httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From wr...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.hr.iso8859-2
Date Mon, 01 Oct 2001 13:27:07 GMT
wrowe    01/10/01 06:27:06

 Modified:  docs/docroot index.html.hr.iso8859-2
 Log:
  Wording changes
 
 Obtained from:	news:hr.comp.www
 Submitted by:	Mr. "Vlatko Juric-Kokic" <vlatko.juric-kokic@zg.hinet.hr>
 Reviewed by:	Mladen Turk <mturk@mappingsoft.com>
 
 Revision Changes  Path
 1.3    +2 -2   httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hr.iso8859-2
 
 Index: index.html.hr.iso8859-2
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.hr.iso8859-2,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.hr.iso8859-2	2001/10/01 03:22:21	1.2
 +++ index.html.hr.iso8859-2	2001/10/01 13:27:06	1.3
 @@ -19,8 +19,8 @@
  
  <p>Ovu stranica vidite stoga što je administrator ovog poslužitelja promijenio
  konfiguraciju. Apache Softver Fondacija napisala je softver koji koristi
 -administrator ovog web poslulitelja i nije odgovorna za odrlavanje istog. Molimo vas da
za sva pitanja <strong>kontaktirate odgovornu
 -osobu za održavanje ovog poslužitelja.</strong></p>
 +administrator ovog web poslulitelja i nije odgovorna za njegovo održavanje! Zbog toga vas
molimo da se za
 +sva pitanja obratite <strong>administratoru ili osobi odgovornoj za odrzavanje ovog
poslužitelja.</strong></p>
  
  <hr width="50%" size="8" />
  <p>Ovdje se nalazi <a href="manual/">Dokumentacija</a> o Apache web poslužitelju
 
 
 

Mime
View raw message