yararlıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="authentication" id="authentication">Kimlik Doğrulama</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci veya kullanıcı gibi bir ağ öğesinin kimliğinin
+   olumlanması.<br />Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="mime-type" id="mime-type">MIME türü</a></dt>
+  <dd>Aktarılan belgenin çeşidini betimlemenin bir yolu. MIME, Türkçe’ye
+   ‘Çok Amaçlı Genel Ağ Posta Eklentileri’ olarak çevrilebilecek olan
+   "Multipurpose Internet Mail Extensions" sözcüklerinden türetilmiş bir
+   kısaltmadır. MIME türleri bir bölü çizgisi ile ayrılmış bir ana ve bir
+   alt belge türünün birleşiminden oluşur. <code>text/html</code>,
+   <code>image/gif</code> ve <code>application/octet-stream</code> örnek
+   olarak verilebilir. HTTP protokolünde MIME türleri
+   <code>Content-Type</code> <a class="glossarylink" href="./glossary.html#header" title="sözlüğe bakınız">başlığında</a>
+   aktarılır.<br />Bakınız: <a href="mod/mod_mime.html">mod_mime</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="module" id="module">Modül</a></dt>
+  <dd>Bir programın bağımsız parçalarından her biri. Apache işlevselliğinin
+   çoğu yapılandırmaya dahil edilip edilmeyeceğine kullanıcı tarafından
+   karar verilebilen modüllerden oluşur. Apache <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>
+   çalıştırılabiliri içinde derlenmiş modüllere <dfn>durağan modüller</dfn>
+   adı verilirken ayrı bir yerde saklanan ve çalışma anında isteğe bağlı
+   olarak yüklenebilen modüllere <dfn>devingen modüller</dfn> veya
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#dso" title="sözlüğe bakınız">DSO</a>’lar denir. Yapılandırmaya öntanımlı
+   olarak dahil edilen modüllere <dfn>temel modüller</dfn> denir. Apache
+   için kullanılabilecek modüllerin çoğu Apache HTTP Sunucusunun
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#tarball" title="sözlüğe bakınız">tar paketi</a> içinde dağıtılmaz; bunlara
+   <dfn>üçüncü parti modüller</dfn> denir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/">Modül Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="openssl" id="openssl">OpenSSL</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS için açık kaynak kodlu araç kiti.<br />Daha ayrıntılı bilgi
+  için <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
+  adresine bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="commongatewayinterface" id="commongatewayinterface">Ortak Ağgeçidi Arayüzü</a> <a name="cgi" id="cgi">(CGI)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
+  <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
+   mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
+   standardı. Özgün arayüz <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
+   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="environmentvariable" id="environmentvariable">Ortam Değişkeni</a> <a name="env-variable" id="env-variable">(ortam-değişkeni)</a></dt>
+  <dd>İşletim sistemi kabuğu tarafından yönetilen ve programlar arasında
+   bilgi alışverişi amacıyla kullanılan isimli değişkenler. Ayrıca,
+   Apache de ortam değişkenleri olarak tanımlanabilecek dahili değişkenler
+   içerir fakat bunlar kabuk ortamında değil dahili Apache yapıları içinde
+   saklanır.<br />
+   Bakınız: <a href="env.html">Apache Ortam Değişkenleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="session" id="session">Oturum</a></dt>
+  <dd>Bir iletişimin bağlamsal bilgileri.</dd>
+
+  <dt><a name="hash" id="hash">Özet</a></dt>
+  <dd>Uzunluğu değişebilen bir dizgenin belli bir durumuna ilişkin sabit
+   uzunlukta bir dizge üretmek için kullanılan geri dönüşümsüz bir
+   algoritma. Algoritmaya girdi olan farklı uzunluktaki dizgeler (özet
+   işlevine bağlı olarak) aynı uzunlukta farklı özetler üretir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="virtualhosting" id="virtualhosting">Sanal Konaklık</a></dt>
+  <dd>Tek bir Apache sunucusundan çok sayıda site sunulması. <em>IP tabanlı
+   sanal konaklık</em>ta siteler birbirlerinden IP adreslerine göre
+   ayrılırken, <em>isim tabanlı sanal konaklık</em>ta siteler aynı IP
+   adresinden kendi isimleriyle sunulabilirler.<br />
+   Bakınız: <a href="vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="digitalsignature" id="digitalsignature">Sayısal İmza</a></dt>
+  <dd>Bir sertifikayı veya bir dosyayı doğrulamakta kullanılan şifreli bir
+   metin. Bir imza <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika
+   Makamı</a> tarafından bir <em>sertifikaya</em> gömülü olan
+   <em>genel anahtardan</em> bir özet üretilerek oluşturulur. İmza şifresi
+   sadece <em>sertifika</em> sahibi ağ öğesinin kimliğini doğrulayacak
