hadoop-common-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Hadoop Wiki] Update of "Http:/www.grenswoningen.nl" by Grenswoningen
Date Fri, 06 Feb 2009 19:19:35 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Hadoop Wiki" for change notification.

The following page has been changed by Grenswoningen:
http://wiki.apache.org/hadoop/Http%3a/www%2egrenswoningen%2enl

The comment on the change is:
Moest even de link aanpassen

------------------------------------------------------------------------------
  
  Wie?
  
- Wie zijn wij van www.grenswoningen.nl? Wij zijn een jong team van specialisten met een achtergrond
uit de Makelaardij, Hypotheken, Verzekeringen en totale Financiƫle dienstverlening.
+ Wie zijn wij van <a href="http://www.grenswoningen.nl">Wonen in Duitsland, huizen
in Duitsland</a> ? Wij zijn een jong team van specialisten met een achtergrond uit de
Makelaardij, Hypotheken, Verzekeringen en totale Financiƫle dienstverlening.
  
  Wat?
  

Mime
View raw message