hive-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From prasan...@apache.org
Subject svn commit: r1604073 [1/3] - in /hive/trunk: data/files/ ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/ ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/ ql/src/test/queries/clientpositive/ ql/src/test/results/clientpositive/
Date Fri, 20 Jun 2014 02:31:52 GMT
Author: prasanthj
Date: Fri Jun 20 02:31:51 2014
New Revision: 1604073

URL: http://svn.apache.org/r1604073
Log:
HIVE-7250: Adaptive compression buffer size for wide tables in ORC (Prasanth J reviewed by Gunther Hagleitner and Gopal V)

Added:
  hive/trunk/data/files/2000_cols_data.csv
  hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestOrcWideTable.java
  hive/trunk/ql/src/test/queries/clientpositive/orc_wide_table.q
  hive/trunk/ql/src/test/results/clientpositive/orc_wide_table.q.out
Modified:
  hive/trunk/ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/WriterImpl.java
  hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestUnrolledBitPack.java

Added: hive/trunk/data/files/2000_cols_data.csv
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hive/trunk/data/files/2000_cols_data.csv?rev=1604073&view=auto
==============================================================================
--- hive/trunk/data/files/2000_cols_data.csv (added)
+++ hive/trunk/data/files/2000_cols_data.csv Fri Jun 20 02:31:51 2014
@@ -0,0 +1,2 @@
+CKDHJLAG CCJN MDBNKMLGNJ,88791,74095,GGNM,2250.811,F,226.997,87717,E CGAMKADBKIEDIF JMNEHGF,KMBNJDJ EHIGGFKN,75972,F,94263,A KMBBDKI JHFMLN,T,78011,HJCKANLB D FCIAHEME CBGJ,15839,97003,HMFJNKNAKLEMJ A ,LDHIF KDMCBC GM,51.697,4216,GIFE,EC AKFKIFNMHFLNGB ALB CN,T,GADDCEMKLNFB HBK,AHKLCFAEMKICLBN FD NI MJ,T,5233.478,DECJF DE IHMB HJCCAKBJGN,ELMNJ FKGKAKGBIHDNDEMFHB,GMIEKDAFLDLJN HMAFLNEBBK,120.266,NBKF,ALMNICIFGJGBDDJJ,78464,80.9497,75.0912,IDANIKFGJAGBAEI MH DCMDE,84907,35478,AKMDJH CLHNIJBDFLGAIEBHJ,FBCB,76816,45706,86500,F,85715,322.716,JBEI,49.1786,24249,57494,1778.359,321.589,LJDICAJFFEKFGGIK,LGECGNAFDAIIK EIN LHBDCG,49196,T,KBECDLFKHMNCMJBBDIMEAGFN,9882.634,70151,155.394, H N,F,4812.873,78491,1476.242,HLJJ,9142.854,MNJIBLALLHHCH CI,KIANAICFHIGH F B,2909,1051,390.486,NBDF,NKHIHGJLIAEFKAKNDD MHCME,80.280,25894,54279,8737.530,53328,MHFBGIABLNN JDKLHEDKJGNE,7063.957,90957,11.4390,5696.191,IJHD,4804.53,84105,JAEFBIDGAFNBCGMK,33790,47484,51221,36757,81698,5823.846,221.536,T,BNJAKELH C
 EFMMDHIMNN GA,76739,422.090,FH AME GJKACFGGHEFCCLJMI,8335.563,5625.932,BANJ,MAAJ,2376.967,172.916,422.390,7126.23,ICMJBGAFHF HAGCN,HLACFKNFC NF EAMCEBEHIBK,JMAHGNIA JAFCKHHIDEFLCN ,392.659,5790,5130,47235,74170,JLEK,87354,468.177,CDFD MIBJFBBACJNGLN FCE,MKLI ALCF CIBCLE,KEKCFH DHMCDAFAA,27858,CCILJGK DHIJIGABDEFHKB M,ENHDNABJBJH FMMALGGEIJ F,403.656,IMHH,KB LKMA EHFGMNNLEFCAIJJB,GCGLLKJAEJMDB FBCHNHB IC,1141.842,KMLEGHLC NCNGKKHJBA CIE,CMNL,94672,7846.459,FNKN,7785.510,JLA DCLKNMHBEEEG,HBFA,F,NECMGHIBILADKNIMEJFLDBD ,FHL N HFIDBFACJILNJBCBGL,18956,9622.932,A ENJMGNKMCJDHLIIABKEDCL,424.026,42331,MCGJEDGJANCAGMJB,BNDKLMFJLLFBDAIA,F GBMHCDMBBEIKLJMDAJKAFH,43455,CHBADGBN NHLJFMLMEC KGFE,58787,243.462,2032.511,EFCMBJGHMCHIHJICNIFD KBD,25442,20880,422.399,AH BDGMCNJNDIHMM LLKFBGI,207.199,HEFJ,426.088, ILG,123.703,NLLGK NEIADAHFJEECKMAFMH,CMNI,40570,85792,MMIG,15266,LGCL,77503,20818,T,BAAA,MEFIC IDHANACLG ,56843,BFHCJEIL KHDLBKA,37841,94267,281.624,IH CEIGAKMBGNKLCHAEFE B ,84830,17312,6
 445,4985.204,ALIM,NJ D,KBDHHLNGHFCDMNJLMAKCJBGA,431.490,F, FBGIELHHK CHNLK BFDCJEA,E KEF GFACBDNJDNMCI JALA,17.8786,IGHI,1464.252,HBID,94708,83857,BBCKJGHHMKCNLEFI,KJFC AJDEGDNECIGLLKNJNME,DCAJ,35606,83402,NEFE,NHBJI MGBAGAMHJDKLEEHFAJ,134.985,88301,49847,CNDL,51794,217.987,2640.6,15155,FBJGH NGKAE FENFMCDIGLAL,27302,AGFCDNMLEAMMJDA NINFBI C,LBEAJIDIGHDLK MJBFGNENJF,89282,IEGNHJIBCI NMKKCMKJEELHN,30413,334.082,67852,IBMH,LC L,LMBK,56987,123.906,46852,5458,HMGBH FKDACJMCINAJGNBKDN,109.822,HMNGDAGIMLK NEBABDCHH NG,CMFKLNBHIIBCEGJK,FJAIDDBGLHHKMBEMLICF AGD,93807,35205,10945,CAFB,194.029,42110,MHNB,193.260,BGCGNIIED CKEHNFFMJFJEGH,GNLLFC CKCDMDBNHEEHKAIFB,HMCF,21989,301.907,26835,2838.150,DMAJ,66215,68189,EDHE CKLGHAFDG I,459.746, FHBINM GACEFCLIHDBGJCG,ABGJJDDFH NIHD AHBKENECL,8278,BL MFIMDICNJEKCJ,FBDHEGLBALLFNEHNHK KACM ,68149,F,MFNAJKABN GHLHECEKNIMLHB,HCNDABCLBEID GFKIMLJ FLE,A GCJICKFFCLLEFINBEHA DI,25651, KJFHFFMIMGLAD JKCHCLJDL,92225,GH N,10045,76404,ENEN,CNAN,4694.369,JNIJGBKF
 ILGBBFACCMELFKNH,321.988,BIJKDFN CALIKMGH,FBNEM HK FKLHKD,93868,BDHF,419.564,T,NLCK,IGBJKDHF GMILKNLADBCBILN,49165,83425,42832,FIGJ BHNEG IICHNJFHAADLK,LGIKBEBLCI AI HNCEFDDGH,481.408,7932,5235.910,260.484,212.892,LHFD,3277.282,NDGN,JNLG F GKABMJLGAKINLMIBD,FGM CIJLLMEENALAGCD JDJH,MMIG,8101,F,359.724,229.690,4564,LI J,CEJ ,GIFL,GHHC,70451,33443,DGBD,BKDN,3003.432,432.483,445.796,HCFADINEAJFNDIEJ BKLHAFD,NGNFHLI JKDLLG A,EDK CELMDLBMININDB GE GL,EGIBC IFFHCDGDDEMLMEKKKJ,220.311,NLEFFNJFGBMHGAKKMCB ALJN,KIFBMLFGNGFI GAN MHK AJE,189.504,IMME,85319,1088.513,82253,EGDFGH NDBLKCCKHMMLJAB H,2310.20,7707,IFJEADJNDFGBGCHBIAMFEGC ,79702,EFNCDHL NMGAMEFKLKIIGDDA,62682,628,92927, IMI,LEDGIHBFBLACIDANL FMJGM,9360.151,63993,LABI,32726,B KAENFDGHMKDEGNECILCJII,12205,HAKLGKBEG B KCID,KNM ,57346,47897,38634,10863,65991,227.143, CJ GKHHHDLJDENEMBECMDIG,F,HFN IEBAJ DMMCEHCFCKDDGK,77161,158.815,KJIB,LL BBGKAL BCADMCCDIGN KF,40988,75246,6835.401,9973.47,18796,1476.339,M ED,L JC,ABLE,DJF N MGNJBHIANI