+   SM’nin genel anahtarı kullanılarak çözülebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificate" id="certificate">Sertifika</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci gibi ağ öğelerinin kimliğini kanıtlamakta kullanılan
+   bir veri kaydı. Bir sertifika, sertifika sahibi (buna sertifikanın
+   konusu da denir), sertifikayı imzalayan <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika Makamı</a> (SM) (buna
+   sertifika yayıncısı da denir), sertifika sahibinin <a class="glossarylink" href="./glossary.html#publickey" title="sözlüğe bakınız">genel anahtarı</a> ve SM tarafından üretilen imza
+   gibi parçalardan oluşan X.509 bilgisi içerir. Ağ öğeleri bu imzaları SM
+   sertifikalarını kullanarak doğrular.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificatsigningrequest" id="certificatsigningrequest">Sertifika İmzalama İsteği</a> <a name="csr" id="csr">(Sİİ)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certificate Signing Request (CSR)</dd>
+  <dd>İmzasız bir sertifikayı <a class="glossarylink" href="./glossary.html#certificationauthority" title="sözlüğe bakınız">Sertifika Makamı</a>na kendi SM <em>Sertifika</em>sının
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#privatekey" title="sözlüğe bakınız">özel anahtar</a>ı ile imzalaması
+   için yapılan istek. Sİİ imzalanınca bir gerçek sertifika haline
+   gelir.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificationauthority" id="certificationauthority">Sertifika Makamı</a> <a name="ca" id="ca">(SM)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certification Authority (CA)</dd>
+  <dd>Ağ öğelerinin güvenilir olarak kimliklerinin doğrulanması için
+   sertifikaları imzalayan güvenilir üçüncü şahıs. Diğer ağ öğeleri,
+   sertifikalı bir öğenin kimliğini kanıtlayan bir SM’yi doğrulamak
+   için imzayı sınayabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="modulemagicnumber" id="modulemagicnumber">Sihirli Modül
+   Numarası</a> (<a name="mmn" id="mmn">SMN</a>)</dt>
+  <dd>Sihirli Modül Numarası, modüllerin ikil uyumluluğu ile ilgili olarak
+   Apache kaynak kodunda tanımlanmış bir sabittir. Apache dahili yapıları,
+   uygulama programlama arayüzünün önemli parçaları ve işlev çağrıları artık
+   ikil uyumluluğun garanti edilemeyeceği kadar değiştiği zaman SMN
+   değiştirilir. Bir SMN değişikliğinde ve bazen de sırf yeni bir Apache
+   sürümü ile çalışmak icabettiğinde tüm üçüncü parti modüllerin en azından
+   yeniden derlenmesi gerekir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ssleay" id="ssleay">SSLeay</a></dt>
+  <dd>Eric A. Young tarafından geliştirilmiş özgün SSL/TLS
+   gerçeklenim kütüphanesi.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
+  <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirmeye
+   Giriş</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="filter" id="filter">Süzgeç</a></dt>
+  <dd>Sunucu tarafından alınan ve gönderilen veriye uygulanan bir işlem.
+   Giriş süzgeçleri sunucuya istemci tarafından gönderilen veriyi işlerken
+   çıkış süzgeçleri sunucu tarafından istemciye gönderilen belgeleri işler.
+   Örneğin, <code>INCLUDES</code> çıkış süzgeci, belgeleri <a class="glossarylink" href="./glossary.html#ssi" title="sözlüğe bakınız">sunucu taraflı içerik</a> için işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="filter.html">Süzgeçler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="cipher" id="cipher">Şifre</a></dt>
+  <dd>Veri şifrelemek için kullanılan bir algoritma veya sistem. DES, IDEA
+   veya RC4 örnek verilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ciphertext" id="ciphertext">Şifreli Metin</a></dt>
+  <dd>Bir <a class="glossarylink" href="./glossary.html#plaintext" title="sözlüğe bakınız">Düz Metin</a> bir
+   <a class="glossarylink" href="./glossary.html#cipher" title="sözlüğe bakınız">Şifre</a>den geçirilince elde edilen
+   sonuç.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="fully-qualifieddomain-name" id="fully-qualifieddomain-name">Tam Alan Adı</a>
+   <a name="fqdn" id="fqdn">(TAA)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Fully-Qualified Domain-Name (FQDN)</dd>
+  <dd>Bir IP adresiyle eşleşebilen, bir konak adıyla bir alan adının
+   birleşiminden oluşan eşsiz bir ağ öğesi ismi. Örneğin,
+   <code>httpd.apache.org</code> tam alan adında <code>httpd</code> bir konak
+   adıyken <code>apache.org</code> bir alan adıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="tarball" id="tarball">Tar Paketi</a></dt>
+  <dd><code>tar</code> uygulaması kullanılarak bir araya getirilmiş
+   dosyalardan oluşan bir paket. Apache dağıtımları sıkıştırılmış tar
+   arşivleri içinde veya pkzip kullanılarak saklanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourceidentifier" id="uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Identifier
+   <a name="URI" id="URI">(URI)</a></dd>
