httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r639855 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: configuring.xml.tr faq/index.xml.tr index.xml.tr mod/directive-dict.xml.tr mod/directives.xml.tr mod/index.xml.tr mod/module-dict.xml.tr mod/quickreference.xml.tr sitemap.xml.tr
Date Fri, 21 Mar 2008 21:26:40 GMT
Author: nd
Date: Fri Mar 21 14:26:39 2008
New Revision: 639855

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=639855&view=rev
Log:
Add Turkish translations

Submitted by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Added:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr  (with props)
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr  (with props)

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,127 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="configuring.xml.meta">
+
+ <title>Yapılandırma Dosyaları</title>
+
+<summary>
+<p>Bu belgede Apache HTTP sunucusunu yapılandırmakta kullanılan dosyalar açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+ <section id="main">
+  <title>Ana Yapılandırma Dosyaları</title>
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_mime</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="core" type="section">IfDefine</directive>
+    <directive module="core">Include</directive>
+    <directive module="mod_mime">TypesConfig</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Apache düz metin yapılandırma dosyalarına <a
+  href="mod/directives.html">yönergeler</a> yerleştirilerek yapılandırılır. Ana yapılandırma dosyasının ismi normalde <code>httpd.conf</code>’tur. Bu dosyanın yeri derleme sırasında belirlenir, ancak çalıştırma sırasında <code>-f</code> komut satırı seçeneği ile başka bir yer belirtilebilir. Ayrıca, <directive module="core">Include</directive> yönergesi kullanılarak başka yapılandırma dosyaları da eklenebilir ve bu dosyaların isimleri belirtilirken dosya ismi şablonları kullanılabilir. Bu dosyaların içine de ana yapılandırma dosyasında olduğu gibi her türlü yönerge yerleştirilebilir. Ana yapılandırma dosyalarındaki değişiklikler Apache tarafından sadece başlatma veya yeniden başlatma sırasında etkin kılınır.</p>
+
+  <p>Sunucu ayrıca MIME belge türlerini içeren bir dosya daha okur; dosya ismi öntanımlı olarak <code>mime.types</code> olup <directive
+  module="mod_mime">TypesConfig</directive> yönergesi ile başka bir dosya belirtilebilir.</p>
+ </section>
+
+ <section id="syntax">
+  <title>Yapılandırma Dosyalarının Sözdizimi</title>
+
+  <p>Apache yapılandırma dosyalarının her satırında sadece bir yönerge bulunur ve bir yönergenin birden fazla satıra yayılması daha iyi olacaksa satır katlanabilir; devamı bir alt satırda olan her satırın son karakteri “\” (tersbölü) olmalı, satırsonu karakteri ile bu tersbölü karakteri arasında başka karakter bulunmamalıdır.</p>
+
+  <p>Yapılandırma dosyalarındaki yönergelerin isimleri harf büyüklüğüne duyarlı olduğu halde argümanları genellikle harf büyüklüğüne duyarlı değildir. Diyez (“#”) karakteri ile başlayan satırlar açıklama olarak ele alınır ve yok sayılırlar. Yapılandırma yönergesi içeren satırların ardına açıklama yerleştirilemez. Yönerge isminden önce yer alan boşluklar ve boş satırlar yok sayılır; bu özellik, okunabilirliği sağlamak için yönergelerin girintilenebilmesi olanağını verir.</p>
+
+  <p>Sunucuyu başlatmadan önce <code>apachectl configtest</code> ile veya <code>-t</code> komut satırı seçeneği ile yapılandırma dosyalarınızı sözdizimi hatalarına karşı sınayabilirsiniz.</p>
+ </section>
+
+ <section id="modules">
+  <title>Modüller</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_so</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="core" type="section">IfModule</directive>
+    <directive module="mod_so">LoadModule</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Apache modüler yapıda bir sunucudur. Bu, çekirdek sunucunun sadece en temel işlevselliği içermesi demektir. Ek özellikler, Apache’ye <a
+  href="mod/">modüller</a> halinde yüklenebilir. Öntanımlı olarak, derleme sırasında sunucunun <a href="mod/module-dict.html#Status">temel</a> bir modül kümesi içermesi sağlanır. Eğer sunucu <a href="dso.html">devingen yüklenen</a> modülleri kullanmak üzere yapılandırılarak derlenirse modüller ayrı olarak derlenip gerektiği zaman <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesi kullanılarak yüklenebilir. Aksi takdirde, ek modülleri yükleyebilmek veya kaldırabilmek için Apache’nin yeniden derlenmesi gerekir. Yapılandırma yönergeleri belli bir modülün varlığına dayalı olarak bir <directive module="core" type="section">IfModule</directive> bloku içine alınmak suretiyle sunucuya koşullu olarak eklenebilir.</p>
+
+  <p>Sunucunun içinde derlenmiş modüllerin listesini görmek için <code>-l</code> komut satırı seçeneğini kullanabilirsiniz.</p>
+ </section>
+
+ <section id="scope">
+  <title>Yönergelerin Etki Alanı</title>
+
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="core" type="section">Directory</directive>
+    <directive module="core" type="section">DirectoryMatch</directive>
+    <directive module="core" type="section">Files</directive>
+    <directive module="core" type="section">FilesMatch</directive>
