geronimo-scm mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From xiam...@apache.org
Subject svn commit: r1341757 [4/10] - in /geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo: dijit/nls/ dijit/nls/ar/ dijit/nls/ca/ dijit/nls/cs/ dijit/nls/da/ dijit/nls/de/ dijit/nls/el/ dijit/nls/es/ dijit/nls/fi/ d...
Date Wed, 23 May 2012 06:24:37 GMT
Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_nl-nl");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.nl_nl");dijit.nls.loading.nl_nl={"loadingState":"Bezig met laden...","errorState":"Er is een fout opgetreden"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.nl_nl");dijit.nls.common.nl_nl={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Annuleren","buttonSave":"Opslaan","itemClose":"Sluiten"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.nl_nl");dijit._editor.nls.commands.nl_nl={"removeFormat":"Opmaak verwijderen","copy":"Kopiëren","paste":"Plakken","selectAll":"Alles selecteren","insertOrderedList":"Genummerde lijst","insertTable":"Tabel invoegen/bewerken","print":"Afdrukken","underline":"Onderstrepen","foreColor":"Voorgrondkleur","htmlToggle":"HTML-bron","formatBlock":"Alineastijl","newPage":"Nieuwe pagina","insertHorizontalRule":"H
 orizontale liniaal","delete":"Wissen","insertUnorderedList":"Lijst met opsommingstekens","tableProp":"Tabeleigenschap","insertImage":"Afbeelding invoegen","superscript":"Superscript","subscript":"Subscript","createLink":"Link maken","undo":"Ongedaan maken","fullScreen":"Volledig scherm in-/uitschakelen","italic":"Cursief","fontName":"Lettertype","justifyLeft":"Links uitlijnen","unlink":"Link verwijderen","toggleTableBorder":"Tabelkader wijzigen","viewSource":"HTML-bron bekijken","fontSize":"Lettergrootte","systemShortcut":"De actie \"${0}\" is alleen beschikbaar in uw browser via een sneltoetscombinatie. Gebruik ${1}.","indent":"Inspringen","redo":"Opnieuw","strikethrough":"Doorhalen","justifyFull":"Uitvullen","justifyCenter":"Centreren","hiliteColor":"Achtergrondkleur","deleteTable":"Tabel wissen","outdent":"Uitspringen","cut":"Knippen","plainFormatBlock":"Alineastijl","toggleDir":"Schrijfrichting wijzigen","bold":"Vet","tabIndent":"Inspringen","justifyRight":"Rechts uitlij
 nen","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.nl_nl");dijit.form.nls.validate.nl_nl={"rangeMessage":"Deze waarde is niet toegestaan.","invalidMessage":"De opgegeven waarde is ongeldig.","missingMessage":"Deze waarde is verplicht."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.nl_nl");dijit.form.nls.ComboBox.nl_nl={"previousMessage":"Eerdere opties","nextMessage":"Meer opties"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.nl_nl");dojo.cldr.nls.number.nl_nl={"group":".","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scientificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","currencyFormat":"
 ¤Â #,##0.00;¤ #,##0.00-","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.nl_nl");dojo.cldr.nls.currency.nl_nl={"HKD_displayName":"Hongkongse dollar","CHF_displayName":"Zwitserse franc","CAD_displayName":"Canadese dollar","CNY_displayName":"Chinese yuan renminbi","AUD_displayName":"Australische dollar","JPY_displayName":"Japanse yen","USD_displayName":"Amerikaanse dollar","GBP_displayName":"Brits pond sterling","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JPÂ¥","AUD_symbol":
 "AU$","CNY_symbol":"CN¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.nl_nl");dojo.cldr.nls.gregorian.nl_nl={"dateFormatItem-yM":"M-y","field-dayperiod":"AM/PM","dateFormatItem-yQ":"Q yyyy","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","field-minute":"Minuut","eraNames":["Voor Christus","na Christus"],"dateFormatItem-MMMEd":"E d MMM","field-day-relative+-1":"gisteren","field-weekday":"Dag van de week","dateFormatItem-yQQQ":"QQQ y","field-day-relative+-2":"eergisteren","dateFormatItem-MMdd":"dd-MM","field-day-relative+-3":"eereergisteren","days-standAlone-wide":["zondag","maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","months-standAlone-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"field-era":"Tijdperk","field-hour":"Uur","dayPeriods-format-wide-am":"AM","quarters-standAlone-abbr":["K1","K2","K3","K4"],"dateFormatItem-y":"y","timeFormat-fu
 ll":"HH:mm:ss zzzz","months-standAlone-abbr":["jan.","feb.","mrt.","apr.","mei","jun.","jul.","aug.","sep.","okt.","nov.","dec."],"dateFormatItem-yMMM":"MMM y","field-day-relative+0":"vandaag","field-day-relative+1":"morgen","days-standAlone-narrow":["Z","M","D","W","D","V","Z"],"eraAbbr":["v. Chr.","n. Chr."],"field-day-relative+2":"overmorgen","field-day-relative+3":"overovermorgen","dateFormatItem-yyyyMMMM":"MMMM y","dateFormat-long":"d MMMM y","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","field-zone":"Zone","dateFormatItem-Hm":"HH:mm","dateFormatItem-MMd":"d-MM","dateFormat-medium":"d MMM y","dateFormatItem-yyMM":"MM-yy","dateFormatItem-yyMMM":"MMM yy","dateFormatItem-yyQQQQ":"QQQQ yy","quarters-standAlone-wide":["1e kwartaal","2e kwartaal","3e kwartaal","4e kwartaal"],"dateFormatItem-ms":"mm:ss","field-year":"Jaar","field-week":"Week","months-standAlone-wide":["januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","oktober","november","december"],"dateFormatI
 tem-MMMd":"d-MMM","dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-long":"HH:mm:ss z","months-format-abbr":["jan.","feb.","mrt.","apr.","mei","jun.","jul.","aug.","sep.","okt.","nov.","dec."],"timeFormat-short":"HH:mm","field-month":"Maand","dateFormatItem-MMMMd":"d MMMM","quarters-format-abbr":["K1","K2","K3","K4"],"days-format-abbr":["zo","ma","di","wo","do","vr","za"],"dateFormatItem-M":"L","days-format-narrow":["Z","M","D","W","D","V","Z"],"field-second":"Seconde","field-day":"Dag","dateFormatItem-MEd":"E d-M","months-format-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"days-standAlone-abbr":["zo","ma","di","wo","do","vr","za"],"dateFormat-short":"dd-MM-yy","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE d MMM y","dateFormat-full":"EEEE d MMMM y","dateFormatItem-Md":"d-M","dateFormatItem-yMEd":"EEE d-M-y","months-format-wide":["januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","oktober","november","december"],"dateFormatItem-d":"d","quarters-format-wide":["
 1e kwartaal","2e kwartaal","3e kwartaal","4e kwartaal"],"days-format-wide":["zondag","maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag"],"eraNarrow":["v. Chr.","n. Chr."],"quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dateFormatItem-EEEd":"d EEE","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFo
 rmats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl-nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_nl");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.nl");dijit.nls.loading.nl={"loadingState":"Bezig met laden...","errorState":"Er is een fout opgetreden"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.nl");dijit.nls.common.nl={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Annuleren","buttonSave":"Opslaan","itemClose":"Sluiten"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.nl");dijit._editor.nls.commands.nl={"removeFormat":"Opmaak verwijderen","copy":"Kopiëren","paste":"Plakken","selectAll":"Alles selecteren","insertOrderedList":"Genummerde lijst","insertTable":"Tabel invoegen/bewerken","print":"Afdrukken","underline":"Onderstrepen","foreColor":"Voorgrondkleur","htmlToggle":"HTML-bron","formatBlock":"Alineastijl","newPage":"Nieuwe pagina","insertHorizontalRule":"Horizontale liniaal","
