httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mar...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.hu index.html.var
Date Mon, 02 Feb 2004 12:12:00 GMT
martin   2004/02/02 04:12:00

 Modified:  docs/docroot index.html.hu index.html.var
 Log:
 2nd snapshot: convert entities in document
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +35 -23  httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hu
 
 Index: index.html.hu
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hu,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -u -r1.1 -r1.2
 --- index.html.hu	2 Feb 2004 12:06:09 -0000	1.1
 +++ index.html.hu	2 Feb 2004 12:12:00 -0000	1.2
 @@ -8,43 +8,55 @@
  (active) -->
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
  vlink="#000080" alink="#FF0000">
 - <h1 align="center">
 -  Talált! Ezen a web oldalon az Apache-webszerver van telepítve!
 - </h1>
 + <h1 align="center">Tal&aacute;lt! Ezen a web oldalon az
 + Apache-webszerver van telep&iacute;tve!</h1>
   <p>
 -  Ha Ön ezt az oldalt látja, az azt jelenti, hogy ennek a domain-nek 
 -  a tulajdonosa éppen egy új Apache webszervert telepített sikeresen.
 -  Most még ezt a lapot a valós web tartalommal ki kell egészíteni és 
 -  a lapot átalakítani (vagy a webszervert a valós tartalmak 
 -  eléréséhez át kell konfigurálni).
 +  Ha &Ouml;n ezt az oldalt l&aacute;tja, az azt jelenti, hogy
 +  ennek a domain-nek a tulajdonosa &eacute;ppen egy &uacute;j
 +  Apache webszervert telep&iacute;tett sikeresen. Most
 +  m&eacute;g ezt a lapot a val&oacute;s web tartalommal ki kell
 +  eg&eacute;sz&iacute;teni &eacute;s a lapot
 +  &aacute;talak&iacute;tani (vagy a webszervert a val&oacute;s
 +  tartalmak el&eacute;r&eacute;s&eacute;hez &aacute;t kell
 +  konfigur&aacute;lni).
   </p>
   <hr />
   <blockquote>
   <p>
 -  Ha Ön ezt a lapot egy másik várt weblap helyett látná,
 -  <strong>vegye fel a kapcsolatot ennek a lapnak a tulajdonosával!</strong>
 -  (Kísérelje meg e-mail üzenet küldését a <samp>&lt;webmaster@<em>domain-név</em>&gt;</samp>
címre).<br />
 +  Ha &Ouml;n ezt a lapot egy m&aacute;sik v&aacute;rt weblap
 +  helyett l&aacute;tn&aacute;, <strong>vegye fel a kapcsolatot
 +  ennek a lapnak a tulajdonos&aacute;val!</strong>
 +  (K&iacute;s&eacute;relje meg e-mail &uuml;zenet
 +  k&uuml;ld&eacute;s&eacute;t a
 +  <samp>&lt;webmaster@<em>domain-n&eacute;v</em>&gt;</samp>
 +  c&iacute;mre).<br />
   </p>
   <p>
 -   Annak ellenére, hogy ennek a domain-nek a tulajdonosa az Apache 
 -   webszerver szoftvert használja, ennek az oldalnak semminemü kapcsolata
 -   nincs az <em>Apache Software Foundation</em> szervezettel (amely ezt a
szoftvert 
 -   ingyenesen terjeszti). <strong>Ebből kifolyólag nem áll fenn semmilyen indok
 -   e-mail üzenet küldésére a szoftver fejlesztőinek címezve.</strong>
 -   Ha Ön mégis ezt tenné, az Ön e-mail <strong><big>üzenete törölve lesz</big></strong>.
 +   Annak ellen&eacute;re, hogy ennek a domain-nek a tulajdonosa
 +   az Apache webszerver szoftvert haszn&aacute;lja, ennek az
 +   oldalnak semminem&uuml; kapcsolata nincs az <em>Apache
 +   Software Foundation</em> szervezettel (amely ezt a szoftvert
 +   ingyenesen terjeszti). <strong>Ebb&otilde;l kifoly&oacute;lag
 +   nem &aacute;ll fenn semmilyen indok e-mail &uuml;zenet
 +   k&uuml;ld&eacute;s&eacute;re a szoftver fejleszt&otilde;inek
 +   c&iacute;mezve.</strong> Ha &Ouml;n m&eacute;gis ezt
 +   tenn&eacute;, az &Ouml;n e-mail <strong><big>&uuml;zenete
 +   t&ouml;r&ouml;lve lesz</big></strong>.
   </p>
   </blockquote>
   <hr />
   <p>
 -  Az Apache-webszerver szoftver angol nyelvű <a
 -  href="manual/">online dokumentációja</a> része 
 -  ennek a szoftvercsomagnak.
 +  Az Apache-webszerver szoftver angol nyelv&ucirc; <a
 +  href="manual/">online dokument&aacute;ci&oacute;ja</a>
 +  r&eacute;sze ennek a szoftvercsomagnak.
   </p>
   <p>
 -  Ezen weblap webmesterének joga van az alul elhelyezkedő
 -  "Powered by Apache"-logót Apache szoftveren alapuló webszerveren használni.
 +  Ezen weblap webmester&eacute;nek joga van az alul
 +  elhelyezked&otilde; "Powered by Apache"-log&oacute;t Apache
 +  szoftveren alapul&oacute; webszerveren haszn&aacute;lni.
   <br />
 -  Köszönet, hogy Ön az Apache szoftvert választotta! 
 +  K&ouml;sz&ouml;net, hogy &Ouml;n az Apache szoftvert
 +  v&aacute;lasztotta!
   </p>
   <div align="center">
   <img src="apache_pb.gif" alt="Powered by the Apache HTTP Server!">
 
 
 
 1.14   +4 -0   httpd-2.0/docs/docroot/index.html.var
 
 Index: index.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.var,v
 retrieving revision 1.13
 retrieving revision 1.14
 diff -u -u -r1.13 -r1.14
 --- index.html.var	28 May 2003 20:40:07 -0000	1.13
 +++ index.html.var	2 Feb 2004 12:12:00 -0000	1.14
 @@ -42,6 +42,10 @@
  Content-language: he
  Content-type: text/html;charset=ISO-8859-8
  
 +URI: index.html.hu
 +Content-language: hu
 +Content-type: text/html
 +
  URI: index.html.hr.iso8859-2
  Content-language: hr
  Content-type: text/html;charset=ISO-8859-2
 
 
 

Mime
View raw message