 ,263.812,F,118.207,AF GAC IDJHEBLKBDKFCLHLJ,FCKD,LJIDILBKBKGCGLMEN NHDNAH,ID DNLABJJAKFCKLF NBAHEM,ADCF,67021,JHMF,F,495.882,MC BKLKICKNEMJNCJBHNIH D,GBIIHAJKFLANCDIF,9037.946,9931.618,41.9335,F,111.430,60961,AECEBJKJENFCCFDGHJLBAN D,20.17,3659.823,JNEKGIB GANHBEMLMGBJJKLH,T,91.3764,99753,28796,AKBC,114.392,JNELDNBFMKBMKAKG,I NJHBGNEDIDGMJCAFEKHF C,6360.678,29396,FBGMCBJHJDIKNIBL MFHL DE,87288,54032,AMLF,336.924,37409, KCD,3817,77804,399.613,68126,65947,13636,175.794,GHEBKLDMHNFCCF DIKABJIDN,GGDD,KL EAADHCHJGBICMEAIDN IN,142.584,17074,NHENFCIHBGLMDGCE KLDMINJ,460.790,21769,JKGC,2399.946,JF LJEKFAGIMNG NHNJLB HI,15725,CFGKLBJFCBH NDIG,10549,42951,332.180,KDFN,63103,13883, NKLBHDMBIAGDNJEF KFHNKI,16344,22947,240.098,62186,T,10948,98013,EMN ,58918,F,NCB EIFMKK NDLHFJBALMJII,NECL,NEMINNDKECGGCJFJLEKBJAH ,77797,66695,NICCDBFHJA I KLKCIELHAKG,280.842,F,MB MNIMCAGHIKENJHJE CDDJ,BGCL,BFKLIGH LGBEJFAEDHNIAMGB,70971,CAJEIGHELNIGFMKL,NGJLFMFFIHEANAJECGBEDB I,T,BHMNNKMFDJGLFACB,460.752,24.0112,
 86603, IENKANDCGFMFG KJMMGEKH,LENK,6208.571,JKLE,378.455,EFIL,151.966,26957,83795,82770,9880.34,8691.716,48962,94355,410.164,C ML,EKJD,AL CNG EFNICEBKJBGNLDFHA,64289,CE ENCMGLHHGMJGIEDFABMKL,24370,4997.450,54497,11282,97063, BBJDDE GLCKAEGLM NLGEJK,680.123,192.121,FMIE,3442.392,AMD ,6413.400,L BAMGCADKBCHMEL,F,T,GDEH,IBML,95328,273.895,4132.147,491.491,N LB,IMFJAB KCNLNJMKLGGGCDHC, FBHJGJEANDANDCK,FJNJ,218.563,17664,56775,7216.298,89549,4725.769,52688,T,86123,63988,KDI , LJCGLCNJHKB BIFBFDMNHDG,265.242,7289.821,EEK ,BLA MMKLBFCCMDAA,IEBI,F,F,60673,257.744,27240,47920,18217,6586.992,64834,38.8485,468.389,80.6342,F,143.560,426.346,90548,4925,60249,632,69555,6.25802,LEIB,GAME,81163,61592,3393.423,CHGEGDIHFIF LBCKAC HFMDB,16899,7927.665,4314.539,MDINHLJF HK CENI,5338.29,47711,F,EENL,247.020,JDENHAK HBAMGMHA,2740.566,76785,279.493,F,190.176,197.403,C AADKBHHLBKLIGGEJMC INL,EDFJHIJCD AKGGHNKBMBLFIN,26672,HNFJ,AHMMEDKAKFFEDDJGCHE KIJG,89110,1108.582,LMAN,7162.877,30326,JCNFG GN DAEIALJGI
 JDBFHL,321.736,82305,43112,LJKN,118.373, FNDCAGCLKIBHLKKEFMGBB N,313.741,J GLHJH DLGACMKMIBNDEBBH,56872,3109,GIHM,GJCKGDHDAB MIMMCEINHLHNE,97719,99315,69771, LNMFGJEKIJE K C,43628,274.666,IFD ,T,57262,19209, BHNIEJBFMND MKLIFDCC GE,214.186,HDAJGIEJADLBH KLFBHALKME,88288,F,8497,82210,265.328, HJD,2528.773,GJKNBHANIHBHFLAEEBGLDCDG,IDJFKHKE GDCBLDAHHCKIMCG,49017,EDDG,82760,DENGDF HHBFDLKABICNGJAAJ,26546,34081,CDDM,ELMEN J IKGHBALFDKL DBKN,LIMG,7115.100,ICJJNAGLKBHEFDNGCBMKN EH,JMHLGMFD IHKNNID GCMLBJA,MNGME JGF IJLAFBKBDMCCLA,36.1589,1119,LN KJNGAIKFHMBACEMADJL B,BIHKLEHMGCLINFLF,13265,23051,33629,220.154,AECA,92133,CKGAHAELFKID DANFJNMIJMC,410.876,GJAKJCIICFMMB ILLGHH BJD,AGCD,7054.895,MBD ,I HDJNIAMACNIDNLBBFHKFKL,IE AHMFGAKMGCNLIIEELCCNK,20942,3425.431,352.217,ECENIC DLAFECG JJBGKMALI,28174,BHGJ,149.030,86142,9477,GACEMDHFCFFCGGMI,39220,35514,LHDL,KDBM,4.04501,79906,BMEL,20583,76299,BDENCKEDHII B CNHFBMLAN,98391,DB GNMJMNBFFIANK,IMCEEFBN EJNNKHDLKLGGABI,283.415,FAIBGIKCAE HHB CJMDL
 MIBE,K KH,NDIJNALJ FFMCBFBA L KLHG,1125.711,85852,50386,D NKALBJDGGDCMJ ,NBJ KEJHMDHLINFFDALFKICC,31424,NHBDCEEGLDFIDABK,C AN,NCFGH MCE LLINGHELNIFM F,MMNNHKHKBHGJEAMJFJL KICB,L MMGHIJ BMFCAIB,386.711,36932,457.155,4420,24.8115,KJEI,286.392,19854,265.742,CJHNHKFJACGK LMMFDLIGEK ,DAGNAFKLCCJLEB HN AHDJMM,63651,139.164,BNJK,214.444,361.049,5024.50,FFLMIEANDG IIBBCLNFEMCMA,NIHB,F,DDMEEHINNBLD GFNCHMJCICA,17372,T,215.298,2980,73169,68564,59815,B F,84190,IEAD GBDA GN FLHJEKFHIIF,10312,59574,64658,HLBMEEGCNLIFHJBDK MCGAJD,AL HEGJAIFLLMIEKNBCKFDF,41875,8795.157,LNGM,64245,HJCGEADNBKEIEFLC,571.907,T,CGEBFLNDBJH GHA IKCMDHDL,HDNE,99733,19672,KMBNFA ILNBH JAJ,1289.21,HKCLN IJFNBCMGEJHFGAJHEE,68161,FGBNJDNHFM AL DELJBCCGE,HJGMBH HAJKNDCNL,KNBI,47311,NJ G,IBLGBEDAI AJMAFKDBCEKHJM,20618,80283,89960,IKLM,F,ADEJIHFG F EMLNHHCNM EGL,9.19576,DILI,EKGB,20044,51876,6.15046,GLCHIEANLENIDBKFHDAGNK K,359.984,F,53901,60612,47749,41186,7153.13,62546,29824,CEBM,KG BHNMINCG DCFAMBDLEMIE,I DE,27.771,BCKFJN
 HEEHDN INEBLLMI KH,HJIJ,97.2334,NAGF EKECMM NIBM,37710,17.0796,DIDE,MBHA,A LB,EBFC,21279,6129.358,5565.584,MMJCF EGHN AFGFJICLIKNBE,11170,BIAF,KKMA,JGBCKNFCNLJMC EBIHAAGIM,95155,8905.162,52633,59413,95516,99337,30196,39721,23191,H MHKIFLC JDKAMFEBBDJFIC,6372.226,487.324,52366,41797,46052,56339,MNIG,90126,65.3624,T,5841.518,54592,1741.35,JJLLNFNMGGNBCH AILEHEBAK,FNGKCNIE KALLBGMD AFIBFN,301.032,323.908,74984,GHCBIBALHH BD MLJFMKDLKD,T,70183,FM BADHKADINNEECFIAJCFEL,JEKFKNGHA ICLFECCIFMMBJN,9761.323,JLME,IEJ NCCLDCNEKMNFDHGGJ JL,HIA ,74.7008,4982.817,BC DGEDBAANCGGCFBHMKNIED, LEKNBDCGHAKNK MHFIGIENG,81144,83.6330,FECLBKLDDHBFAJKN CIJIC ,39661,EHC BEGJAFHKABHM,GAJE,21008,69630,NJGL,71147,47.8684,78034,96169,F,423.014,5555.155,45920,22778,31281,55394,74363,FJCC,GN B LMNJBKAFCMHHCEFNDI ,32198,21590,4285.234,2834.5,F,40447,30073,202.750,GLDADHBAINAC KCK,2303,2152.747,BBACKDGIJEMJ DAHHIBHFGL ,MJCH,283.372, LDFLNGH MMAKCMH,H AFIHBNECDNMIDE KAAMGBC,DE L,19317,77158,93829,4394.971,8.58334,4
 05.698,7896.927,8311.105,63122,2143,T,275.364,GLLL,GBIH,9185.121,179.708,6625.660,30870,LJCNCLFAKGDI JFFNMKCG I,239.727,657,33243,50.0384,ACIK,F,68064,24304,359.219,12796,99710,59140,BK G,6718.703,29804,LMHB,24471,8424.343,NKLL,832.496,M CAHIGKECNKMBGGLJ NEINB,LJBN,F,F GNHJBDHE AANIF,ACEL FNJDBIGGDKNEAMBBA H,MILD,71471,173.002,ICFM,36245,AJED,5702.354,11628,306.780,F,20990,9424.530,46124,4841.392,1886,12381,HKNJEBFJNM LCJBAGMFAIIFH,IGI HHMEMLGNGCEHKFAMFK I,37862, BCIHAGEEEDHFKCJBDMDF IF, IHIIK BCECK MGD,ADKC,2045.472,26652,HDMC,99020,80620,BDIDAEHJJMGFKFLBLAH MHFI,49.4826,98720,4471.246,6053.168,MFNN,19230,88255,E DMGDBH MALLBICIFBNKLJD,394.654,F,41.8442,IGDBGFMHG ANIHEMBFCLCLKK,JNIB,NDNI,9748.26,67679,14522,15749,319.630,CHKIBJLF EAKAIGCNFHJJLG ,IDKL,430.165,NFCM,9613.46,80423,IMNEJLBKFDAFNAGECGDMJ IE,69868,CGAMIBMNJGBC IDKLHANFDJK,ECEC,14781,H NJNDKEBDLHLEEKGIB HCIC,2649.967,T,35393,35494, HKM,1749.528,26200,2442.632,J NMLMG AGFKCHMALENCHDID,36088,JJBD,5475.438,HFJH N CGNMAD CI,7