 delete":"Wissen","insertUnorderedList":"Lijst met opsommingstekens","tableProp":"Tabeleigenschap","insertImage":"Afbeelding invoegen","superscript":"Superscript","subscript":"Subscript","createLink":"Link maken","undo":"Ongedaan maken","fullScreen":"Volledig scherm in-/uitschakelen","italic":"Cursief","fontName":"Lettertype","justifyLeft":"Links uitlijnen","unlink":"Link verwijderen","toggleTableBorder":"Tabelkader wijzigen","viewSource":"HTML-bron bekijken","fontSize":"Lettergrootte","systemShortcut":"De actie \"${0}\" is alleen beschikbaar in uw browser via een sneltoetscombinatie. Gebruik ${1}.","indent":"Inspringen","redo":"Opnieuw","strikethrough":"Doorhalen","justifyFull":"Uitvullen","justifyCenter":"Centreren","hiliteColor":"Achtergrondkleur","deleteTable":"Tabel wissen","outdent":"Uitspringen","cut":"Knippen","plainFormatBlock":"Alineastijl","toggleDir":"Schrijfrichting wijzigen","bold":"Vet","tabIndent":"Inspringen","justifyRight":"Rechts uitlijnen","appleKey":"âŒ
 ˜${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.nl");dijit.form.nls.validate.nl={"rangeMessage":"Deze waarde is niet toegestaan.","invalidMessage":"De opgegeven waarde is ongeldig.","missingMessage":"Deze waarde is verplicht."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.nl");dijit.form.nls.ComboBox.nl={"previousMessage":"Eerdere opties","nextMessage":"Meer opties"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.nl");dojo.cldr.nls.number.nl={"group":".","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scientificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","currencyFormat":"¤ #,##0.00;¤ #,##0.00-","plu
 sSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.nl");dojo.cldr.nls.currency.nl={"HKD_displayName":"Hongkongse dollar","CHF_displayName":"Zwitserse franc","CAD_displayName":"Canadese dollar","CNY_displayName":"Chinese yuan renminbi","AUD_displayName":"Australische dollar","JPY_displayName":"Japanse yen","USD_displayName":"Amerikaanse dollar","GBP_displayName":"Brits pond sterling","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JPÂ¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CNÂ¥","EUR_symbol":"â
 ¬"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.nl");dojo.cldr.nls.gregorian.nl={"dateFormatItem-yM":"M-y","field-dayperiod":"AM/PM","dateFormatItem-yQ":"Q yyyy","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","field-minute":"Minuut","eraNames":["Voor Christus","na Christus"],"dateFormatItem-MMMEd":"E d MMM","field-day-relative+-1":"gisteren","field-weekday":"Dag van de week","dateFormatItem-yQQQ":"QQQ y","field-day-relative+-2":"eergisteren","dateFormatItem-MMdd":"dd-MM","field-day-relative+-3":"eereergisteren","days-standAlone-wide":["zondag","maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","months-standAlone-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"field-era":"Tijdperk","field-hour":"Uur","dayPeriods-format-wide-am":"AM","quarters-standAlone-abbr":["K1","K2","K3","K4"],"dateFormatItem-y":"y","timeFormat-full":"HH:mm:ss zzzz","months-standAlone-abbr":["jan.
 ","feb.","mrt.","apr.","mei","jun.","jul.","aug.","sep.","okt.","nov.","dec."],"dateFormatItem-yMMM":"MMM y","field-day-relative+0":"vandaag","field-day-relative+1":"morgen","days-standAlone-narrow":["Z","M","D","W","D","V","Z"],"eraAbbr":["v. Chr.","n. Chr."],"field-day-relative+2":"overmorgen","field-day-relative+3":"overovermorgen","dateFormatItem-yyyyMMMM":"MMMM y","dateFormat-long":"d MMMM y","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","field-zone":"Zone","dateFormatItem-Hm":"HH:mm","dateFormatItem-MMd":"d-MM","dateFormat-medium":"d MMM y","dateFormatItem-yyMM":"MM-yy","dateFormatItem-yyMMM":"MMM yy","dateFormatItem-yyQQQQ":"QQQQ yy","quarters-standAlone-wide":["1e kwartaal","2e kwartaal","3e kwartaal","4e kwartaal"],"dateFormatItem-ms":"mm:ss","field-year":"Jaar","field-week":"Week","months-standAlone-wide":["januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","oktober","november","december"],"dateFormatItem-MMMd":"d-MMM","dateFormatItem-yyQ":"Q yy","time
 Format-long":"HH:mm:ss z","months-format-abbr":["jan.","feb.","mrt.","apr.","mei","jun.","jul.","aug.","sep.","okt.","nov.","dec."],"timeFormat-short":"HH:mm","field-month":"Maand","dateFormatItem-MMMMd":"d MMMM","quarters-format-abbr":["K1","K2","K3","K4"],"days-format-abbr":["zo","ma","di","wo","do","vr","za"],"dateFormatItem-M":"L","days-format-narrow":["Z","M","D","W","D","V","Z"],"field-second":"Seconde","field-day":"Dag","dateFormatItem-MEd":"E d-M","months-format-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"days-standAlone-abbr":["zo","ma","di","wo","do","vr","za"],"dateFormat-short":"dd-MM-yy","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE d MMM y","dateFormat-full":"EEEE d MMMM y","dateFormatItem-Md":"d-M","dateFormatItem-yMEd":"EEE d-M-y","months-format-wide":["januari","februari","maart","april","mei","juni","juli","augustus","september","oktober","november","december"],"dateFormatItem-d":"d","quarters-format-wide":["1e kwartaal","2e kwartaal","3e kwartaal","4e kwarta
 al"],"days-format-wide":["zondag","maandag","dinsdag","woensdag","donderdag","vrijdag","zaterdag"],"eraNarrow":["v. Chr.","n. Chr."],"quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dateFormatItem-EEEd":"d EEE","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeF
 ormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_nl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_pl");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.pl");dijit.nls.loading.pl={"loadingState":"Ładowanie...","errorState":"Niestety, wystąpił błąd"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.pl");dijit.nls.common.pl={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Anuluj","buttonSave":"Zapisz","itemClose":"Zamknij"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.pl");dijit._editor.nls.commands.pl={"removeFormat":"Usuń formatowanie","copy":"Kopiuj","paste":"Wklej","selectAll":"Wybierz wszystko","insertOrderedList":"Lista numerowana","insertTable":"Wstaw/edytuj tabelę","print":"Drukuj","underline":"Podkreślenie","foreColor":"Kolor pierwszego planu","htmlToggle":"Kod źródłowy HTML","formatBlock":"Styl akapitu","newPage":"Nowa strona","insertHorizontalRule":"L