+  <dd>Soyut veya somut bir özkaynağı betimlemek için kullanılan bütünleşik
+   bir karakter dizisi. Aslen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt">RFC 2396</a> tarafından tanımlanmıştır. Genel Ağ’da kullanılan URI’lerden
+   genellikle <a class="glossarylink" href="./glossary.html#url" title="sözlüğe bakınız">URL</a>’ler olarak bahsedilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourcelocator" id="uniformresourcelocator">Tektip Özkaynak Konumlayıcı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Locator <a name="url" id="url">(URL)</a></dd>
+  <dd>Genel Ağ üzerindeki bir özkaynağın ismi veya adresi. Aslen <a class="glossarylink" href="./glossary.html#uniformresourceidentifier" title="sözlüğe bakınız">Tektip Özkaynak Betimleyici</a>
+   denilen terimin gayrı resmi karşılığıdır. URL’ler <code>http</code> veya
+   <code>https</code> gibi bir şemayı takip eden bir konak adı ve bir dosya
+   yolundan oluşurlar. Örneğin, bu sayfanın URL’si
+   <code>http://httpd.apache.org/docs/2.2/glossary.html</code> olurdu.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></dt>
+  <dd><em>Asıl sunucu</em> ile istemci arasında aracılık yapan sunucu.
+   İstemciden aldığı istekleri asıl sunucuya gönderip, ondan aldığı
+   yanıtları istemciye gönderir. Aynı içeriğe birden fazla istemci talip
+   olursa vekil sunucu bu istekleri her seferinde asıl sunucudan istemek
+   yerine kendi deposundan karşılar, böylece yanıt zamanı kısalır.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationfile" id="configurationfile">Yapılandırma Dosyası</a></dt>
+  <dd>Apache yapılandırmasını denetim altına alan <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">yönergeleri</a> içeren bir metin dosyası.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationdirective" id="configurationdirective">Yapılandırma Yönergesi</a></dt>
+  <dd>Bakınız: <a class="glossarylink" href="./glossary.html#directive" title="sözlüğe bakınız">Yönerge</a></dd>
+
+  <dt><a name="directive" id="directive">Yönerge</a></dt>
+  <dd>Belli Apache davranışlarından bir veya daha fazlasını denetim altına
+   alan bir yapılandırma komutu. Yönergeler <a class="glossarylink" href="./glossary.html#configurationfile" title="sözlüğe bakınız">yapılandırma dosyalarına</a> yerleştirilir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="method" id="method">Yöntem</a></dt>
+  <dd><a class="glossarylink" href="./glossary.html#http" title="sözlüğe bakınız">HTTP</a> bağlamında, istemci tarafından
+   istek satırında belirtilen, bir özkaynağa uygulanacak bir eylem. HTTP
+   bağlamında belirtilebilecek yöntemlere örnek olarak <code>GET</code>,
+   <code>POST</code> ve <code>PUT</code> verilebilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="x.509" id="x.509">X.509</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere Uluslararası Telekom
+   Birliği (ITU-T) tarafından önerilmiş bir kimlik doğrulama sertitifası
+   şeması<br /> Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+</dl>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/glossary.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/glossary.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/glossary.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/glossary.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=645674&r1=645673&r2=645674&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.meta Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -11,5 +11,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr?rev=645674&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/glossary.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:44:52 2008
@@ -0,0 +1,495 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 558484 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="glossary.xml.meta">
+
+ <title>Terim Sözlüğü</title>
+
+ <summary>
+  <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
+   özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
+   ayrıntılı bilgi bağlarla sağlanmıştır.</p>
+ </summary>
+
+<section id="definitions"><title>Tanımlar</title>
+
+ <dl>
+  <dt><a name="algorithm" id="algorithm">Algoritma</a></dt>
+
+  <dd>Bir sorunu sonlu sayıda adımda çözümlemek için uygulanan kurallar
+   kümesi veya anlam belirsizliği içermeyen bir formül. Şifreleme için
+   kullanılan algoritmalara <dfn>şifre</dfn> denir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="transportlayersecurity" id="transportlayersecurity"
+   >Aktarım Katmanı Güvenliği</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Transport Layer Security <a name="tls" id="tls">(TLS)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için SSL’nin ardılı olarak Genel Ağ Mühendisliği Görev Gücü
+   (IETF) tarafından oluşturulmuş protokol. TLS’nin 1. sürümü ile SSL’in 3.
