httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From c...@apache.org
Subject svn commit: r354185 - /httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml
Date Mon, 05 Dec 2005 21:00:28 GMT
Author: colm
Date: Mon Dec  5 13:00:25 2005
New Revision: 354185

URL: http://svn.apache.org/viewcvs?rev=354185&view=rev
Log:
Add some missing error document translators.

Modified:
    httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml

Modified: httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml?rev=354185&r1=354184&r2=354185&view=diff
==============================================================================
--- httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml (original)
+++ httpd/site/trunk/xdocs/docs-project/index.xml Mon Dec  5 13:00:25 2005
@@ -94,9 +94,11 @@
 <li>Lars Eilebrecht (English and German)</li>
 <li>Cecile de Crecy (French)</li>
 <li>Luigi Rosa (Italian)</li>
+<li>Noirin Plunkett (Irish)</li>
 <li>Jaeho Shin (Korean)</li>
 <li>Tomasz Kepczynski (Polish)</li>
 <li>Andrei Besleaga (Romanian)</li>
+<li>Nikola Smolenski (Serbian)</li>
 <li>Karla Quintero (Spanish)</li>
 <li>Thomas Sj&#246;gren (Swedish)</li>
 <li>Emre Sokullu (Turkish)</li>



Mime
View raw message