 inia pozioma","delete":"Usuń","insertUnorderedList":"Lista wypunktowana","tableProp":"Właściwość tabeli","insertImage":"Wstaw obraz","superscript":"Indeks górny","subscript":"Indeks dolny","createLink":"Utwórz odsyłacz","undo":"Cofnij","fullScreen":"Przełącz pełny ekran","italic":"Kursywa","fontName":"Nazwa czcionki","justifyLeft":"Wyrównaj do lewej","unlink":"Usuń odsyłacz","toggleTableBorder":"Przełącz ramkę tabeli","viewSource":"Wyświetl kod źródłowy HTML","ctrlKey":"Ctrl+${0}","fontSize":"Wielkość czcionki","systemShortcut":"Działanie ${0} jest dostępne w tej przeglądarce wyłącznie przy użyciu skrótu klawiaturowego. Należy użyć klawiszy ${1}.","indent":"Wcięcie","redo":"Ponów","strikethrough":"Przekreślenie","justifyFull":"Wyrównaj do lewej i prawej","justifyCenter":"Wyrównaj do środka","hiliteColor":"Kolor tła","deleteTable":"Usuń tabelę","outden
 t":"Usuń wcięcie","cut":"Wytnij","plainFormatBlock":"Styl akapitu","toggleDir":"Przełącz kierunek","bold":"Pogrubienie","tabIndent":"Wcięcie o tabulator","justifyRight":"Wyrównaj do prawej","appleKey":"⌘${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.pl");dijit.form.nls.validate.pl={"rangeMessage":"Ta wartość jest spoza zakresu.","invalidMessage":"Wprowadzona wartość jest niepoprawna.","missingMessage":"Ta wartość jest wymagana."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.pl");dijit.form.nls.ComboBox.pl={"previousMessage":"Poprzednie wybory","nextMessage":"Więcej wyborów"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.pl");dojo.cldr.nls.number.pl={"group":" ","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scien
 tificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","currencyFormat":"#,##0.00 ¤","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.pl");dojo.cldr.nls.currency.pl={"HKD_displayName":"dolar hongkoński","CHF_displayName":"frank szwajcarski","CAD_displayName":"dolar kanadyjski","CNY_displayName":"juan renminbi","AUD_displayName":"dolar australijski","JPY_displayName":"jen japoński","USD_displayName":"dolar amerykański
  ","GBP_displayName":"funt szterling","EUR_displayName":"euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JPÂ¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CNÂ¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.pl");dojo.cldr.nls.gregorian.pl={"months-format-narrow":["s","l","m","k","m","c","l","s","w","p","l","g"],"field-weekday":"Dzień tygodnia","dateFormatItem-yQQQ":"y QQQ","dateFormatItem-yMEd":"EEE, d-M-y","dateFormatItem-MMMEd":"d MMM E","eraNarrow":["p.n.e.","n.e."],"dayPeriods-format-wide-earlyMorning":"nad ranem","dayPeriods-format-wide-morning":"rano","dateFormat-long":"d MMMM y","months-format-wide":["stycznia","lutego","marca","kwietnia","maja","czerwca","lipca","sierpnia","września","października","listopada","grudnia"],"dayPeriods-format-wide-evening":"wieczorem","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","dateFormat-full":"EEEE, d M
 MMM y","dateFormatItem-Md":"d-M","dayPeriods-format-wide-noon":"w południe","field-era":"Era","dateFormatItem-yM":"M-y","months-standAlone-wide":["styczeń","luty","marzec","kwiecień","maj","czerwiec","lipiec","sierpień","wrzesień","październik","listopad","grudzień"],"timeFormat-short":"HH:mm","quarters-format-wide":["I kwartał","II kwartał","III kwartał","IV kwartał"],"timeFormat-long":"HH:mm:ss z","field-year":"Rok","dateFormatItem-yQ":"yyyy Q","dateFormatItem-yyyyMMMM":"LLLL y","field-hour":"Godzina","dateFormatItem-MMdd":"dd-MM","months-format-abbr":["sty","lut","mar","kwi","maj","cze","lip","sie","wrz","paź","lis","gru"],"dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-full":"HH:mm:ss zzzz","field-day-relative+0":"Dzisiaj","field-day-relative+1":"Jutro","field-day-relative+2":"Pojutrze","field-day-relative+3":"Za trzy dni","months-standAlone-abbr":["sty","lut","mar","kwi","maj","cze","lip","sie","wrz","paź","lis","gru"],"quarters-format-abb
 r":["K1","K2","K3","K4"],"quarters-standAlone-wide":["I kwartał","II kwartał","III kwartał","IV kwartał"],"dateFormatItem-M":"L","days-standAlone-wide":["niedziela","poniedziałek","wtorek","środa","czwartek","piątek","sobota"],"dateFormatItem-MMMMd":"d MMMM","dateFormatItem-yyMMM":"MMM yy","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","dateFormatItem-Hm":"HH:mm","quarters-standAlone-abbr":["1 kw.","2 kw.","3 kw.","4 kw."],"eraAbbr":["p.n.e.","n.e."],"field-minute":"Minuta","field-dayperiod":"Dayperiod","days-standAlone-abbr":["niedz.","pon.","wt.","śr.","czw.","pt.","sob."],"dayPeriods-format-wide-night":"w nocy","dateFormatItem-d":"d","dateFormatItem-ms":"mm:ss","field-day-relative+-1":"Wczoraj","dateFormatItem-h":"hh a","field-day-relative+-2":"Przedwczoraj","field-day-relative+-3":"Trzy dni temu","dateFormatItem-MMMd":"d MMM","dateFormatItem-MEd":"E, d-M","dayPeriods-format-wide-lateMorning":"przed południem","dateFormatItem-yMMMM":"LLLL y","field-day":"DzieÅ
 „","days-format-wide":["niedziela","poniedziałek","wtorek","środa","czwartek","piątek","sobota"],"field-zone":"Strefa","dateFormatItem-yyyyMM":"yyyy-MM","dateFormatItem-y":"y","months-standAlone-narrow":["s","l","m","k","m","c","l","s","w","p","l","g"],"dateFormatItem-yyMM":"MM/yy","dateFormatItem-hm":"hh:mm a","days-format-abbr":["niedz.","pon.","wt.","śr.","czw.","pt.","sob."],"eraNames":["p.n.e.","n.e."],"days-format-narrow":["N","P","W","Ś","C","P","S"],"field-month":"Miesiąc","days-standAlone-narrow":["N","P","W","Ś","C","P","S"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","dayPeriods-format-wide-am":"AM","dateFormat-short":"dd-MM-yyyy","dayPeriods-format-wide-afternoon":"po południu","field-second":"Sekunda","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE, d MMM y","field-week":"Tydzień","dateFormat-medium":"dd-MM-yyyy","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss","dateFormatItem-hms":"hh:mm:ss a","quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} 
 {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dateFormatItem-EEEd":"d EEE","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-yMMM":"y MMM","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pl.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_pt-br");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.pt_br");dijit.nls.loading.pt_br={"loadingState":"Carregando...","errorState":"Desculpe, ocorreu um erro"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.pt_br");dijit.nls.common.pt_br={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Cancelar","buttonSave":"Salvar","itemClose":"Fechar"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.pt_br");dijit._editor.nls.commands.pt_br={"removeFormat":"Remover Formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Selecionar Todos","insertOrderedList":"Lista Numerada","insertTable":"Inserir/Editar Tabela","print":"Imprimir","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor do Primeiro Plano","htmlToggle":"Origem HTML","formatBlock":"Estilo de Parágrafo","newPage":"Nova Página","insertHorizontalRule":"Ré
 gua Horizontal","delete":"Excluir","insertUnorderedList":"Lista com Marcadores","tableProp":"Propriedade da Tabela","insertImage":"Inserir Imagem","superscript":"Sobrescrito","subscript":"Subscrito","createLink":"Criar Link","undo":"Desfazer","fullScreen":"Comutar Tela Cheia","italic":"Itálico","fontName":"Nome da Fonte","justifyLeft":"Alinhar à Esquerda","unlink":"Remover Link","toggleTableBorder":"Alternar Moldura da Tabela","viewSource":"Visualizar Origem HTML","fontSize":"Tamanho da Fonte","systemShortcut":"A ação \"${0}\" está disponível em seu navegador apenas usando um atalho de teclado. Use ${1}.","indent":"Recuar","redo":"Refazer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar pelo Centro","hiliteColor":"Cor do Segundo Plano","deleteTable":"Excluir Tabela","outdent":"Não chanfrado","cut":"Recortar","plainFormatBlock":"Estilo de Parágrafo","toggleDir":"Comutar Direção","bold":"Negrito","tabIndent":"Recuo de