+    <directive module="core" type="section">Location</directive>
+    <directive module="core" type="section">LocationMatch</directive>
+    <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Ana yapılandırma dosyasına yerleştirilen yönergeler sunucunun tamamına uygulanır. Yapılandırmanızı sunucunun belli bir parçası için değiştirmek isterseniz yönergelerinizi <directive module="core"
+  type="section">Directory</directive>, <directive module="core"
+  type="section">DirectoryMatch</directive>, <directive module="core"
+  type="section">Files</directive>, <directive module="core"
+  type="section">FilesMatch</directive>, <directive module="core"
+  type="section">Location</directive> ve <directive module="core"
+  type="section">LocationMatch</directive> bölümleri içine yerleştirerek etki alanlarını değiştirebilirsiniz. Bu bölümler yönergelerin etkilediği alanları dosya sistemininin belli yerleri veya belli URL’lerle sınırlar. Yerine göre daha hassas ayarlamalar yapmak için bu bölgeler iç içe de kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Apache, çok sayıda farklı siteyi aynı anda sunabilecek yetenektedir. Buna <a href="vhosts/">Sanal Konaklık</a> adı verilir. Yönergelerin etki alanları ayrıca <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümleri içine konarak da değiştirilebilir. Böylece belli bir siteden gelen isteklere farklı bir uygulama yapılabilir.</p>
+
+  <p>Yönergelerin çoğu bu bölümlere yerleştirilebilirse de bazı yönergelerin bazı bağlamlarda bir etkisi olmaz. Örneğin, süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler sadece ana sunucu bağlamına yerleştirilebilir. Hangi yönergenin hangi bağlama yerleştirilebileceğini bulmak için yönergenin <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için: <a
+  href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</a>.</p>
+ </section>
+
+ <section id="htaccess">
+  <title>.htaccess Dosyaları</title>
+
+  <related>
+   <directivelist>
+    <directive module="core">AccessFileName</directive>
+    <directive module="core">AllowOverride</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
+  <p>Apache yapılandırma sorumluluğunu dağıtmak için site ağaçları içine özel dosyalar yerleştirilmesine izin verir. Bu özel dosyalar normalde <code>.htaccess</code> dosyaları olmakla birlikte <directive module="core">AccessFileName</directive> yönergesi kullanılarak rasgele bir isim belirtilebilir. <code>.htaccess</code> dosyalarına yerleştirilen yönergeler sadece dosyanın bulunduğu dizine ve alt dizinlerine uygulanır. <code>.htaccess</code> dosyalarında da ana yapılandırma dosyalarında geçerli sözdizimi kullanılır. <code>.htaccess</code> dosyaları her istek gelişinde yeniden okunduğundan bu dosyalarda yapılan değişiklikler hemen etkisini gösterir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini bulmak için yönerge <a
+  href="mod/directive-dict.html#Context">bağlamına</a> bakınız. Sunucunun yöneticisi <code>.htaccess</code> dosyalarına hangi yönergelerin yerleştirilebileceğini ana yapılandırma dosyalarında <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesini kullanarak belirleyebilir.</p>
+
+  <p><code>.htaccess</code> dosyaları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <a href="howto/htaccess.html">.htaccess öğreticisi</a>ne bakabilirsiniz.</p>
+ </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/configuring.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,117 @@
+<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 619703 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="../"/>
+
+<title>Sıkça Sorulan Sorular</title>
+
+<summary>
+
+  <p>Bu belge geleneksel bir SSS’ten çok Apache HTTP Sunucusu ile
+  ilgili sorunlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı gösteren bir rehber
+  niteliğindedir.</p>
+
+  <p>Daha geleneksel ama biraz eski tarihli bir SSS belgesi olarak <a
+  href="http://httpd.apache.org/docs/misc/FAQ.html">Apache 1.3
+  SSS</a>’sine bakabilirsiniz.</p>
+</summary>
+
+  <section id="support.what2do">
+  <title>“Neden ... yapamıyorum? Niçin ... çalışmıyor?” gibi
+  sorular için</title>
+
+   <p>Apache sunucu yazılımınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız şu
+   adımları izleyin:</p>
+
+   <dl>
+   <dt>Günlük kayıt dosyalarına bakın!</dt>
+   <dd><p>Apache sorunları saptamaya ve size yardımcı olmaya çalışır. Çoğu
+    durumda, günlük dosyalarına bir kaç ileti yazarak sunucu hataları için
+    size bazı ayrıntıları sağlayacaktır. Bu genellikle sorunun sizin
+    tarafınızdan teşhis edilmesi (dosya izinleri ve benzeri) ve düzeltilmesi
+    için yeterli olur. Hata kayıtlarının tutulduğu günlük dosyalarının
+    öntanımlı yeri <code>/usr/local/apache2/logs/error_log</code> olup
+    sizin sunucunuzdaki yeri için yapılandırma dosyalarınızdaki <directive
+    module="core">ErrorLog</directive> yönergesine bakabilirsiniz.</p>
+
+   <p>Genellikle başvurulan ilk yerlerden biri olarak yolunuz yardımlaşma
+    listelerinden birine düşerse sizden ilk olarak biraz bilgi sağlamanız
+    istenecektir. Bu bakımdan hataların yazıldığı günlük kayıt dosyalarını
+    nerede bulacağınızı bilmelisiniz. Eğer yerlerinden emin değilseniz
+    kullandığınız dağıtıma göre dosyaların yerlerini gösteren <a
