httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var HTTP_GONE.html.var HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var HTTP_NOT_FOUND.html.var HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var HTTP_UNAUTHORIZED.html.var HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var contact.html.var
Date Fri, 23 Aug 2002 15:13:38 GMT
dirkx    2002/08/23 08:13:38

 Modified:  docs/error HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
            HTTP_BAD_REQUEST.html.var HTTP_FORBIDDEN.html.var
            HTTP_GONE.html.var
            HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
            HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
            HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
            HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
            HTTP_NOT_FOUND.html.var
            HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
            HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
            HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
            HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
            HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
            HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
            HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
            HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var contact.html.var
 Log:
 Changes as submitted by
 	Hiroaki KAWAI <hawk@bcl.t.u-tokyo.ac.jp>
 and
 	Peter Van Biesen <peter.vanbiesen@vlafo.be>
 to get a dutch version in.
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +17 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -66,6 +66,23 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->  
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Verkeerde Gateway!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De proxy server heeft een ongeldig
 +  antwoord ontvangen van een gecontacteerde server.
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +  <!--#echo var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 
 Index: HTTP_BAD_REQUEST.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_BAD_REQUEST.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_BAD_REQUEST.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -46,6 +46,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Slechte vraag!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Uw browser (of proxy) stuurde een vraag die
 +  deze server niet kon begrijpen.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.7    +20 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
 
 Index: HTTP_FORBIDDEN.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
 retrieving revision 1.6
 retrieving revision 1.7
 diff -u -r1.6 -r1.7
 --- HTTP_FORBIDDEN.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.6
 +++ HTTP_FORBIDDEN.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.7
 @@ -89,6 +89,26 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Toegang verboden!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +<!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
 +
 +  U hebt niet de toestemming om toegang te krijgen tot de gevraagde map.
 +  Er is of wel geen index document of de map is beveiligd tegen lezen.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  U hebt niet de toestemming om toegang te krijgen tot de gevraagde map.
 +  Die is ofwel beveiligd tegen lezen of onleesbaar door de server.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +25 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var
 
 Index: HTTP_GONE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_GONE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_GONE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -99,6 +99,31 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Dit object is niet langer beschikbaar!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De gevraagde URL is niet langer beschikbaar op deze server en er is geen
 +  doorverwijsadres.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  Gelieve aan de auteur van
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">deze pagina</a>
 +  te melden dat deze link niet langer actueel is.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Indien u deze link hebt gekregen van een andere pagina, gelieve
 +  de auteur van deze pagina te contacteren.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.8    +24 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 
 Index: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
 retrieving revision 1.7
 retrieving revision 1.8
 diff -u -r1.7 -r1.8
 --- HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.7
 +++ HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.8
 @@ -110,6 +110,30 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->  
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Server fout!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Foutbericht :
 +  <BR><!--#echo var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  De server kreeg een interne fout en kon
 +  uw vraag niet beantwoorden. De server is overbelast
 +  of er was een fout in een CGI script.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 
 Index: HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -36,6 +36,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Ongeldige lengte inhoud!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Een vraag met het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
 +  type methode heeft een correcte <code>Content-Length</code> lijn nodig.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 
 Index: HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -47,6 +47,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Type methode niet toegelaten!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
 +  type methode is niet toegelaten voor de gevraagde URL.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -48,6 +48,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Geen acceptabel object gevonden!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Een toereikende representatie van het gevraagde object
 +  kon niet gevonden worden op deze server.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +26 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_FOUND.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_NOT_FOUND.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_NOT_FOUND.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -107,6 +107,32 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Object niet gevonden!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De gevraagde URL was niet gevonden op deze server.
 +
 + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
 +
 +  De link op
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">deze pagina
 +  pagina</a> is verkeerd of achterhaald. Gelieve de auteur van
 +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">die pagina</a>
 +  in te lichten over deze fout.
 +
 + <!--#else -->
 +
 +  Indien u de URL manueel hebt ingevuld, gelieve uw
 +  spelling te controleren en probeer opnieuw.
 +
 + <!--#endif -->
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 
 Index: HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -45,6 +45,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Kan vraag niet verwerken!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De server ondersteunt de actie, gevraagd door de browser, niet.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.4    +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 
 Index: HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.3
 +++ HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.4
 @@ -45,6 +45,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Startvoorwaarde niet voldaan!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + Een startvoorwaarde werd niet voldaan bij verwerking van de vraag naar de URL.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -51,6 +51,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->        
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Volume van gevraagde entiteit te groot!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 + Het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> type methode laat
niet toe data
 + te versturen of het datavolume is groter dan maximaal toegelaten.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.6    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
 +++ HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.6
 @@ -48,6 +48,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Tijdlimiet overschreden!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De server heeft de netwerkverbinding gesloten omdat de browser
 +  de vraag niet heeft be&euml;indigd binnen een gestelde tijd.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +12 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 
 Index: HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -49,6 +49,18 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Aangeboden URI te groot!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De lengte van de aangeboden URL overschreidt het maximum voor deze server.
 +  De vraag kan niet verwerkt worden.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 
 Index: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -55,6 +55,19 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Dienst niet beschikbaar!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De server kan tijdelijk uw vraag niet verwerken
 +  door onderhoud of problemen met de capaciteit van de server.
 +  Gelieve later nog eens opnieuw te proberen.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +19 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 
 Index: HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -82,6 +82,25 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Authenticatie nodig!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De server kon niet controleren of u gemachtigd bent om toegang te krijgen
 +  tot de URL "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
 +  U hebt zich onvoldoende geauthenticeerd ( vb : verkeerd paswoord ), of
 +  uw browser is niet in staat de nodige authentificatiegegevens door te geven.
 +
 + <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
 +
 +  Indien u toch gemachtigd bent toegang te krijgen tot het document,
 +  controleer uw gebruikersnaam en paswoord en probeer opnieuw.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +11 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 
 Index: HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -45,6 +45,17 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Niet ondersteund formaat!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  De server ondersteunt het gevraagde formaat ( media type ) niet.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.5    +13 -0   httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 
 Index: HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
 +++ HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.5
 @@ -50,6 +50,19 @@
  <!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +<!--#set var="TITLE" value="Variant varieert ook!" -->
 +<!--#include virtual="include/top.html" -->
 +
 +  Een variant van het gevraagde object
 +  is op zich ook een te onderhandelen variant.
 +  Toegang is niet mogelijk.
 +
 +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 
 1.9    +7 -0   httpd-2.0/docs/error/contact.html.var
 
 Index: contact.html.var
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
 retrieving revision 1.8
 retrieving revision 1.9
 diff -u -r1.8 -r1.9
 --- contact.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.8
 +++ contact.html.var	23 Aug 2002 15:13:37 -0000	1.9
 @@ -29,6 +29,13 @@
  <a href="mailto:<!--#echo encoding="none" var="SERVER_ADMIN" -->">gestionnaire
du site</a>.
  ----------fr--
  
 +Content-language: nl
 +Content-type: text/html
 +Body:----------nl--
 +Indien u van oordeel bent dat deze server in fout is, gelieve
 +de <A HREF="mailto:<!--#echo encoding="none" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</A>
te contacteren.
 +----------nl--
 +
  Content-language: sv
  Content-type: text/html
  Body:----------sv--
 
 
 

Mime
View raw message