httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pct...@apache.org
Subject svn commit: r645667 [2/3] - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/
Date Mon, 07 Apr 2008 20:34:53 GMT
Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,390 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Derleme ve Kurulum - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Derleme ve Kurulum</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/install.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+
+  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
+   sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
+   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTPd’nin
+   Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar
+   için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
+
+  <p>Apache HTTPd, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu
+   projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code>
+   kullanır.</p>
+
+  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
+   gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
+   atlayınız.</p>
+
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#requirements">Gereksinimler</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#download">İndirme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#extract">Paketi açma</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#compile">Derleme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#install">Kurulum</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#customize">Kişiselleştirme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#test">Deneme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#upgrading">Yükseltme</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></li><li><a href="invoking.html">Apache HTTPd’nin başlatılması</a></li><li><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="overview" id="overview">Tez canlılar için genel bir bakış</a></h2>
+
+  <table>
+   
+   <tr>
+    <td><a href="#download">İndirme</a></td>
+
+    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#extract">Paketi açma</a></td>
+
+    <td><code>$ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
+     $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar<br />
+     $ cd httpd-<em>NN</em></code></td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#configure">Yapılandırma</a></td>
+
+    <td><code>$ ./configure --prefix=<em>ÖNEK</em></code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#compile">Derleme</a></td>
+
+    <td><code>$ make</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#install">Kurulum</a></td>
+
+    <td><code>$ make install</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#customize">Kişiselleştirme</a></td>
+
+    <td><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#test">Deneme</a></td>
+
+    <td><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</code>
+    </td>
+   </tr>
+  </table>
+
+  <p><em>NN</em> yerine kuracağınız sürümü, <code><em>ÖNEK</em></code>
+   yerine de dosya sisteminde sunucunun altına kurulacağı dizin yolunu
+   yazınız. <code><em>ÖNEK</em></code> belirtilmezse
+   <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlıdır.</p>
+
+  <p>Derleme ve kurulum işleminin her aşaması, Apache HTTPd Sunucusunun
+   derlenmesi ve kurulması için gerekenler başta olmak üzere aşağıda
+   ayrıntılı olarak açıklanmıştır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="requirements" id="requirements">Gereksinimler</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTPd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Disk Alanı</dt>
+   <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
+    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
+    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    gösterecektir.</dd>
+
+   <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
+   <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
+    tarafından dağıtılan <a href="http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html">GNU C derleyicisini
+    (GCC)</a> kullanmanız önerilir. GCC yoksa en azından satıcınızın
+    derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin olunuz. Ayrıca,
+    <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği yollarda
+    <code>make</code> gibi temel derleme araçları da bulunmalıdır.</dd>
+
+   <dt>Zamanın doğru belirlenmesi</dt>
+   <dd>HTTP protokolünün elemanları sunuldukları tarih ve saate göre ifade
+    edilirler. Bu bakımdan sisteminizdeki zaman ayarlama oluşumunun
+    ayarlarını gözden geçirmenizin tam sırasıdır. Bu amaçla, Ağ Zaman
+    Protokolüne (NTP) göre çalışan <code>ntpdate</code> veya
+    <code>xntpd</code> programları kullanılır. NTP yazılımları ve halka
+    açık zaman sunucuları hakkında daha ayrıntılı bilgi için <a href="http://www.ntp.org">NTP sitesine bakınız</a>.</dd>
+
+   <dt><a href="http://www.perl.org/">Perl 5</a> [SEÇİMLİK]</dt>
+   <dd>Perl ile yazılmış <code class="program"><a href="./programs/apxs.html">apxs</a></code> veya
+    <code class="program"><a href="./programs/dbmmanage.html">dbmmanage</a></code> gibi bazı betikleri desteklemek için
+    Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
+    yeterlidir). Eğer sisteminizde birden fazla Perl yorumlayıcı
+    kuruluysa (örneğin, sistem geneli için Perl 4, kendi kullanımızı için
+    Perl 5 kurulu olabilir), doğru sürümün kullanılacağından emin olmak
+    bunu <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine <code>--with-perl</code>
+    seçeneğini kullanarak belirtmeniz önerilir. Eğer
+    <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği sisteminizde Perl 5 yorumlayıcısı
+    bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
+    HTTPd’nin derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
+  </dl>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="download" id="download">İndirme</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu, çeşitli yansıların da listelendiği <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Apache HTTP Sunucusu
+   indirme sayfasından</a> indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler
+   kullanan Apache HTTPd kullanıcılarının kaynak paketlerinden birini
+   indirip derlemeleri daha iyi olacaktır. Derleme işlemi (aşağıda
+   açıklanmıştır) kolaydır ve sunucunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak
+   kişiselleştirmenize imkan tanır. Ayrıca, hazır derlenmiş paketler
+   çoğunlukla en son kaynak sürüm kadar güncel değildirler. Eğer böyle bir
+   paket indirmişseniz, kurarken paketin içinde bulunan
+   <code>INSTALL.bindist</code> dosyasındaki talimatlara uyunuz.</p>
+
+  <p>İndirme işleminin ardından Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve
+   değişikliğe uğramamış olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu indirilen
+   tar paketinin PGP imzasına göre sınanması ile sağlanabilir. Bunun nasıl
+   yapılacağı <a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#verify">indirme
+   sayfasında</a> anlatıldığı gibi <a href="http://httpd.apache.org/dev/verification.html">PGP
+   kullanımının</a> anlatıldığı daha geniş bir örnek de vardır.</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="extract" id="extract">Paketi açma</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTPd tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+   arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   $ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
+   $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar
+  </code></p></div>
+
+  <p>Bu işlem bulunduğunuz dizinin içinde dağıtımın kaynak dosyalarını
+   içeren yeni bir dizin oluşturacaktır. Sunucuyu derleme işlmine
+   başlayabilmek için önce <code>cd</code> ile bu dizine geçmelisiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="configure" id="configure">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></h2>
+
+  <p>Sonraki adım, Apache HTTPd kaynak ağacının platformunuza ve kişisel
+   gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu işlem dağıtımın
+   kök dizininde bulunan <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği kullanılarak
+   yapılır. (Apache HTTPd kaynak ağacının resmen dağıtıma girmemiş bir
+   sürümünü indiren geliştiricilerin sistemlerinde <code>autoconf</code> ve
+   <code>libtool</code> kurulu olması ve sonraki adıma geçmek için
+   <code>buildconf</code> çalıştırmaları gerekir. Bu işlem resmi
+   dağıtımlar için gerekli değildir.)</p>
+
+  <p>Kaynak ağacını tamamen öntanımlı seçenekler kullanılarak derlemek için
+   <code>./configure</code> komutunu vermek yeterlidir. Öntanımlı
+   seçenekleri değiştirmek için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği
+   çeşitli değişkenler ve komut satırı seçenekleri kabul eder.</p>
+
+  <p>En önemli seçenek, Apache HTTP Sunucusunun kurulacağı yerin
+   belirlenmesini, dolayısıyla Apache’nin bu konumda doğru olarak
+   çalışması için yapılandırılmasını sağlayan <code>--prefix</code>’tir.