+    href="http://wiki.apache.org/httpd/DistrosDefaultLayout">wiki
+    sayfası</a> size fikir verebilir.</p></dd>
+
+   <dt>Wiki’yi inceleyin</dt>
+   <dd><a href="http://wiki.apache.org/httpd/">Httpd Wiki</a>, çoğu sorunun
+    çözümüne yardımcı olacak kılavuzlar içerir.</dd>
+
+   <dt>Apache hata ayıklama veritabanına bakın</dt>
+   <dd>Apache Grubuna bildirilen çoğu sorun <a
+    href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">hata ayıklama
+    veritabanına</a> kaydedilir. Açık ya da kapalı, mevcut hata raporlarını
+    incelemeden ve sorununuz hakkında kullanıcı destek listelerine (aşağıya
+    bakınız) danışmadan lütfen yeni bir hata bildirimi
+    <strong>yapmayın</strong>. Zaten raporlanmış bir sorunsa bir “ben de”
+    veya “+1” raporu <em>eklemeyin</em>.</dd>
+
+   <dt><a id="support.what2do.user-support"
+   name="support.what2do.user-support">Bir kullanıcı destek listesine
+    sorun</a></dt>
+   <dd><p>Apache, bilgilerini gönüllü olarak paylaşan etkin bir kullanıcı
+    topluluğuna sahiptir. Bu topluluğa katılarak sorularınıza ve
+    sorunlarınıza genellikle en iyi ve en hızlı yanıtı alırsınız.</p>
+
+   <p><a href="http://httpd.apache.org/userslist.html">Apache kullanıcıları
+    eposta listesi</a></p>
+
+   <p>Kullanıcı desteği ile ilgili olarak <a
+    href="http://freenode.net">Freenode IRC</a> üzerindeki <a
+    href="irc://irc.freenode.net/#apache">#apache</a> kanalı da
+    kullanılabilir.</p>
+   </dd>
+
+   <dt>Lütfen hata bildirimi için hata ayıklama veritabanını kullanın!</dt>
+   <dd><p>Eğer yukarıdaki adımlardan size uygun olanları izlemiş ve
+    bir çare bulamamışsanız lütfen <a
+    href="http://httpd.apache.org/bug_report.html">bir hata ayıklama
+    bildirimi</a>nde bulunarak httpd geliştiricilerini sorun hakkında
+    bilgilendirin.</p>
+
+   <p>Eğer sorununuz sunucunun çökmesine ve bir ‘core’ üretilmesine sebep
+    oluyorsa hatayı bildirirken lütfen (mümkünse) bir <a
+    href="http://httpd.apache.org/dev/debugging.html">geriye doğru hata
+    izleme raporu</a> ekleyin.</p>
+   </dd>
+   </dl>
+  </section>
+
+  <section id="support.support"><title>Destek için kime başvurayım?</title>
+   <p>Milyonlarca kullanıcı ve altmıştan az gönüllü geliştirici ile
+    Apache için kişisel destek sağlayamıyoruz. Ücretsiz destek için
+    yardımlaşma listelerine katılmanızı öneriyoruz (yukarı bakınız).</p>
+
+   <p>Profesyonel ve ticari Apache desteği almak için bu tür destekleri
+    sunan şirketlere başvurunuz.</p>
+  </section>
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/faq/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,91 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 636034 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<indexpage metafile="index.xml.meta">
+<parentdocument href="http://httpd.apache.org/docs-project/" />
+
+<title>Apache HTTP Sunucusu Sürüm &httpd.major;.&httpd.minor;
+Belgeleri</title>
+
+<category id="release"><title>Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</title>
+  <page href="new_features_2_2.html">Apache 2.1/2.2’deki yeni özellikler</page>
+  <page href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’daki yeni özellikler</page>
+  <page href="upgrading.html">2.0’dan 2.2’ye yükseltme</page>
+  <page href="license.html">Apache Lisansı</page>
+</category>
+
+<category id="manual"><title>Başvuru Kılavuzu</title>
+  <page href="install.html">Derleme ve Kurulum</page>
+  <page href="invoking.html">Başlatma</page>
+  <page href="stopping.html">Durdurma ve Yeniden Başlatma</page>
+  <page href="mod/directives.html">Çalışma anı Yapılandırma Yönergeleri</page>
+  <page href="mod/quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</page>
+  <page href="mod/">Modüller</page>
+  <page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
+  <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
+  <page href="handler.html">Eylemciler</page>
+  <page href="programs/">Sunucu ve Desteklenen Programlar</page>
+  <page href="glossary.html">Terimler</page>
+</category>
+
+<category id="usersguide"><title>Kullanıcı Kılavuzu</title>
+  <page href="bind.html">Dinleme</page>
+  <page href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</page>
+  <page href="sections.html">Yapılandırma Bölümleri</page>
+  <page href="caching.html">İçerik Bellekleme</page>
+  <page href="content-negotiation.html">İçerik Dili Yönetimi</page>
+  <page href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesneler (DSO’lar)</page>
+  <page href="env.html">Ortam Değişkenleri</page>
+  <page href="logs.html">Günlük Dosyaları</page>
+  <page href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşlenmesi</page>
+  <page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma</page>
+  <page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
+  <page href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</page>
+  <page href="ssl/">SSL/TLS Şifrelemesi</page>
+  <page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
+  <page href="rewrite/">URL Yeniden Yazma Rehberi</page>
+  <page href="vhosts/">Sanal Konaklar</page>
+</category>
+
+<category id="howto"><title>Nasıllar ve Öğreticiler</title>