+   sürümü hemen hemen aynıdır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="passphrase" id="passphrase">Anahtar Parolası</a></dt>
+  <dd>Özel anahtar dosyalarını yetkisiz kişilerden koruyan sözcük veya
+   cümle. Genellikle sadece <glossary ref="cipher">şifreler</glossary>
+   için kullanılan gizli şifreleme/şifre çözme anahtarını korur.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="apacheextensiontool" id="apacheextensiontool">Apache Eklenti
+   Aracı</a> <a name="apxs" id="apxs">(apxs)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: APache eXtension Tool - apxs</dd>
+  <dd><glossary ref="module">Modül</glossary> kaynak kodlarının devinen
+   paylaşımlı nesneler (<glossary ref="dso">DSO</glossary>) halinde
+   derlenmesine ve Apache Sunucusu içinde kurulmasına yardım eden bir Perl
+   betiği.<br />Daha ayrıntılı bilgi için <program>apxs</program> kılavuz
+   sayfasına bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="apacheportableruntime"
+    id="apacheportableruntime">Apache Taşınabilir Arayüzü</a> <a
+    name="apr" id="apr">(APR)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Apache Portable Runtime - APR</dd>
+  <dd>Sunucu ile işletim sistemi arasındaki temel arayüzleri oluşturan
+   kütüphaneler kümesine verilen ad. APR, Apache HTTP Sunucusuna paralel
+   bağımsız bir proje olarak geliştirilmektedir.<br />
+   Bakınız: <a href="http://apr.apache.org/">Apache Taşınabilir Arayüzü
+   Projesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="context" id="context">Bağlam</a></dt>
+  <dd><glossary ref="configurationfile">Yapılandırma dosyaları</glossary>nda
+   sadece belli türdeki <glossary ref="directive">yönerge</glossary>lerin
+   bulunmasına izin verilen bir bölge.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directive-dict.html#Context">Apache Yönergelerini
+   Açıklamak için Kullanılan Terimler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="symmetriccryptophraphy" id="symmetriccryptophraphy"
+   >Bakışımlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için tek bir anahtarın kullanıldığı
+   bir şifreleme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="header" id="header">Başlık</a></dt>
+  <dd>Bir <glossary ref="http">HTTP</glossary> isteğinin parçası olarak,
+   gönderilen yanıtta asıl içerikten önce yer alan ve içerik hakkında
+   mecazlar içeren veri.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="connect" id="connect">CONNECT</a></dt>
+  <dd>Ham veri kanallarını HTTP üzerinden yönlendirmek için kullanılan bir HTTP <glossary ref="method">yöntemi</glossary>. SSL protokolü gibi diğer protokolleri sarmalamakta kullanılabilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="dynamicsharedobject" id="dynamicsharedobject">Devingen
+   Paylaşımlı Nesne</a> <a name="dso" id="dso">(DSO)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Dynamic Shared Object (DSO)</dd>
+  <dd>İstek halinde yüklenebilen, Apache <program>httpd</program>
+   çalıştırılabilir dosyasından ayrı olarak derlenmiş <glossary
+   ref="module">modül</glossary>lerin ortak adı.<br />
+   Bakınız: <a href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne Desteği</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
+  <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>
+
+  <dt><a name="regularexpresion" id="regularexpresion">Düzenli İfade</a>
+   <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
+  <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
+   başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da
+   “Baş harfi Z olmayan ve iki virgül içeren cümleler” gibi. Düzenli
+   ifadeler, Apache’de belli özniteliklere uygun dosya veya özkaynakları
+   toplamak için esnek bir yol sağlamasından ötürü oldukça yararlıdır.