+   Kurulacak dosyaların yerleri ile ilgili daha ayrıntılı denetim ek <a href="programs/configure.html#installationdirectories">yapılandırma
+   seçenekleri</a> ile mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
+   istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
+   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
+   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
+   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
+   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
+   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
+   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
+   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
+   edebilirsiniz. <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği mevcut olmayan
+   modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
+   seçenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız.</p>
+
+  <p>Ek olarak, bazen kullandığınız derleyici, kütüphaneler veya başlık
+   dosyalarının yerleri hakkında <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine
+   ilave bilgiler sağlamanız gerekir. Bu işlem
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğine ya ortam değişkenleriyle ya da
+   komut satırı seçenekleriyle bilgi aktarılarak yapılır. Daha fazla bilgi
+   için <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p>Apache’yi derlerken ne gibi olasılıklara sahip olduğunuz hakkında bir
+   izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
+   örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
+   dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
+   derlenmesi ve <code class="module"><a href="./mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> ve
+   <code class="module"><a href="./mod/mod_speling.html">mod_speling</a></code> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+   $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
+    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
+    --enable-rewrite=shared \<br />
+    --enable-speling=shared
+  </code></p></div>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiği başlatıldığında sisteminizde
+   mevcut özelliklerin işe yararlığını sınamak ve sonradan sunucuyu
+   derlemek için kullanılacak Makefile dosyalarını oluşturmak için bir kaç
+   dakika çalışacaktır.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinin tamamı ayrıtılı olarak
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> kılavuz sayfasında açıklanmıştır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="compile" id="compile">Derleme</a></h2>
+
+  <p>Artık, Apache HTTPd paketini şekillendiren çeşitli parçaları derlemek
+   için basitçe aşağıdaki komutu verebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>$ make</code></p></div>
+
+  <p>Bu komutu verdikten sonra lütfen sabırlı olunuz. Temel yapılandırmanın
+   derlenmesi bir kaç dakika alsa da modüllerin derlenmesi donanımınıza ve
+   seçtiğiniz modüllerin sayısına bağlı olarak daha uzun süre
+   gerektirecektir.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="install" id="install">Kurulum</a></h2>
+
+  <p>Şimdi sıra <code><em>ÖNEK</em></code> dizini altına kurulmak üzere
+   yapılandırdığınız (yukarı <code>--prefix</code> seçeneğine bakınız)
+   paketi kurmaya geldi. Basitçe şu komutu veriniz:</p>
+
+<div class="example"><p><code># make install</code></p></div>
+
+  <p><code><em>ÖNEK</em></code> dizininde genellikle yazma izinlerinin
+   sınırlı oluşu nedeniyle bu adım genellikle root yetkilerini
+   gerektirir.</p>
+
+  <p>Eğer sürüm yükseltiyorsanız, kurulum sırasında mevcut yapılandırma
+   dosyalarının ve belgelerin üzerine yazılmayacaktır.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="customize" id="customize">Kişiselleştirme</a></h2>
+
+  <p>Bu adımda, Apache HTTP Sunucunuzu <code><em>ÖNEK</em>/conf/</code>
+   dizini altındaki <a href="configuring.html">yapılandırma
+   dosyalarını</a> düzenleyerek kişiselleştirebilirsiniz.</p>
+
+  <div class="example"><p><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code></p></div>
+
+  <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
+   <code><em>ÖNEK</em>/<a href="./">docs/manual/</a></code> altında
+   bulabileceğiniz gibi en son sürümünü daima <a href="http://httpd.apache.org/docs/trunk/">http://httpd.apache.org/docs/trunk/</a> adresinde
+   bulabilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="test" id="test">Deneme</a></h2>
+
+  <p>Artık Apache HTTP Sunucunuzu <a href="invoking.html">başlatmaya</a>
+   hazırsınız. Hemen şu komutu verin:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</code></p></div>
+
+  <p><code>http://localhost/</code> üzerinden ilk belgeniz için bir istek
+   yapmalısınız. Genellikle <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> olarak bilinen
+   <code><em>ÖNEK</em>/htdocs/</code> altındaki sayfayı görürsünüz.
+   Çalışmakta olan sunucuyu <a href="stopping.html">durdurmak</a> için şu
+   komutu verebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k stop</code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="upgrading" id="upgrading">Yükseltme</a></h2>
+
+  <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
+   öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
+   <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
+   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
+   yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
+   değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme yapmak (2.2.55’ten 2.2.57’ye
+   yükseltmek gibi) daha kolaydır. <code>make install</code> işlemi,
+   mevcut yapılandırma ve günlük dosyalarınızın ve belgelerin üzerine
+   yazmayacaktır. Ek olarak, geliştiriciler alt sürüm değişikliklerinde
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçenekleri, çalışma anı yapılandırması
+   veya modül API’sinde uyumsuz değişiklikler yapmamaya özen
+   göstereceklerdir. Çoğu durumda, aynı <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut
+   satırını, aynı yapılandırma dosyasını kullanabileceksiniz ve tüm
+   modülleriniz de çalışmaya devam edebilecektir.</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme işlemine, eski kaynak ağacının kök
+   dizininde veya kurulu sunucunuzun <code>build</code> dizininde
+   bulacağınız <code>config.nice</code> dosyasını yeni kaynak ağacının kök
+   dizinine kopyalamak suretiyle başlayabilirsiniz. Bu dosya evvelce
+   kaynak ağacını yapılandırmakta kullandığınız
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> komut satırını içerir.