 8665,240.606,45940,18944,HBDC,5179.32,T,7711,62212,LAFNDEGMJBKBNKM DIMDAHCH,MJ N,17518,T,BFAIKFKHEBJLDNGM CLHBMCI, BMD CJDGKFCHHGAA FLEKML,8.74002,394.864,97731,5677.520,45.8145,FJAENHIGFHKB IBENMAM DLC,F,KJID,132.166,AFKD,GGJ L NNNHBIKFCCBADIBJH,JLE ,7747.205,CFKF,193.790,EJCBKKN JFHKGIFCLAICAGM ,23563,438.794,7293.680,AEMB DGFKMHLA AMCEIEFDKH, ECH,294.256,337.202,34993,85679, JFK,6209.141,CIFF,BJLNAIAGCFME NKBKF CHEJF,BCHCFNI HMAKLDLJ JAN JFD,KI F,EADCIMMMJAIIECBJEHLFNGBL,6480.119,49691,239.940,450.724,HJHLMGLIFGCJHKBNIAFENEEG,FDCLI DJ BMFGAEMBHF GLBG,65.7564,78976,F,HKEIADNLMCJK LGC,IJGCABKEHFJLAFHM,CJDE,206.112,M CFINLMBAAIGFDHADMKEJLI,IGBFAJLHJ MBFFGNBKEKEINN,208.141,46788,FCKM,87.0128,6090.910,FHFHALCFLDIGDM C,BFJD,EI AMGBK CHGBEAMMFD DFJH,DCKL,61711,330.260,JE HIEBCIKD JNBA,ACJNGDEMBLJFH DKEHHCLLK ,91310, A BAMDIECCEELNLHGMGJ KK, GDM,DKDJ,BDHFLK NMIDFN CG,CNBIFIHKK LABNDB,KBMDKCEALEDEIGKCFJINJMDH,MDNF,50919,217.383, HD MIBMJIGINLCCAFLKLEE,47.8185,LIKA,3745.173,GINL,46554,LK
 EL,13930,463.067,57285,389.050,62745,F,309.732,380.379,1079.770,306.804,520.94,JFCE,18943,30.0941,5832.145,BNBNKMGJHAAD BLKIIILGJEG,7303.837,EBNJ HCKFM MEJBLKLFNNCGG,DAJCMDL KGEJBCBMHHA LGNG,F,603.730,IB C,NLAB,1476.28,8672.427,T,ADD DCFLGIAGMJEEKCHBJLHK,MAFI,88.3909,1543.547,8980.904,37867,16822,363.795,HMHCAJKILMHALIJL,DGCF,494.334,ECF DCKNJCDLGMJBEBHAIL ,52224,CCBLDBFJKCAJLFEAH GKNNNM,2290,LDAFIGEDBKANJNNI EMGLCLH,18802,57924,EALE,36751,N KCDHL AIEIANKBDBCCBJNA,50799,FMHE,F,ALNGJNHFB FCMFBMKIGDLCLI,373.791,N C,8.74777,39392,218.229,EJBIDCJGLCDNENAG,73462,5998,405.460,E MN,384.488,92864,5450.193,45667,273.051,T,66542,F,275.321,ENFLGGKGL JHJFKEMIACFN D,3018.665,GBGLFLCNDINDKBI ,93323,JFHDBJGKGBFIN EL,AANKD AHB MGEBDL,CBJHDDLMFAFIBENIKGAEDLE ,CAGHKJGNNHKLCNHIBALGEDFF,166.407,DHJL,A EL,23760,50237,8.98094,45549,99550,EBLBF DIHJMAGNNJAEHMNDIG,93843,IGFMKIFG NKJM HNFEBELDHC,492.211, BDJ, HABGBDLACHEGCNDENC IJE,14556,82994,MLKI,90063,A HM,275.829,72383,79231,CEHNNHBDBFKAALHBFMNIKMGD,
 T,K CJ, KHL,33784,T,164.617,84.1584,988.455,GAIFHIDENMHNLC KBH ECFJM,201.379,90542,DDH M GBEILMILLFCJK GDGB,463.896,7125.59,MNAH,34367,74558,DBFJ DHENGEFBNLI,4745,AMBK,32279,LBMFILMFNGMJD HJADNKGNIH,65122,FMEMBKHDAHEFFL JNNLCIDHN,GLBC,87064,304.364,40379,6159.978,8866.603,6035.741,61964,74320,DGBAMB IMKNEKNDBJCGJCHHL,T,4139.315,316.150,19436,73998,FCDHLBCBL JDK LIAGNM NDN,E JE,BGGEAE DKCLNJJMFGMCIKILN,FNEKMGL JMKNIHBD,LNNIGEBDM MCHGJNFGEADICA,CMGDLJKFIBEMKN F HBAGAK,77043,57.2600,1628,ALEH,BE GHDKIAJBECDKMIMFF ML,77455,76780,61389,EDGAAMJLNFFADML ,MMCA,364.822,98747,24677,4863.200,DMID,JFGNIEMDINAHFH C,72614,20835,36773,144.717,BMNM,DHCIMKHKBEFAJNMAFALEBLJ ,23417,71168,38809,DEBIKHAFEI JGLBLGDNCMALE,59.7274,4820.669,F,30064,3852,54151,40584,286.777,40.1186,8477.2,IDJEAL KHIBNAN MACMDKECD,45,AKEAGBGJHNCJLL BFBFL HFD,63.9241,CA L,128.993,424.922,6501.282,22144,HADHDNEINDM BKLHGKJ CGAE,CKMGNAEBGIALNDLL,31678,EMLG,M DJ,T,58.7494,13620,69654,I ND,5718.505,F,3220.569,T,BFKG LMCGHAMAEMIG
 EF JCBL,KKCI,KGI ,KHDNNAGIMLFHBGBCJEE KLND,71779, HND,AGDLNEECKJN EBMNIDAIGJM,83.6470,23521,59367,62.8517,15656,GKIN,DN A HIKBIBAELCDLFMLAJK,KHNF,CDBK,HENA,4742.361,GEFIDCNIMKNILMCBMGJLBFDA,BAGKBAMBALCHED N NFKDEM,BDNA, BDFGELJHMB MJILKJCIGKFD,77138,8685.544,FGKNKJBKCDAI JNJLIC LDD ,T,71642,90.0210,473.652,FDME,JNDI MDMCJLL BGFDBKHMECG,167.051,CBGCDJAKBDLMNJ EIILDBAH,69077,EIEKAJBELCKAGIHFNLMMBBCF,97173,BIMH,281.078,81.0412,HH GIJLKHLAGCFC DECBIAMD,7925.673,MKHBNACKMHJDGGAEKLH D BD,FAEILAKNLD LAMHJDHBGKEKC,MK N,NC E,249.741,81138,BN ,72483,NKAJIMNBCKEHEMAKD LGBMGJ,37173,MFEE,4570.431,ABMNGLBLGDIDHM IEKGECINJ,93166,AMLCBGKAEAJBBIGJCNFJMDIG,4799.769,CGAC,34486,439.249,368.715,12193,MNLI,DCEJHFAGBJENNF IBIMJBLHI,7547,MBML,19436,53905,18.9206,ILGDCMJMD E FCBHHGIB EEG,14552,182.617,JJI FEGHMCNFGIDMGMKL EHK,CC LGKGFFMLJHENJKBADBAFD,9607.45,J IHFNEAHDBGLHD KCEBBGFN,68111,71226,85177, NJD,4568,NIEACNHKGKMMNGMKEH BBDCC,950,GINJ,MIDHALJCGGKHENIC,MADNBKLHEH EDLJDJKGKAGH,GHMHKJFCIBLIBN NF
 ECN CDE,65623,HAED,4443.898,234.602,DICK,5.63417,342.565,85288,9506.83,63409,77497,73423,T,GKNH,I FBIMDLEHNIGJMBCGDMJJCF,68373,LK FMLCMNGKHMFEAHGNNBIGD,434.828,8245.661,HJMCNFFIBJMF BA ,JKMFCIJLAGHFCMKFEMLL GHN,4033,3527.99,34851,4206,KNCMLLAAFBHJDHDFGNMJIBDG,51.0340, IBAJBG DGHGCFCN,T,T,80613,228.433, NBFC DJBKFLIAGKBDHENMAH,1333.448,8028.868,EJGLNJM BCDDFBHMIAGH IKE,CLMI,65418,46753,70555,AABJFMAFLEKGGBDCNHNHGDKK,47254,904.183,23891,NFCGNEGDAEI LI CNBFHBLEG,KCEIHCG A AFECDIBFJKGMML,20379,HFNI,EDLHJEI CENBBKKJ,7831.744,55105,20772, BGJ,92440,18375,46632,383.835,AH J,63314,2920.127,97944,406.036,92711,8743.874,F,156.847,MDHC,CCBMBLMLDNDH IJDAEGBFGFE,245.587,87547,EB B,17648,48440,2369,F,32210,67902,190.077,IMAELAFJNNCKGCBKBF EHJDD,475.379,AKIDJIMIFLKLECAA,7702,MFLN,FKMI,158.344,273.636,21.1186,9702.475,105.740,57137,F,7922.370,53371,MFKHHFLAKDE LGJE,KNIDE BKEMMINLMGAL CDACA,MNJA,LECHADFKMJDJ FNEKLNGIACN,72083,EM JMNDGLBKJKFLHIBI LJG,IHMEBFJC ADIAFLKLEGBBDDK,AJID,7548.57,12685,63348
 ,16207,104.994,FDIBLLKHGMEEJDND,NBDAFHKILCBFEDHNCMJGC AD,316.061,86884,KMFD,49464,167.851,223.234,18.3987,DBMFMEBKFCLCHDNNFGIGBMDJ,EFMNDCM JBIECADLIGDAKLMG,86010,DGMK,GBBKEJ MACKJEKFIIDMHLANE,DMCM,72496,JIBJ,HFG NALHI JBJKMBIMLEDBND,CECM,6672.379,25088,EICL,16990,37775,83670,JGEFLJCNKEDKMINC BAIANDH, NIK,33939,93207,FLAAGNHGDEJJCEBFI HGKDHL,F,KLMI,68281,CHFGENKGFBDELDEB,KBIA,58147,60681,CIHIAKJ FLAENMBJ,104.759,82.2318,69006,T,12372,LCAHBFFCNLJNNKDEEAMDGE M,GNIGAHDLLIAD LNFC BKMMJE, NCNAHMAIBCBJLHGAFLKEID ,307.460,LIKAFLM HMNJHGAICGDFDGNI,FLEL,JH NLGLDIFDM JGAKABNKFEE, DG CNNAICKJDIDLEENJJML ,73929,CDFM,46092,33798,ADAJABJKK HKNBNCEMFCDGI ,11459,EGHJAEGMCM KDACD,49795,KJD LLEAC BFKGCB, MB,489.955, HJKEIANNMLG MCJ,54907,MIIDJJCBKDKCGMN ELNAEJB,65387,DKELNMDJFNIBFE ,9467.602,HLJG FEJC MNDHAGIHIJFLAC,DCNM,6588.59, NJE,D LH,334.639,NJHGDCNAIEGNDJLLJFKBGMLH,DAJL JGMCBNIKHDMEBAGFIHN,251.152,GHMC,69141,T,941.626,MBEM NACIGEDCCGH,DNCHFNIGLANELKBJ,ALDJICAENFJDINDCHA GFCKN,267.921,349.895,