+  <page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Erişim Denetimi</page>
+  <page href="howto/cgi.html">CGI: Devingen İçerik</page>
+  <page href="howto/htaccess.html">.htaccess dosyaları</page>
+  <page href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</page>
+  <page href="howto/public_html.html">Kullanıcı Dizinleri (public_html)</page>
+</category>
+
+<category id="platform"><title>Platformlara Özgü Bilgiler</title>
+  <page href="platform/windows.html">Microsoft Windows</page>
+  <page href="platform/netware.html">Novell NetWare</page>
+  <page href="platform/ebcdic.html">EBCDIC Port</page>
+</category>
+
+<category id="other"><title>Diğer Konular</title>
+  <page href="faq/">Sıkça Sorulan Sorular</page>
+  <page href="sitemap.html">Site Haritası</page>
+  <page href="developer/">Geliştiriciler için Belgeler</page>
+  <page href="misc/">Diğer Bilgiler</page>
+</category>
+
+</indexpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,163 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="directive-dict.xml.meta">
+
+ <title>Yönergeleri Tanımlamakta Kullanılan Terimler</title>
+
+<summary>
+  <p>Bu belgede Apache <a href="directives.html">yapılandırma yönergeler</a>ini tanımlamakta kullanılan terimler açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+<seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a></seealso>
+
+<section id="Description"><title>Açıklama</title>
+
+<p>Yönergenin kullanım amacının kısa bir açıklaması.</p>
+</section>
+
+<section id="Syntax"><title>Sözdizimi</title>
+
+  <p>Yönergenin bir yapılandırma dosyasında hangi söz dizimiyle görünebileceği belirtilir. Bu sözdizimi yönergeye özeldir ve ayrıntıları yönerge tanımında açıklanır. Genelde yönerge ismini aralarında boşluklar bırakılmış bir dizi argüman izler. Eğer argümanlardan biri kendi içinde boşluk içeriyorsa çift tırnak içine alınır. İsteğe bağlı argümanlar sözdiziminde köşeli ayraçların arasında gösterilmiştir. Birden fazla olası değeri olan argümanlarda değerler aralarına | karakteri konarak ayrılmıştır. Değerin yerine ismi belirtilen argümanlarda bu isimler <em>eğik</em> yazılırken, kendisi değer olan dizgeler öntanımlı yazıtipi ile gösterilmiştir. Değişik sayıda argüman alan yönergelerde bu durum son argümanı takibeden “...” ile belirtilmiştir.</p>
+
+  <p>Yönergelerde kullanılan argüman türleri çok çeşitlidir. Çok kullanılanlardan bazıları aşağıda tanımlanmıştır.</p>
+
+  <dl>
+   <dt><em>URL</em></dt>
+
+   <dd><code>http://www.mesela.dom/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi protokol şeması ve konak ismini isteğe bağlı bir dosya yolunun izlediği, açılımı “Uniform Resource Locator” olan ve Türkçe’ye “Tektip Özkaynak Konumlayıcı” şeklinde çevrilebilecek adresleri betimler.</dd>
+
+   <dt><em>URL-yolu</em></dt>
+
+   <dd><code>/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi bir <em>url</em>’nin parçası olarak protokol şeması ve konak ismini izleyen bir yol dizgesini betimler. <em>url-yolu</em>, bir dosya sisteminin kök dizinine göre değil, <a
+   href="core.html#documentroot">DocumentRoot</a> ile belirtilen dizine göre bir dosya yolu betimler.</dd>
+
+   <dt><em>dosya-yolu</em></dt>
+
+   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/dosya.html</code> örneğindeki gibi yerel dosya sisteminin kök dizini ile başlayan bir dosya yolunu betimler. Aksi belirtilmedikçe, bir / ile başlamayan bir <em>dosya-yolu</em> <a
+   href="core.html#serverroot">ServerRoot</a> ile belirtilen dizine göre ele alınır.</dd>
+
+   <dt><em>dizin-yolu</em></dt>
+
+   <dd><code>/usr/local/apache/htdocs/yol/yordam/</code> örneğindeki gibi kök dizin ile başlayan, yerel dosya sistemindeki bir dizin yolunu betimler.</dd>
+
+   <dt><em>dosya-ismi</em></dt>
+
+   <dd><code>dosya.html</code> örneğindeki gibi dizin yolu içermeyen bir dosya ismini betimler.</dd>
+
+   <dt><em>düzifd</em></dt>
+
+   <dd>Bir Perl uyumlu <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> betimler. Yönerge tanımında <em>düzifd</em> ile eşleşenler argüman olarak ele alınır.</dd>
+
+   <dt><em>uzantı</em></dt>
+
+   <dd>Bu genelde, <em>dosya-ismi</em>’nin bir parçası olarak son noktadan sonraki kısmı betimler. Bununla birlikte, Apache çok sayıda nokta içeren dosya isimlerinde ilk noktadan sonrasını <em>uzantı</em> kabul eden çoklu dosya ismi uzantılarını da tanır. Örneğin, <em>dosya-ismi</em> olarak <code>dosya.html.tr</code> değeri iki uzantı içerir: <code>.html</code> ve
+   <code>.tr</code>. Apache yönergelerinde <em>uzantı</em>’ları başında noktası olmaksızın da belirtebilirsiniz. Ayrıca, <em>uzantı</em>’lar harf büyüklüğüne de duyarlı değildir.</dd>
+
+   <dt><em>MIME-türü</em></dt>
+
+   <dd>Dosya biçiminin, <code>text/html</code> örneğindeki gibi aralarına bir / konulmuş asıl ve alt biçimler şeklinde açıklandığı yönteme göre belirtileceğini betimler.</dd>
+
+   <dt><em>ortam-değişkeni</em></dt>
+
+   <dd>Apache yapılandırma sürecinde tanımlanmış bir <a href="../env.html">ortam değişkeni</a>nin ismini betimler. Daha ayrıntılı bilgi için <a href="../env.html">ortam değişkenleri belgesi</a>ne bakınız.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="Default"><title>Öntanımlı</title>
+