+   <code>config.nice</code> dosyasında yapmak istediğiniz değişiklikler
+   varsa yaptıktan sonra şu komutları veriniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  $ ./config.nice<br />
+  $ make<br />
+  $ make install<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k graceful-stop<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start<br />
+  </code></p></div>
+
+  <div class="warning">Her yeni sürümü hizmete sokmadan önce daima çalışma
+   ortamınızda denemeniz gerekir. Örneğin, yükseltme işlemini
+   sonuçlandırmadan önce eski sürümün çalışmasını durdurmadan yenisini
+   farklı bir <code>--prefix</code> ile kurabilir ve farklı bir port ile
+   (<code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
+   ayarlamak suretiyle) çalıştırabilirsiniz.</div>
+
+  <p>Özgün <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> seçeneklerinizi değiştirmek veya
+   yeni seçenekler eklemek isterseniz bunları <code>config.nice</code>
+   betiğine komut satırı argümanları olarak belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>
+  $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
+  </code></p></div>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/install.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/install.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/install.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/install.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/install.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,385 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 527129 $ -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="install.xml.meta">
+
+ <title>Derleme ve Kurulum</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
+   sistemlerde derlenmesini ve kurulmasını kapsar. Windows üzerinde
+   derleme ve kurulum için <a href="platform/windows.html">Apache HTTPd’nin
+   Microsoft Windows ile kullanımı</a> bölümüne bakınız. Diğer platformlar
+   için ise <a href="platform/">platform</a> belgelerine bakınız.</p>
+
+  <p>Apache HTTPd, derleme ortamını oluşturmak için çoğu Açık Kaynak Kodlu
+   projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve <code>autoconf</code>
+   kullanır.</p>
+
+  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
+   gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
+   atlayınız.</p>
+
+</summary>
+
+<seealso><a href="programs/configure.html">Kaynak ağacının yapılandırılması</a></seealso>
+<seealso><a href="invoking.html">Apache HTTPd’nin başlatılması</a></seealso>
+<seealso><a href="stopping.html">Durdurma ve yeniden başlatma</a></seealso>
+
+<section id="overview"><title>Tez canlılar için genel bir bakış</title>
+
+  <table>
+   <columnspec><column width=".13"/><column width=".80"/></columnspec>
+   <tr>
+    <td><a href="#download">İndirme</a></td>
+
+    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#extract">Paketi açma</a></td>
+
+    <td><code>$ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
+     $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar<br />
+     $ cd httpd-<em>NN</em></code></td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#configure">Yapılandırma</a></td>
+
+    <td><code>$ ./configure --prefix=<em>ÖNEK</em></code>
+    </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#compile">Derleme</a></td>
+
+    <td><code>$ make</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#install">Kurulum</a></td>
+
+    <td><code>$ make install</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#customize">Kişiselleştirme</a></td>
+
+    <td><code>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</code> </td>
+   </tr>
+
+   <tr>
+    <td><a href="#test">Deneme</a></td>
+
+    <td><code>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</code>
+    </td>
+   </tr>
+  </table>
+
+  <p><em>NN</em> yerine kuracağınız sürümü, <code><em>ÖNEK</em></code>
+   yerine de dosya sisteminde sunucunun altına kurulacağı dizin yolunu
+   yazınız. <code><em>ÖNEK</em></code> belirtilmezse
+   <code>/usr/local/apache2</code> öntanımlıdır.</p>
+
+  <p>Derleme ve kurulum işleminin her aşaması, Apache HTTPd Sunucusunun
+   derlenmesi ve kurulması için gerekenler başta olmak üzere aşağıda
+   ayrıntılı olarak açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+<section id="requirements"><title>Gereksinimler</title>
+
+  <p>Apache HTTPd’yi derleyebilmek için şunlar mevcut olmalıdır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Disk Alanı</dt>
+   <dd>Geçici olarak en azından 50 MB boş disk alanınız olduğundan emin
+    olunuz. Kurulumdan sonra Apache yaklaşık 10 MB disk alanı kaplıyor
+    olacaktır. Asıl disk alanı gereksinimi seçtiğiniz yapılandırma
+    seçenekleri ve üçüncü parti modüllere göre değişiklik
+    gösterecektir.</dd>
+
+   <dt>ANSI-C Derleyici ve Derleme Sistemi</dt>
+   <dd>Bir ANSI-C derleyicinin kurulu olduğundan emin olunuz. <a
+    href="http://www.gnu.org/">Free Software Foundation (FSF)</a>
+    tarafından dağıtılan <a
+    href="http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html">GNU C derleyicisini
+    (GCC)</a> kullanmanız önerilir. GCC yoksa en azından satıcınızın
+    derleyicisinin ANSI uyumlu olduğundan emin olunuz. Ayrıca,
+    <code>PATH</code> ortam değişkeninizin içerdiği yollarda
+    <code>make</code> gibi temel derleme araçları da bulunmalıdır.</dd>
+
+   <dt>Zamanın doğru belirlenmesi</dt>
+   <dd>HTTP protokolünün elemanları sunuldukları tarih ve saate göre ifade
+    edilirler. Bu bakımdan sisteminizdeki zaman ayarlama oluşumunun
+    ayarlarını gözden geçirmenizin tam sırasıdır. Bu amaçla, Ağ Zaman
+    Protokolüne (NTP) göre çalışan <code>ntpdate</code> veya
+    <code>xntpd</code> programları kullanılır. NTP yazılımları ve halka
+    açık zaman sunucuları hakkında daha ayrıntılı bilgi için <a
+    href="http://www.ntp.org">NTP sitesine bakınız</a>.</dd>
+
+   <dt><a href="http://www.perl.org/">Perl 5</a> [SEÇİMLİK]</dt>
+   <dd>Perl ile yazılmış <program>apxs</program> veya
+    <program>dbmmanage</program> gibi bazı betikleri desteklemek için
+    Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
+    yeterlidir). Eğer sisteminizde birden fazla Perl yorumlayıcı
+    kuruluysa (örneğin, sistem geneli için Perl 4, kendi kullanımızı için
+    Perl 5 kurulu olabilir), doğru sürümün kullanılacağından emin olmak
+    bunu <program>configure</program> betiğine <code>--with-perl</code>
+    seçeneğini kullanarak belirtmeniz önerilir. Eğer
+    <program>configure</program> betiği sisteminizde Perl 5 yorumlayıcısı
+    bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
+    HTTPd’nin derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="download"><title>İndirme</title>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunu, çeşitli yansıların da listelendiği <a
+   href="http://httpd.apache.org/download.cgi">Apache HTTP Sunucusu
+   indirme sayfasından</a> indirebilirsiniz. Unix benzeri sistemler
+   kullanan Apache HTTPd kullanıcılarının kaynak paketlerinden birini
+   indirip derlemeleri daha iyi olacaktır. Derleme işlemi (aşağıda
+   açıklanmıştır) kolaydır ve sunucunuzu ihtiyaçlarınıza uygun olarak
+   kişiselleştirmenize imkan tanır. Ayrıca, hazır derlenmiş paketler
+   çoğunlukla en son kaynak sürüm kadar güncel değildirler. Eğer böyle bir
+   paket indirmişseniz, kurarken paketin içinde bulunan
+   <code>INSTALL.bindist</code> dosyasındaki talimatlara uyunuz.</p>
+
+  <p>İndirme işleminin ardından Apache HTTP Sunucusunun eksiksiz ve
+   değişikliğe uğramamış olduğunun doğrulanması önemlidir. Bu indirilen
+   tar paketinin PGP imzasına göre sınanması ile sağlanabilir. Bunun nasıl
+   yapılacağı <a
+   href="http://httpd.apache.org/download.cgi#verify">indirme
+   sayfasında</a> anlatıldığı gibi <a
+   href="http://httpd.apache.org/dev/verification.html">PGP
+   kullanımının</a> anlatıldığı daha geniş bir örnek de vardır.</p>
+
+</section>
+
+<section id="extract"><title>Paketi açma</title>
+
+  <p>Apache HTTPd tar paketinden sıkıştırmayı kaldırdıktan sonra tar
+   arşivinden dosyaları çıkarmak basit bir işlemdir:</p>
+
+  <example>
+   $ gzip -d httpd-<em>NN</em>.tar.gz<br />
+   $ tar xvf httpd-<em>NN</em>.tar
+  </example>
+
+  <p>Bu işlem bulunduğunuz dizinin içinde dağıtımın kaynak dosyalarını
+   içeren yeni bir dizin oluşturacaktır. Sunucuyu derleme işlmine
+   başlayabilmek için önce <code>cd</code> ile bu dizine geçmelisiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="configure"><title>Kaynak ağacının yapılandırılması</title>
+
+  <p>Sonraki adım, Apache HTTPd kaynak ağacının platformunuza ve kişisel
+   gereksinimlerinize uygun olarak yapılandırılmasıdır. Bu işlem dağıtımın
+   kök dizininde bulunan <program>configure</program> betiği kullanılarak
+   yapılır. (Apache HTTPd kaynak ağacının resmen dağıtıma girmemiş bir
+   sürümünü indiren geliştiricilerin sistemlerinde <code>autoconf</code> ve
+   <code>libtool</code> kurulu olması ve sonraki adıma geçmek için
+   <code>buildconf</code> çalıştırmaları gerekir. Bu işlem resmi
+   dağıtımlar için gerekli değildir.)</p>
+
+  <p>Kaynak ağacını tamamen öntanımlı seçenekler kullanılarak derlemek için
+   <code>./configure</code> komutunu vermek yeterlidir. Öntanımlı
+   seçenekleri değiştirmek için <program>configure</program> betiği
+   çeşitli değişkenler ve komut satırı seçenekleri kabul eder.</p>
+
+  <p>En önemli seçenek, Apache HTTP Sunucusunun kurulacağı yerin
+   belirlenmesini, dolayısıyla Apache’nin bu konumda doğru olarak
+   çalışması için yapılandırılmasını sağlayan <code>--prefix</code>’tir.
