hivemind-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Hivemind Wiki] Update of "TomekCygan" by JamesCarman
Date Mon, 11 Jun 2007 10:07:51 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Hivemind Wiki" for change notification.

The following page has been changed by JamesCarman:
http://wiki.apache.org/hivemind/TomekCygan

------------------------------------------------------------------------------
- TomekCygan
+ deleted
  
- Hi my name is Tomasz and im from Poland. I will try to help You guys moderate this wiki.
-  
- Email: profesjonalna@gmail.com - if You need please use it!
- 
- My bio: ... - I will fill it later in english now polish version:) 
- 
- Polish: Czesc wiec postanowilem pomoc wam tutaj na wiki w moderacji mam nadzieje ze zauwazycie
moja przydatnosc w przyszlosci. Obecnie pomagam w moderacji rowniez na innych wiki moinmoin
gdzie ceniona jest moja pomoc. Pozdrawiam osoby z polski. 
- 
- My website/moja strona: [http://www.profesjonalna-reklama.pl Pozycjonowanie]
- 
- Thats for now i will try to update news/find bugs and fix them.
- 

Mime
View raw message