httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sl...@locus.apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.no
Date Thu, 19 Oct 2000 19:15:03 GMT
slive    00/10/19 12:15:01

 Modified:  htdocs  index.html.no
 Log:
 Improved index page translation.
 Submitted by:	 Ragnar Wisløff <ragnar.wisloff@asker.online.no>
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +18 -19  httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.no
 
 Index: index.html.no
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.no,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- index.html.no	2000/03/16 22:05:43	1.1
 +++ index.html.no	2000/10/19 19:14:59	1.2
 @@ -1,7 +1,7 @@
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
  <HTML>
  <HEAD>
 - <TITLE>Testside for Apache Installasjon på Webside</TITLE>
 + <TITLE>Testside Apache-installasjon</TITLE>
  </HEAD>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
  <BODY
 @@ -12,35 +12,34 @@
   ALINK="#FF0000"
  >
   <H1 ALIGN="CENTER">
 -  Det gikk bra! Det Apache Web Server Er Nå Installert her!
 +  Det gikk bra! Apache er nå installert på denne maskinen!
   </H1>
   <P>
 - Hvis du kan se denne siden, det betyr at de som eier denne domene (domain)
 - har nettopp greid å installere <A HREF="http://www.apache.org/">Apache Web server</A>
 - software. De må tilføye innhold til denne katalog og erstatte denne 
 - plassholder siden, ellers peke serveren til de virkelige innhold.
 + Hvis du kan se denne siden har den eller de som driver dette nettstedet
 + installert <A HREF="http://www.apache.org/">Apache Web server</A>.
 + Nå må denne testsiden erstattes med virkelig innhold.
   </P>
   <HR>
   <BLOCKQUOTE>
 - Hvis du ser denne siden istedenfor den du ventet for, vennligst 
 - <STRONG>ta kontakt med websever administratøren.</STRONG>
 -  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
 -  Selv om denne hjemmesiden driver med Apache software, har den ingen annen 
 -  tilknytting til Apache Gruppen. Vennligst ikke send post angående denne hjemmesiden
eller 
 -  dets innhold til Apache programmerere. Hvis du gjør det, din beskjed blir 
 -  <STRONG><BIG>oversett</BIG></STRONG>.
 - </BLOCKQUOTE>
 + Hvis du hadde ventet å se en annen side enn denne bør du 
 + <STRONG>ta kontakt med den som har ansvaret for nettstedet.</STRONG>
 +  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
 +  Selv om dette nettstedet kjøres på Apache, har det ingen annen 
 +  tilknytning til Apache-gruppen som har utviklet programvaren.
 +  Vennligst ikke send post angående dette nettstedet eller dets
 +  innhold til Apache-gruppens programmerere. I så fall vil din henvendelse
 +  bli <STRONG><BIG>ignorert</BIG></STRONG>. 
 + </BLOCKQUOTE>  
   <HR>
   <P>
 - Den Apache
   <A
   HREF="manual/index.html"
 - >dokumentasjon</A>
 - er inkludert i denne distribusjonen.
 + >Dokumentasjon</A>
 + for Apache er inkludert i denne pakken.
   </P>
   <P>
 - Denne sidens Webmaster kan bruke det grafikk nedenfør på en Apache-drevet Webserver.
 - Takk for at du bruker Apache!
 + Logoen under kan benyttes på en hvilken som helst maskin som kjører Apache.
 + Takk for at du benytter Apache!
   </P>
   <DIV ALIGN="CENTER">
   <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">
 
 
 

Mime
View raw message