+   Kurulacak dosyaların yerleri ile ilgili daha ayrıntılı denetim ek <a
+   href="programs/configure.html#installationdirectories">yapılandırma
+   seçenekleri</a> ile mümkün kılınmıştır.</p>
+
+  <p>Bu noktada ayrıca, Apache HTTPd’de hangi özelliklerin bulunmasını
+   istediğinizi <a href="mod/">modülleri</a> etkin kılarak veya iptal
+   ederek belirtebilirsiniz. Apache, öntanımlı olarak içerilmiş <a
+   href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> modüllerle gelir. Diğer
+   modüller <code>--enable-<var>modül</var></code> seçenekleri
+   kullanılarak etkinleştirilir. Buradaki <code><var>modül</var></code>,
+   önünden <code>mod_</code> dizgesi kaldırılmış ve içindeki altçizgi
+   imleri tire imleri ile değiştirilmiş modül ismidir. Ayrıca,
+   <code>--enable-<var>modül</var>=shared</code> seçeneklerini kullanarak
+   modülleri çalışma anında gerektiğinde yüklemek veya kaldırmak üzere <a
+   href="dso.html">paylaşımlı nesneler (DSO’lar)</a> olarak derlemeniz de
+   mümkündür. Temel modülleri de benzer şekilde
+   <code>--disable-<var>modül</var></code> seçenekleriyle iptal
+   edebilirsiniz. <program>configure</program> betiği mevcut olmayan
+   modüller için sizi uyarmayıp, seçeneği yok saymakla yetineceğinden, bu
+   seçenekleri kullanırken dikkatli olmalısınız.</p>
+
+  <p>Ek olarak, bazen kullandığınız derleyici, kütüphaneler veya başlık
+   dosyalarının yerleri hakkında <program>configure</program> betiğine
+   ilave bilgiler sağlamanız gerekir. Bu işlem
+   <program>configure</program> betiğine ya ortam değişkenleriyle ya da
+   komut satırı seçenekleriyle bilgi aktarılarak yapılır. Daha fazla bilgi
+   için <program>configure</program> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+
+  <p>Apache’yi derlerken ne gibi olasılıklara sahip olduğunuz hakkında bir
+   izlenim edinmeniz için aşağıda tipik bir örneğe yer verilmiştir. Bu
+   örnekte, Apache’nin <code>/sw/pkg/apache</code> önekiyle başlayan
+   dizinlere kurulması, belli bir derleyici ve derleyici seçenekleriyle
+   derlenmesi ve <module>mod_rewrite</module> ve
+   <module>mod_speling</module> modüllerinin de DSO mekanizması üzerinden
+   daha sonra yüklenmek üzere derlenmesi istenmektedir:</p>
+
+  <example>
+   $ CC="pgcc" CFLAGS="-O2" \<br />
+    ./configure --prefix=/sw/pkg/apache \<br />
+    --enable-rewrite=shared \<br />
+    --enable-speling=shared
+  </example>
+
+  <p><program>configure</program> betiği başlatıldığında sisteminizde
+   mevcut özelliklerin işe yararlığını sınamak ve sonradan sunucuyu
+   derlemek için kullanılacak Makefile dosyalarını oluşturmak için bir kaç
+   dakika çalışacaktır.</p>
+
+  <p><program>configure</program> seçeneklerinin tamamı ayrıtılı olarak
+   <program>configure</program> kılavuz sayfasında açıklanmıştır.</p>
+</section>
+
+<section id="compile"><title>Derleme</title>
+
+  <p>Artık, Apache HTTPd paketini şekillendiren çeşitli parçaları derlemek
+   için basitçe aşağıdaki komutu verebilirsiniz:</p>
+
+  <example>$ make</example>
+
+  <p>Bu komutu verdikten sonra lütfen sabırlı olunuz. Temel yapılandırmanın
+   derlenmesi bir kaç dakika alsa da modüllerin derlenmesi donanımınıza ve
+   seçtiğiniz modüllerin sayısına bağlı olarak daha uzun süre
+   gerektirecektir.</p>
+</section>
+
+<section id="install"><title>Kurulum</title>
+
+  <p>Şimdi sıra <code><em>ÖNEK</em></code> dizini altına kurulmak üzere
+   yapılandırdığınız (yukarı <code>--prefix</code> seçeneğine bakınız)
+   paketi kurmaya geldi. Basitçe şu komutu veriniz:</p>
+
+<example># make install</example>
+
+  <p><code><em>ÖNEK</em></code> dizininde genellikle yazma izinlerinin
+   sınırlı oluşu nedeniyle bu adım genellikle root yetkilerini
+   gerektirir.</p>
+
+  <p>Eğer sürüm yükseltiyorsanız, kurulum sırasında mevcut yapılandırma
+   dosyalarının ve belgelerin üzerine yazılmayacaktır.</p>
+</section>
+
+<section id="customize"><title>Kişiselleştirme</title>
+
+  <p>Bu adımda, Apache HTTP Sunucunuzu <code><em>ÖNEK</em>/conf/</code>
+   dizini altındaki <a href="configuring.html">yapılandırma
+   dosyalarını</a> düzenleyerek kişiselleştirebilirsiniz.</p>
+
+  <example>$ vi <em>ÖNEK</em>/conf/httpd.conf</example>
+
+  <p>Bu kılavuz ve kullanılabilecek <a
+   href="mod/directives.html">yapılandırma yönergelerinin</a> kılavuzlarını
+   <code><em>ÖNEK</em>/<a href="./">docs/manual/</a></code> altında
+   bulabileceğiniz gibi en son sürümünü daima <a
+   href="http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/"
+   >http://httpd.apache.org/docs/&httpd.docs;/</a> adresinde
+   bulabilirsiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="test"><title>Deneme</title>
+
+  <p>Artık Apache HTTP Sunucunuzu <a href="invoking.html">başlatmaya</a>
+   hazırsınız. Hemen şu komutu verin:</p>
+
+  <example>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start</example>
+
+  <p><code>http://localhost/</code> üzerinden ilk belgeniz için bir istek
+   yapmalısınız. Genellikle <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> olarak bilinen
+   <code><em>ÖNEK</em>/htdocs/</code> altındaki sayfayı görürsünüz.
