httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mt...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.hr.iso8859-2
Date Sat, 11 Sep 2004 18:54:49 GMT
mturk    2004/09/11 11:54:49

 Modified:  docs/docroot index.html.hr.iso8859-2
 Log:
 Something I've wish to change for years :).
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +2 -2   httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hr.iso8859-2
 
 Index: index.html.hr.iso8859-2
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hr.iso8859-2,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- index.html.hr.iso8859-2	1 Oct 2001 13:27:06 -0000	1.3
 +++ index.html.hr.iso8859-2	11 Sep 2004 18:54:49 -0000	1.4
 @@ -19,8 +19,8 @@
  
  <p>Ovu stranica vidite stoga što je administrator ovog poslužitelja promijenio
  konfiguraciju. Apache Softver Fondacija napisala je softver koji koristi
 -administrator ovog web poslulitelja i nije odgovorna za njegovo održavanje! Zbog toga vas
molimo da se za
 -sva pitanja obratite <strong>administratoru ili osobi odgovornoj za odrzavanje ovog
poslužitelja.</strong></p>
 +administrator ovog web poslužitelja i nije odgovorna za njegovo održavanje! Zbog toga vas
molimo da se za
 +sva pitanja obratite <strong>administratoru ili osobi odgovornoj za održavanje ovog
poslužitelja.</strong></p>
  
  <hr width="50%" size="8" />
  <p>Ovdje se nalazi <a href="manual/">Dokumentacija</a> o Apache web poslužitelju
 
 
 

Mime
View raw message