httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/manual mpm.html
Date Tue, 07 Aug 2001 20:34:47 GMT
slive    01/08/07 13:34:47

 Modified:  docs/manual mpm.html
 Log:
 prefork is default.
 
 Revision Changes  Path
 1.7    +1 -1   httpd-2.0/docs/manual/mpm.html
 
 Index: mpm.html
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/manual/mpm.html,v
 retrieving revision 1.6
 retrieving revision 1.7
 diff -u -d -b -u -r1.6 -r1.7
 --- mpm.html	2001/02/16 18:59:56	1.6
 +++ mpm.html	2001/08/07 20:34:47	1.7
 @@ -79,7 +79,7 @@
  <ul>
   <li> BeOS: mpmt_beos</li>
   <li> OS/2: spmt_os2</li>
 - <li> Unix: threaded </li>
 + <li> Unix: prefork </li>
   <li> Windows: winnt</li>
  </ul>
  
 
 
 

Mime
View raw message