+   Çalışmakta olan sunucuyu <a href="stopping.html">durdurmak</a> için şu
+   komutu verebilirsiniz:</p>
+
+  <example>$ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k stop</example>
+</section>
+<section id="upgrading"><title>Yükseltme</title>
+
+  <p>Sürüm yükseltme işleminin ilk adımı, sitenizi etkileyen değişiklikleri
+   öğrenmek için dağıtım duyurusunu ve kaynak paketindeki
+   <code>CHANGES</code> dosyasını okumaktır. Ana sürümlerden yükseltme
+   yapıyorsanız (1.3’ten 2.0’a veya 2.0’dan 2.2’ye gibi), derleme anı ve
+   çalışma anı yapılandırmalarındaki ana farklılıklar elle ayarlamalar
+   yapmanızı gerektirecektir. Ayrıca, tüm modüllerin de modül API’sindeki
+   değişikliklere uyum sağlaması için yükseltilmesi gerekecektir.</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme yapmak (2.2.55’ten 2.2.57’ye
+   yükseltmek gibi) daha kolaydır. <code>make install</code> işlemi,
+   mevcut yapılandırma ve günlük dosyalarınızın ve belgelerin üzerine
+   yazmayacaktır. Ek olarak, geliştiriciler alt sürüm değişikliklerinde
+   <program>configure</program> seçenekleri, çalışma anı yapılandırması
+   veya modül API’sinde uyumsuz değişiklikler yapmamaya özen
+   göstereceklerdir. Çoğu durumda, aynı <program>configure</program> komut
+   satırını, aynı yapılandırma dosyasını kullanabileceksiniz ve tüm
+   modülleriniz de çalışmaya devam edebilecektir.</p>
+
+  <p>Aynı ana sürüm içinde yükseltme işlemine, eski kaynak ağacının kök
+   dizininde veya kurulu sunucunuzun <code>build</code> dizininde
+   bulacağınız <code>config.nice</code> dosyasını yeni kaynak ağacının kök
+   dizinine kopyalamak suretiyle başlayabilirsiniz. Bu dosya evvelce
+   kaynak ağacını yapılandırmakta kullandığınız
+   <program>configure</program> komut satırını içerir.
+   <code>config.nice</code> dosyasında yapmak istediğiniz değişiklikler
+   varsa yaptıktan sonra şu komutları veriniz:</p>
+
+  <example>
+  $ ./config.nice<br />
+  $ make<br />
+  $ make install<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k graceful-stop<br />
+  $ <em>ÖNEK</em>/bin/apachectl -k start<br />
+  </example>
+
+  <note type="warning">Her yeni sürümü hizmete sokmadan önce daima çalışma
+   ortamınızda denemeniz gerekir. Örneğin, yükseltme işlemini
+   sonuçlandırmadan önce eski sürümün çalışmasını durdurmadan yenisini
+   farklı bir <code>--prefix</code> ile kurabilir ve farklı bir port ile
+   (<directive module="mpm_common">Listen</directive> yönergesini
+   ayarlamak suretiyle) çalıştırabilirsiniz.</note>
+
+  <p>Özgün <program>configure</program> seçeneklerinizi değiştirmek veya
+   yeni seçenekler eklemek isterseniz bunları <code>config.nice</code>
+   betiğine komut satırı argümanları olarak belirtebilirsiniz:</p>
+
+  <example>
+  $ ./config.nice --prefix=/home/dnm/apache --with-port=90
+  </example>
+</section>
+</manualpage>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,148 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Apache HTTPd’nin başlatılması - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Apache HTTPd’nin başlatılması</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/invoking.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
+   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
+   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
+   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
+   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
+   artalan sürecidir. Bu belgede <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin nasıl
+   çalıştırılacağı açıklanmaktadır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#info">Ek Bilgiler</a></li>
+</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></li><li><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code></li><li><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="startup" id="startup">Apache Nasıl Başlatılır?</a></h2>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasında <code class="directive"><a href="./mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesi ile öntanımlı olan port
+   80 (veya 1024’ten küçük herhangi bir port) belirtilmişse Apache HTTP
+   Sunucusunu başlatmak için root yetkileri gerekecektir. Sunucu başlatılıp
+   günlük dosyalarını açmak gibi bazı ön hazırlık etkinliklerinde
+   bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yanıt vermek
+   için çeşitli <em>çocuk</em> süreçler başlatır. Ana
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> süreci root kullanıcısının aidiyetinde
+   çalışmasını sürdürürken çocuk süreçler daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalışır. Bu işlem seçilen <a href="mpm.html">Çok Süreçlilik
+   Modülü</a> tarafından denetlenir.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırmak için önerilen yöntem
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğini kullanmaktır. Bu betik,
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’nin bazı işletim sistemlerinde işlevini
+   gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gereken belli ortam
+   değişkenlerini ayarlar ve <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’yi çalıştırır.