 Guia","justifyRight":"Alinhar à Direita","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.pt_br");dijit.form.nls.validate.pt_br={"rangeMessage":"Este valor está fora do intervalo. ","invalidMessage":"O valor inserido não é válido.","missingMessage":"Este valor é necessário."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.pt_br");dijit.form.nls.ComboBox.pt_br={"previousMessage":"Opções anteriores","nextMessage":"Mais opções"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.pt_br");dojo.cldr.nls.number.pt_br={"group":".","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scientificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigi
 t":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","currencyFormat":"¤#,##0.00;(¤#,##0.00)","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.pt_br");dojo.cldr.nls.currency.pt_br={"HKD_displayName":"Dólar de Hong Kong","CHF_displayName":"Franco suíço","CAD_displayName":"Dólar canadense","CNY_displayName":"Yuan Renminbi chinês","AUD_displayName":"Dólar australiano","JPY_displayName":"Iene japonês","USD_displayName":"Dólar norte-americano","GBP_displayName":"Libra esterlina britânica","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":
 "US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JP¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CN¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.pt_br");dojo.cldr.nls.gregorian.pt_br={"months-format-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"field-weekday":"Dia da semana","dateFormatItem-yQQQ":"y QQQ","dateFormatItem-yMEd":"EEE, dd/MM/yyyy","dateFormatItem-MMMEd":"EEE, d 'de' MMM","eraNarrow":["a.C.","d.C."],"dayPeriods-format-wide-morning":"manhã","dateFormat-long":"d 'de' MMMM 'de' y","months-format-wide":["janeiro","fevereiro","março","abril","maio","junho","julho","agosto","setembro","outubro","novembro","dezembro"],"dateFormatItem-EEEd":"EEE, d","dateFormat-full":"EEEE, d 'de' MMMM 'de' y","dateFormatItem-Md":"d/M","dayPeriods-format-wide-noon":"meio-dia","field-era":"Era","dateFormatItem-yM":"MM/yyyy","months-standAlone-wide":["ja
 neiro","fevereiro","março","abril","maio","junho","julho","agosto","setembro","outubro","novembro","dezembro"],"timeFormat-short":"HH:mm","quarters-format-wide":["1º trimestre","2º trimestre","3º trimestre","4º trimestre"],"timeFormat-long":"HH'h'mm'min'ss's' z","field-year":"Ano","dateFormatItem-yMMM":"MMM 'de' y","dateFormatItem-yQ":"yyyy Q","field-hour":"Hora","dateFormatItem-MMdd":"dd/MM","months-format-abbr":["jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez"],"dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-full":"HH'h'mm'min'ss's' zzzz","field-day-relative+0":"Hoje","field-day-relative+1":"Amanhã","field-day-relative+2":"Depois de amanhã","field-day-relative+3":"Daqui a três dias","months-standAlone-abbr":["jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez"],"quarters-format-abbr":["T1","T2","T3","T4"],"quarters-standAlone-wide":["1º trimestre","2º trimestre","3º trimestre","4º trimestre"],"dateFormat
 Item-HHmmss":"HH'h'mm'min'ss's'","dateFormatItem-M":"L","days-standAlone-wide":["domingo","segunda-feira","terça-feira","quarta-feira","quinta-feira","sexta-feira","sábado"],"dateFormatItem-yyyyMMM":"MMM 'de' y","dateFormatItem-yyMMMEEEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-yyMMM":"MMM 'de' yy","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","dateFormatItem-Hm":"HH'h'mm","quarters-standAlone-abbr":["T1","T2","T3","T4"],"eraAbbr":["a.C.","d.C."],"field-minute":"Minuto","field-dayperiod":"Período do dia","days-standAlone-abbr":["dom","seg","ter","qua","qui","sex","sáb"],"dayPeriods-format-wide-night":"noite","dateFormatItem-yyMMMd":"d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-d":"d","dateFormatItem-ms":"mm'min'ss's'","field-day-relative+-1":"Ontem","field-day-relative+-2":"Anteontem","field-day-relative+-3":"Há três dias","dateFormatItem-MMMd":"d 'de' MMM","dateFormatItem-MEd":"EEE, dd/MM","field-day":"Dia","days-format-wide":["domingo","segunda-feira","terça-feira","quarta-
 feira","quinta-feira","sexta-feira","sábado"],"field-zone":"Fuso","dateFormatItem-yyyyMM":"MM/yyyy","dateFormatItem-y":"y","months-standAlone-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"dateFormatItem-yyMM":"MM/yy","days-format-abbr":["dom","seg","ter","qua","qui","sex","sáb"],"eraNames":["Antes de Cristo","Ano do Senhor"],"days-format-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"field-month":"Mês","days-standAlone-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","dateFormatItem-HHmm":"HH'h'mm","dateFormat-short":"dd/MM/yy","dayPeriods-format-wide-afternoon":"tarde","field-second":"Segundo","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' y","field-week":"Semana","dateFormat-medium":"dd/MM/yyyy","quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","d
 ateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-wide-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-br.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_pt-pt");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.pt_pt");dijit.nls.loading.pt_pt={"loadingState":"A carregar...","errorState":"Lamentamos, mas ocorreu um erro"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.pt_pt");dijit.nls.common.pt_pt={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Cancelar","buttonSave":"Guardar","itemClose":"Fechar"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.pt_pt");dijit._editor.nls.commands.pt_pt={"removeFormat":"Remover formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Seleccionar tudo","insertOrderedList":"Lista numerada","insertTable":"Inserir/Editar tabela","print":"Imprimir","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor de primeiro plano","htmlToggle":"Código-fonte de HTML","formatBlock":"Estilo de parágrafo","newPage":"Nova página","insertHor
 izontalRule":"Régua horizontal","delete":"Eliminar","insertUnorderedList":"Lista marcada","tableProp":"Propriedades da tabela","insertImage":"Inserir imagem","superscript":"Superior à linha","subscript":"Inferior à linha","createLink":"Criar ligação","undo":"Anular","fullScreen":"Alternar ecrã completo","italic":"Itálico","fontName":"Nome do tipo de letra","justifyLeft":"Alinhar à esquerda","unlink":"Remover ligação","toggleTableBorder":"Alternar contorno da tabela","viewSource":"Ver origem HTML","fontSize":"Tamanho do tipo de letra","systemShortcut":"A acção \"${0}\" apenas está disponível no navegador utilizando um atalho de teclado. Utilize ${1}.","indent":"Indentar","redo":"Repetir","strikethrough":"Rasurado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar ao centro","hiliteColor":"Cor de segundo plano","deleteTable":"Eliminar tabela","outdent":"Recuar","cut":"Cortar","plainFormatBlock":"Estilo de parágrafo","toggleDir":"A
