hadoop-general mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Ted Yu <yuzhih...@gmail.com>
Subject Re: environment setup
Date Sun, 26 Jul 2015 21:47:13 GMT
Putting general@ to bcc.

If you plan to ask about Apache Hadoop setup issue, consider using user@

If you are installing distro from some vendor, please use vendor-specific
mailing list.

Cheers

2015-07-26 13:13 GMT-07:00 Serkan Taş <serkan.tas@likyateknoloji.com>:

> Hi,
>
> Which mail list best fits for the questions of  hadoop dev environment
> setup problems ?
>
> Thanx
>
>
> *Serkan Taş*
> Mobil : +90 532 250 07 71
> Likya Bilgi Teknolojileri
> ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.
> www.likyateknoloji.com
>
> --------------------------------------
> Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar gizlidir. Sadece
> yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını
> taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmışsa bu elektonik postanın içeriğini
> açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle
> yasaktır. Lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Likya
> Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. bu mesajın içeriği ile
> ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
>
> This electronic mail and any files transmitted with it are intended for
> the private use of  the persons named above. If you received this message
> in error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly
> prohibited. Please immediately notify the sender and delete it from your
> system. Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. does not
> accept legal responsibility for the contents of this message.
> --------------------------------------
>
>
>
>
>
>
>
> P
> Bu e-postayı yazdırmadan önce, çevreye olan sorumluluğunuzu tekrar düşünün.
> Please consider your environmental responsibility before printing this
> e-mail.
>
>
>

Mime
  • Unnamed multipart/related (inline, None, 0 bytes)
View raw message