hadoop-common-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Apache Wiki <wikidi...@apache.org>
Subject [Hadoop Wiki] Update of "Http:/www.grenswoningen.nl" by Grenswoningen
Date Sat, 20 Dec 2008 16:12:33 GMT
Dear Wiki user,

You have subscribed to a wiki page or wiki category on "Hadoop Wiki" for change notification.

The following page has been changed by Grenswoningen:
http://wiki.apache.org/hadoop/Http%3a/www%2egrenswoningen%2enl

------------------------------------------------------------------------------
  
  Wonen in Duitsland,
  
+ Wie zijn Wij
+ 
+ 
+ Wie?
+ 
+ Wie zijn wij van www.grenswoningen.nl? Wij zijn een jong team van specialisten met een achtergrond
uit de Makelaardij, Hypotheken, Verzekeringen en totale Financiële dienstverlening.
+ 
+ Wat?
+ 
+ Wat doen we? Wij brengen via onze website vragers en aanbieders van grenswoningen in de
gehele grensstreek van Duitsland en België samen.
+ 
+ Waarom?
+ 
+ Waarom doen we dit? Wij doen dit omdat, na jarenlang werkzaam te zijn in de Financiële
dienstverlening, de vraag uit de markt steeds meer was: "Is het niet interessant om een woning
over de grens te kopen? Hoe doe ik dat? Waar vind ik woningen? Wat zijn de fiscale consequenties?
Hoe regel ik een Hypotheek en mijn verzekeringen? Kan ik een Nederlandse hypotheek verkrijgen?".
+ 
+ Hoe?
+ 
+ Hoe doen wij dat? Aan de aanbiederzijde proberen wij contacten te leggen met makelaars in
het grensgebied van Nederland met Duitsland en België. We bieden ze de mogelijkheid om hun
huizen aanbod op onze website/zoekmachine te plaatsen en/of maken afspraken over het in contact
brengen van Nederlandse vragers.Aan de vragerszijde helpen wij met het zoeken van een geschikte
woning. Geven algemene en op maat gesneden adviezen op het gebied van Hypotheekverkrijging,
Verzekeringen, Fiscale gevolgen van verhuizing naar het buitenland en verschillen in Sociale
wetgeving in Nederland en buitenland.Wij nemen als het ware de cliënt aan de hand mee, vanaf
het zoeken naar een woning over de grens tot het volledig "nestellen" in het buitenland.
+ 
+ Waar?
+ 
+ Waar doen we dit? Wij werken vanuit Kranenburg in Duitsland. Centraal gelegen in de buurt
van Nijmegen waardoor het te bewerken werkgebied gemakkelijk bereikbaar is van het Noorden
tot het Zuiden van het grensgebied met Duitsland en van het Oosten tot het Westen van het
grensgebied met België. De contacten zullen niet alleen via Internet plaats vinden, maar
ook persoonlijk bij de geïnteresseerde of bij de aanbiedende makelaar.
+ 
+ Samenwerking?
+ 
+ Wij werken samen met de aanbieders van de grenswoningen om de geïnteresseerde de totale
verschaffing te realiseren met betrekking tot de hypotheek, verzekeringen en fiscale- sociale
voorzieningen.
+ 

Mime
View raw message