 lternar direcção","bold":"Negrito","tabIndent":"Indentar com a tecla Tab","justifyRight":"Alinhar à direita","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.pt_pt");dijit.form.nls.validate.pt_pt={"rangeMessage":"Este valor encontra-se fora do intervalo.","invalidMessage":"O valor introduzido não é válido.","missingMessage":"Este valor é requerido."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.pt_pt");dijit.form.nls.ComboBox.pt_pt={"previousMessage":"Opções anteriores","nextMessage":"Mais opções"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.pt_pt");dojo.cldr.nls.number.pt_pt={"currencyFormat":"#,##0.00 ¤","group":" ","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scientificFormat"
 :"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.pt_pt");dojo.cldr.nls.currency.pt_pt={"HKD_displayName":"Dólar de Hong Kong","CHF_displayName":"Franco suíço","CAD_displayName":"Dólar canadense","CNY_displayName":"Yuan Renminbi chinês","AUD_displayName":"Dólar australiano","JPY_displayName":"Iene japonês","USD_displayName":"Dólar norte-americano","GBP_displayName":"L
 ibra esterlina britânica","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JP¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CN¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.pt_pt");dojo.cldr.nls.gregorian.pt_pt={"quarters-standAlone-wide":["1.º trimestre","2.º trimestre","3.º trimestre","4.º trimestre"],"quarters-format-abbr":["1.º trimestre","2.º trimestre","3.º trimestre","4.º trimestre"],"dayPeriods-standAlone-wide-am":"a.m.","dateFormat-medium":"d 'de' MMM 'de' yyyy","quarters-standAlone-abbr":["1.º trimestre","2.º trimestre","3.º trimestre","4.º trimestre"],"dayPeriods-standAlone-abbr-pm":"p.m.","dateFormatItem-hm":"h:mm","months-standAlone-wide":["Janeiro","Fevereiro","Março","Abril","Maio","Junho","Julho","Agosto","Setembro","Outubro","Novembro","Dezembro"],"dayPeriods-stand
 Alone-abbr-am":"a.m.","dayPeriods-format-wide-pm":"Depois do meio-dia","months-standAlone-abbr":["Jan","Fev","Mar","Abr","Mai","Jun","Jul","Ago","Set","Out","Nov","Dez"],"dateFormatItem-yQQQ":"QQQ 'de' y","dayPeriods-format-wide-am":"Antes do meio-dia","dayPeriods-format-abbr-pm":"p.m.","dateFormatItem-yyQ":"QQQ 'de' yy","dayPeriods-format-abbr-am":"a.m.","months-format-wide":["Janeiro","Fevereiro","Março","Abril","Maio","Junho","Julho","Agosto","Setembro","Outubro","Novembro","Dezembro"],"days-standAlone-wide":["Domingo","Segunda-feira","Terça-feira","Quarta-feira","Quinta-feira","Sexta-feira","Sábado"],"months-format-abbr":["Jan","Fev","Mar","Abr","Mai","Jun","Jul","Ago","Set","Out","Nov","Dez"],"days-standAlone-abbr":["Domingo","Segunda-feira","Terça-feira","Quarta-feira","Quinta-feira","Sexta-feira","Sábado"],"days-format-wide":["Domingo","Segunda-feira","Terça-feira","Quarta-feira","Quinta-feira","Sexta-feira","Sábado"],"dateFormatItem-yQ":"QQQ 'de'
 yyyy","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss","quarters-format-wide":["1.º trimestre","2.º trimestre","3.º trimestre","4.º trimestre"],"dayPeriods-standAlone-wide-pm":"p.m.","days-format-abbr":["Domingo","Segunda-feira","Terça-feira","Quarta-feira","Quinta-feira","Sexta-feira","Sábado"],"months-format-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"field-weekday":"Dia da semana","dateFormatItem-yMEd":"EEE, dd/MM/yyyy","dateFormatItem-MMMEd":"EEE, d 'de' MMM","eraNarrow":["a.C.","d.C."],"dayPeriods-format-wide-morning":"manhã","dateFormat-long":"d 'de' MMMM 'de' y","dateFormatItem-EEEd":"EEE, d","dateFormat-full":"EEEE, d 'de' MMMM 'de' y","dateFormatItem-Md":"d/M","dayPeriods-format-wide-noon":"meio-dia","field-era":"Era","dateFormatItem-yM":"MM/yyyy","timeFormat-short":"HH:mm","timeFormat-long":"HH'h'mm'min'ss's' z","field-year":"Ano","dateFormatItem-yMMM":"MMM 'de' y","field-hour":"Hora","dateFormatItem-MMdd":"dd/MM","timeFormat-full":"HH'h'mm'min's
 s's' zzzz","field-day-relative+0":"Hoje","field-day-relative+1":"Amanhã","field-day-relative+2":"Depois de amanhã","field-day-relative+3":"Daqui a três dias","dateFormatItem-HHmmss":"HH'h'mm'min'ss's'","dateFormatItem-M":"L","dateFormatItem-yyyyMMM":"MMM 'de' y","dateFormatItem-yyMMMEEEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-yyMMM":"MMM 'de' yy","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","dateFormatItem-Hm":"HH'h'mm","eraAbbr":["a.C.","d.C."],"field-minute":"Minuto","field-dayperiod":"Período do dia","dayPeriods-format-wide-night":"noite","dateFormatItem-yyMMMd":"d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-d":"d","dateFormatItem-ms":"mm'min'ss's'","field-day-relative+-1":"Ontem","field-day-relative+-2":"Anteontem","field-day-relative+-3":"Há três dias","dateFormatItem-MMMd":"d 'de' MMM","dateFormatItem-MEd":"EEE, dd/MM","field-day":"Dia","field-zone":"Fuso","dateFormatItem-yyyyMM":"MM/yyyy","dateFormatItem-y":"y","months-standAlone-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A"
 ,"S","O","N","D"],"dateFormatItem-yyMM":"MM/yy","eraNames":["Antes de Cristo","Ano do Senhor"],"days-format-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"field-month":"Mês","days-standAlone-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","dateFormatItem-HHmm":"HH'h'mm","dateFormat-short":"dd/MM/yy","dayPeriods-format-wide-afternoon":"tarde","field-second":"Segundo","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' y","field-week":"Semana","quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-
 appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt-pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_pt");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.pt");dijit.nls.loading.pt={"loadingState":"Carregando...","errorState":"Desculpe, ocorreu um erro"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.pt");dijit.nls.common.pt={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Cancelar","buttonSave":"Salvar","itemClose":"Fechar"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.pt");dijit._editor.nls.commands.pt={"removeFormat":"Remover Formato","copy":"Copiar","paste":"Colar","selectAll":"Selecionar Todos","insertOrderedList":"Lista Numerada","insertTable":"Inserir/Editar Tabela","print":"Imprimir","underline":"Sublinhado","foreColor":"Cor do Primeiro Plano","htmlToggle":"Origem HTML","formatBlock":"Estilo de Parágrafo","newPage":"Nova Página","insertHorizontalRule":"Régua Horizontal","dele
 te":"Excluir","insertUnorderedList":"Lista com Marcadores","tableProp":"Propriedade da Tabela","insertImage":"Inserir Imagem","superscript":"Sobrescrito","subscript":"Subscrito","createLink":"Criar Link","undo":"Desfazer","fullScreen":"Comutar Tela Cheia","italic":"Itálico","fontName":"Nome da Fonte","justifyLeft":"Alinhar à Esquerda","unlink":"Remover Link","toggleTableBorder":"Alternar Moldura da Tabela","viewSource":"Visualizar Origem HTML","fontSize":"Tamanho da Fonte","systemShortcut":"A ação \"${0}\" está disponível em seu navegador apenas usando um atalho de teclado. Use ${1}.","indent":"Recuar","redo":"Refazer","strikethrough":"Tachado","justifyFull":"Justificar","justifyCenter":"Alinhar pelo Centro","hiliteColor":"Cor do Segundo Plano","deleteTable":"Excluir Tabela","outdent":"Não chanfrado","cut":"Recortar","plainFormatBlock":"Estilo de Parágrafo","toggleDir":"Comutar Direção","bold":"Negrito","tabIndent":"Recuo de Guia","justifyRight"