+   Örneğin, “resimler” dizini altındaki dosyalardan .gif ve .jpg uzantılı
+   olanları toplamak için “<code>/resimler/.*(jpg|gif)$</code>” düzenli
+   ifadesi yazılabilir. Apache, <a href="http://www.pcre.org/">PCRE</a>
+   kütüphanesi ile sağlanan Perl uyumlu düzenli ifadeleri kullanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="accesscontrol" id="accesscontrol">Erişim Denetimi</a></dt>
+  <!-- Access Control -->
+  <dd>Ağ bölgelerine erişimin kısıtlanması. Apache bağlamında normal
+   olarak belli <em>URL</em>’lere erişimi kısıtlamak şeklinde
+   uygulanır.<br /> Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="handler" id="handler">Eylemci</a></dt>
+  <dd>Bir dosya istendiğinde uygulanacak eylemi Apache içinde gerçekleştiren
+   nesne. Genellikle dosyalar, dosya türüne bağlı dolaylı eylemcilere
+   sahiptir. Normalde tüm dosyalar sunucu tarafından sıradan birer dosya
+   olarak işleme sokulduğu halde bazı belli dosyalar diğerlerinden ayrı
+   ele alınır. Örneğin, <code>cgi-script</code> eylemcisi dosyaları
+   <glossary ref="cgi">CGI</glossary>’ler tarafından işlenebilir hale
+   getirmek üzere işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="handler.html">Apache Eylemcilerinin Kullanımı</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickey" id="publickey">Genel Anahtar</a></dt>
+  <dd><glossary ref="publickeycryptography">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</glossary>nde, sahibinin yaptığı imzaları çözmeye ve
+   sahibine gönderilen iletileri şifrelemeye yarayan genel erişime açık
+   anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="publickeycryptography" id="publickeycryptography"
+   >Genel Anahtarlı Şifreleme Tekniği</a></dt>
+  <dd>Şifreleme ve şifre çözme için iki ayrı anahtarın kullanıldığı
+   bakışımsız şifreleme sistemlerinin konusu veya uygulaması. Bu amaçla
+   kullanılan anahtarlar bir anahtar çiftinden oluşur. Genel Anahtarlı
+   Şifrelemeye Bakışımsız Şifreleme de denir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="privatekey" id="privatekey">Gizli Anahtar</a></dt>
+  <dd><glossary ref="publickeycryptography">Genel Anahtarlı
+   Şifreleme Tekniği</glossary>nde, giden iletileri imzalamak ve gelen
+   iletilerin şifrelerini çözmek amacıyla kullanılan gizli anahtar.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="https" id="https">Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü
+   (HTTPS)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: The HyperText Transfer Protocol (Secure), (HTTPS)</dd>
+  <dd>Güvenli Hiper Metin Aktarım Protokolü, Genel Ağ’da kullanılan standart
+   şifreli iletişim mekanizmasıdır. Aslında HTTP protokolünün <glossary
+   ref="ssl">SSL</glossary> üzerinden gerçekleştirilmesinden başka bir
+   şey değildir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="securesocketslayer" id="securesocketslayer"
+   >Güvenli Soket Katmanı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Secure Sockets Layer <a name="ssl" id="ssl">(SSL)</a></dd>
+  <dd>TCP/IP ağları üzerinden genel iletişimin kimlik doğrulamalı ve şifreli
+   yapılabilmesi için Netscape Communications Corporation tarafından
+   oluşturulmuş bir protokol. Günümüzde en çok <em>HTTPS</em>, yani SSL
+   üzerinden Hiper Metin Aktarım Protokolü şeklinde kullanılmaktadır.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="hypertexttransferprotocol"
+   id="hypertexttransferprotocol">Hiper Metin Aktarım Protokolü</a>
+   <a name="http" id="hhtp">(HTTP)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: HyperText Transfer Protocol (HTTP)</dd>
+  <dd>Genel Ağ’da kullanılan standart aktarım protokollerinden biri.
+   Apache, <a href="http://ietf.org/rfc/rfc2616.txt">RFC 2616</a> ile
+   tanımlanmış protokolün HTTP/1.1 olarak bilinen 1.1 sürümünü gerçekler.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="htaccess" id="htaccess">.htaccess</a></dt>
+  <dd>Belge dosyaları ağacı içine yerleştirilen bir <glossary
+   ref="configurationfile">yapılandırma dosyası</glossary> olup yerleştiği
+   dizine ve o dizinin alt dizinlerine yapılandırma yönergeleri
+   uygulanmasını sağlar. İsmine rağmen böyle bir dosyanın içerebileceği
+   yönergeler erişim denetleme yönergeleri ile sınırlı değildir; hemen
+   her tür yönergeyi içerebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="httpd.conf" id="httpd.conf">httpd.conf</a></dt>
+  <dd>Ana Apache <glossary ref="configurationfile">yapılandırma
+   dosyası</glossary>. Dosya sistemindeki öntanımlı yeri
+   <code>/usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code> olup derleme
+   sırasındaki yapılandırmayla veya çalışma anındaki yapılandırmayla
