httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From erikab...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var HTTP_GONE.html.var HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var HTTP_NOT_FOUND.html.var HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var HTTP_UNAUTHORIZED.html.var HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var contact.html.var
Date Tue, 06 Jan 2004 04:22:55 GMT
erikabele  2004/01/05 20:22:55

 Modified:  docs/error Tag: APACHE_2_0_BRANCH HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
            HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var
            HTTP_GONE.html.var
            HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
            HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
            HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
            HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
            HTTP_NOT_FOUND.html.var
            HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
            HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
            HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
            HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
            HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
            HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
            HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var contact.html.var
 Log:
 Backport Polish translation of error messages.
 
 Submitted by:	Tomasz Kepczynski <tomek jot23.org>
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 No          revision
 1.9.2.5  +17 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -106,6 +106,23 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowa brama!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Serwer otrzymał nieprawidłową odpowiedź
 +  od kolejnego serwera.
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8.2.5  +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.4
 retrieving revision 1.8.2.5
 diff -u -r1.8.2.4 -r1.8.2.5
 --- HTTP_BAD_REQUEST.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.8.2.4
 +++ HTTP_BAD_REQUEST.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.8.2.5
 @@ -76,6 +76,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Nieprawidłowe żądanie!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Twoja przeglądarka (lub serwer pośredniczący) wysłał żądanie,
 +  którego ten serwer nie potrafi obsłużyć.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.12.2.5 +21 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
 
 Index: HTTP_FORBIDDEN.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
 retrieving revision 1.12.2.4
 retrieving revision 1.12.2.5
 diff -u -r1.12.2.4 -r1.12.2.5
 --- HTTP_FORBIDDEN.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.12.2.4
 +++ HTTP_FORBIDDEN.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.12.2.5
 @@ -137,6 +137,27 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Zabroniony dostęp!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 +
 +  Nie masz prawa dostępu do żądanego katalogu. W katalogu nie
 +  ma indeksu lub katalog jest zabezpieczony przed odczytem.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Nie masz dostępu do żądanego obiektu. Jest on zabezpieczony
 +  przed odczytem lub nie może być odczytany przez serwer.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9.2.5  +25 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var
 