+  <p>Eğer yönerge öntanımlı bir değere sahipse o burada belirtilir (öntanımlı değer, yönergede kullanıcı tarafından belirtilmediği halde Apache tarafından belirtildiği varsayılarak işlem yapılan değerdir). Eğer öntanımlı bir değer yoksa bu bölümde bu durum “<em>Yok</em>” şeklinde belirtilir. Burada belirtilen öntanımlı değerin sunucu ile dağıtılan öntanımlı httpd.conf içindeki yönergede kullanılan değerle aynı olmasının gerekmediğine dikkat ediniz.</p>
+</section>
+
+<section id="Context"><title>Bağlam</title>
+
+  <p>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının nerelerinde meşru kabul edildiği aşağıdaki değerlerin virgül ayraçlı bir listesi halinde burada belirtilir.</p>
+
+  <dl>
+   <dt>sunucu geneli</dt>
+
+   <dd>Yönergenin sunucunun (<code>httpd.conf</code> gibi) yapılandırma dosyalarında <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> ve <directive module="core" type="section">Directory</directive> bölümleri <strong>dışında</strong> her yerde kullanılabileceğini belirtir. Ayrıca, <code>.htaccess</code> dosyalarında bulunmasına da izin verilmez.</dd>
+
+   <dt>sanal konak</dt>
+
+   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarının sadece <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümlerinde kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir.</dd>
+
+   <dt>dizin</dt>
+
+   <dd>Yönergenin sunucunun yapılandırma dosyalarında sadece <directive module="core" type="section">Directory</directive>, <directive type="section" module="core">Location</directive>, <directive module="core"
+   type="section">Files</directive> ve <directive module="mod_proxy" type="section">Proxy</directive> bölümlerinde kullanıldığında geçerli kabul edileceğini belirtir. Bu bağlama konu sınırlamaların çerçevesi <a href="../sections.html">Yapılandırma Bölümleri</a> içinde çizilmiştir.</dd>
+
+   <dt>.htaccess</dt>
+
+   <dd>Bu bağlamda geçerli olacağı kabul edilen bir yönerge sadece dizin içi <code>.htaccess</code> dosyalarında görüldüğü zaman işleme sokulur. Üzerinde bir <a href="#Override">geçersizleştirme</a> etkin kılınmışsa yönerge her şeye rağmen işleme sokulmayabilir.</dd>
+  </dl>
+
+  <p>Yönergeye <em>sadece</em> tasarlandığı bağlam içinde izin verilir; başka bir yerde kullanmayı denerseniz ya sunucunun bu bağlamı doğru şekilde işlemesine engel olan ya da sunucunun tamamen işlevsiz kalmasına sebep olan -- sunucu hiç başlatılamayabilir -- bir yapılandırma hatası alırsınız.</p>
+
+  <p>Yönergenin geçerli olacağı konumlar, aslında, listelenen bağlamların tamamına mantıksal VEYA uygulanarak bulunur. Başka bir deyişle, bir yönergenin geçerli olacağı yerler "<code>sunucu geneli, .htaccess</code>" şeklinde belirtilmişse yönerge <code>httpd.conf</code> dosyasında ve <code>.htaccess</code> dosyalarında, <directive module="core" type="section">Directory</directive> veya <directive module="core" type="section">VirtualHost</directive> bölümleri haricinde her yerde kullanılabilir.</p>
+</section>
+
+<section id="Override"><title>Geçersizleştirme</title>
+
+  <p>Bir <code>.htaccess</code> dosyasında göründüğü takdirde yönerge işlenirken hangi yapılandırma geçersizleşirmesinin etkin olacağı burada belirtilir. Eğer yönerge <a href="#Context" >bağlam</a>ının <code>.htaccess</code> dosyalarında görünmesine izin verilmiyorsa hiçbir bağlam listelenmez.</p>
+
+  <p>Geçersizleştirmeler <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergesi tarafından etkinleştirilir ve belli bir bağlama ve alt seviyelerde başka <directive module="core">AllowOverride</directive> yönergeleri ile değiştirilmedikçe tüm çocuklarına uygulanır. Yönergenin belgesinde ayrıca kullanılabilecek tüm olası geçersizleştirme isimleri belirtilir.</p>
+</section>
+
+<section id="Status"><title>Durum</title>
+
+  <p>Yönergenin Apache HTTP sunucusuna ne kadar sıkı bağlı olduğunu belirtir. Başka bir deyişle, yönergeye ve işlevselliğine erişim kazanmak için sunucuyu belli bir modül kümesiyle yeniden derlemek gerekip gerekmediği ile ilgili durumu belirtir. Bu özniteliğin olası değerleri şunlardır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>Çekirdek</dt>
+
+   <dd>Eğer bir yönerge “Çekirdek” durumuna sahip olarak listelenmişse bu, yönergenin Apache HTTP sunucusunun en iç kısımlarının bir parçası olduğu ve daima kullanılabilir olacağı anlamına gelir.</dd>
+
+   <dt>MPM</dt>
+
+   <dd>“MPM” durumuna sahip bir yönerge <a href="../mpm.html">Çok Süreklilik Modülü</a> tarafından sağlanır. Bu yönerge türü sadece ve sadece yönerge tanımının <a href="#Module">Modül</a> satırında listelenmiş MPM’lerden birini kullanıyorsanız mevcut olacaktır.</dd>
+
+   <dt>Temel</dt>
+
+   <dd>“Temel” durumuna sahip bir yönerge, sunucuda öntanımlı derlenmiş standart Apache modüllerinden biri tarafından destekleniyor demektir. Bu nedenle sunucuyu derlemek için yapılandırırken yönergeyi içeren modülü yapılandırmadan özellikle kaldırmazsanız yönerge normal olarak kullanılabilir olacaktır.</dd>
+
+   <dt>Eklenti</dt>
+
+   <dd>“Eklenti” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan ancak normalde sunucuyla birlikte derlenmeyen modüllerden biri tarafından sağlanır. Yönergeyi ve işlevselliğini etkin kılmak için sunucunun derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derleneceğini açıkça belirttikten sonra gerekirse sunucuyu yeniden derlemeniz gerekir.</dd>