+   başka bir yer belirtilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="export-crippled" id="export-crippled">İhracat Engelli</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Export-Crippled</dd>
+  <dd>Amerika Birleşik Devletlerinin İhracat Yönetim Düzenlemelerine (EAR)
+   uymak için şifreleme yoluyla sakatlanmış yazılım. İhracat engelli olması
+   için şifrelenmiş yazılımları birer şifreli metin haline getiren şifre
+   anahtarları küçük boyutlu olduğundan şifreleme zor
+   kullanılarak kırılabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="messagedigest" id="messagedigest">İleti Özeti</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Message Digest</dd>
+  <dd>Aktarım sırasında içeriğinin değişme olasılığı bulunan bir iletinin
+   içeriğini doğrulamak için kullanılan bir <glossary
+   ref="hash">özet</glossary>.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="reverseproxy" id="reverseproxy">Karşı Vekil</a></dt>
+  <dd>İstemciye kendini <em>asıl sunucu</em> imiş gibi gösteren bir
+   <glossary ref="proxy">vekil</glossary> sunucu. Güvenlik, yük dengelemesi
+   gibi sebeplerle asıl sunucuyu istemcilerden gizlemek için yararlıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="authentication" id="authentication">Kimlik Doğrulama</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci veya kullanıcı gibi bir ağ öğesinin kimliğinin
+   olumlanması.<br />Bakınız: <a href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama,
+   Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="mime-type" id="mime-type">MIME türü</a></dt>
+  <dd>Aktarılan belgenin çeşidini betimlemenin bir yolu. MIME, Türkçe’ye
+   ‘Çok Amaçlı Genel Ağ Posta Eklentileri’ olarak çevrilebilecek olan
+   "Multipurpose Internet Mail Extensions" sözcüklerinden türetilmiş bir
+   kısaltmadır. MIME türleri bir bölü çizgisi ile ayrılmış bir ana ve bir
+   alt belge türünün birleşiminden oluşur. <code>text/html</code>,
+   <code>image/gif</code> ve <code>application/octet-stream</code> örnek
+   olarak verilebilir. HTTP protokolünde MIME türleri
+   <code>Content-Type</code> <glossary ref="header">başlığında</glossary>
+   aktarılır.<br />Bakınız: <a href="mod/mod_mime.html">mod_mime</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="module" id="module">Modül</a></dt>
+  <dd>Bir programın bağımsız parçalarından her biri. Apache işlevselliğinin
+   çoğu yapılandırmaya dahil edilip edilmeyeceğine kullanıcı tarafından
+   karar verilebilen modüllerden oluşur. Apache <program>httpd</program>
+   çalıştırılabiliri içinde derlenmiş modüllere <dfn>durağan modüller</dfn>
+   adı verilirken ayrı bir yerde saklanan ve çalışma anında isteğe bağlı
+   olarak yüklenebilen modüllere <dfn>devingen modüller</dfn> veya
+   <glossary ref="dso">DSO</glossary>’lar denir. Yapılandırmaya öntanımlı
+   olarak dahil edilen modüllere <dfn>temel modüller</dfn> denir. Apache
+   için kullanılabilecek modüllerin çoğu Apache HTTP Sunucusunun
+   <glossary ref="tarball">tar paketi</glossary> içinde dağıtılmaz; bunlara
+   <dfn>üçüncü parti modüller</dfn> denir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/">Modül Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="openssl" id="openssl">OpenSSL</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS için açık kaynak kodlu araç kiti.<br />Daha ayrıntılı bilgi
+  için <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a>
+  adresine bakınız.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="commongatewayinterface" id="commongatewayinterface"
+   >Ortak Ağgeçidi Arayüzü</a> <a name="cgi" id="cgi">(CGI)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Common Gateway Interface (CGI)</dd>
+  <dd>Bir HTTP sunucusunun bir harici programa hizmet istekleri yapmasını
+   mümkün kılan, sunucu ile bir harici program arasındaki bir arayüz
+   standardı. Özgün arayüz <a
+   href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html">NCSA</a> tarafından
+   tanımlanmış olmakla birlikte ayrıca bir <a
+   href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI RFC’si</a> de vardır.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="environmentvariable" id="environmentvariable"
+   >Ortam Değişkeni</a> <a name="env-variable" id="env-variable"
+   >(ortam-değişkeni)</a></dt>
+  <dd>İşletim sistemi kabuğu tarafından yönetilen ve programlar arasında
+   bilgi alışverişi amacıyla kullanılan isimli değişkenler. Ayrıca,
+   Apache de ortam değişkenleri olarak tanımlanabilecek dahili değişkenler
+   içerir fakat bunlar kabuk ortamında değil dahili Apache yapıları içinde
+   saklanır.<br />