 :"Alinhar à Direita","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.pt");dijit.form.nls.validate.pt={"rangeMessage":"Este valor está fora do intervalo. ","invalidMessage":"O valor inserido não é válido.","missingMessage":"Este valor é necessário."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.pt");dijit.form.nls.ComboBox.pt={"previousMessage":"Opções anteriores","nextMessage":"Mais opções"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.pt");dojo.cldr.nls.number.pt={"group":".","percentSign":"%","exponential":"E","percentFormat":"#,##0%","scientificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalForm
 at":"#,##0.###","currencyFormat":"¤#,##0.00;(¤#,##0.00)","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.pt");dojo.cldr.nls.currency.pt={"HKD_displayName":"Dólar de Hong Kong","CHF_displayName":"Franco suíço","CAD_displayName":"Dólar canadense","CNY_displayName":"Yuan Renminbi chinês","AUD_displayName":"Dólar australiano","JPY_displayName":"Iene japonês","USD_displayName":"Dólar norte-americano","GBP_displayName":"Libra esterlina britânica","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£",
 "HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JP¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CN¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.pt");dojo.cldr.nls.gregorian.pt={"months-format-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"field-weekday":"Dia da semana","dateFormatItem-yQQQ":"y QQQ","dateFormatItem-yMEd":"EEE, dd/MM/yyyy","dateFormatItem-MMMEd":"EEE, d 'de' MMM","eraNarrow":["a.C.","d.C."],"dayPeriods-format-wide-morning":"manhã","dateFormat-long":"d 'de' MMMM 'de' y","months-format-wide":["janeiro","fevereiro","março","abril","maio","junho","julho","agosto","setembro","outubro","novembro","dezembro"],"dateFormatItem-EEEd":"EEE, d","dateFormat-full":"EEEE, d 'de' MMMM 'de' y","dateFormatItem-Md":"d/M","dayPeriods-format-wide-noon":"meio-dia","field-era":"Era","dateFormatItem-yM":"MM/yyyy","months-standAlone-wide":["janeiro","fevereiro","março","abril","maio","junho
 ","julho","agosto","setembro","outubro","novembro","dezembro"],"timeFormat-short":"HH:mm","quarters-format-wide":["1º trimestre","2º trimestre","3º trimestre","4º trimestre"],"timeFormat-long":"HH'h'mm'min'ss's' z","field-year":"Ano","dateFormatItem-yMMM":"MMM 'de' y","dateFormatItem-yQ":"yyyy Q","field-hour":"Hora","dateFormatItem-MMdd":"dd/MM","months-format-abbr":["jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez"],"dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-full":"HH'h'mm'min'ss's' zzzz","field-day-relative+0":"Hoje","field-day-relative+1":"Amanhã","field-day-relative+2":"Depois de amanhã","field-day-relative+3":"Daqui a três dias","months-standAlone-abbr":["jan","fev","mar","abr","mai","jun","jul","ago","set","out","nov","dez"],"quarters-format-abbr":["T1","T2","T3","T4"],"quarters-standAlone-wide":["1º trimestre","2º trimestre","3º trimestre","4º trimestre"],"dateFormatItem-HHmmss":"HH'h'mm'min'ss's'","dateFormatItem-M"
 :"L","days-standAlone-wide":["domingo","segunda-feira","terça-feira","quarta-feira","quinta-feira","sexta-feira","sábado"],"dateFormatItem-yyyyMMM":"MMM 'de' y","dateFormatItem-yyMMMEEEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-yyMMM":"MMM 'de' yy","timeFormat-medium":"HH:mm:ss","dateFormatItem-Hm":"HH'h'mm","quarters-standAlone-abbr":["T1","T2","T3","T4"],"eraAbbr":["a.C.","d.C."],"field-minute":"Minuto","field-dayperiod":"Período do dia","days-standAlone-abbr":["dom","seg","ter","qua","qui","sex","sáb"],"dayPeriods-format-wide-night":"noite","dateFormatItem-yyMMMd":"d 'de' MMM 'de' yy","dateFormatItem-d":"d","dateFormatItem-ms":"mm'min'ss's'","field-day-relative+-1":"Ontem","field-day-relative+-2":"Anteontem","field-day-relative+-3":"Há três dias","dateFormatItem-MMMd":"d 'de' MMM","dateFormatItem-MEd":"EEE, dd/MM","field-day":"Dia","days-format-wide":["domingo","segunda-feira","terça-feira","quarta-feira","quinta-feira","sexta-feira","sábado"],"f
 ield-zone":"Fuso","dateFormatItem-yyyyMM":"MM/yyyy","dateFormatItem-y":"y","months-standAlone-narrow":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"dateFormatItem-yyMM":"MM/yy","days-format-abbr":["dom","seg","ter","qua","qui","sex","sáb"],"eraNames":["Antes de Cristo","Ano do Senhor"],"days-format-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"field-month":"Mês","days-standAlone-narrow":["D","S","T","Q","Q","S","S"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","dateFormatItem-HHmm":"HH'h'mm","dateFormat-short":"dd/MM/yy","dayPeriods-format-wide-afternoon":"tarde","field-second":"Segundo","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE, d 'de' MMM 'de' y","field-week":"Semana","dateFormat-medium":"dd/MM/yyyy","quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeF
 ormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-H":"HH","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-wide-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-Hms":"HH:mm:ss","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_pt.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_ru");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.ru");dijit.nls.loading.ru={"loadingState":"Загрузка...","errorState":"Извините, возникла ошибка"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.ru");dijit.nls.common.ru={"buttonOk":"ОК","buttonCancel":"Отмена","buttonSave":"Сохранить","itemClose":"Закрыть"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.ru");dijit._editor.nls.commands.ru={"removeFormat":"Удалить формат","copy":"Копировать","paste":"Вставить","selectAll":"Выбрать все","insertOrder
 edList":"Нумерованный список","insertTable":"Вставить/изменить таблицу","print":"Печать","underline":"Подчеркивание","foreColor":"Цвет текста","htmlToggle":"Код HTML","formatBlock":"Стиль абзаца","newPage":"Создать страницу","insertHorizontalRule":"Горизонтальная линейка","delete":"Удалить","insertUnorderedList":"Список с маркерами","tableProp":"Свойства таблицы","insertImage":"Вставить изображение","superscript":"Верхний инÐ
 екс","subscript":"Нижний индекс","createLink":"Создать ссылку","undo":"Отменить","fullScreen":"Переключить полноэкранный режим","italic":"Курсив","fontName":"Название шрифта","justifyLeft":"По левому краю","unlink":"Удалить ссылку","toggleTableBorder":"Переключить рамку таблицы","viewSource":"Показать исходный код HTML","fontSize":"Размер шрифта","systemShortcut":"Действие \"${0}\" можно выполнить в браузе