 Index: HTTP_GONE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_GONE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_GONE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -155,6 +155,31 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Zasób usunięty!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Poszukiwany zasób nie jest już dostępny na tym serwerze i nie
 +  podano nowego adresu zasobu.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  Prosimy poinformować autora
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej
 +  strony</a> o nieaktualnym linku.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Jeśli podążyłeś za linkiem z innej strony skontaktuj się z jej
 +  autorem.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.14.2.5 +27 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 
 Index: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
 retrieving revision 1.14.2.4
 retrieving revision 1.14.2.5
 diff -u -r1.14.2.4 -r1.14.2.5
 --- HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.14.2.4
 +++ HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.14.2.5
 @@ -167,6 +167,33 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Błąd serwera!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 +  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
 +  zrealizować twojego żądania.
 +
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Informacja o błędzie:
 +  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Serwer napotkał błąd wewnętrzny i nie jest w stanie
 +  zrealizować twojego żądania. Serwer jest przeciążony lub
 +  napotkał na błąd w skrypcie CGI.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.10.2.5 +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 
 Index: HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.4
 retrieving revision 1.10.2.5
 diff -u -r1.10.2.4 -r1.10.2.5
 --- HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.10.2.4
 +++ HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.10.2.5
 @@ -78,6 +78,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Błędne Content-Length!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Żądanie <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  wymaga poprawnego nagłówka <code>Content-Length</code>.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.10.2.5 +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 
 Index: HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.4
 retrieving revision 1.10.2.5
 diff -u -r1.10.2.4 -r1.10.2.5
 --- HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.10.2.4
 +++ HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.10.2.5
 @@ -77,6 +77,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Niedozwolona metoda!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  jest niedozwolona dla podanego URLa.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8.2.5  +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.4
 retrieving revision 1.8.2.5
 diff -u -r1.8.2.4 -r1.8.2.5
 --- HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.8.2.4
 +++ HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.8.2.5
 @@ -78,6 +78,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Brak akceptowalnego obiektu!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Nie znaleziono akceptowalnego obiektu reprezentującego
 +  żądany zasób.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9.2.5  +24 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_FOUND.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_NOT_FOUND.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_NOT_FOUND.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -165,6 +165,30 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Nie znaleziono obiektu!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Nie znaleziono żądanego URLa na tym serwerze.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  Odnośnik na
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">referującej stronie
 +  </a> wydaje się być nieprawidłowy lub nieaktualny. Poinformuj autora
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">tej strony</a>
 +  o problemie.
 +
 + <!--#else -->
 +  Jeśli wpisałeś URLa ręcznie, sprawdź, czy nie się nie pomyliłeś.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9.2.5  +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -73,6 +73,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Żądanie nieobsługiwane!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Ten serwer nie obsługuje żądania przesłanego przez przeglądarkę.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.7.2.5  +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 
 Index: HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
 retrieving revision 1.7.2.4
 retrieving revision 1.7.2.5
 diff -u -r1.7.2.4 -r1.7.2.5
 --- HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.7.2.4
 +++ HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.7.2.5
 @@ -74,6 +74,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Niespełniony warunek!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Warunek wstępny dla URLa nie został spełniony.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.10.2.5 +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.4
 retrieving revision 1.10.2.5
 diff -u -r1.10.2.4 -r1.10.2.5
 --- HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.10.2.4
 +++ HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.10.2.5
 @@ -82,6 +82,19 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Żądany obiekt zbyt duży!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  nie zezwala na typ przesyłanych danych lub rozmiar danych przekracza
 +  ustalony limit.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9.2.5  +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -78,6 +78,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Przedawnione żądanie!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Serwer zamknął połączenie sieciowe ponieważ przeglądarka
 +  nie zakończyła operacji w przewidywanym czasie.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9.2.5  +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.4
 retrieving revision 1.9.2.5
 diff -u -r1.9.2.4 -r1.9.2.5
 --- HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.9.2.4
 +++ HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.9.2.5
 @@ -79,6 +79,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Zbyt długie URI!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Długość żądanego URLa przekracza limit ustanowiony dla tego
 +  serwera. Żądanie nie może zostać zrealizowane.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8.2.5  +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 
 Index: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.4
 retrieving revision 1.8.2.5
 diff -u -r1.8.2.4 -r1.8.2.5
 --- HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.8.2.4
 +++ HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.8.2.5
 @@ -87,6 +87,19 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Serwis niedostępny!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Serwer nie może zrealizować twojego żądania
 +  ze względu na konserwację lub zbyt duże obciążenie.
 +  Prosimy spróbować później.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.10.2.5 +19 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 
 Index: HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.4
 retrieving revision 1.10.2.5
 diff -u -r1.10.2.4 -r1.10.2.5
 --- HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.10.2.4
 +++ HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.10.2.5
 @@ -127,6 +127,25 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Wymagana autoryzacja!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Serwer nie może zweryfikować, że masz uprawnienia dostępu do
 +  URLa "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
 +  Nie podałeś prawidłowych danych autoryzacyjnych (np. hasła),
 +  lub twoja przeglądarka nie potrafi ich przesłać.
 +
 + <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Jeśli masz prawo dostępu do żądanego dokumentu, spradź
 +  podaną nazwę użytkownika i hasło.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8.2.5  +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 
 Index: HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.4
 retrieving revision 1.8.2.5
 diff -u -r1.8.2.4 -r1.8.2.5
 --- HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.8.2.4
 +++ HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.8.2.5
 @@ -73,6 +73,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Nieobsługiwany typ danych!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Serwer nie zna typu danych przesłanych w żądaniu.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8.2.5  +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 
 Index: HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.4
 retrieving revision 1.8.2.5
 diff -u -r1.8.2.4 -r1.8.2.5
 --- HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.8.2.4
 +++ HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.8.2.5
 @@ -80,6 +80,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------nl--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Wariant jest wariantowy!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Wariant żądanego zasobu jest również zasobem negocjowalnym.
 +  Dostęp jest niemożliwy.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------pl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.12.2.5 +7 -0   httpd-2.0/docs/error/contact.html.var
 
 Index: contact.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
 retrieving revision 1.12.2.4
 retrieving revision 1.12.2.5
 diff -u -r1.12.2.4 -r1.12.2.5
 --- contact.html.var	10 Dec 2003 01:26:54 -0000	1.12.2.4
 +++ contact.html.var	6 Jan 2004 04:22:55 -0000	1.12.2.5
 @@ -36,6 +36,13 @@
  <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">gestionnaire
du site</a>.
  ----------fr--
  
 +Content-language: pl
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------pl--
 +Jeśli myślisz, że jest to błąd tego serwera, skontaktuj się z
 +<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">administratorem</a>.
 +----------pl--
 +
  Content-language: nl
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------nl--
 
 
 

Mime
View raw message