+
+   <dt>Deneysel</dt>
+
+   <dd>“Deneysel” durumuna sahip bir yönerge, Apache sunucu kitinde bulunan modüllerden biri tarafından sağlanır ve modülün denenmesi tamamen sizin insiyatifinize bırakılır. Böyle bir yönerge her şeyiyle belgelenmiştir fakat gerektiği gibi desteklenmemiştir. Yönergeyi içeren modül öntanımlı olarak sunucuyla birlikte derlenebileceği gibi derlenmeyebilir de; bunun için yönergenin açıklandığı sayfanın başına ve kullanılabilirliği hakkında bilgi edinmek için yönergeyi içeren modüle bakın.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="Module"><title>Modül</title>
+
+  <p>Burada sadece yönergeyi tanımlayan kaynak modülün ismi yazılır.</p>
+</section>
+
+<section id="Compatibility"><title>Uyumluluk</title>
+
+  <p>Eğer yönerge Apache’nin 2. sürüm dağıtımının özgün parçası değilse söz konusu sürüm burada belirtilir. Ayrıca, yönergenin kullanımı belli platformlarla sınırlıysa bunun ayrıntıları da burada belirtilir.</p>
+</section>
+
+</manualpage>
+

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directive-dict.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,36 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE directiveindex SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<directiveindex metafile="directives.xml.meta">
+ <title>Yönerge Dizini</title>
+ <summary>
+  <p>Standart Apache dağıtımında bulunan yönergelerin tamamı burada
+  listelenmiştir. Hepsi aralarında şekilsel bir uyum sağlanarak
+  açıklanmışlardır. Açıklamalarında kullanılan terimler için <a
+  href="directive-dict.html" rel="Glossary">Yönerge Sözlüğü</a>ne
+  bakabilirsiniz.</p>
+
+  <p>Ayrıca, yönerge ayrıntılarının bir özet olarak listelendiği bir
+  <a href="quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</a> da
+  mevcuttur.</p>
+ </summary>
+</directiveindex>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/directives.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,35 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE moduleindex SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<moduleindex metafile="index.xml.meta">
+ <title>Modül Dizini</title>
+ <summary>
+  <p>Apache dağıtımının parçası olarak gelen modüllerin tamamı aşağıda
+  listelenmiştir. Ayrıca, tüm Apache yönergelerinin alfabetik olarak
+  listelendiği bir <a href="directives.html">Yönerge Dizini</a> de
+  mevcuttur.</p>
+ </summary>
+ <seealso><a href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</a>
+ </seealso>
+ <seealso><a href="quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</a>
+ </seealso>
+</moduleindex>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/index.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,79 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<manualpage metafile="module-dict.xml.meta">
+
+ <title>Modülleri Tanımlamakta Kullanılan Terimler</title>
+
+<summary>
+  <p>Bu belgede Apache <a href="./">modül</a>lerini tanımlarken kullanılan terimler açıklanmıştır.</p>
+</summary>
+
+<section id="Description"><title>Açıklama</title>
+
+<p>Modülün kullanım amacının kısa bir açıklaması.</p>
+</section>
+
+<section id="Status"><title>Durum</title>
+
+  <p>Modülün Apache HTTP sunucusuna ne kadar sıkı bağlı olduğunu belirtir. Başka bir deyişle, modüle ve işlevselliğine erişim kazanmak için sunucuyu yeniden derlemek gerekip gerekmediği ile ilgili durumu belirtir. Bu özniteliğin olası değerleri şunlardır:</p>
+
+  <dl>
+   <dt>MPM</dt>
+
+   <dd>“MPM” durumlu bir modül bir <a
+   href="../mpm.html">Çok Süreçlilik Modülü</a>dür. Diğer modül türlerinin aksine, sunucunun kullandığı MPM modülü sayısı birden fazla olamaz. Bu modül türü temelde sunucuya gelen isteklerin ele alınmasından ve öldürülmesinden sorumludur.</dd>
+
+   <dt>Temel</dt>
+
+   <dd>“Temel” durumuyla etiketlenmiş bir modül öntanımlı olarak olarak derlenir ve sunucuya öntanımlı olarak yüklenir. Bu bakımdan derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derlenmemesi özellikle istenmedikçe bu modül derlenecek ve sunucuya yüklenecektir.</dd>
+
+   <dt>Eklenti</dt>
+
+   <dd>“Eklenti” durumundaki bir modül normal olarak derlenmez ve sunucuya yüklenmez. Modülü ve işlevselliğini etkin kılmak için sunucunun derleme öncesi paket yapılandırması sırasında modülün derleneceğini açıkça belirttikten sonra gerekirse yeniden derlemeniz gerekir.</dd>
+
+   <dt>Deneysel</dt>
+
+   <dd>“Deneysel” durumu modülün Apache sunucusunun bir parçası olarak kabul edildiğini ancak modülü denemenin tamamen sizin insiyatifinize bırakıldığı anlamına gelir. Böyle bir modül her şeyiyle belgelenmiştir fakat gerektiği gibi desteklenmemiştir.</dd>
+
+   <dt>Harici</dt>
+
+   <dd>“Harici” durumu temel Apache dağıtımında bulunmayan (“üçüncü parti”) modüller için kullanılır. Böyle modüller için sorumluluk kabul etmediğimiz gibi bunları desteklemiyoruz.</dd>
+  </dl>
+</section>
+
+<section id="SourceFile"><title>Kaynak Dosyası</title>
+
+  <p>Karşısına modül kodunu içeren kaynak dosyasının ismi yazılır. Bu isim ayrıca <directive module="core" type="section">IfModule</directive> yönergesi tarafından da kullanılır.</p>