 ре только путем нажатия клавиш ${1}.","indent":"Отступ","redo":"Повторить","strikethrough":"Перечеркивание","justifyFull":"По ширине","justifyCenter":"По центру","hiliteColor":"Цвет фона","deleteTable":"Удалить таблицу","outdent":"Втяжка","cut":"Вырезать","plainFormatBlock":"Стиль абзаца","toggleDir":"Изменить направление","bold":"Полужирный","tabIndent":"Табуляция","justifyRight":"По правому краю","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.vali
 date");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.ru");dijit.form.nls.validate.ru={"rangeMessage":"Это значение вне диапазона.","invalidMessage":"Указано недопустимое значение.","missingMessage":"Это обязательное значение."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.ru");dijit.form.nls.ComboBox.ru={"previousMessage":"Предыдущие варианты","nextMessage":"Следующие варианты"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.ru");dojo.cldr.nls.number.ru={"group":" ","percentSign":"%","exponential":"E",
 "percentFormat":"#,##0 %","scientificFormat":"#E0","list":";","infinity":"∞","patternDigit":"#","minusSign":"-","decimal":",","nativeZeroDigit":"0","perMille":"‰","decimalFormat":"#,##0.###","currencyFormat":"#,##0.00 ¤","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","nan":"NaN","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" "};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.ru");dojo.cldr.nls.currency.ru={"HKD_displayName":"Гонконгский доллар","CHF_displayName":"Швейцарский франк","CAD_displayName":"КанадскиÐ
 ¹ доллар","CNY_displayName":"Юань Ренминби","USD_symbol":"$","AUD_displayName":"Австралийский доллар","JPY_displayName":"Японская иена","USD_displayName":"Доллар США","GBP_displayName":"Английский фунт стерлингов","EUR_displayName":"Евро","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JPÂ¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CNÂ¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.ru");dojo.cldr.nls.gregorian.ru={"dateFormatItem-yM":"M.y","field-dayperiod":"AM/PM","field-minute":"Минута","eraNames":["до н.э.","н.э."],"dateFormatItem-MMMEd":"E d MMM","field-day-relative+-1":"
 Вчера","field-weekday":"День недели","dateFormatItem-yQQQ":"y QQQ","field-day-relative+-2":"Позавчера","dateFormatItem-MMdd":"dd.MM","days-standAlone-wide":["Воскресенье","Понедельник","Вторник","Среда","Четверг","Пятница","Суббота"],"dateFormatItem-MMM":"LLL","months-standAlone-narrow":["Я","Ф","М","А","М","И","И","А","С","О","Н","Д"],"field-era":"Эра","field-hour":"Час","quarters-standAlone-abbr":["1-й кв.","2-й кв.","3-й кв.","4-й кв."],"dateFormatItem-yyMMMEEEd":"EEE, d MMM yy","dateFormatItem-y":"y","timeFormat-full":"H:mm:ss zzzz","dateFormatItem-yyyy":"y","months-standAlone-abbr":["янв.","февр.","март","апÑ
 .","май","июнь","июль","авг.","сент.","окт.","нояб.","дек."],"dateFormatItem-Ed":"E d","dateFormatItem-yMMM":"LLL y","field-day-relative+0":"Сегодня","dateFormatItem-yyyyLLLL":"LLLL y","field-day-relative+1":"Завтра","days-standAlone-narrow":["В","П","В","С","Ч","П","С"],"eraAbbr":["до н.э.","н.э."],"field-day-relative+2":"Послезавтра","dateFormatItem-yyyyMM":"MM.yyyy","dateFormatItem-yyyyMMMM":"LLLL y","dateFormat-long":"d MMMM y 'г'.","timeFormat-medium":"H:mm:ss","field-zone":"Часовой пояс","dateFormatItem-Hm":"H:mm","dateFormat-medium":"dd.MM.yyyy","dateFormatItem-yyMM":"MM.yy","dateFormatItem-Hms":"H:mm:ss","dateFormatItem-yyMMM":"LLL yy","quarters-standAlone-wide":["1-й квартал","2-й квартал
 ","3-й квартал","4-й квартал"],"dateFormatItem-ms":"mm:ss","dateFormatItem-yyyyQQQQ":"QQQQ y 'г'.","field-year":"Год","months-standAlone-wide":["Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь"],"field-week":"Неделя","dateFormatItem-MMMd":"d MMM","dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-long":"H:mm:ss z","months-format-abbr":["янв.","февр.","марта","апр.","мая","июня","июля","авг.","сент.","окт.","нояб.","дек."],"timeFormat-short":"H:mm","dateFormatItem-H":"H","field-month":"Месяц","quarters-format-abb
 r":["1-й кв.","2-й кв.","3-й кв.","4-й кв."],"days-format-abbr":["Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб"],"dateFormatItem-M":"L","days-format-narrow":["В","П","В","С","Ч","П","С"],"field-second":"Секунда","field-day":"День","dateFormatItem-MEd":"E, d.M","months-format-narrow":["Я","Ф","М","А","М","И","И","А","С","О","Н","Д"],"days-standAlone-abbr":["Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб"],"dateFormat-short":"dd.MM.yy","dateFormatItem-yMMMEd":"E, d MMM y","dateFormat-full":"EEEE, d MMMM y 'г'.","dateFormatItem-Md":"d.M","dateFormatItem-yMEd":"EEE, d.M.y","months-format-wide":["января","февраля","марта","апреля","мая","июня","июля","августа","се
 нтября","октября","ноября","декабря"],"dateFormatItem-d":"d","quarters-format-wide":["1-й квартал","2-й квартал","3-й квартал","4-й квартал"],"days-format-wide":["воскресенье","понедельник","вторник","среда","четверг","пятница","суббота"],"eraNarrow":["до н.э.","н.э."],"quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dateFormatItem-EEEd":"d EEE","dayPeriods-format-wide-pm":"PM","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-yQ":"y Q","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFor
 mats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","quarters-format-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-wide-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_ru.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plain

Added: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js?rev=1341757&view=auto
==============================================================================
--- geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js (added)
+++ geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js Wed May 23 06:24:33 2012
@@ -0,0 +1 @@
+dojo.provide("dijit.nls.dijit_sk");dojo.provide("dijit.nls.loading");dijit.nls.loading._built=true;dojo.provide("dijit.nls.loading.sk");dijit.nls.loading.sk={"loadingState":"Zavádzanie...","errorState":"Nastala chyba"};dojo.provide("dijit.nls.common");dijit.nls.common._built=true;dojo.provide("dijit.nls.common.sk");dijit.nls.common.sk={"buttonOk":"OK","buttonCancel":"Zrušiť","buttonSave":"Uložiť","itemClose":"Zatvoriť"};dojo.provide("dijit._editor.nls.commands");dijit._editor.nls.commands._built=true;dojo.provide("dijit._editor.nls.commands.sk");dijit._editor.nls.commands.sk={"removeFormat":"Odstrániť formát","copy":"Kopírovať","paste":"Nalepiť","selectAll":"Vybrať všetko","insertOrderedList":"Číslovaný zoznam","insertTable":"Vložiť/upraviť tabuľku","print":"Tlačiť","underline":"Podčiarknuť","foreColor":"Farba popredia","htmlToggle":"Zdroj HTML","formatBlock":"Štýl odseku","newPage":"Nová str
 ánka ","insertHorizontalRule":"Horizontálna čiara","delete":"Vymazať","insertUnorderedList":"Zoznam s odrážkami","tableProp":"Vlastnosť tabuľky","insertImage":"Vložiť obrázok","superscript":"Horný index","subscript":"Dolný index","createLink":"Vytvoriť prepojenie","undo":"Vrátiť späť","fullScreen":"Zobraziť na celú obrazovku","italic":"Kurzíva","fontName":"Názov písma","justifyLeft":"Zarovnať doľava","unlink":"Odstrániť prepojenie","toggleTableBorder":"Prepnúť rámček tabuľky","viewSource":"Zobraziť zdrojový kód HTML ","fontSize":"Veľkosť písma","systemShortcut":"Akcia \"${0}\" je vo vašom prehliadači dostupná len s použitím klávesovej skratky. Použite ${1}.","indent":"Odsadiť","redo":"Znova vykonať","strikethrough":"Prečiarknuť","justifyFull":"Zarovnať podľa okraja","justifyCenter":"Zarovnať na stred","hiliteColor":"Farba
