hadoop-hdfs-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject svn commit: r1236929 - in /hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project: hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh
Date Fri, 27 Jan 2012 23:53:35 GMT
Author: tucu
Date: Fri Jan 27 23:53:35 2012
New Revision: 1236929

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1236929&view=rev
Log:
HADOOP-7939. Improve Hadoop subcomponent integration in Hadoop 0.23. (rvs via tucu)

Modified:
    hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh
    hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh

Modified: hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh?rev=1236929&r1=1236928&r2=1236929&view=diff
==============================================================================
--- hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh (original)
+++ hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs-httpfs/src/main/sbin/httpfs.sh Fri
Jan 27 23:53:35 2012
@@ -55,8 +55,8 @@ if [ "${1}" = "stop" ]; then
 fi
 
 if [ "${HTTPFS_SILENT}" != "true" ]; then
-  ${BASEDIR}/share/hadoop/httpfs/tomcat/bin/catalina.sh "$@"
+  ${CATALINA_BASE:-"${BASEDIR}/share/hadoop/httpfs/tomcat"}/bin/catalina.sh "$@"
 else
-  ${BASEDIR}/share/hadoop/httpfs/tomcat/bin/catalina.sh "$@" > /dev/null
+  ${CATALINA_BASE:-"${BASEDIR}/share/hadoop/httpfs/tomcat"}/bin/catalina.sh "$@" > /dev/null
 fi
 

Modified: hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh
URL: http://svn.apache.org/viewvc/hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh?rev=1236929&r1=1236928&r2=1236929&view=diff
==============================================================================
--- hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh (original)
+++ hadoop/common/trunk/hadoop-hdfs-project/hadoop-hdfs/src/main/bin/hdfs-config.sh Fri Jan
27 23:53:35 2012
@@ -22,8 +22,6 @@ bin=`which "$0"`
 bin=`dirname "${bin}"`
 bin=`cd "$bin"; pwd`
 
-export HADOOP_PREFIX="${HADOOP_PREFIX:-$bin/..}"
-
 DEFAULT_LIBEXEC_DIR="$bin"/../libexec
 HADOOP_LIBEXEC_DIR=${HADOOP_LIBEXEC_DIR:-$DEFAULT_LIBEXEC_DIR}
 if [ -e "${HADOOP_LIBEXEC_DIR}/hadoop-config.sh" ]; thenMime
View raw message