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>, komut satırı argümanlarını
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye aktarabildiğinden gerekli
+   <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> seçenekleri <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code>
+   betiğine komut satırı seçenekleri olarak belirtilebilir. Ayrıca,
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiğinin içeriğini doğrudan düzenlemek
+   suretiyle betiğin başlangıç satırlarındaki <code>HTTPD</code>
+   değişkenine <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code> çalıştırılabilir dosyasının doğru
+   yerini ve <em>daima</em> mevcut olmasını istediğiniz komut satırı
+   seçeneklerini belirtebilirsiniz.</p>
+
+  <p><code>httpd</code> çalıştırıldığında yaptığı ilk şey <a href="configuring.html">yapılandırma dosyası</a>
+   <code>httpd.conf</code>’u bulup okumaktır. Bu dosyanın yeri derleme
+   sırasında belirtilmekteyse de <code>-f</code> komut satırı seçeneği
+   kullanılarak çalıştırma sırasında belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <div class="example"><p><code>/usr/local/apache2/bin/apachectl -f
+   /usr/local/apache2/conf/httpd.conf</code></p></div>
+
+  <p>Başlatma sırasında herşey yolunda giderse sunucu kendini uçbirimden
+   ayıracak ve hemen ardından uçbirim, komut istemine düşecektir. Bu,
+   sunucunun etkin ve çalışmakta olduğunu gösterir. Artık tarayıcınızı
+   kullanarak sunucuya bağlanabilir ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> dizinindeki deneme sayfasını
+   görebilirsiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="errors" id="errors">Başlatma Sırasındaki Hatalar</a></h2>
+
+  <p>Apache başlatma sırasında ölümcül bir sorunla karşılaşacak olursa
+   çıkmadan önce sorunu açıklayan bir iletiyi konsola veya <code class="directive"><a href="./mod/core.html#errorlog">ErrorLog</a></code> yönergesi ile belirtilen hata
+   günlüğüne yazacaktır. En çok karşılaşılan hata iletilerinden biri
+   "<code>Unable to bind to Port ...</code>" dizgesidir. Bu iletiye
+   genellikle şu iki durumdan biri sebep olur:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sunucunun, root yetkileri gerektiren bir portu kullanmak üzere root
+    kullanıcısı tarafından çalıştırılmamış olması.</li>
+
+   <li>Aynı portu kullanan başka bir Apache Sunucusunun veya başka bir HTTP
+    sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="boot" id="boot">Sistem Açılışında Başlatma</a></h2>
+
+  <p>Sunucunuzun sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışmasına devam
+   etmesini istiyorsanız sistem başlatma betiklerinize (genellikle ya
+   <code>rc.local</code> dosyasıdır ya da bir <code>rc.N</code> dizininde
+   bir dosyadır) <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için bir çağrı
+   eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle başlatacaktır.
+   Bunu yapmadan önce sunucunuzun güvenlik ve erişim kısıtlamaları
+   bakımından gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olunuz.</p>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği, bir standart SysV init betiği gibi
+   davranacak şekilde tasarlanmıştır. <code>start</code>,
+   <code>restart</code> ve <code>stop</code> argümanlarını kabul edebilir
+   ve bunları <code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>’ye uygun sinyallere dönüştürebilir.
+   Bu bakımdan, çoğunlukla uygun init dizinlerinden birine
+   <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> betiği için basitçe bir bağ
+   yerleştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce betiğin sisteminizin
+   gereklerini yerine getirdiğinden emin olunuz.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="info" id="info">Ek Bilgiler</a></h2>
+
+  <p><code class="program"><a href="./programs/httpd.html">httpd</a></code>, <code class="program"><a href="./programs/apachectl.html">apachectl</a></code> ve sunucuyla
+   gelen diğer destek programlarının komut satırı seçenekleri hakkında ek
+   bilgi <a href="programs/">Sunucu ve Destek Programları</a> sayfasında
+   bulunabilir. Ayrıca, Apache dağıtımında bulunan tüm <a href="mod/">modüller</a> ve bunlarla sağlanan <a href="mod/directives.html">yönergeler</a> hakkında da belgeler
+   vardır.</p>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/invoking.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/invoking.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/invoking.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/invoking.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/invoking.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/invoking.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/invoking.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.tr?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/invoking.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,146 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 567441 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="invoking.xml.meta">
+
+ <title>Apache HTTPd’nin başlatılması</title>
+
+<summary>
+  <p>Apache normal olarak, Windows NT, 2000 ve XP'de bir hizmet olarak,
+   Windows 9x ve ME’de ise bir konsol uygulaması olarak çalışır. Ayrıntılı
+   bilgi için <a href="platform/windows.html#winsvc">Apache HTTPd’nin bir
+   hizmet olarak çalıştırılması</a> ve <a
+   href="platform/windows.html#wincons">Apache HTTPd’nin bir konsol
+   uygulaması olarak çalıştırılması</a> bölümlerine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix’te ise artalanda isteklere yanıt vermek için sürekli çalışan bir
+   artalan sürecidir. Bu belgede <program>httpd</program>’nin nasıl
+   çalıştırılacağı açıklanmaktadır.</p>
+</summary>
+
+<seealso><a href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</a></seealso>
+<seealso><program>httpd</program></seealso>
+<seealso><program>apachectl</program></seealso>
+
+<section id="startup"><title>Apache Nasıl Başlatılır?</title>
+
+  <p>Yapılandırma dosyasında <directive
+   module="mpm_common">Listen</directive> yönergesi ile öntanımlı olan port
+   80 (veya 1024’ten küçük herhangi bir port) belirtilmişse Apache HTTP
+   Sunucusunu başlatmak için root yetkileri gerekecektir. Sunucu başlatılıp
+   günlük dosyalarını açmak gibi bazı ön hazırlık etkinliklerinde
+   bulunduktan sonra istemcilerden gelen istekleri dinlemek ve yanıt vermek
+   için çeşitli <em>çocuk</em> süreçler başlatır. Ana
+   <program>httpd</program> süreci root kullanıcısının aidiyetinde
+   çalışmasını sürdürürken çocuk süreçler daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalışır. Bu işlem seçilen <a href="mpm.html">Çok Süreçlilik
+   Modülü</a> tarafından denetlenir.</p>
+
+  <p><program>httpd</program>’yi çalıştırmak için önerilen yöntem
+   <program>apachectl</program> betiğini kullanmaktır. Bu betik,
+   <program>httpd</program>’nin bazı işletim sistemlerinde işlevini
+   gerektiği gibi yerine getirebilmesi için gereken belli ortam
+   değişkenlerini ayarlar ve <program>httpd</program>’yi çalıştırır.
