httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mar...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.hu
Date Mon, 02 Feb 2004 12:06:09 GMT
martin   2004/02/02 04:06:09

 Added:    docs/docroot index.html.hu
 Log:
 Add hungarian translation (1st snapshot).
 Submitted by:	Lacza Vilmos at Siemens dot com
 
 Revision Changes  Path
 1.1         httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hu
 
 Index: index.html.hu
 ===================================================================
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <html>
  <head>
  <title>Ezen a web oldalon az Apache-webszerver van telepítve!</title>
  <!-- Translated Wed Jan 7 09:22:01 2004 - Lacza Vilmos at siemens dot com -->
  </head>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red
  (active) -->
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
  vlink="#000080" alink="#FF0000">
  <h1 align="center">
   Talált! Ezen a web oldalon az Apache-webszerver van telepítve!
  </h1>
  <p>
   Ha Ön ezt az oldalt látja, az azt jelenti, hogy ennek a domain-nek 
   a tulajdonosa éppen egy új Apache webszervert telepített sikeresen.
   Most még ezt a lapot a valós web tartalommal ki kell egészíteni és 
   a lapot átalakítani (vagy a webszervert a valós tartalmak 
   eléréséhez át kell konfigurálni).
  </p>
  <hr />
  <blockquote>
   <p>
   Ha Ön ezt a lapot egy másik várt weblap helyett látná,
   <strong>vegye fel a kapcsolatot ennek a lapnak a tulajdonosával!</strong>
   (Kísérelje meg e-mail üzenet küldését a <samp>&lt;webmaster@<em>domain-név</em>&gt;</samp>
címre).<br />
   </p>
   <p>
    Annak ellenére, hogy ennek a domain-nek a tulajdonosa az Apache 
    webszerver szoftvert használja, ennek az oldalnak semminemü kapcsolata
    nincs az <em>Apache Software Foundation</em> szervezettel (amely ezt a
szoftvert 
    ingyenesen terjeszti). <strong>Ebből kifolyólag nem áll fenn semmilyen indok
    e-mail üzenet küldésére a szoftver fejlesztőinek címezve.</strong>
    Ha Ön mégis ezt tenné, az Ön e-mail <strong><big>üzenete törölve lesz</big></strong>.
   </p>
  </blockquote>
  <hr />
  <p>
   Az Apache-webszerver szoftver angol nyelvű <a
   href="manual/">online dokumentációja</a> része 
   ennek a szoftvercsomagnak.
  </p>
  <p>
   Ezen weblap webmesterének joga van az alul elhelyezkedő
   "Powered by Apache"-logót Apache szoftveren alapuló webszerveren használni.
   <br />
   Köszönet, hogy Ön az Apache szoftvert választotta! 
  </p>
  <div align="center">
   <img src="apache_pb.gif" alt="Powered by the Apache HTTP Server!">
  </div>
  </body>
 </html>
 
 
 

Mime
View raw message