 29298,F,39400,BKHJ, CCMAJJEILNKBGNMG AFBIDE,T,76780,72568,95877,29499,100.804,14.3156,9435.575,3411.497,354.551,52.7006,5468,4079.730,1955.379,54134,233.355,1163.206,34.5678,9398,289.904,HCCE,NIMB,102.952,KA HKGM EM JFIBF,7096.370,45412,BKGL KLDNLAFNEBKHENAMJCM,T,49.1787,10877,93.6211,206.696, LAI,T,316.115,GHHG,33743, CDMALJINHEBJCKC,61818,51467,INCA,HC BFANMJBEGJIHK,KNKJ,404.738,88243,11978,GBGEDAFIHH LDLNCCNMMELBJ,E HDKJIBKKCELDLMIGJBAHIF,CNKBN DGEAEHGLBBAJCAIDHM,57812,398.532,MJNHCHFDMFHJIF GCECGABBL,71.4445,57743,365.380,JLAIJ CMFMCGDDJKA BKKNNB,69425,13078,BLCECKHNDGCEJGL FFNMILBA,47083,4702.546,57.3098,AFIK,LN ,F,8337.420,1688.852,79475,FJKBAHNGEB IIKJNCFMEDDLC,DFILBL IFCNMGNAEBJJKBHDA,28232,355.793,76.6874,257.204,EMCENIGDHJNH NBJKMKFAJC ,IKJB, EFIHCCBAIHMCANN DDM FHL,CBMICNBLEKJAJAAHFD MELFI,86612,88298,87229,DFILEJIBE J ECBC,36475,L KE,9646.452,273.818,EMDDAJGMF CNAIHE,ICDJ,256.248,35087,2086.794,GJFF,2.07221,365.986,CCDD,4206.49,MIBN,CBCF BHJI FDFEIH,MFDM,JALBBDNLMCA HKF
 JGBHGLDGF,6029.611,8660.258,14948,78622,24798,73848,IGGB,FBMA,ABMFB LGDMNLIIENJGJF LA ,ADJ KBCMCFEFIHMBHGEGDBJA,7431.243,4899.92,FID MFLKNDEJNHJIMKBCDEBB,43545,10135,FCBNEGHIFLCKM IDJEDCHMKG,CAAFBIJHEKEBFCLI,DBLIBEMN ALCHGCMFKJEJDLA,82034,51001,IN AJGKJDKIDHNEFCHADMFBM,FDCHJAEGNLKMD FM,9105.273,AAHD,CFELHKFBDMBANMD ,MBALKBJJKNAKNM F,BJHEED MNC LELMFIDGJBCIA,KEHGDCFDMD BLCBJANBGN JA,GBIC,89.8164,L B ,A HNECIDGALDMLKBII MALCH,BEECDNMHH FCEBBL GCGGJKJ,67775,CCINF DMCMHIANKGEBBHEELM,12.8689,578.963,HBKB,T,ILJJBEMDAHJMGI N,MNBFNAAHBIDFKJCELLDHJJCB,468.551,28389,AHLCIIFCMBABKCFFG JHAKNE,FEHCHJLEMJCIBFLII KNKDKA,77954,ECHDIE MLM NKABNHCJBDNAJ,80655,7896,KLJDCHGEBNCFGMNJMKBJCGBE,7532,KIHIENCFEFMJ CAIA GHBGAH,HAIJNLIDIFEBJBNM,JK A,BCGB,214.992,T,18095,249.264,JLIAGEAHCKM BFEH GCMHCDK,GGKMLELMBGNAHJDE EDLFKNI,23191,BCMDBADHNHNFIEMDL AAMGFI,38040,28553,ELNHBHNAAEJJ KDGFDCINFLB,MJHJ,IBAI,T,DELHF ICEJIMACKBNGNEKGJH, GLAI HHLBACCNIM,HAEL,NHCLFDJI KDHLBKFIABANJ G,FGAK,1947.186,40983,75.6435,315.49
 9,68897,EMMN,T,ECN DIF IMBA LBHJGECHNAL,24156,20746,75769,145.997,NBJIHFDELBAEGICH LINEFB,BNNICDBMLEAGNJKKMJLLGA D,60336,51869,9092.26,99995,71385,49694,CHNG,1133.810,NJCN,MJML,3111.320,BN ANFGLJHDEBAHK,DGMJFMKKJHC E CDAAALFEID,NHFAFNKEC GJDNGEKBJGJHHM,456.997,81282,28250,CHJADGHHIFGELAABIDM JMNI,3435.482,68.3072,MCKHFGIIBLA CFNAGNKHLMLB,LJKIEGAIBADDK NMM N CKNL,216.265,JKFDECCMGLHILNMLBAFJCIDM,359.140,ILCNNLAD FGGCDAHCFIKBMBK,77452,AGEK,F,9548.592,27236,11718,12739,277.704,I FIGH FAMGKCKBNCHIJMMFD,HGCLKACHBJDKALIEB MNGLKM,4066.842,82192,96102,LDBABMGBKAJAIFKF N LDCMH,JADL,38518,5281.612,86164,34932,78676,404.794,220.382,ENHN,NMM MKALCBDAIECLG DLJGFK,36040,CDHGGMNKAFKHBDLC,A AE,230.347,39699,H LMLAGJ ABDGECIHFCBGBJK,FHALDKANHEGME NCJIJHIGFB,77798,GJJL,T,EBID, FBKBJJILAND CML,69194,396.344,BLDBIJDMIGHANMKK,DJFAFHGC EGMGABIDDKENH B,NHADBEDIC CGCKEIM AGBJKM,ALGN,33189,KIMKJJMCDAGENCNFDH BBAL,NEN IIAJFHDBJMIE CHMNKHM,NEJK,6602.416,15807,2726.840,29850,3434.384,T,79694,290.796,9695.605
 ,5991.295,K FH,F,JMLEGH M AKADIALJENHLBC,HFDDCCBJMHKDLFBAKL NGBKF,32015, MBH CGEMGDHIEEFNJDAIJKL,LLG KD HNJBFBJAFEM IKECD,K JGDMJIKHAAIAFNBLJMCEGC,AKE ,HIBNJECDGIEFAABF,G BF,226.823,434.205,7734,JNEAKHMHLIHALCD FEIGGCIL,347.851,EJABNCKFJEBDAI JLICGMNGH,FDGH,125.839,98638,495.338,27979,EMMNCN HGNGKELFF,LDFB,6989.337, CDKNCJKIHCEGB N,HFAAGCBINDFH EJBJGCGMCJN,NFAL,73.7713,ENMILBJHK GAFDCENL MCBCL,CGDGCJEADMINBNIC BFL KEJ,ALEF,92516,358.799,23270,168.240,1484,74.8792,4626.396,T,BIKGLJC LGEM MDMAKJECDHB,NA IHDIDMAMBHGE HFELGCFB,455.648,24736,GAN KFIENHCEMJIK,LAMLFAELCKEHDKDIGN BHEBH,MNEI,FKMB,97003, DNF,I LE,2208.716,38979,IDAL,129.870,EMHIINDLMGFKBBJE,F,70784,DBAALNIAMDKNIFGLDCKKNJIC,CND ,246.662,113.810,130.094,104.738,450.285,FG N,CDCD,DGBM,3481.716,411.024,42140,FIGF,F,35193,86253,DGLCIFILH CEJBNGMILJMDHB,24452,DIGCEBKNKENFD LIA JHIFKC,22939,INGNEDDJIHCMM EF,8969.814,195.461,241.081,1156,46881,232.523,9923.577,EEAKMDHNJCLIFMGI,200.056,129.830,58908,IEHALDMAD MH FEGGNBAFJBG,276.926,F
 GKJBAHLDNNBNAFC HEDBJIL,92489,9002,F,108.404,486.922,KCLH,KFJC HKIMMIDKDHHBGANEGBA,86551,NEDB,DB HBJAGMLFGHC IDKKJI NI,T,31235,47225,309.059,74606,KLGGBNICEMKEBFHMCDJAFIAH,9896.114,ILEMKKNLCAEN IKJ,FBLAGLEFGIEGIHHIAD E NH,8644,GCIJIEFDMBC HMKLENBAAKCA,12.6209,1975.92,13516,23530,GHAFGFIJE LEFCNBDKL IEMN,DJHE,64249,IECH,NBJHIK BDCHM GFDFGACLKD,31660,329.651,HNIL,146.271,T,4656.856,71.0163,HI LJNHLGLMMECJIFAJE CAN,202.879,84381,298.463,18878,KGLA,KJL ILCFMB MHAIGDNIAJDFG,LAHHMKGKDNLFFDBG,35230,BD MLDCEGMIJLADAGE JEINF, GKJ,313.728,58933,348.483,T,32364,T,71646, LIDJBFCDLK EFAKLMDIMENH,48791,EHFGJLMDCKBBB HLGENEMDLC, GFK,F,BNGIABLBGAJHMHLACMGCFEIK,T,3207,GAKECGDJNAKAMFDN,LNGNFKHHDHDEMCGJAIMKLL F,96216,T
+CMELDBCBHGGLFNJHIKGFMCN ,28199,18323,ILGN,7867.418,T,139.541,61872,LJCCDK NIKHKA FIE MGDJBF,H NGNAC JMFMKAEF,42775,F,91927,CCLLNAIMFLHBGFHE,T,29141,KBFIDJFMGBHECGJHCBCK LAI,98000,8305,JLGAN GCAMBKGENF,LAKEGCFNKDDCFELD,3778.537,4170,LJEM,IBNGFHACJMGKJNHDAEGECIDF,T,LBCGMCFKHMIDHFEK,H MLHEF LGENALBFIJJDNBKK,T,797.691,JEIFBLDNKB AB MDJMAKIGNE,HACNFKIEDJAMNC IJMHAGNEL, BAJLGLBKAE ABIJHGCIJMMN,2676.864,EDKG,HNGGF HLELFAMCD,20488,459.901,260.867,BJHCDGFH JAGCGEIIBEF NID,4042,13344,GGDKA K AF MEBFHEJLCCIDJ,AC N,48870,6684,81435,F,10975,25.7349,DLJH,182.240,70404,51116,3106.584,286.486,LLAIBNGFKJBIECIK,KIBEJKDBKMFH JE LCJ GCNM,60460,F,HAMJBEF EKBIANJ JMFGCKIK,5539.897,87192,292.327,DGIE,T,3924.722,9105,5793.174,MAGG,6487.861,HCENABLKBHFIF DG, JILMDKMNKFNCKBE,72697,1494,486.776,AMCF,F AIND AMGLIKF KHEIDNCFM,2711.676,25190,9427,2270.770,16048,GBJEFJBNILEMMKMCFH CNJLG,1624.36,83782,143.567,4936.942,KIBF,8461.212,44126,FJDAFJGMEL KBCDL,31214,30768,29005,50677,4814,4468.855,472.366,T,JMADDGMFI 