+   Bakınız: <a href="env.html">Apache Ortam Değişkenleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="session" id="session">Oturum</a></dt>
+  <dd>Bir iletişimin bağlamsal bilgileri.</dd>
+
+  <dt><a name="hash" id="hash">Özet</a></dt>
+  <dd>Uzunluğu değişebilen bir dizgenin belli bir durumuna ilişkin sabit
+   uzunlukta bir dizge üretmek için kullanılan geri dönüşümsüz bir
+   algoritma. Algoritmaya girdi olan farklı uzunluktaki dizgeler (özet
+   işlevine bağlı olarak) aynı uzunlukta farklı özetler üretir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="virtualhosting" id="virtualhosting">Sanal Konaklık</a></dt>
+  <dd>Tek bir Apache sunucusundan çok sayıda site sunulması. <em>IP tabanlı
+   sanal konaklık</em>ta siteler birbirlerinden IP adreslerine göre
+   ayrılırken, <em>isim tabanlı sanal konaklık</em>ta siteler aynı IP
+   adresinden kendi isimleriyle sunulabilirler.<br />
+   Bakınız: <a href="vhosts/">Apache Sanal Konak Belgeleri</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="digitalsignature" id="digitalsignature">Sayısal İmza</a></dt>
+  <dd>Bir sertifikayı veya bir dosyayı doğrulamakta kullanılan şifreli bir
+   metin. Bir imza <glossary ref="certificationauthority">Sertifika
+   Makamı</glossary> tarafından bir <em>sertifikaya</em> gömülü olan
+   <em>genel anahtardan</em> bir özet üretilerek oluşturulur. İmza şifresi
+   sadece <em>sertifika</em> sahibi ağ öğesinin kimliğini doğrulayacak
+   SM’nin genel anahtarı kullanılarak çözülebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificate" id="certificate">Sertifika</a></dt>
+  <dd>Sunucu, istemci gibi ağ öğelerinin kimliğini kanıtlamakta kullanılan
+   bir veri kaydı. Bir sertifika, sertifika sahibi (buna sertifikanın
+   konusu da denir), sertifikayı imzalayan <glossary
+   ref="certificationauthority">Sertifika Makamı</glossary> (SM) (buna
+   sertifika yayıncısı da denir), sertifika sahibinin <glossary
+   ref="publickey">genel anahtarı</glossary> ve SM tarafından üretilen imza
+   gibi parçalardan oluşan X.509 bilgisi içerir. Ağ öğeleri bu imzaları SM
+   sertifikalarını kullanarak doğrular.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificatsigningrequest" id="certificatsigningrequest"
+   >Sertifika İmzalama İsteği</a> <a name="csr" id="csr">(Sİİ)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certificate Signing Request (CSR)</dd>
+  <dd>İmzasız bir sertifikayı <glossary ref="certificationauthority"
+   >Sertifika Makamı</glossary>na kendi SM <em>Sertifika</em>sının
+   <glossary ref="privatekey">özel anahtar</glossary>ı ile imzalaması
+   için yapılan istek. Sİİ imzalanınca bir gerçek sertifika haline
+   gelir.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="certificationauthority" id="certificationauthority"
+   >Sertifika Makamı</a> <a name="ca" id="ca">(SM)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Certification Authority (CA)</dd>
+  <dd>Ağ öğelerinin güvenilir olarak kimliklerinin doğrulanması için
+   sertifikaları imzalayan güvenilir üçüncü şahıs. Diğer ağ öğeleri,
+   sertifikalı bir öğenin kimliğini kanıtlayan bir SM’yi doğrulamak
+   için imzayı sınayabilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="modulemagicnumber" id="modulemagicnumber">Sihirli Modül
+   Numarası</a> (<a name="mmn" id="mmn">SMN</a>)</dt>
+  <dd>Sihirli Modül Numarası, modüllerin ikil uyumluluğu ile ilgili olarak
+   Apache kaynak kodunda tanımlanmış bir sabittir. Apache dahili yapıları,
+   uygulama programlama arayüzünün önemli parçaları ve işlev çağrıları artık
+   ikil uyumluluğun garanti edilemeyeceği kadar değiştiği zaman SMN
+   değiştirilir. Bir SMN değişikliğinde ve bazen de sırf yeni bir Apache
+   sürümü ile çalışmak icabettiğinde tüm üçüncü parti modüllerin en azından
+   yeniden derlenmesi gerekir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ssleay" id="ssleay">SSLeay</a></dt>
+  <dd>Eric A. Young tarafından geliştirilmiş özgün SSL/TLS
+   gerçeklenim kütüphanesi.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="serversideincludes" id="serversideincludes"
+   >Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Server Side Includes <a name="ssi" id="ssi">(SSI)</a></dd>
+  <dd>İşlem yönergelerini HTML dosyalara gömme tekniği.<br />
+   Bakınız: <a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirmeye
+   Giriş</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="filter" id="filter">Süzgeç</a></dt>
+  <dd>Sunucu tarafından alınan ve gönderilen veriye uygulanan bir işlem.
+   Giriş süzgeçleri sunucuya istemci tarafından gönderilen veriyi işlerken
+   çıkış süzgeçleri sunucu tarafından istemciye gönderilen belgeleri işler.