+   <program>apachectl</program>, komut satırı argümanlarını
+   <program>httpd</program>’ye aktarabildiğinden gerekli
+   <program>httpd</program> seçenekleri <program>apachectl</program>
+   betiğine komut satırı seçenekleri olarak belirtilebilir. Ayrıca,
+   <program>apachectl</program> betiğinin içeriğini doğrudan düzenlemek
+   suretiyle betiğin başlangıç satırlarındaki <code>HTTPD</code>
+   değişkenine <program>httpd</program> çalıştırılabilir dosyasının doğru
+   yerini ve <em>daima</em> mevcut olmasını istediğiniz komut satırı
+   seçeneklerini belirtebilirsiniz.</p>
+
+  <p><code>httpd</code> çalıştırıldığında yaptığı ilk şey <a
+   href="configuring.html">yapılandırma dosyası</a>
+   <code>httpd.conf</code>’u bulup okumaktır. Bu dosyanın yeri derleme
+   sırasında belirtilmekteyse de <code>-f</code> komut satırı seçeneği
+   kullanılarak çalıştırma sırasında belirtmek de mümkündür:</p>
+
+  <example>/usr/local/apache2/bin/apachectl -f
+   /usr/local/apache2/conf/httpd.conf</example>
+
+  <p>Başlatma sırasında herşey yolunda giderse sunucu kendini uçbirimden
+   ayıracak ve hemen ardından uçbirim, komut istemine düşecektir. Bu,
+   sunucunun etkin ve çalışmakta olduğunu gösterir. Artık tarayıcınızı
+   kullanarak sunucuya bağlanabilir ve <directive
+   module="core">DocumentRoot</directive> dizinindeki deneme sayfasını
+   görebilirsiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="errors"><title>Başlatma Sırasındaki Hatalar</title>
+
+  <p>Apache başlatma sırasında ölümcül bir sorunla karşılaşacak olursa
+   çıkmadan önce sorunu açıklayan bir iletiyi konsola veya <directive
+   module="core">ErrorLog</directive> yönergesi ile belirtilen hata
+   günlüğüne yazacaktır. En çok karşılaşılan hata iletilerinden biri
+   "<code>Unable to bind to Port ...</code>" dizgesidir. Bu iletiye
+   genellikle şu iki durumdan biri sebep olur:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Sunucunun, root yetkileri gerektiren bir portu kullanmak üzere root
+    kullanıcısı tarafından çalıştırılmamış olması.</li>
+
+   <li>Aynı portu kullanan başka bir Apache Sunucusunun veya başka bir HTTP
+    sunucusunun zaten çalışmakta oluşu.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Bu ve diğer sorun çözme talimatları için Apache <a
+   href="faq/">SSS</a>’sini inceleyiniz.</p>
+</section>
+
+<section id="boot"><title>Sistem Açılışında Başlatma</title>
+
+  <p>Sunucunuzun sistem yeniden başlatıldıktan sonra çalışmasına devam
+   etmesini istiyorsanız sistem başlatma betiklerinize (genellikle ya
+   <code>rc.local</code> dosyasıdır ya da bir <code>rc.N</code> dizininde
+   bir dosyadır) <program>apachectl</program> betiği için bir çağrı
+   eklemelisiniz. Bu, Apache sunucunuzu root yetkileriyle başlatacaktır.
+   Bunu yapmadan önce sunucunuzun güvenlik ve erişim kısıtlamaları
+   bakımından gerektiği gibi yapılandırıldığından emin olunuz.</p>
+
+  <p><program>apachectl</program> betiği, bir standart SysV init betiği gibi
+   davranacak şekilde tasarlanmıştır. <code>start</code>,
+   <code>restart</code> ve <code>stop</code> argümanlarını kabul edebilir
+   ve bunları <program>httpd</program>’ye uygun sinyallere dönüştürebilir.
+   Bu bakımdan, çoğunlukla uygun init dizinlerinden birine
+   <program>apachectl</program> betiği için basitçe bir bağ
+   yerleştirebilirsiniz. Fakat bunu yapmadan önce betiğin sisteminizin
+   gereklerini yerine getirdiğinden emin olunuz.</p>
+</section>
+
+<section id="info"><title>Ek Bilgiler</title>
+
+  <p><program>httpd</program>, <program>apachectl</program> ve sunucuyla
+   gelen diğer destek programlarının komut satırı seçenekleri hakkında ek
+   bilgi <a href="programs/">Sunucu ve Destek Programları</a> sayfasında
+   bulunabilir. Ayrıca, Apache dağıtımında bulunan tüm <a
+   href="mod/">modüller</a> ve bunlarla sağlanan <a
+   href="mod/directives.html">yönergeler</a> hakkında da belgeler
+   vardır.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.html.tr.utf8 [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,126 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="tr" xml:lang="tr"><head><!--
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+       This file is generated from xml source: DO NOT EDIT
+    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+   -->
+<title>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler) - Apache HTTP Sunucusu</title>
+<link href="./style/css/manual.css" rel="stylesheet" media="all" type="text/css" title="Main stylesheet" />
+<link href="./style/css/manual-loose-100pc.css" rel="alternate stylesheet" media="all" type="text/css" title="No Sidebar - Default font size" />
+<link href="./style/css/manual-print.css" rel="stylesheet" media="print" type="text/css" />
+<link href="./images/favicon.ico" rel="shortcut icon" /></head>
+<body id="manual-page"><div id="page-header">
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p>
+<p class="apache">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.3</p>
+<img alt="" src="./images/feather.gif" /></div>
+<div class="up"><a href="./"><img title="&lt;-" alt="&lt;-" src="./images/left.gif" /></a></div>
+<div id="path">
+<a href="http://www.apache.org/">Apache</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/">HTTP Sunucusu</a> &gt; <a href="http://httpd.apache.org/docs/">Belgeleme</a> &gt; <a href="./">Sürüm 2.3</a></div><div id="page-content"><div id="preamble"><h1>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</h1>
+<div class="toplang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div>
+
+ <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
+  Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
+</div>
+<div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#choosing">MPM Seçimi</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></li>
+</ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="introduction" id="introduction">Giriş</a></h2>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu çok çeşitli platformlar üstünde farklı ortamlarda
+   çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
+   Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
+   aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
+   gerektirir. Apache, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler tasarımı
+   sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine, sunucularında
+   bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya çalışma anında
+   gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı verir.</p>
+
+  <p>Apache 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel işlevlerine kadar
+   indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı verilen ve makine
+   üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin kabul edilmesinden
+   ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan sorumlu olan
+   modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile gelir.</p>
+
+  <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
+   yarar sağlar:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Apache geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve daha
+    verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
+    <code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code> modülü, Apache 1.3’te kullanılan POSIX
+    katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
+    kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
+    daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
+    diğer işletim sistemlerine de sağlanmıştır.</li>
+
+   <li>Sunucu, belli bir sitenin ihtiyaçlarına uygun olarak daha iyi
+    kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin, eski yazılım ile uyumluluk ve
+    kararlılığa önem veren siteler <code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code> modülünü
+    kullanabilirken, daha geniş ölçeklenebilirlik gerektiren siteler