 CHEEBNBHAKLID,57381,434.930,ANEFKIDN EGJJCHBB MBGIAL,2131.971,1932.493,JGMD,GM A,5336.913,344.066,309.843,7501.55,CD MGFECIANICANL,KHEMGIBA JKFNGHGMEDKBLHB,AAIIFGKJJC GN AFLJHC NFM,414.664,64246,48492,78638,27212,MCGK,74939,116.734,ACBDGIILJHBEH GM NLEJNLA, JEGGIJKGCDKEDBE,K JBEJIDC ELJ MF,63209,IGFINJCAELBJNCMDACGLB FD,CABEDKBCJIAIGIF CFKJNBEA,94.3239,HNJF,BGALHMLHINDFFBDHBCIKNNLD,HNJJEBJEHEKKICMKAMGLBDAN,4989.855,BAJIMCMNBIGGCH DNKJCENME, HKJ,25952,7535.862,FCJF,1081.229, KFF FEJGMKDENCJ,KKEA,F,DDIBKHCEDMJKFHGI HKLNCE ,LCEJGIGCDBDKFNECI KBFAMI,3337,6706.90,A CFAJDNIFE BLMAGCDMKEMC,368.409,32630,AIGMFF MCEILKGJ,MDFEIMJAIGHA LG , CCJNHNADBHMJBJIFBGLLADH,499,KGBKCJEABNLM FD NHNLHCIF,19753,183.388,1774.80,AC HHBFKGJLDMAJ FNMIJNGM,30477,2474,4009.195,HMFKCJ FJNNMDAIBEANHELBH,286.296,IMCI,33.9402,KJHD,407.712,JDFHCJIENG MLAFEBLANNMF ,KHDM,4103,42940,NLG ,273,ECFK,93746,66742,T,HJMK,GNKHFGCHHMJEDIF ,86825,NEDGMNIBHFAJG LA,79238,43629,125.345, AGAEIKHFCCMNN ENELICBMF,88786,80169,29988,36
 58.271,BCFN,GNJE,G DFLE KGJ FCLNBAAJNKFHI,309.176,F,KEJAHIFM CLBGMBIGEHBLEKJ,EJJBIGLLDBKCFHCNF JLEAM ,431.243,L N ,8362.904,HJDL,24235,92098,AHDINAJMJ NHE LK, NJB DCEKMFMHIGKJBLFNDI,GCMB,80170,70133,EBLN,MGMDDAGNHIGBICAIL K BBFJ,281.106,60014,70220,CDMA,37780,221.660,6157.690,89132,CJLDLGALCKMHFMFCF BHAEND,96463,KMGBAINFIHMACCAHFLKF IN ,IEJ KDFGDBDHMJLNCABLHHGI,91422,BMMFGLICNEAKCGMHJI ALLHG,3960,455.504,77281,IN L,IABK,JHJC,93108,339.366,66090,47965,GHLKHGBJM HEJMADLCINKA I,449.643,NCAILFMGMHGHAKFBELIKMNJL,BGF NAIAHEJLBGDJ,L NJECKHIL EGJMAHDAFBGGD,51969,14387,62319,JFJB,442.689,25493,E DK,236.332, JELAIEHCLNFAEMKIFDJ GGF,BGNE GCFG DKBHNDDHFJMFML,MHEM,65650,348.898,46362,3914.541,HJIE,47861,88230,LEGGJKHL BFAIFFC,397.110,IMJHGIBAAEG DANMDMLCNKJC,EEJJMDHGGN JLBLKAHFLIBKM,52681,BANDCK GNHJMCCDM,LMNELJHDFCEGKAEAIHJGNLKI,89407,T,NC HIAJNCGLGEJADKGHDEEBF,FEKAHANBMMEACMNBJDIKG KC,GEDBLDIJIEGGHFLCKJKI KC ,20159,HLN JBFIIKHAGCIEKNFEDMED,32552,FKIN,22544,79628,AF M,IFKH,1786.612,NM JGKDFFN 
 BHIANIDLEMCDJ,236.123,MC GBDJNAFKBDKHM,HFFLKBEEJMDBDDIN,7720,ICIK,451.386,F,NJFG,H LFAKLJEENJAK NIHB KBBA,40854,16642,79493,IJCLFDFAFKKGMLIHEGBNEHNN, EDICHMCJNDJLIHBACBFNJL ,339.002,98955,5017.725,164.956,34.8806,LILB,9476.341,EHFA,CAKFBFBGEEA HJNLEBMCM II,HFILMKAKNLBLAGNM JEEG CF,FFL ,92105,T,416.503,5.86283,29006,IKAE,JHKN,JHMD,L JH,56100,52078,NIAA,INLJ,2270.72,487.530,438.386,AI GMG CBNLHLDLJEEANKNFA,ENB HLGJAHGMDECI,EKLDNBFJJCEGAHKG DNJFIGI,EMEHICKLNBEN FCL JKGDBMJ,291.154,IJ FGMLJIHNIEBFHCAKNGKAB,AEKAHGALFNBD LJCH NMENDK,160.965,CGDE,80299,7817.991,32158,EIHKIKFCBNADJI FLAHBEBLG,758.922,89726,ACJELNFLGAHFLEMBGIBKHHFI,2487,ALHDJKGBMJIKAC D MMNB FC,68752,23688,72297, CMH,HLDKBHAJGCDB EKHNJAAF MN,6632.840,33390,FCIE,79954,HHIAGGKLJABLFG JCINLE MC,85556,MGAFLNGMLJDKAINC,NI E,60907,9234,22631,70125,24597,407.134,CJLHNBBEAG INCIKFK MA BM,F,KF DDLMLCKEHF IA EJIMMGF,92909,363.243,EEMK,NJL CGFKIMACILMBJGMJDEEB,74889,4646,7935.738,7461.223,46182,7722.918,CHFD,FFBN, FAG,F AIIBB ENGMGDCJ,
 237.301,T,482.802,DJLC GG MNJHFELEMHBKCBLF, MJH,I JDEAHILBLCMBADEBDGCGFJ,M CAKFEKEBJANGHDDLMNFELG,DLFG,24698,K D ,T,333.923,CHL MBDNDKNKMDALKJE LCHN,IADLJFKFC ABNH D,8546.976,1781.902,158.403,T,49.9361,73020,HLLGKCEEAHGMNGJD BHLCNN,5991.843,9704.421,KMIKIENDHLBELCGAJCCIAHEK,T,205.657,28457,55390,JMKJ,100.730,MNA BGHIN EFIBDM,KHHMNFKJCIBJD EDFIGHECAL,5966.814,64880,FM JAINDMAHGDAGCJENDLCKL,60832,94615, EAM,410.743,49542,JABL,38143,84779,441.271,41493,54603,57653,365.522,EFCBDKHGBIEMCJDFH HIEMLA,FMBN,MM AGKNALLCI IJNKFHMEBCG,291.403,77753,ECCAEDJBDMHCM FNBFLDGJJE,56.6594,33904, KB ,9742.480,KBCHMELCLLBHNFAJDHD EGKM,45304,JIE IFIDEHKBGFLA,72394,53409,476.724,NDGE,43141,74416,AIKEJNGFIM FDG LLNBJIMGE,78663,80971,488.858,67172,F,99430,40347,GICB,94416,T,N FLHNGAKHCNM IBJBDAEIHM,KJKN,BCFCLNGJMJEFAMKLDFBJHKHN,22003,46764,HFAKE A BIBLECBMJMDAJFDM,417.190,F,A MFIGALJLLIEE KGMMIKCJG,FDEI,DHDMKHFCGJDNEL KMNBLLFBA,40876,JEDLNKGCIKD CEBH, ICN IBKDDMJGEAKH DJBKEH,F,EJIEFJICDFLEDAMH,499.245,249.9
 33,97942,BCDE JLIHEMNNKLGADMA KHB,NHHB,4301.158,KKEL,151.829,NMBN,79.8839,37377,38121,36040,9250.982,28.82,42199,54359,95.4361,M GA,LHMI,MF EJJACHEBFCMLBALEGIKHN,74981,KLFIABNMJHJEFK DFDAI DGL,2425,4992.419,75611,68013,27896, IFL LDMFJECAMBINHCGMJK,7074.813,104.909,HJKK,9215.788,MEHE,178.910,BNEJKAGLNGLK FBM,F,T,A ED,CHFF,24768,322.754,1400.311,190.090,NDKD,FIFM HMDJKJEE NKDCCLLGEA,NJCDKDF FIEADCBB, EGE,217.023,8235,46943,8583.793,78759,2290.140,2288,T,41302,11344,IAFF,K AHIKCFIGCCDM LAEHNDEMN,353.871,6227.509,MC B,N HGLLMFIHEIGBAJ,LMIN,T,T,81956,435.817,63437,50144,87359,4608.701,45736,319.181,305.046,487.220,T,197.891,323.421,71457,26751,20471,29187,67884,303.476,MDE ,EACF,7874,53717,711.877,ENAIB KGHKMGJNNCGIE AJFJ,88621,5934.859,5051.145,LBEMCKEBFAEFADID,8192.284,28627,T,BDMN,109.234,GFFE INMNGACJMKF,3065.683,16022,372.644,T,468.306,4.07901, MFHGGCBDDKHEEKFBNEBHAIA,DBLLFEENKKCJCAGHKIHGMDJI,36586,NENK,ABD GIFFKCEHJ ILJ JEECGN,50849,3481.432,DJHA,8403.68,78927,MDKICEAGBGCMILNAFHB
 DJLKE,438.237,50831,61405, J C,214.186,BCIIKFMJLCLMHK EGGNHA JI,219.531,JDGGLMFIAEMC HHBI JDCFEB,5573,51275,FBDK,JFBAAHFCECEINILNEM AH JM,28054,95994,80990,I NDCJIHA GLKEDH,38900,268.072,HEBJ,T,72742,52540,KDANNHKLEL EKIBJCFAMLHCG,298.235,ILEDH DMMINLMDGCIGEJAAJL,53548,F,80753,30749,252.388,I GC,9272.171,FCIN GNH JNJFCILEDBBDEJL,GEHEMFALNCBFJEMAKIMBLBNC,31460,BMJC,7388,NAHMAKFLHNDBNC EGLFGBHE,45221,91788,JIIF,NGLGFMHAHGLI DKICHKCKJML,FIM ,1629.539,MKCGGAL NJNFJIDEKBHN AAF,IM LHNJCNMBHJAEADF EBAIF,LAIHNFAM GLBFADECJFIMHD,447.288,41145,JDBHGKJLHEHCBNBN DJ MELI,JDDIGAGKCLCLH JA,54873,83299,77161,478.201,IMAB,59769,EINGAJJNCDLFEMHAHCJFLKIG,65.0531,NMBGCKLHENEIHNCIBJMFDG D,ANFL,378.322,LLFE,GDNLEJEBNIHI KDIDA CCBFG,LHNIN AEIJB KKLEIBAJCMAD,52269,514.93,318.011,DNIJJHGDFILBAHM LGEICCAC,60061,GEI ,158.552,76685,90182,LIIKHMECEA FEKBG,79312,14667,GKFK,B MA,43.7563,92263,MJ ,66252,55899,AF ANGEIDENMHBB AKHDKCDF,40695,JKEIKHGBEHCJGNMG,JFM LAJFDLIEMEJCAFKN GKC,183.885, NMIDMGBIECIFK NCJMHFL