+</section>
+
+<section id="ModuleIdentifier"><title>Modül Betimleyici</title>
+
+  <p>Modüller devingen olarak yüklenirken <directive module="mod_so">LoadModule</directive> yönergesinde kullanmak için modülü betimleyen dizgedir. Aslında, kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki harici değişkenin ismidir.</p>
+</section>
+
+<section id="Compatibility"><title>Uyumluluk</title>
+
+  <p>Eğer modül Apache’nin 2. sürüm dağıtımının özgün parçası değilse söz konusu sürüm burada belirtilir. Ayrıca, modülün kullanımı belli platformlarla sınırlıysa bunun ayrıntıları da burada belirtilir.</p>
+</section>
+
+</manualpage>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/module-dict.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!DOCTYPE quickreference SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 636524 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<quickreference metafile="quickreference.xml.meta">
+ <title>Hızlı Yönerge Kılavuzu</title>
+ <summary>
+  <p>Bu hızlı yönerge kılavuzunda Apache yapılandırma yönergelerinin kullanımı, öntanımlı değerleri, durumu ve bağlamı gösterilmiştir. Bunların her biri hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a
+  href="directive-dict.html">Yönerge Sözlüğü</a>ne bakınız.</p>
+
+  <p>İlk sütunda yönergenin ismi ve kullanımı belirtilmiştir. İkinci sütunda yönergenin varsa öntanımlı değeri gösterilmiştir. Eğer öntanımlı değer sütuna sığmayacak kadar uzunsa sığmayan kısmın yerine “+” imi konmuştur.</p>
+
+  <p>Aşağıda sağdaki gösterge tablolarına uygun olarak, üçüncü sütunda yönergenin kullanımına izin verilen bağlamlar, dördüncü sütunda ise yönergenin durumu gösterilmiştir.</p>
+ </summary>
+</quickreference>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=639855&view=auto
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr (added)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Fri Mar 21 14:26:39 2008
@@ -0,0 +1,172 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
+<!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
+<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
+<!-- English Revision: 421100 -->
+
+<!--
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+-->
+
+<sitemap metafile="sitemap.xml.meta">
+
+ <title>Site Haritası</title>
+
+<summary>
+<p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm &httpd.major;.&httpd.minor;
+Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
+</summary>
+
+<category id="release">
+<title>Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</title>
+<page href="upgrading.html">2.2’ye 2.0’dan yükseltme</page>
+<page href="new_features_2_2.html">Apache 2.1/2.2’deki yeni özellikler</page>
+<page href="new_features_2_0.html">Apache 2.0’daki yeni özellikler</page>
+<page href="license.html">Apache Lisansı</page>
+</category>
+
+<category id="using">
+<title>Apache HTTP Sunucusunun Kullanımı</title>
+<page href="install.html">Derleme ve Kurulum</page>
+<page href="invoking.html">Sunucuyu Başlatma</page>
+<page href="stopping.html">Sunucuyu Durdurma ve Yeniden Başlatma</page>
+<page href="configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</page>
+<page href="sections.html">Directory, Location ve Files Bölümleri Nasıl Çalışır</page>
+<page href="caching.html">İçerik Bellekleme</page>
+<page href="server-wide.html">Sunucu Genelinde Yapılandırma</page>
+<page href="logs.html">Günlük Dosyaları</page>
+<page href="urlmapping.html">URL’lerin Dosya Sistemi ile Eşlenmesi</page>
+<page href="misc/security_tips.html">Güvenlik İpuçları</page>
+<page href="dso.html">Devingen Paylaşımlı Nesne (DSO) Desteği</page>
+<page href="content-negotiation.html">İçerik Dili Yönetimi</page>
+<page href="custom-error.html">Özel Hata Yanıtları</page>
+<page href="bind.html">Sunucunun Kullandığı Adreslerin ve Portların Ayarlanması</page>
+<page href="mpm.html">Çok Süreçlilik Modülleri (MPM’ler)</page>
+<page href="env.html">Ortam Değişkenleri</page>
+<page href="handler.html">Eylemci Kullanımı</page>
+<page href="filter.html">Süzgeçler</page>
+<page href="suexec.html">CGI için Suexec Desteği</page>
+<page href="misc/perf-tuning.html">Başarım Arttırma İpuçları</page>
+<page href="misc/rewriteguide.html">URL Yeniden Yazma Rehberi</page>
+</category>
+
+<category id="vhosts">
+<title>Apache Sanal Konak (VirtualHost) Belgeleri</title>
+<page separate="yes" href="vhosts/">Genel Bakış</page>
+<page href="vhosts/name-based.html">İsme göre Sanal Konak Desteği</page>
+<page href="vhosts/ip-based.html">IP Adresine göre Sanal Konak Desteği</page>
+<page href="vhosts/mass.html">Sanal Konakların Devingen olarak Yapılandırılması</page>
+<page href="vhosts/examples.html">VirtualHost Örnekleri</page>
+<page href="vhosts/details.html">Sanal Konak Eşleştirmesinin Derinliğine İncelenmesi</page>
+<page href="vhosts/fd-limits.html">Dosya Tanıtıcı Sınırlamaları</page>
+<page href="dns-caveats.html">DNS ve Apache ile ilgili Konular</page>
+</category>
+
+<category id="faq">
+<title>Apache Sunucusu ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular</title>
+<page href="faq/">Genel Bakış</page>
+<!--
+  Response status code: 404
+  Response message: Not Found
+  What to do: The link is broken. Fix it NOW!
