flink-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Serkan Taş <serkan....@likyateknoloji.com>
Subject parallelism parameter and output relation
Date Wed, 20 Jan 2016 11:53:10 GMT
I am working on this example http://www.itshared.org/2015/03/naive-bayes-on-apache-flink.html
to learn get some more experience on platform.

Question is ;

By default, the output of process is double file (named 1 and 2) located in created folder.
If i set parallelism to 1, FileNotFound exception is thrown.

I was expecting to get a single file instead, am i right ?


Serkan Taş
Mobil : +90 532 250 07 71
Likya Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.
www.likyateknoloji.com <http://www.likyateknoloji.com/>
 
--------------------------------------
Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar gizlidir. Sadece yukarıda isimleri
belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımaktadır. Size yanlışlıkla
ulaşmışsa bu elektonik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz
ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz.
Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. bu mesajın içeriği ile ilgili olarak
hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul etmez.
 
This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of
 the persons named above. If you received this message in error, forwarding, copying or use
of any of the information is strictly prohibited. Please immediately notify the sender and
delete it from your system. Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. does not
accept legal responsibility for the contents of this message.
--------------------------------------
P
Bu e-postayı yazdırmadan önce, çevreye olan sorumluluğunuzu tekrar düşünün.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail.
 


Mime
View raw message