 AG,L HA,IE DLFCBNKIGBJJDAHBAFLAE,9918.293,14083,50739,IMJL BFEMHH INEE, IBKCCNKCHMILMM KJEILAEH,77479, EMDFFNIFKJCNGHI,DGEN,FNAMCGILCKHG MDMLBJGAIAB,LCNEBKAJBKDHM KCHGNLAIAB,FJCHLGHIIGNAB IJ,215.336,73127,65.8191,44534,299.821,JAEL,141.761,47367,317.112,BNE LKCCFNJCKGE AI MKEIG,IKGMNGCBILK DELFJAH M HN,21291,60.4108,JC J,339.147,68.1776,5118.56,JILJ FGAJEMGCABHDMI LHMN,CDBE,F,MB BCGCGHLCMAKNNJDILDFHJ,83978,T,346.164,70171,22805,98067,49379,ILB ,26302,LCNKINJDEF NH IFDKCKGBLJ,36783,78859,12079,CHMGAKNMGIAHILMBLK KAJDE,INNMHICBIGDJKEFCLBHMGCJH,18097,8798.673,BFCN,23667,IGHBCHFEMGMCIFLL,2374.272,F,HBKHJLGFB CJMINHNJD GC N,EIKG,91279,55989,NHKAEMFF B IMDJA,3844.856,NLEFDAJNAAIM JLENEB JHFG,91359,AFJNADGKGFJINLEEI BJKA G,FGMFNHC NGKBEE ,DBCE,19333,KKJL,GFAFB JL DHNEAMJBJALH NG,22363,14080,35267,MJJK,F, CMLGJBKG HEAIKFNLBIDDFK,90.4270,LICA,BEEH,31893,504,38.1151,JKBJHCBMKCFMALDEKFLBDNNI,0.90544,T,58943,9638,49437,43538,9359.739,90335,33365,DJJA,NHAE KLK LIJLEGMBFAINCGA,NEGH,7749.651,NIDN
 FELA DAAHBEJMCKKHJLB,GC I,2.24021,J BHCDIIIG CMLAB,36390,338.319,CCHK,KNJH,GIIN,CMKH,18014,8149.372,5696.293,HMNCC DFHNAGFGJBBLDG ILI,73181,ALEA,NIBK,LM NCAHKGNCBKED DNEGLIHF,4259,3588.11,51124,18720,17935,8704,2115,282,64293,NLBJNEMKG GMIKBJFFMHIDD ,8768.276,326.056,60860,24661,69206,61259,ICFF,98427,387.044,F,190.662,96745,9680.218,BGMIK FECHBLHNIJKFDNDMEI,LCN FGN DHFKJMMDEBLGMDIC,7.61228,75.7149,62313,EFFBE HLLKDNHCDIDAIGJGIC,T,19938,HMJNAIFNHJGA LDFNCLDDAFB,KMGKCEGMFMFJNBNICD FJLE,7017.823,IL A,AKCBIHGJL FHFNAEDGINIBKM,LKGD,355.086,3320.892,IKIHCLEFMIDK LAHNNLGGM B,EMAKIDIGHCBGJBJBLFDCJ FL,71085,437.655,GINHALAFD KCDKMBCNFHMA L,52191,M NMBALHCCEBNFJF,MGLE,11100,14142,HEHM,34732,370.291,14467,72089,F,234.533,5554.84,31444,98117,11840,21524,54199,N ML,IHK FCHMDLCDGKGNJHLDLFM,79590,3426,3088.277,2024.81,T,8001,38065,27.5646,CGHLLIFKDK BCMEG,47608,6068.444,DBMKJFH NCIN FIJKGHIHML ,KFNC,183.254,BGCBJDGMMNKLIIL ,BDEI GCCGHJFIKDMMANELNJA,FNDK,75917,34510,5556,4616.711,388.850,243.027
 ,7981.806,153.794,40613,33331,F,489.051,F ND,KHID,1858.756,464.414,6217.782,42128,ACN IBKFKDMBHFJMMDGBEDKJ,443.936,84265,4312,496.225,HJFA,T,61164,3725,235.318,13204,8168,35123,EBCI,1656.34,52632,JBIN,30484,551.927,EJ D,5851.497,KINIFBE J NHGBNJAMCAFKGH,AIBG,F,HGAELBFMHKCALBMK,MDKCFIAEFGHALEBBCDMLN KJ,MECK,62740,194.865,D IA,52011, CBB,2789.553,40991,92.7258,F,46936,371.550,36251,6354.122,52070,33495,JKHHDGA ILNIJMCMBFEFKKCN,NFFJLGEKMDB GIG IAJFABCH,85963,IFIGANHJELLAHJANJFCBFCDE,KIF G AMCNIDKBJE,NH F,5026.393,13315,ENLH,67806,51527,E GFDEFGCKJIJBAAFHBDJHIK,337.965,7725,7847.691,32.266, MF ,95286,66072,GLBAJFHMCHINLCLJIDGI MGA,134.741,T,492.136,JEEDNFBIMLEICIKLKCGGDAHN,KJFE, FIG,1593.307,70276,6622,14669,189.271,GEMNKH LNAACEAKEHGFD JCB,IDCN,73.1675,FHAI,7841.338,16419,DJNBLLADNMLFKEHGCJGHFEFJ,30584,IGA FJKCMHEINMLGCKDBNFI ,JDBA,38789,BENKANKLH JCFBKDCALDHFGM,4999.940,F,92900,46390,IKCK,4423.510,50050,3068.780,GHDFJK INFIACMN ELMAECGK,32966,FDEJ,5029.410,NDKBHEELHFDAG MJ,56742,158.4
 06,3402,4192,JBIK,8303.346,F,77976,32549,BGKFNE HJLDGG ACHAMLHFCE,EDFD,58096,T, DFLGIHL GIJ KLBABANDIDB,IHGFJNIEMHKMJBFIALEL GF,185.031,328.856,3656,4409.737,31.3726,BFCKMGHANGICGAFLM HBEJHN,F,M AB,337.568,LMGK,AKDNAFMKH CNCBBLM GEIJC,AME ,2862.334,NEBJ,50.8464,MAJLHFHKLBGINC DGIKENFMB,55311,16.6581,7687.24,AFMJDNCKEKMI NJHJBADGMLE,NHLL,428.788,457.311,39011,23144,NNKG,3082.398,FAFD,IDEMHGECCANBJBBFJNNFIAG ,FEFCH GBJDKGDAMNLNHBDIAM,CICD,BAG LMEGDLHIJMCNIFIFEDAA,8689.259,98457,435.043,419.630, AENINKKAIBAJCKHJGHFEGN ,BFKAD NKHEJAIJNBBLLHIFLK,145.508,83121,T,AEEIDN CNDH HLKA,NCCAJGIEFIMFEKIL,LC K,36.5197,DEGAMHL CEDJNDMKHNHILK E, DILDBGFMKCKHAK GDMAFNJE,164.984,87276,HADB,174.461,5562.471,ENCBFCHJIDIHMNKF,NAJF,LDKLENFBH FAIKKDBCIBMJMJ,GEID,6187,45.2571,MGMHDKDLBANF CJC,IHKKCKANLIM GNFMGFDBBAFE,29413,FH I GNFBAL BDCDNCHCHGAM,DJIK,LMLA,GLAD AIIKFCFNIMH,CLELBE FAMMA EFH,GDCHJIFAHDEGNLF BGACMH E,NFID,72541,3.77027, FCNKACCD HIJBFEFNLHHLJL,257.018,BAFH,7198.587,HFCA,49394,HBA ,15264,141.
 193,47385,460.930,97953,F,422.409,15.8075,5864.571,70.2687,1116.469,A NL,87110,171.093,5912.262,B KJHMIJHMBDINFFGKJ CELG,9803.640, CMDALBDIAFAGNKCJIKHKMJE,MBAKIJLKFBHDDIHD GHNMNEI,T,4299.609,FG D,CGFJ,9866.45,2707.746,T,AEFCAIBBNKGF EMKE MJLLHD,ELGH,60.5185,9306.351,3675.754,70352,74795,164.994,CBHEJ MIIGLNKAJA,GELA,0.49930,KEMNHNLLLAFEMIJJHBJENIMD,95658,EHBLBDCJHKIKMBFEGGANMJLG,65745,BJCMFHCAKMHFEDLDBBGFN DI,49643,51820,DF J,45021,LFBGIFECNAJMDHKFBDLDK GN,82618,ACEK,F,MI ADA E JDBMBLHNGIEHGCJ,435.093,DCIM,125.564,35824,498.780,ENDGB H CFAFNIJB,12258,29175,8.44222,JHDF,462.343,26909,8172.355,67042,46.3776,F,90008,F,277.334,LGFJBACMNKIKGFK JELDMAMB,263.670, GLGEHJLCMDEJMDN,60889,IAECID LKBFCBK M, HEFIFADKMBMG AN,C BL CGKF HJEHFAJIKBGDAM, NMHDMNAEBAGN ECJCILIJF ,9484.854,KHGA,MNJH,35625,67734,302.989,61778,24526,IMMI JHHHIDAFNGNACJKFNLG,93865,BJGKMEE FGAMHJACKJANMKFB,473.892,L NJ,BCBFALBGCDNLIE NC AHJLAK,55803,61997,LAEE,83759,BFJL,439.670,54643,80170,FCKBILJFG CDBKLAANDLNEKI,F,DMBI,N
 MKI,26460,T,255.186,326.607,7048.250,HFFIMLFDACEEBAHDDNAJ GMC,130.108,79885,BJMKJIGBIAAGE NCMHNIDKL,115.926,3209.545, ENC,99314,15925,IEFDHCGEAMNAHLEB,44802,JDC ,70756, ANEGDBIMAICLBLNJMGB JEC,92007,CC FGFMHMIGJGNKCDAJNBNHK,LFEL,60043,52.2133,33165,1268.876,4558.374,6074.2,90510,62888,AHBCFHGCBLJMGIMBFFCGNKEL,T,7195.352,454.586,31785,65989,DEJENAIGFMEILAFKGNID GJ ,D NL,L FEHBKCMHKNFBLIKDMDCJNE,CNIG HHFKEGFDFDH,LKNAGKAJCNI KJBFEHGMNBMD,LBFD IFMKGEKGMDAHCFLBAAI,84655,158.873,34103,GIBL,NJ JIIINHMBJLFGHHDBCMNDC,8093,40635,73977,IKDIMIGCBLDEH N,HKAB,38.8487,45153,28734,8060.784,BGMD,IKIEELHK AHFHNM ,30648,44135,27938,194.358,IGGB, DFFJCLMHFNAIBCNJMKIAED ,89710,62834,8573,FIGJBHBEKJHHNACKLICA GFE,254.052,2757.386,F,29240,73787,67621,20048,24.6796,216.065,828.617,HEMCMBLMAGCDGJFKNI L K I,61488,GABICMEJDKJKNDMNFDE GKM,214.886,ECFM,220.617,156.881,818.313,46558,NHEEBH MCIBABNDMJAJCFKLD,JJNAJABC FMMHNEB,63083,DMAI,IJDD,T,334.579,56743,1826,BAEL,5768.39,T,5735.405,T,DHGFDMNNLC GMJB JDALHE
