httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var HTTP_GONE.html.var HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var HTTP_NOT_FOUND.html.var HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var HTTP_UNAUTHORIZED.html.var HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var README contact.html.var
Date Tue, 20 May 2003 22:26:05 GMT
nd     2003/05/20 15:26:05

 Modified:  docs/error Tag: APACHE_2_0_BRANCH HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
            HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var
            HTTP_GONE.html.var
            HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
            HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
            HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
            HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
            HTTP_NOT_FOUND.html.var
            HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
            HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
            HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
            HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
            HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
            HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
            HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var README
            contact.html.var
 Log:
 add Czech customized error messages
 
 Submitted by: Marcel Kolaja <xkolaja@aurora.fi.muni.cz>
 Reviewed by: Martin Povolný <xpovolny@aurora.fi.muni.cz>
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 
 
 No          revision
 
 
 1.9.2.3  +19 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,22 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Chybná brána!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Proxy server obdržel od nadřazeného
 +  serveru chybnou odpověď.
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 + <!--#endif -->
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- HTTP_BAD_REQUEST.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ HTTP_BAD_REQUEST.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Chybný požadavek!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Váš prohlížeč (nebo proxy server) vyslal požadavek,
 +  kterému tento server nerozuměl.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.12.2.3 +23 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
 
 Index: HTTP_FORBIDDEN.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
 retrieving revision 1.12.2.2
 retrieving revision 1.12.2.3
 diff -u -r1.12.2.2 -r1.12.2.3
 --- HTTP_FORBIDDEN.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.12.2.2
 +++ HTTP_FORBIDDEN.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.12.2.3
 @@ -1,3 +1,26 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Přístup odmítnut!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 +
 +  Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
 +  dokument s&nbsp;obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Nemáte právo pro přístup k&nbsp;požadovanému objektu.
 +  Buď je chráněn proti čtení, nebo není serverem čitelný.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.9.2.3  +27 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var
 