+  Fixed.
+<page href="faq/background.html">Background Information</page>
+<page href="faq/support.html">Support</page>
+<page href="faq/error.html">Error Messages</page>
+-->
+</category>
+
+<category id="ssl">
+<title>Apache SSL/TLS Şifrelemesi</title>
+<page separate="yes" href="ssl/">Genel Bakış</page>
+<page href="ssl/ssl_intro.html">SSL/TLS Şifrelemesi: Giriş</page>
+<page href="ssl/ssl_compat.html">SSL/TLS Şifrelemesi: Uyumluluk</page>
+<page href="ssl/ssl_howto.html">SSL/TLS Şifrelemesi: Nasıl</page>
+<page href="ssl/ssl_faq.html">SSL/TLS Şifrelemesi: SSS</page>
+</category>
+
+<category id="howto">
+<title>Kılavuzlar, Öğreticiler ve Nasıllar</title>
+<page separate="yes" href="howto/">Genel Bakış</page>
+<page href="howto/auth.html">Kimlik Doğrulama</page>
+<page href="howto/cgi.html">CGI ile Devingen İçerik</page>
+<page href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</page>
+<page href="howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</page>
+<page href="howto/public_html.html">Kullanıcı Dizinleri (public_html)</page>
+</category>
+
+<category id="platform">
+<title>Platformlara Özgü Bilgiler</title>
+<page separate="yes" href="platform/">Genel Bakış</page>
+<page href="platform/windows.html">Microsoft
+Windows ile Apache Kullanımı</page>
+<page href="platform/win_compiling.html">Microsoft Windows için Apache Derleme</page>
+<page href="platform/netware.html">Novell NetWare ile Apache Kullanımı</page>
+<page href="platform/perf-hp.html">HPUX üzerinde Yüksek Başarımlı HTTP Sunucusu Çalıştırma</page>
+<page href="platform/ebcdic.html">Apache EBCDIC Portu</page>
+</category>
+
+<category id="programs">
+<title>Apache HTTP Sunucusu ve Desteklenen Programlar</title>
+<page separate="yes" href="programs/">Genel Bakış</page>
+<page href="programs/httpd.html">Kılavuz Sayfası: httpd</page>
+<page href="programs/ab.html">Kılavuz Sayfası: ab</page>
+<page href="programs/apachectl.html">Kılavuz Sayfası: apachectl</page>
+<page href="programs/apxs.html">Kılavuz Sayfası: apxs</page>
+<page href="programs/configure.html">Kılavuz Sayfası: configure</page>
+<page href="programs/dbmmanage.html">Kılavuz Sayfası: dbmmanage</page>
+<page href="programs/htcacheclean.html">Kılavuz Sayfası: htcacheclean</page>
+<page href="programs/htdbm.html">Kılavuz Sayfası: htdbm</page>
+<page href="programs/htdigest.html">Kılavuz Sayfası: htdigest</page>
+<page href="programs/htpasswd.html">Kılavuz Sayfası: htpasswd</page>
+<page href="programs/logresolve.html">Kılavuz Sayfası: logresolve</page>
+<page href="programs/rotatelogs.html">Kılavuz Sayfası: rotatelogs</page>
+<page href="programs/suexec.html">Kılavuz Sayfası: suexec</page>
+<page href="programs/other.html">Diğer Programlar</page>
+</category>
+
+<category id="misc">
+<title>Çeşitli Belgeler</title>
+<page separate="yes" href="misc/">Genel Bakış</page>
+<page href="misc/relevant_standards.html">İlgili Standartlar</page>
+</category>
+
+<category id="modules">
+<title>Apache Modülleri</title>
+<page href="mod/module-dict.html">Apache modüllerini tanımlamakta kullanılan terimlerin açıklamaları</page>
+<page href="mod/directive-dict.html">Apache yönergelerini tanımlamakta kullanılan terimlerin açıklamaları</page>
+</category>
+
+<category id="developer">
+<title>Geliştirici Belgeleri</title>
+<page separate="yes" href="developer/">Genel Bakış</page>
+<page href="developer/API.html">Apache API Bilgileri</page>
+<page href="developer/debugging.html">APR’de Bellek Ayırmada Hata Ayıklama</page>
+<page href="developer/documenting.html">Apache 2.0 Belgeleri</page>
+<page href="developer/hooks.html">Apache 2.0 Kullanıcı İşlevleri</page>
+<page href="developer/modules.html">Modüllerin Apache 1.3’ten Apache 2.0’a Dönüştürülmesi</page>
+<page href="developer/request.html">Apache 2.0’da İsteklerin İşlenmesi</page>
+<page href="developer/filters.html">Apache 2.0’da Süzgeçler Nasıl Çalışır</page>
+</category>
+
+<category id="index">
+<title>Terimler ve Dizin</title>
+<page href="glossary.html">Terimler</page>
+<page href="mod/">Modül Dizini</page>
+<page href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</page>
+<page href="mod/quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</page>
+</category>
+
+</sitemap>

Propchange: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message