 H,GDHB,LLJJ,NIDNJ KAAHA NFGHKFLBEMDB,53911,MCNB,KHCJGFN CBBCFHNNDIIILADM,147.470,84545,25382,376.251,38156,HMLK,HC ENDCMLDDFKBLJABJHNMHG,LFHA,KBCG,NEAN,823.187,MBIIEN GAJKBF KDCGABHCJM,ICLMIBADNJHHAAEIDMB KEJG,BIMA,NINNB DJFEIABJCCIFLDC KF,51206,5226.945,KMNLC JEAICB BIMDKIBNJED,F,97035,231.055,191.126,JNL ,BGJ F LNEEACNJCHLEADKDAG,232.073,LBJ GFCECMLD NABAGEGEFKN,51275,CH JKEKGFMNIAA HNGFAFL L,67677,EFK ,434.513,100.584,DIKAK DNADHMJCGJMNFG AIH,4230.801,IJAHNGLKCB E ANM JAHLGKL,AECLIFMAKCBHDEMHHG CJJNF, BLC,NFGA,56.0858,21710,DFMJ,98681,EDFJBBJJGILCAMHCHG K NKI,97503,IJGJ,3863.331,GJDMKBKEADHFIENGECNFL JM,39400,NAJAMMCMAFEGJFDBEGK D KF,3694.116,ALBE,1792,443.132,343.653,84201,BHDB,JFDGBKI LLNFLICHMDMHAKN,58260, ENN,49421,5232,215.223, HMADKMEDEIK LMCN LHFGCB,52977,118.030,CFGGNIANLJGEKICAEBNMIDH ,ANMEMNCGJ M DIHADIAGBFEC,6844.416, CJFLIBBINGL CACMGKIJ HB,84577,59769,22339,BC L,87902,FDNHBAKEHGC IAMGIMKKLFB ,75308,HLCF,NAB ILJEGBN LIBF,FGN CBCCFAEKBDBMJHDJEDAM,GHMIJBCH GGAEKNCDJDLB
 KDJ,22176,BDLE,8196.107,122.907,JGJK,74.4780,332.956,48721,1473.55,94751,26036,44119,T,MIBI,NLFHNKAG DEHKGBCMBKIMGJ ,19317,LLGJF IDAHGKACIKBNEEAIML,268.237,1637.827, EDBBFKGKIMGNHCB,NBELAHICMHAMLFC MEJILKGB,95108,1541.426,48958,45898,JDDMKFLCGN NGJLBMLCHEABH,473.971,JINCBNLICFCKGJEM,F,T,6780,69.1408,AFMGAKGL IHDICEFDAIDNKHM,6615.779,251.370,LEMNMECEKIIKMG CFHHADGLJ,ILHF,84485,70537,85386,LCADFCMEDG BIKCBAFEEDMB,81893,7492.710,66582,J KMCJILKAEECJFBEGHDHIFM,K LGJ JLDENEICCBHFLMCFN,31390,HFM ,D EGMI LJHNHBJII,9730.692,62777,13734,LKMF,94703,57853,16782,185.773,CDJM,47468,5345.302,43769,36.8442,47224,9848.578,F,268.297,NDFH,CEDFAJGMAAJ NL KIEHHMCHJ,14.7804,85379,C AE,29002,66544,19011,F,42152,18283,239.041,CJA BFBIFNADHDEIKICL MGE,374.879,KJLAGBJMBAKNDKAL,3632,IAAJ,KCHN,120.568,140.313,58.9722,6015.845,74.8786,37165,F,3695.918,45915,HEEAH GEHKFL IGB,ECELKGL HDMBCJKLJMFBAAFN,ACNJ,BINAI DGLBNEECELBGKDAMHD,48971,A NDKILDCAHGJBNHGEKDMFEM,GGKF NKH AAJCIDFHMGJLFLJ,MMNK,3612.365,46678,63875
 ,92018,253.405,FJADEDNMCLB GIG ,AKJFKBANELJHLKHDGI ENDGI,365.329,44770,DFD ,52974,25.0810,324.799,264.274,FHJINK I NLM AFDJKBMJGEE,AAIJBKHEKEDBGMNNFCKFGGML,35117,LLBG,BKEGGFDHA BDIC MNHCHMEI,NDIG,66228,ID J,KBIMFGKELHHFNGHMAEMFNDAN,BLMD,1316.501,6240,KMFF,53050,19501,69093, L AFICNBJEFGMHEDGJKCIHI,HHJE,69965,55931, HJNMEFEFKBKHGMIBNCC LAA,F,NENM,62448,HMMFGJBKKLG ECD ,HJFI,57051,78594,MINICNCIL KBHBEL,144.335,435.596,62406,T,79098, LADCJFDLLIKANGCEH FIEF ,IMLEEGHC MFCBNFDIKBAKFA ,AKK GBLMCBDNJ EADI HIDEF,425.420,FAIAHGFICJCNLGEHKDDHNJKG,LCAL,GAHGJCGEDDBMKFF DKMBCNBC,GLFIDJDNG ELGCNEAABMNJJ ,51769,KCA ,58510,35493,LMECAINFBCEDHIL F HMCN L,72541,LEBGG DHDNCBIJMA,76856,IMJFJKHMLM INAG,GDGM,210.628,BFBFEHD LAIEJDNA,16752,AGMBD DFMKKFKDEH JCNNBLC,35428,NNK ANLJGH FBIAE,2381.804,KJAGGDMHLJECMBBCDHGNINLB,CLNE,6947.653,ENEB,BNGM,473.487,BFNHKDNKFLDCEIDAJMJIGABC, EBLMACGIHCAFJFAN NIDJB ,254.176,KAFM,89155,T,2565.611,DFBAJ MKLD NCJJE,M DJKMNL ACCMNBF,CKENGNFFDBH ALBKAIHL JHE,151.822,141.655
 ,72572,F,99467,NJLG,KHBE NKGAM IHNDEJLEDDMCJ,T,56380,97821,70085,15223,173.052,232.286,7998.920,9633.848,250.527,135.373,91846,7473.298,150.275,94719,493.013,2199.902,257.005,66560,383.200,NHEI,INNL,299.501,FCB LIEABKNDM IJ,8886.449,2836,CGMAHFBBNKFHA MEBILGKC A,T,351.467,40851,134.444,283.270,IFHF,T,409.891,KHBC,11133,MNKLE EBIMLBJFAA,34104,2206,IBAH,MCEJHBFFMNJDINLK,IFL ,256.678,31407,87920,MHDLLEIJ BDLCMBHGENKGA F,CKNLAMJI BHKEJFKMFNDDE D,JLHDJLEHMAK IKJBIB FDCGD,25964,496.778,AHMHHJKDDDJ KLLIEB FKIBB,479.135,98603,116.933,IGKDKE HHEH MACBMMBDGLJD,51436,86805, AEFMKBHLMJLHCGKJC MHEDE,74762,2373.402,413.649,AIBJ,JCNN,T,5904.643,2579.148,23512,KNMDHKCGFBAINNEAJKHBIMEG,LCDLDHMEJGMJF AJMHDEAGKN,52403,349.061,53.3681,424.325,EKENEHBLJDDCANHMKILJFIGM,NFNB,HKACNACIBHLM J ELHDFJIJL,BAGMNEJFLIFAGDH EK IDNBA,97681,1237,57623,IMBHMDFJMHH LJNE,25231,DHHF,7544.865,455.903,ANKMBHKJJCINLEIG,LMNI,472.557,74890,8381.475,MGGL,457.962,102.890,MIGG,4684.898,D GN,GBL AK MCICDLHF,GFIL,LN GDADCLBCIBN
 AHABHKKKF,6316.837,9496.583,16212,90279,56843,9089,FAEI,KG J,AKLDGICIMBLAFKMBAGHHJKBE,MHDDCHIEKIFLJN NJJCBIKNG,3876.900,9083.883,MGCDMCBNIF JJ LFKNCIABA,1110,71485,KF JKHNEAKNBMJDFAC GI GC,BKJJELIMAFGHFEBK,FKHBNB DEDHINGFLLJFEIKKA,20796,50812,JIKCBKHDFDHDLAIGFENIMJLN,CCALDFIKJMMEGM I,988.737,CHEJ,MHFNCGADFLNFBKHJ, BIMFDJBMFH ILDC,NHHBELEANK CCFEDHNDKJGL ,HICAHJCNG BLCKLBNKNGIKGH, FDK,289.067,NAMH,FHJIGG LJ MBCBFECIHDLJAD,LFC GMAJAKEBJAD KHBHJGMC,89144, FCA LNHDELHCEIIKMDFGNDL,422.731,1633.369,IJKB,T,EBHICGCAAMNDBJMF,NBLD EHMKJIMABNLGFCGHBCI,431.585,4445, IKBBGHH NANMEJBICGMFLE ,DFHJKJ IALCFEGMBDNDB NLC,23722,EDLJMGI HBMNHIKCLG JJBEK,62930,88114,ALJNFJNDFBAMINIEEAKHKKH ,98822,FMFHGD ABALELDMEELNJCKJH,AACADM FJ BCFII,FIHF,E JF,271.344,T,21693,339.741,NAEMDKEIKHBBJFAGHJJFMH G,JKDI C MNLGMFHKCAAMGABB,62366,GLBFGNAHMJDCNFHAJKFEIEIB,2019,72490,EILHEAAGHMFLJIFECHKADNK ,GBGI,EMKK,T,AFCDNGBHCDFEBNDEFMHBC L,NBLHEJKMDN DHABM,DF K,BCNCFGA EAA FG BMHDEMGMF,GNFN,1640.849,34226,257.398,367.125
 ,488,BIMG,F,KMEE NCCJFCMLIJGBDGKDNAA,45958,87310,1366,140.866,KHBBNEDJIMECFF AJIGFEKC ,IABLMHADFGDJJJ HKMEKI I,63372,87362,8025.746,59843,62361,89330,DHLE,5785.374,HMGK,HLEL,5318.293,GLIAA EMLJGHI MK,KKIHEFBCHNEFDGD AEB BIMJ,LGFFGK DIJINJCHDEFA MKCJ,266.413,97320,20615,MI FELBMNLBINAH BHFKEACC,7903.422,269.036,KEADIMNKCMFGCAHFMFEJI BH,JG BAMCMLDEIJFIHKF B NGC,234.530,DAGIGEKDIKMF FBEAJKLCNJC,99.4586, IDJLKLIFNBHKCGEGH GNAMM,31502,BJAJ,F,266.745,15221,869,40605,200.001, C MDNFLJLJHD HKEEBCKIHG,MNHM DJGKFFIBHBGIACAJBAM,4905.520,48550,24428,HAK G KLMBFABBLC NJGFDND,BIHF,50064,5225.348,24887,69886,55894,426.291,228.347, FCH, FDNCFCA HLKAIEEFBIGIGNH,23493,HAMFIHFBK AMC DH,ILCF,134.367,86490,MDFJJE KLBAADMK CNGNHG H,DGBFAMNLKN MCKDJBIBL EEC,21507, FGC,T,GADH,AIELINNGCMAEKJBC,30091,450.718,JBGG IJBEMHKCBDE, CDBIEHICKLEANNNLHAMDJ B,JHH JLBEDEFHNIFGKLAIEB D,MGFC,72410,CKJCLGDAEKMLJHIJEHGNFF M,IHMDFCKBJFLAJKLJK GED DN,IADE,1503.454,53806,9428.367,45405,4560.881,F,16911,354.527,1573.212,7889.
