httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@locus.apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.po.iso-pl
Date Tue, 14 Nov 2000 22:42:51 GMT
slive    00/11/14 14:42:51

 Modified:  htdocs  index.html.po.iso-pl
 Log:
 Improvement of Polish translation.
 PR: 6837
 Submitted by:	Marta Bartnicka <martab@dziupla.eu.org>
 
 Revision Changes  Path
 1.3    +41 -54  httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.po.iso-pl
 
 Index: index.html.po.iso-pl
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.po.iso-pl,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -d -b -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.po.iso-pl	2000/11/12 00:14:00	1.2
 +++ index.html.po.iso-pl	2000/11/14 22:42:51	1.3
 @@ -1,54 +1,41 @@
 -<!doctype html public "-//w3c//dtd html 3.2 final//en">
 -<html>
 - <head>
 - <title>Strona kontrolna dla instalacji Apache na tej stronie</title>
 +<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 +<HTML>
 + <HEAD>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
 - <!-- translated by mihau, mihau@gmx.net | mihau PRODUCTIONS - http://www.mihau.de/
on january 29th 2000 -->
 - </head>
 + <!-- Translated by Marta Bartnicka, martab@dziupla.eu.org on November 13, 2000 -->
 + <TITLE>Strona testowa instalacji Apache</TITLE>
 + </HEAD>
 +
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 - <body
 - bgcolor="#ffffff"
 - text="#000000"
 - link="#0000ff"
 - vlink="#000080"
 - alink="#ff0000"
 + <BODY
 + BGCOLOR="#FFFFFF"
 + TEXT="#000000"
 + LINK="#0000FF"
 + VLINK="#000080"
 + ALINK="#FF0000"
  >
 - <h1 align="center">
 -  Udało się! Serwer Apache jest zainstalowany na tej stronie!
 - </h1>
 - <p>
 -  Jeśli widzisz tą stronę to znaczy że właśćiciel tej domeny 
 -  właśnie z sukcesem zainstalował serwera
 -  <a href="http://httpd.apache.org/">Apache</a>.
 -  Teraz on musi tą strone zamienic na to na co przeznaczył domene
 -  (albo nastawić serwer tak, ze będzie pokazywać to co powinien).
 - </p>
 - <hr>
 - <blockquote>
 -  Jeśli ta strona nie jest to, czego oczekiwałeś, to
 -  <strong>skontaktuj się z właśćicielem tej strony</strong> (spróbuj wysłac
 -  mail do <samp>&lt;webmaster@<em>domena</em>&gt;</samp>)!<br>
 -  <p>
 -  Chociaż właśćiciel tej domeny używa serwera Apache,
 -  strona ta nie ma nic wspólnego z <em>Apache Software Foundation</em>
 -  (ktora rozdaje ten program za darmo). Dla tego
 -  <big><strong>nie pisz</strong></big> email-ów do webmastera
tej strony
 -  jeśli masz pytania techniczne dotyczające serwera Apache. Miałbys jednak
 -  napisać mimo wszystko taką mail, będzie ona <strong><big>ignorowana</big></strong>.
 - </blockquote>
 - <hr>
 - <p>
 -  Do tej dystrybucji należy angielska
 -  <a href="manual/index.html">dokumentacja</a>.
 - </p>
 - <p>
 -  <i>Webmaster</i> tej strony może, ale nie musi używac obrazek
 -  "Powered by Apache" na tym serwerze.
 -  <br>
 -  Dziękujemy ze zecydowałes się na Apache!
 - </p>
 - <div align="center">
 -  <img src="apache_pb.gif" alt="Powered by Apache!">
 - </div>
 - </body>
 -</html>
 +
 +
 +<P>
 +Jeśli została wyświetlona ta strona, to instalacja serwera WWW <A HREF="http://www.apache.org/httpd">Apache</A>
zakończyła się pomyślnie. Należy teraz zastąpić tę stronę właściwymi stronami WWW.
 +
 +<P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
 +
 +<H2 ALIGN="CENTER">Spodziewasz się w tym miejscu innej strony?</H2>
 +
 +<P>
 +Niniejsza strona jest wyświetlona, gdyż administrator tego serwera WWW zmienił jego konfigurację.
 
 +<STRONG>Pytania należy kierować do osoby odpowiedzialnej za serwer.</STRONG>
 Organizacja Apache Software Foundation, której autorstwa jest oprogramowanie tego serwera
WWW, nie odpowiada za utrzymanie ani konfigurację serwera.
 +
 +<P><HR WIDTH="50%" SIZE="8">
 +
 +
 +<P>
 +<A HREF="manual/index.html">Dokumentacja</A> do pakietu Apache jest dołączona
do jego dystrybucji.
 +
 +<P>
 +Na serwerze WWW korzystającym z oprogramowania Apache można umieścić poniższy znak. Dziękujemy
za używanie Apache!
 +
 +<DIV ALIGN="CENTER"><IMG SRC="apache_pb.gif" ALT=""></DIV>
 +</BODY>
 +</HTML>
 
 
 

Mime
View raw message