 Index: HTTP_GONE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_GONE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_GONE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,30 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Zdroj již není dále dostupný!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Požadované URL již není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
 +  žádná adresa k přesměrování.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 + 
 +  Informujte, prosím, autora
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
 +  stránky</a>, že odkaz je zastaralý.
 +  
 + <!--#else -->
 + 
 +  Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
 +  jejího autora.
 +
 + <!--#endif -->
 + 
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.14.2.3 +29 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 
 Index: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
 retrieving revision 1.14.2.2
 retrieving revision 1.14.2.3
 diff -u -r1.14.2.2 -r1.14.2.3
 --- HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.14.2.2
 +++ HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.14.2.3
 @@ -1,3 +1,32 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Chyba serveru!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 +  Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
 +  dokončit Váš požadavek.
 +
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Chybová zpráva
 +  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
 +  dokončit Váš požadavek. Buď je server
 +  přetížen, nebo došlo k&nbsp;chybě v&nbsp;CGI skriptu.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.10.2.3 +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 
 Index: HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.2
 retrieving revision 1.10.2.3
 diff -u -r1.10.2.2 -r1.10.2.3
 --- HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.10.2.2
 +++ HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.10.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Chybná hlavička Content-Length!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Požadavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  vyžaduje korektní hlavičku <code>Content-Length</code>.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.10.2.3 +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 
 Index: HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.2
 retrieving revision 1.10.2.3
 diff -u -r1.10.2.2 -r1.10.2.3
 --- HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.10.2.2
 +++ HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.10.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Metoda nepovolena!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  není pro požadované URL povolena.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Nenalezen žádný akceptovatelný objekt!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Adekvátní reprezentace požadoveného zdroje
 +  nebyla na tomto serveru nalezena.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.9.2.3  +28 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_FOUND.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_NOT_FOUND.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_NOT_FOUND.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,31 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Objekt nenalezen!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Požadované URL nebylo na tomto serveru nalezeno.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  Zdá se, že odkaz na
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
 +  stránce</a> je chybný nebo zastaralý. Informujte, prosím, autora
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">této stránky</a>
 +  o&nbsp;chybě.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Pokud jste zadal(a) URL ručně, zkontrolujte, prosím,
 +  zda jste zadal(a) URL správně, a zkuste to znovu.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.9.2.3  +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,16 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Nelze zpracovat požadavek!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Server nepodporuje akci požadovanou prohlížečem.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.7.2.3  +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 
 Index: HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
 retrieving revision 1.7.2.2
 retrieving revision 1.7.2.3
 diff -u -r1.7.2.2 -r1.7.2.3
 --- HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.7.2.2
 +++ HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.7.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Vstupní podmínka selhala!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Vstupní podmínka pro požadavek o&nbsp;zadané URL nesplnila pozitivní
 +  vyhodnocení.
 + 
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.10.2.3 +15 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.2
 retrieving revision 1.10.2.3
 diff -u -r1.10.2.2 -r1.10.2.3
 --- HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.10.2.2
 +++ HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.10.2.3
 @@ -1,3 +1,18 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Požadovaná entita je příliš velká!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
 +  nedovoluje přenos dat nebo objem dat
 +  přesahuje kapacitní limit.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.9.2.3  +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Vypršel časový limit požadavku!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Server uzavřel síťové spojení, protože prohlížeč
 +  nedokončil požadavek ve stanoveném čase.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.9.2.3  +14 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.9.2.2
 retrieving revision 1.9.2.3
 diff -u -r1.9.2.2 -r1.9.2.3
 --- HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.9.2.2
 +++ HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.9.2.3
 @@ -1,3 +1,17 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Požadované URI je příliš velké!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Délka požadovaného URL přesahuje kapacitní limit tohoto
 +  serveru. Požadavek nemůže být zpracován.
 +  
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +15 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 
 Index: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -1,3 +1,18 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Služba není dostupná!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Server dočasně nemůže zpracovat Váš požadavek
 +  kvůli údržbě nebo kapacitním problémům.
 +  Zkuste to, prosím, později.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.10.2.3 +21 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 
 Index: HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
 retrieving revision 1.10.2.2
 retrieving revision 1.10.2.3
 diff -u -r1.10.2.2 -r1.10.2.3
 --- HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.10.2.2
 +++ HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.10.2.3
 @@ -1,3 +1,24 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Požadována autentizace!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Server nemohl ověřit, že jste autorizován(a) k&nbsp;přístupu
 +  k&nbsp;URL "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
 +  Buď jste dodal(a) neplatné pověření (např. chybné heslo) nebo Váš
 +  prohlížeč neumí dodat požadované ověření.
 +
 + <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  V&nbsp;případě, že smíte požadovat tento dokument, zkontrolujte, prosím,
 +  Vaši uživatelskou identifikaci a heslo a zkuste to znovu.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 
 Index: HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -1,3 +1,16 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Nepodporovaný typ prostředku!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Server nepodporuje typ prostředku (media) přeneseného v&nbsp;požadavku.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 
 Index: HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -1,3 +1,16 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="cs"
 +--><!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"
 +--><!--#set var="TITLE" value="Varianta má sama více variant!"
 +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Varianta požadované entity má sama více variant. Přístup není možný.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 
 1.8.2.3  +1 -0   httpd-2.0/docs/error/README
 
 Index: README
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/README,v
 retrieving revision 1.8.2.2
 retrieving revision 1.8.2.3
 diff -u -r1.8.2.2 -r1.8.2.3
 --- README	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.8.2.2
 +++ README	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.8.2.3
 @@ -16,6 +16,7 @@
   | Language       | Contributed by              |
   +-----------------------+------------------------------------------+
   | Brazilian (pt-br)   | Ricardo Leite              |
 + | Czech (cs)      | Marcel Kolaja              |
   | Dutch (nl/*)     | Peter Van Biesen             |
   | English (en)     | Lars Eilebrecht             |
   | French (fr)      | Cecile de Crecy             |
 
 
 
 1.12.2.3 +7 -0   httpd-2.0/docs/error/contact.html.var
 
 Index: contact.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
 retrieving revision 1.12.2.2
 retrieving revision 1.12.2.3
 diff -u -r1.12.2.2 -r1.12.2.3
 --- contact.html.var	17 Feb 2003 00:24:38 -0000	1.12.2.2
 +++ contact.html.var	20 May 2003 22:26:03 -0000	1.12.2.3
 @@ -1,3 +1,10 @@
 +Content-language: cs
 +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
 +Body:----------cs--
 +Pokud si myslíte, že toto je chyba serveru, kontaktujte, prosím,
 +<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmastera</a>.
 +----------cs--
 +
  Content-language: de
  Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
  Body:----------de--
 
 
 

Mime
View raw message