+   Örneğin, <code>INCLUDES</code> çıkış süzgeci, belgeleri <glossary
+   ref="ssi">sunucu taraflı içerik</glossary> için işleme sokar.<br />
+   Bakınız: <a href="filter.html">Süzgeçler</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="cipher" id="cipher">Şifre</a></dt>
+  <dd>Veri şifrelemek için kullanılan bir algoritma veya sistem. DES, IDEA
+   veya RC4 örnek verilebilir.<br />
+   Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="ciphertext" id="ciphertext">Şifreli Metin</a></dt>
+  <dd>Bir <glossary ref="plaintext">Düz Metin</glossary> bir
+   <glossary ref="cipher">Şifre</glossary>den geçirilince elde edilen
+   sonuç.<br />Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="fully-qualifieddomain-name"
+    id="fully-qualifieddomain-name">Tam Alan Adı</a>
+   <a name="fqdn" id="fqdn">(TAA)</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Fully-Qualified Domain-Name (FQDN)</dd>
+  <dd>Bir IP adresiyle eşleşebilen, bir konak adıyla bir alan adının
+   birleşiminden oluşan eşsiz bir ağ öğesi ismi. Örneğin,
+   <code>httpd.apache.org</code> tam alan adında <code>httpd</code> bir konak
+   adıyken <code>apache.org</code> bir alan adıdır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="tarball" id="tarball">Tar Paketi</a></dt>
+  <dd><code>tar</code> uygulaması kullanılarak bir araya getirilmiş
+   dosyalardan oluşan bir paket. Apache dağıtımları sıkıştırılmış tar
+   arşivleri içinde veya pkzip kullanılarak saklanır.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourceidentifier" id="uniformresourceidentifier"
+   >Tektip Özkaynak Betimleyici</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Identifier
+   <a name="URI" id="URI">(URI)</a></dd>
+  <dd>Soyut veya somut bir özkaynağı betimlemek için kullanılan bütünleşik
+   bir karakter dizisi. Aslen <a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt"
+   >RFC 2396</a> tarafından tanımlanmıştır. Genel Ağ’da kullanılan URI’lerden
+   genellikle <glossary ref="url">URL</glossary>’ler olarak bahsedilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="uniformresourcelocator" id="uniformresourcelocator"
+   >Tektip Özkaynak Konumlayıcı</a></dt>
+  <dd>İngilizcesi: Uniform Resource Locator <a name="url" id="url">(URL)</a></dd>
+  <dd>Genel Ağ üzerindeki bir özkaynağın ismi veya adresi. Aslen <glossary
+   ref="uniformresourceidentifier">Tektip Özkaynak Betimleyici</glossary>
+   denilen terimin gayrı resmi karşılığıdır. URL’ler <code>http</code> veya
+   <code>https</code> gibi bir şemayı takip eden bir konak adı ve bir dosya
+   yolundan oluşurlar. Örneğin, bu sayfanın URL’si
+   <code>http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/glossary.html</code> olurdu.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="proxy" id="proxy">Vekil</a></dt>
+  <dd><em>Asıl sunucu</em> ile istemci arasında aracılık yapan sunucu.
+   İstemciden aldığı istekleri asıl sunucuya gönderip, ondan aldığı
+   yanıtları istemciye gönderir. Aynı içeriğe birden fazla istemci talip
+   olursa vekil sunucu bu istekleri her seferinde asıl sunucudan istemek
+   yerine kendi deposundan karşılar, böylece yanıt zamanı kısalır.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationfile" id="configurationfile"
+   >Yapılandırma Dosyası</a></dt>
+  <dd>Apache yapılandırmasını denetim altına alan <glossary
+   ref="directive">yönergeleri</glossary> içeren bir metin dosyası.<br />
+   Bakınız: <a href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="configurationdirective"
+    id="configurationdirective">Yapılandırma Yönergesi</a></dt>
+  <dd>Bakınız: <glossary ref="directive">Yönerge</glossary></dd>
+
+  <dt><a name="directive" id="directive">Yönerge</a></dt>
+  <dd>Belli Apache davranışlarından bir veya daha fazlasını denetim altına
+   alan bir yapılandırma komutu. Yönergeler <glossary ref="configurationfile"
+   >yapılandırma dosyalarına</glossary> yerleştirilir.<br />
+   Bakınız: <a href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</a>
+  </dd>
+
+  <dt><a name="method" id="method">Yöntem</a></dt>
+  <dd><glossary ref="http">HTTP</glossary> bağlamında, istemci tarafından
+   istek satırında belirtilen, bir özkaynağa uygulanacak bir eylem. HTTP
+   bağlamında belirtilebilecek yöntemlere örnek olarak <code>GET</code>,
+   <code>POST</code> ve <code>PUT</code> verilebilir.
+  </dd>
+
+  <dt><a name="x.509" id="x.509">X.509</a></dt>
+  <dd>SSL/TLS kimlik doğrulamasında kullanılmak üzere Uluslararası Telekom
+   Birliği (ITU-T) tarafından önerilmiş bir kimlik doğrulama sertitifası
+   şeması<br /> Bakınız: <a href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</a>
+  </dd>
+</dl>
+</section>
+</manualpage>Mime
View raw message