 pozadia","deleteTable":"Vymazať tabuľku","outdent":"Predsadiť","cut":"Vystrihnúť","plainFormatBlock":"Štýl odseku","toggleDir":"Prepnúť smer","bold":"Tučné písmo","tabIndent":"Odsadenie tabulátora","justifyRight":"Zarovnať doprava","appleKey":"⌘${0}","ctrlKey":"ctrl+${0}"};dojo.provide("dijit.form.nls.validate");dijit.form.nls.validate._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.validate.sk");dijit.form.nls.validate.sk={"rangeMessage":"Táto hodnota je mimo rozsah.","invalidMessage":"Zadaná hodnota nie je platná.","missingMessage":"Táto hodnota je vyžadovaná."};dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox");dijit.form.nls.ComboBox._built=true;dojo.provide("dijit.form.nls.ComboBox.sk");dijit.form.nls.ComboBox.sk={"previousMessage":"Predchádzajúce voľby","nextMessage":"Ďalšie voľby"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.number");dojo.cldr.nls.number._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.number.sk");dojo.cldr.nls
 .number.sk={"currencyFormat":"#,##0.00 ¤","group":" ","decimal":",","scientificFormat":"#E0","currencySpacing-afterCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","infinity":"∞","list":";","percentSign":"%","minusSign":"-","currencySpacing-beforeCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-afterCurrency-insertBetween":" ","nan":"NaN","nativeZeroDigit":"0","plusSign":"+","currencySpacing-afterCurrency-surroundingMatch":"[:digit:]","currencySpacing-beforeCurrency-currencyMatch":"[:letter:]","perMille":"‰","percentFormat":"#,##0%","decimalFormat":"#,##0.###","patternDigit":"#","currencySpacing-beforeCurrency-insertBetween":" ","exponential":"E"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency");dojo.cldr.nls.currency._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.currency.sk");dojo.cldr.nls.currency.sk={"HKD_displayName":"Hong Kongský dolár","CHF_displayName":"Švajčiarský frank","CAD_displayName":"Kanadský dolár","CNY_displayName":"Čínsky Yuan 
 Renminbi","AUD_displayName":"Austrálsky dolár","JPY_displayName":"Japonský yen","USD_displayName":"US dolár","GBP_displayName":"Britská libra","EUR_displayName":"Euro","USD_symbol":"US$","CAD_symbol":"CA$","GBP_symbol":"£","HKD_symbol":"HK$","JPY_symbol":"JP¥","AUD_symbol":"AU$","CNY_symbol":"CN¥","EUR_symbol":"€"};dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian");dojo.cldr.nls.gregorian._built=true;dojo.provide("dojo.cldr.nls.gregorian.sk");dojo.cldr.nls.gregorian.sk={"field-dayperiod":"Časť dňa","dateFormatItem-yQ":"Q yyyy","dayPeriods-format-wide-pm":"popoludní","field-minute":"Minúta","eraNames":["pred n.l.","n.l."],"dateFormatItem-MMMEd":"E, d. MMM","field-day-relative+-1":"Včera","field-weekday":"Deň v týždni","dateFormatItem-yQQQ":"QQQ y","field-day-relative+-2":"Predvčerom","field-day-relative+-3":"Pred tromi dňami","days-standAlone-wide":["nedeľa","pondelok","utorok","streda","štvrtok","piatok","sobota"],"mon
 ths-standAlone-narrow":["j","f","m","a","m","j","j","a","s","o","n","d"],"field-era":"Éra","field-hour":"Hodina","dayPeriods-format-wide-am":"dopoludnia","timeFormat-full":"H:mm:ss zzzz","months-standAlone-abbr":["jan","feb","mar","apr","máj","jún","júl","aug","sep","okt","nov","dec"],"dateFormatItem-yMMM":"LLL y","field-day-relative+0":"Dnes","field-day-relative+1":"Zajtra","days-standAlone-narrow":["N","P","U","S","Š","P","S"],"eraAbbr":["pred n.l.","n.l."],"field-day-relative+2":"Pozajtra","field-day-relative+3":"O tri dni","dateFormatItem-yyyyMMMM":"LLLL y","dateFormat-long":"d. MMMM y","timeFormat-medium":"H:mm:ss","dateFormatItem-EEEd":"EEE, d.","field-zone":"Pásmo","dateFormatItem-Hm":"H:mm","dateFormat-medium":"d.M.yyyy","dateFormatItem-Hms":"H:mm:ss","dateFormatItem-yyQQQQ":"QQQQ yy","quarters-standAlone-wide":["1. štvrťrok","2. štvrťrok","3. štvrťrok","4. štvrťrok"],"dateFormatItem-yMMMM":"LLLL y","dateFormatItem-ms":"mm:ss
 ","field-year":"Rok","months-standAlone-wide":["január","február","marec","apríl","máj","jún","júl","august","september","október","november","december"],"field-week":"Týždeň","dateFormatItem-MMMMEd":"E, d. MMMM","dateFormatItem-MMMd":"d. MMM","dateFormatItem-yyQ":"Q yy","timeFormat-long":"H:mm:ss z","months-format-abbr":["jan","feb","mar","apr","máj","jún","júl","aug","sep","okt","nov","dec"],"timeFormat-short":"H:mm","dateFormatItem-H":"H","field-month":"Mesiac","dateFormatItem-MMMMd":"d. MMMM","quarters-format-abbr":["Q1","Q2","Q3","Q4"],"days-format-abbr":["ne","po","ut","st","št","pi","so"],"dateFormatItem-mmss":"mm:ss","days-format-narrow":["N","P","U","S","Š","P","S"],"field-second":"Sekunda","field-day":"Deň","dateFormatItem-MEd":"E, d.M.","months-format-narrow":["j","f","m","a","m","j","j","a","s","o","n","d"],"days-standAlone-abbr":["ne","po","ut","st","št","pi","so"],"dateFormat-short":"d.M.yyyy","dateFormatItem-y
 yyyM":"M.yyyy","dateFormatItem-yMMMEd":"EEE, d. MMM y","dateFormat-full":"EEEE, d. MMMM y","dateFormatItem-Md":"d.M.","dateFormatItem-yMEd":"EEE, d.M.yyyy","months-format-wide":["januára","februára","marca","apríla","mája","júna","júla","augusta","septembra","októbra","novembra","decembra"],"dateFormatItem-d":"d.","quarters-format-wide":["1. štvrťrok","2. štvrťrok","3. štvrťrok","4. štvrťrok"],"days-format-wide":["nedeľa","pondelok","utorok","streda","štvrtok","piatok","sobota"],"eraNarrow":["pred n.l.","n.l."],"quarters-standAlone-narrow":["1","2","3","4"],"dateTimeFormats-appendItem-Day-Of-Week":"{0} {1}","dateTimeFormat-medium":"{1} {0}","dayPeriods-format-abbr-am":"AM","dateTimeFormats-appendItem-Second":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-yM":"y-M","dateTimeFormats-appendItem-Era":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Week":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-M":"L","quarters-standAlone-abbr":["Q1","Q2","Q3","Q4"],"quarters-f
 ormat-narrow":["1","2","3","4"],"dateFormatItem-h":"h a","dateTimeFormat-long":"{1} {0}","dayPeriods-format-narrow-am":"AM","dateTimeFormat-full":"{1} {0}","dateTimeFormats-appendItem-Day":"{0} ({2}: {1})","dateFormatItem-y":"y","dateFormatItem-hm":"h:mm a","dateTimeFormats-appendItem-Year":"{0} {1}","dateTimeFormats-appendItem-Hour":"{0} ({2}: {1})","dayPeriods-format-abbr-pm":"PM","dateFormatItem-MMM":"LLL","dateTimeFormats-appendItem-Quarter":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Month":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Minute":"{0} ({2}: {1})","dateTimeFormats-appendItem-Timezone":"{0} {1}","dayPeriods-format-narrow-pm":"PM","dateTimeFormat-short":"{1} {0}","dateFormatItem-hms":"h:mm:ss a"};

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:keywords = Date Revision

Propchange: geronimo/server/branches/3.0-beta/plugins/console/console-portal-driver/src/main/webapp/dojo/dijit/nls/dijit_sk.js
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = text/plainMime
View raw message