 386,JEDC,F,NKIMH HDIFJMFBDEE CAEKLI, JBIFGFJHMKECNLEFGKDAABD,96124, BLEFKDFANEAHJMGAM JFLKG,JHEBNMDLCCNGLLE I IMKGBF,GCJBABHINJGEHDNFDE E MCJ,GBJ ,FE KIAGBKMADHJDN,GCIJ,254.016,160.775,80149,GEKGFALIKCFDGF JMHBEDMKL,65.8122,AFHKKGCHNM ILEJ FENED CD,EKAL,392.489,42067,73.5027,3276,HMINBELH JKMGCNG,LKDD,4322.951,ILCCICN GJKGHEEH,J DGJNAIDGDNKBNLHMAFK LC,MCBF,104.080,FJDLCCNGBFDHGABCMHIJ IML,NAIHHCGMANMDEBKKJLELAFK ,LBDN,73146,367.302,29562,278.553,78109,400.618,3268.787,F,FKBKGJBLMNK DGMLLIDNN CB,KGLAAFKN LADIJ BDCCDEINK,73.4323,85633,A HMIGBCD BENHME,GIFDJIBGLNNCBDCMMHEAKFCH,ILEC,KGHJ,98809,DJHM,ENG ,3643.617,87936,F HI,264.969,EFKLINEJBMJIKL J,T,10637,HCIDH KENABIFA GJGLDCMAC,NHMF,52.4097,294.997,143.367,6.58100,89.7038,LBCD,IAEE,BG K,3500.689,69.2957,2181,DG A,F,33617,36966,FBIHM ELJKLMIFAEHDIDABNG,66775,MBLLMCIM BAHCCDKGEJHJGEA,55277,LLLMFEDHNAIDIHCM,1690.18,253.184,20.5095,19215,66587,479.981,1151.635,JBKGFFKNNGKFMIDL,272.533,135.067,15007,BCLLJIAHGNDFBKHGMJHACCFB,343.193,KJGABLD
 AHHLE BGFNMMILINE,6962,10387,F,231.299,407.028,ABJH,HAGBBFGBKLDHKJIGDKDAJ NN,77675,JEIJ, ALFDHLGGMAIKHECGEMNFABN,F,30574,38611,174.582,92762,LDHAKFFINGILF E LAEAGGJC,5237.553,HLBMNHFKCJI ADGD,DMGMDHIGNKIJCLICAFGNJFBB,54451,CGFEHDJIMMBKNHKN D AMCHL,424.725,1471.764,98161,62250,GMKDEJLHFBKIG IAGJANNKF,JAEI,94312,KIAN,EJI NJHLBANJCCKHDGBCHIFA,20459,491.008,DK F,324.892,F,2827.269,244.881,CIBK JBGCMAJICEADHIL LBM,448.086,12509,24.6892,6842,GDMM,AEFGCDBGCEND BLIMKDK JF ,CHHAAJBADBMMILJK,9042,EBKIEA MDLFKBILDNAEGGMCJ,ELJL,382.279,67811,255.559,F,81528,T,23739,HABCDCFE BDL IMFIJA IGBD,56105,E GLFAMKKJHBCDNKHJIFCNG ,NEDH,T,NCAIHMCANNILHMGGCDFMAJJF,T,11451, BGMICNEDCIFDFEM,NBGBNHFDA HL LMIGMFNKHLI,66817,T

Modified: hive/trunk/ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/WriterImpl.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hive/trunk/ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/WriterImpl.java?rev=1604073&r1=1604072&r2=1604073&view=diff
==============================================================================
--- hive/trunk/ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/WriterImpl.java (original)
+++ hive/trunk/ql/src/java/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/WriterImpl.java Fri Jun 20 02:31:51 2014
@@ -20,6 +20,7 @@ package org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc
 
 import java.io.IOException;
 import java.io.OutputStream;
+import java.lang.management.ManagementFactory;
 import java.nio.ByteBuffer;
 import java.sql.Timestamp;
 import java.util.ArrayList;
@@ -37,11 +38,13 @@ import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
 import org.apache.hadoop.fs.Path;
 import org.apache.hadoop.hive.common.type.HiveDecimal;
 import org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf;
+import org.apache.hadoop.hive.ql.io.IOConstants;
 import org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcFile.EncodingStrategy;
 import org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcProto.RowIndexEntry;
 import org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcProto.StripeStatistics;
 import org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc.OrcProto.Type;
 import org.apache.hadoop.hive.ql.util.JavaDataModel;
+import org.apache.hadoop.hive.serde2.ColumnProjectionUtils;
 import org.apache.hadoop.hive.serde2.io.DateWritable;
 import org.apache.hadoop.hive.serde2.objectinspector.ListObjectInspector;
 import org.apache.hadoop.hive.serde2.objectinspector.MapObjectInspector;
@@ -97,6 +100,9 @@ class WriterImpl implements Writer, Memo
  // HDFS requires blocks < 2GB and multiples of 512, so pick 1.5GB
  private static final long MAX_BLOCK_SIZE = 1536 * 1024 * 1024;
 
+ // threshold above which buffer size will be automatically resized
+ private static final int COLUMN_COUNT_THRESHOLD = 1000;
+
  private final FileSystem fs;
  private final Path path;
  private final long stripeSize;
@@ -173,20 +179,94 @@ class WriterImpl implements Writer, Memo
   // pick large block size to minimize block over or under hangs
   this.blockSize = Math.min(MAX_BLOCK_SIZE, 2 * stripeSize);
   this.compress = compress;
-  this.bufferSize = bufferSize;
   this.rowIndexStride = rowIndexStride;
   this.memoryManager = memoryManager;
   buildIndex = rowIndexStride > 0;
   codec = createCodec(compress);
+  this.bufferSize = getEstimatedBufferSize(bufferSize);
   treeWriter = createTreeWriter(inspector, streamFactory, false);
   if (buildIndex && rowIndexStride < MIN_ROW_INDEX_STRIDE) {
    throw new IllegalArgumentException("Row stride must be at least " +
      MIN_ROW_INDEX_STRIDE);
   }
+
   // ensure that we are able to handle callbacks before we register ourselves
   memoryManager.addWriter(path, stripeSize, this);
  }
 
+ int getEstimatedBufferSize(int bs) {
+  String colNames = conf.get(IOConstants.COLUMNS);
+  long availableMem = getMemoryAvailableForORC();
+  if (colNames != null) {
+   final int numCols = colNames.split(",").length;
+   if (numCols > COLUMN_COUNT_THRESHOLD) {
+    // In BufferedStream, there are 3 outstream buffers (compressed,
+    // uncompressed and overflow) and list of previously compressed buffers.
+    // Since overflow buffer is rarely used, lets consider only 2 allocation.
+    // Also, initially, the list of compression buffers will be empty.
+    final int outStreamBuffers = codec == null ? 1 : 2;
+
+    // max possible streams per column is 5. For string columns, there is
+    // ROW_INDEX, PRESENT, DATA, LENGTH, DICTIONARY_DATA streams.
+    final int maxStreams = 5;
+
+    // Lets assume 10% memory for holding dictionary in memory and other
+    // object allocations
+    final long miscAllocation = (long) (0.1f * availableMem);
+
+    // compute the available memory
+    final long remainingMem = availableMem - miscAllocation;
+
+    int estBufferSize = (int) (remainingMem /
+      (maxStreams * outStreamBuffers * numCols));
+    estBufferSize = getClosestBufferSize(estBufferSize, bs);
+    if (estBufferSize > bs) {
+     estBufferSize = bs;
+    }
+
+    LOG.info("WIDE TABLE - Number of columns: " + numCols +
+      " Chosen compression buffer size: " + estBufferSize);
+    return estBufferSize;
+   }
+  }
+  return bs;
+ }
+
+ private int getClosestBufferSize(int estBufferSize, int bs) {
+  final int kb4 = 4 * 1024;
+  final int kb8 = 8 * 1024;
+  final int kb16 = 16 * 1024;
+  final int kb32 = 32 * 1024;
+  final int kb64 = 64 * 1024;
+  final int kb128 = 128 * 1024;
+  final int kb256 = 256 * 1024;
+  if (estBufferSize <= kb4) {
+   return kb4;
+  } else if (estBufferSize > kb4 && estBufferSize <= kb8) {
+   return kb8;
+  } else if (estBufferSize > kb8 && estBufferSize <= kb16) {
+   return kb16;
+  } else if (estBufferSize > kb16 && estBufferSize <= kb32) {
+   return kb32;
+  } else if (estBufferSize > kb32 && estBufferSize <= kb64) {
+   return kb64;
+  } else if (estBufferSize > kb64 && estBufferSize <= kb128) {
+   return kb128;
+  } else {
+   return kb256;
+  }
+ }
+
+ // the assumption is only one ORC writer open at a time, which holds true for
+ // most of the cases. HIVE-6455 forces single writer case.
+ private long getMemoryAvailableForORC() {
+  HiveConf.ConfVars poolVar = HiveConf.ConfVars.HIVE_ORC_FILE_MEMORY_POOL;
+  double maxLoad = conf.getFloat(poolVar.varname, poolVar.defaultFloatVal);
+  long totalMemoryPool = Math.round(ManagementFactory.getMemoryMXBean().
+    getHeapMemoryUsage().getMax() * maxLoad);
+  return totalMemoryPool;
+ }
+
  static CompressionCodec createCodec(CompressionKind kind) {
   switch (kind) {
    case NONE:

Added: hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestOrcWideTable.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestOrcWideTable.java?rev=1604073&view=auto
==============================================================================
--- hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestOrcWideTable.java (added)
+++ hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestOrcWideTable.java Fri Jun 20 02:31:51 2014
@@ -0,0 +1,278 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc;
+
+import static org.junit.Assert.assertEquals;
+
+import java.io.File;
+import java.io.IOException;
+import java.lang.management.ManagementFactory;
+
+import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
+import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
+import org.apache.hadoop.fs.Path;
+import org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf;
+import org.apache.hadoop.hive.ql.io.IOConstants;
+import org.apache.hadoop.hive.serde2.objectinspector.ObjectInspector;
+import org.apache.hadoop.hive.serde2.objectinspector.ObjectInspectorFactory;
+import org.junit.Before;
+import org.junit.Rule;
+import org.junit.Test;
+import org.junit.rules.TestName;
+
+public class TestOrcWideTable {
+
+ private static final int MEMORY_FOR_ORC = 512 * 1024 * 1024;
+ Path workDir = new Path(System.getProperty("test.tmp.dir", "target" + File.separator + "test"
+   + File.separator + "tmp"));
+
+ Configuration conf;
+ FileSystem fs;
+ Path testFilePath;
+ float memoryPercent;
+
+ @Rule
+ public TestName testCaseName = new TestName();
+
+ @Before
+ public void openFileSystem() throws Exception {
+  conf = new Configuration();
+  fs = FileSystem.getLocal(conf);
+  testFilePath = new Path(workDir, "TestOrcFile." + testCaseName.getMethodName() + ".orc");
+  fs.delete(testFilePath, false);
+  // make sure constant memory is available for ORC always
+  memoryPercent = (float) MEMORY_FOR_ORC / (float) ManagementFactory.getMemoryMXBean().
+    getHeapMemoryUsage().getMax();
+  conf.setFloat(HiveConf.ConfVars.HIVE_ORC_FILE_MEMORY_POOL.varname, memoryPercent);
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor1Col() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 128 * 1024;
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(bufferSize, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor1000Col() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 128 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(1000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(bufferSize, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor2000Col() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 256 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(2000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.ZLIB).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(32 * 1024, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor2000ColNoCompression() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 256 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(2000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(64 * 1024, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor4000Col() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 256 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(4000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.ZLIB).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(16 * 1024, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor4000ColNoCompression() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 256 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(4000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(32 * 1024, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeFor25000Col() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 256 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(25000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   // 4K is the minimum buffer size
+   assertEquals(4 * 1024, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeManualOverride1() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(2000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(bufferSize, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ @Test
+ public void testBufferSizeManualOverride2() throws IOException {
+  ObjectInspector inspector;
+  synchronized (TestOrcFile.class) {
+   inspector = ObjectInspectorFactory.getReflectionObjectInspector(Long.class,
+     ObjectInspectorFactory.ObjectInspectorOptions.JAVA);
+  }
+  int bufferSize = 2 * 1024;
+  String columns = getRandomColumnNames(4000);
+  // just for testing. manually write the column names
+  conf.set(IOConstants.COLUMNS, columns);
+  Writer writer = OrcFile.createWriter(
+    testFilePath,
+    OrcFile.writerOptions(conf).inspector(inspector).stripeSize(100000)
+      .compress(CompressionKind.NONE).bufferSize(bufferSize));
+  final int newBufferSize;
+  if (writer instanceof WriterImpl) {
+   WriterImpl orcWriter = (WriterImpl) writer;
+   newBufferSize = orcWriter.getEstimatedBufferSize(bufferSize);
+   assertEquals(bufferSize, newBufferSize);
+  }
+ }
+
+ private String getRandomColumnNames(int n) {
+  StringBuilder sb = new StringBuilder();
+  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
+   sb.append("col").append(i).append(",");
+  }
+  sb.append("col").append(n - 1);
+  return sb.toString();
+ }
+}

Modified: hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestUnrolledBitPack.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestUnrolledBitPack.java?rev=1604073&r1=1604072&r2=1604073&view=diff
==============================================================================
--- hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestUnrolledBitPack.java (original)
+++ hive/trunk/ql/src/test/org/apache/hadoop/hive/ql/io/orc/TestUnrolledBitPack.java Fri Jun 20 02:31:51 2014
@@ -1,3 +1,21 @@
+/**
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
 package org.apache.hadoop.hive.ql.io.orc;
 
 import static org.junit.Assert.assertEquals;Mime
View raw message