httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ras...@hyperreal.org
Subject cvs commit: apache-1.3/htdocs index.html.dk
Date Wed, 18 Aug 1999 17:19:21 GMT
rasmus   99/08/18 10:19:21

 Modified:  htdocs  index.html.dk
 Log:
 A few more tweaks
 
 Revision Changes  Path
 1.4    +12 -12  apache-1.3/htdocs/index.html.dk
 
 Index: index.html.dk
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/apache-1.3/htdocs/index.html.dk,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- index.html.dk	1999/08/18 14:46:23	1.3
 +++ index.html.dk	1999/08/18 17:19:20	1.4
 @@ -1,7 +1,7 @@
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
  <HTML>
  <HEAD>
 - <TITLE>Test Side for Apache installationen</TITLE>
 + <TITLE>Prøveside for Apache installationen</TITLE>
  </HEAD>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
  <BODY
 @@ -12,25 +12,25 @@
   ALINK="#FF0000"
  >
   <H1 ALIGN="CENTER">
 -  Det virkede! Apache Web Serveren er installeret på denne maskine!
 +  Det virkede! Apache Webserveren er installeret på denne maskine!
   </H1>
   <P>
 - Hvis de kan se denne side, så har dem som ejer dette domain lige
 - installeret <A HREF="http://www.apache.org/httpd">Apache Web Serveren</A>.
 - De må nu placere web sider i dette directory og fjerne denne side, eller
 - peje serveren på et andet directory.
 + Hvis du kan se denne side, så har dem som ejer dette domæne lige
 + installeret <A HREF="http://www.apache.org/httpd">Apache Webserveren</A>.
 + Du må nu placere web sider i dette directory og fjerne denne side, eller
 + konfigurere serveren til at anvende et andet directory.
   </P>
   <HR>
   <BLOCKQUOTE>
 -  Hvis de ser denne side isteden for en anden ekspekteret side, <STRONG>kontakt
 -  venligst administratøren for den server de prøver at kontakte.</STRONG>
 +  Hvis du ser denne side istedet for en anden forventet side, <STRONG>kontakt
 +  venligst administratoren for den server du prøver at kontakte.</STRONG>
   (Prøv at sende mail til <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domain</EM>&gt;</SAMP>.)
 -  Apache Gruppen har ikke noget at gøre med denne site, så det vil ikke
 -  hjælpe at sende mail to Apache forfatterne omvirkende denne site. 
 +  Apachegruppen har ikke noget at gøre med denne site, så det vil ikke
 +  hjælpe at sende mail to Apache udviklerne angående denne site. 
   </BLOCKQUOTE>
   <HR>
   <P>
 - Apache
 + Apache-
   <A
   HREF="manual/index.html"
   >documentationen</A>
 @@ -38,7 +38,7 @@
   </P>
   <P>
   Webmasteren af denne site må gerne bruge den følgende grafik
 - på en Apache-drevet web server. Mange tak for at bruge Apache!
 + på en Apache-drevet webserver. Mange tak for at bruge Apache!
   </P>
   <DIV ALIGN="CENTER">
   <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">
 
 
 

Mime
View raw message