httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@locus.apache.org
Subject cvs commit: httpd-2.0/docs/docroot index.html.po.iso-pl
Date Tue, 19 Dec 2000 21:31:00 GMT
slive    00/12/19 13:30:59

 Modified:  docs/docroot index.html.po.iso-pl
 Log:
 Improved Polish translation.
 Submitted by:	Bartlomiej Grzybicki <bartgee@mail.morliny.pl>
 
 Revision Changes  Path
 1.6    +40 -41  httpd-2.0/docs/docroot/index.html.po.iso-pl
 
 Index: index.html.po.iso-pl
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/docroot/index.html.po.iso-pl,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -d -b -u -r1.5 -r1.6
 --- index.html.po.iso-pl	2000/12/03 16:48:17	1.5
 +++ index.html.po.iso-pl	2000/12/19 21:30:58	1.6
 @@ -1,11 +1,10 @@
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
  <HTML>
  <HEAD>
 - <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
 - <!-- Translated by Marta Bartnicka, martab@dziupla.eu.org on November 13, 2000 -->
 - <TITLE>Strona testowa instalacji Apache</TITLE>
 + <TITLE>Strona testowa instalacji serwera Apache</TITLE>
 + <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
 + <!-- translated by Bart Grzybicki, bgrzybicki@morliny.pl - http://www.bgrzybicki.morliny.pl
on 19th of December 2000 -->
  </HEAD>
 -
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
  <BODY
   BGCOLOR="#FFFFFF"
 @@ -17,24 +16,24 @@
  
  
  <P>
 -Jeśli została wyświetlona ta strona, to instalacja serwera WWW <A HREF="http://httpd.apache.org/">Apache</A>
zakończyła się pomyślnie. Należy teraz zastąpić tę stronę właściwymi stronami WWW.
 +Jeżeli strona ta jest widoczna, oznacza to poprawną instalację serwera <A HREF="http://www.apache.org/httpd">Apache</A>.
 Można już zamienić zawartość tej witryny.
  
  <P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
  
 -<H2 ALIGN="CENTER">Spodziewasz się w tym miejscu innej strony?</H2>
 +<H2 ALIGN="CENTER">Czy zamiast spodziewanej witryny WWW widoczna jest ta?</H2>
  
  <P>
 -Niniejsza strona jest wyświetlona, gdyż administrator tego serwera WWW zmienił jego konfigurację.
 
 -<STRONG>Pytania należy kierować do osoby odpowiedzialnej za serwer.</STRONG>
 Organizacja Apache Software Foundation, której autorstwa jest oprogramowanie tego serwera
WWW, nie odpowiada za utrzymanie ani konfigurację serwera.
 +Strona ta jest widoczna, ponieważ administrator serwera WWW zmienił jego konfigurację.
 
 +Proszę <STRONG>skontaktować się z osobą odpowiedzialną za zarządzanie tym serwerem.</STRONG>
Apache Software Foundation, producent oprogramowania serwerowego Apache, nie administruje
tą witryną i nie jest w stanie pomóc w sprawach związanych z jej konfiguracją.
  
  <P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
  
  
  <P>
 -<A HREF="manual/">Dokumentacja</A> do pakietu Apache jest dołączona do jego
dystrybucji.
 +Do niniejszej dystrybucji serwera Apache dołączono anglojęzyczną <A HREF="manual/index.html">dokumentację</A>.
  
  <P>
 -Na serwerze WWW korzystającym z oprogramowania Apache można umieścić poniższy znak. Dziękujemy
za używanie Apache!
 +Poniższe logo, "Powered by Apache", można stosować bez ograniczeń. Dziękujemy za wybranie
Apache'a!
  
  <DIV ALIGN="CENTER"><IMG SRC="apache_pb.gif" ALT=""></DIV>
  </BODY>
 
 
 

Mime
View raw message