+    <code class="module"><a href="./mod/worker.html">worker</a></code> veya <code class="module"><a href="./mod/event.html">event</a></code> gibi evreli MPM
+    modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache modüllerinden görünüşte bir
+   farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
+   sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
+   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir..</p>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="choosing" id="choosing">MPM Seçimi</a></h2>
+
+  <p>MPM’ler paket yapılandırması sırasında seçilmeli ve sunucu içinde
+   derlenmelidir. Derleyiciler evrelerin kullanılacağını bildikleri
+   takdirde çoğu işlevi evreleri kullanacak şekilde
+   en iyileyebilmektedir.</p>
+
+  <p>Kullanmak istediğiniz MPM’yi kendiniz seçmek istediğiniz takdirde
+   <code class="program"><a href="./programs/configure.html">configure</a></code> betiğini
+   <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği ile kullanınız. Burada
+   <em>AD</em> istenen MPM’nin adıdır.</p>
+
+  <p>Sunucu derlendikten sonra hangi MPM’nin seçilmiş olduğunu <code>./httpd
+   -l</code> komutuyla saptamak mümkündür. Bu komut, MPM de dahil omak
+   üzere sunucuyla birlikte derlenmiş tüm modülleri listeleyecektir.</p>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="defaults" id="defaults">Öntanımlı MPM’ler</a></h2>
+
+  <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
+   listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
+   bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
+
+  <table>
+   
+   <tr><td>BeOS</td><td><code class="module"><a href="./mod/beos.html">beos</a></code></td></tr>
+   <tr><td>Netware</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_netware.html">mpm_netware</a></code></td></tr>
+   <tr><td>OS/2</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpmt_os2.html">mpmt_os2</a></code></td></tr>
+   <tr><td>Unix</td><td><code class="module"><a href="./mod/prefork.html">prefork</a></code></td></tr>
+   <tr><td>Windows</td><td><code class="module"><a href="./mod/mpm_winnt.html">mpm_winnt</a></code></td></tr>
+  </table>
+</div></div>
+<div class="bottomlang">
+<p><span>Mevcut Diller: </span><a href="./de/mpm.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |
+<a href="./en/mpm.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |
+<a href="./es/mpm.html" hreflang="es" rel="alternate" title="Español">&nbsp;es&nbsp;</a> |
+<a href="./fr/mpm.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
+<a href="./ja/mpm.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
+<a href="./ko/mpm.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
+<a href="./tr/mpm.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
+</div><div id="footer">
+<p class="apache">Copyright 2008 The Apache Software Foundation.<br /><a href="http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0">Apache License, Version 2.0</a> altında lisanslıdır.</p>
+<p class="menu"><a href="./mod/">Modüller</a> | <a href="./mod/directives.html">Yönergeler</a> | <a href="./faq/">SSS</a> | <a href="./glossary.html">Terimler</a> | <a href="./sitemap.html">Site Haritası</a></p></div>
+</body></html>
\ No newline at end of file

Added: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr?rev=645667&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mpm.xml.tr [utf-8] Mon Apr 7 13:34:51 2008
@@ -0,0 +1,113 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 420990 -->
+<!-- =====================================================
+ Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
+  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
+========================================================== -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="mpm.xml.meta">
+
+ <title>Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</title>
+
+<summary>
+ <p>Bu belgede Çok Süreçlilik Modülü denince ne anlaşıldığı ve bunların
+  Apache HTTP Sunucusu tarafından nasıl kullanıldıkları açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+<section id="introduction"><title>Giriş</title>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusu çok çeşitli platformlar üstünde farklı ortamlarda
+   çalışabilen güçlü ve esnek bir HTTP sunucusu olarak tasarlanmıştır.
+   Farklı platformlar ve farklı ortamlar çoğunlukla farklı özellikler veya
+   aynı özelliğin en yüksek verimlilikle gerçeklenmesi için farklı yöntemler
+   gerektirir. Apache, geniş ortam çeşitliliğini daima modüler tasarımı
+   sayesinde uzlaştırmıştır. Bu tasarım, site yöneticilerine, sunucularında
+   bulunmasını istedikleri özellikleri derleme sırasında veya çalışma anında
+   gerekli modülleri yüklemek suretiyle seçebilme imkanı verir.</p>
+
+  <p>Apache 2.0, bu modüler tasarımı sunucunun en temel işlevlerine kadar
+   indirmiştir. Sunucu, Çok Süreçlilik Modülleri adı verilen ve makine
+   üzerindeki ağ portlarının bağlanmasından, isteklerin kabul edilmesinden
+   ve bu istekleri yanıtlayacak çocuklara dağıtmaktan sorumlu olan
+   modüllerin seçimine imkan verecek bir yapılanma ile gelir.</p>
+
+  <p>Sunucunun modüler tasarımının bu seviyede genişletilmesi iki önemli
+   yarar sağlar:</p>
+
+  <ul>
+   <li>Apache geniş çeşitlilikteki işletim sistemlerini daha temiz ve daha
+    verimli bir şekilde destekleyebilmektedir. Özellikle,
+    <module>mpm_winnt</module> modülü, Apache 1.3’te kullanılan POSIX
+    katmanının yerine işletim sistemine özgü özellikleri
+    kullanabildiğinden, Apache HTTP Sunucusunun Windows sürümü artık çok
+    daha verimli bir duruma gelmiştir. Aynı fayda özelleştirilmiş MPM’lerle
+    diğer işletim sistemlerine de sağlanmıştır.</li>
+
+   <li>Sunucu, belli bir sitenin ihtiyaçlarına uygun olarak daha iyi
+    kişiselleştirilebilmektedir. Örneğin, eski yazılım ile uyumluluk ve
+    kararlılığa önem veren siteler <module>prefork</module> modülünü
+    kullanabilirken, daha geniş ölçeklenebilirlik gerektiren siteler
+    <module>worker</module> veya <module>event</module> gibi evreli MPM
+    modüllerinden birini seçebilmektedir.</li>
+  </ul>
+
+  <p>Kullanıcı açısından MPM’lerin diğer Apache modüllerinden görünüşte bir
+   farkı yoktur. Asıl fark sunucuya yüklenebilecek azami MPM modülü
+   sayısının bir ve yalnız bir olarak sınırlanmış olmasıdır. Mevcut MPM
+   modülleri <a href="mod/">modül dizini</a> sayfasında listelenmiştir..</p>
+
+</section>
+
+<section id="choosing"><title>MPM Seçimi</title>
+
+  <p>MPM’ler paket yapılandırması sırasında seçilmeli ve sunucu içinde
+   derlenmelidir. Derleyiciler evrelerin kullanılacağını bildikleri
+   takdirde çoğu işlevi evreleri kullanacak şekilde
+   en iyileyebilmektedir.</p>
+
+  <p>Kullanmak istediğiniz MPM’yi kendiniz seçmek istediğiniz takdirde
+   <program>configure</program> betiğini
+   <code>--with-mpm=<em>AD</em></code> seçeneği ile kullanınız. Burada
+   <em>AD</em> istenen MPM’nin adıdır.</p>
+
+  <p>Sunucu derlendikten sonra hangi MPM’nin seçilmiş olduğunu <code>./httpd
+   -l</code> komutuyla saptamak mümkündür. Bu komut, MPM de dahil omak
+   üzere sunucuyla birlikte derlenmiş tüm modülleri listeleyecektir.</p>
+</section>
+
+<section id="defaults"><title>Öntanımlı MPM’ler</title>
+
+  <p>Aşağıdaki tabloda çeşitli işletim sistemlerinde öntanımlı olan MPM’ler
+   listelenmiştir. Derleme sırasında başka bir seçim yapmadığınız takdirde
+   bu işletim sistemlerinde bu MPM’ler seçilmiş olacaktır.</p>
+
+  <table>
+   <columnspec><column width=".2"/><column width=".2"/></columnspec>
+   <tr><td>BeOS</td><td><module>beos</module></td></tr>
+   <tr><td>Netware</td><td><module>mpm_netware</module></td></tr>
+   <tr><td>OS/2</td><td><module>mpmt_os2</module></td></tr>
+   <tr><td>Unix</td><td><module>prefork</module></td></tr>
+   <tr><td>Windows</td><td><module>mpm_winnt</module></td></tr>
+  </table>
+</section>
+
+</manualpage>Mime
View raw message