flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aha...@apache.org
Subject [02/52] [abbrv] [partial] git commit: [flex-falcon] [refs/heads/feature/maven-migration-test] - move stuff to where I think Maven wants it
Date Fri, 22 Apr 2016 19:29:24 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/07f5a7de/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
new file mode 100644
index 0000000..10bed93
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_dk.txt
@@ -0,0 +1,1598 @@
+
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+
+to make this file more easily readable.
+
+
+
+Help text should be formatted to not wrap
+
+when displayed on an 80-character-wide console.
+
+The following line is 80 characters wide.
+
+
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+[?]
+
+
+
+Udefineret kommando. Skriv 'help' for at se en liste over alle fdb-kommandoer.
+
+
+
+[break]
+
+
+
+Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
+
+Eksempler:
+
+ break 87
+
+  Indsætter et pausepunkt på linje 87 i den nuværende fil.
+
+ break myapp.mxml:56
+
+  Indsætter et pausepunkt på linje 56 i myapp.mxml.
+
+ break #3:29
+
+  Indsætter et pausepunkt på linje 29 i fil nr. 3.
+
+ break doThis
+
+  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
+
+ break myapp.mxml:doThat
+
+  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
+
+ break #3:doOther
+
+  Indsætter et pausepunkt ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
+
+ break
+
+  Indsætter et pausepunkt ved den nuværende eksekveringsadresse i den 
+
+  nuværende stakramme. Det kan være nyttigt hvis der kræves pauser ved 
+
+  returnering til en stakramme.
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
+
+Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+Hvis der angives linjenummer, indsættes pausepunktet i starten af linjen.
+
+Hvis der angives funktion, indsættes pausepunktet inden funktionens kode.
+
+Du kan se mere om kontrol over pausepunkter ved at skrive 'commands' eller 
+
+'condition'.
+
+
+
+[bt]
+
+
+
+Tilbagesporing af stakken.
+
+
+
+[catch]
+
+
+
+Stands når der opstår en undtagelse. Dette gælder kun for undtagelser der 
+
+bliver fanget – dvs. undtagelser der bliver håndteret af en "catch"-blok. 
+
+Undtagelser der ikke fanges, standser altid i fejlfinding.
+
+
+
+Du kan slette et opfangningspunkt med kommandoen "delete".
+
+
+
+Eksempler:
+
+ catch *
+
+  Standser når der opstår en vilkårlig undtagelse.
+
+ catch ReferenceError
+
+  Standser når der opstår en ReferenceError, uanset om den fanges eller ej.
+
+
+
+[cf]
+
+
+
+Vis navn og nummer på den nuværende fil, eller skift fil.
+
+Eksempler:
+
+ cf
+
+  Viser navn og nummer på den nuværende fil.
+
+ cf myapp.mxml
+
+  Skifter til myapp.mxml som nuværende fil.
+
+ cf #29
+
+  Skifter til fil nr. 29 som nuværende fil.
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+Når du viser en fil med 'list', bliver den også valgt som nuværende fil.
+
+
+
+[clear]
+
+
+
+Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion.
+
+Eksempler:
+
+ clear 87
+
+  Sletter pausepunktet på linje 87 i den nuværende fil.
+
+ clear myapp.mxml:56
+
+  Sletter pausepunktet på linje 56 i myapp.mxml.
+
+ clear #3:29
+
+  Sletter pausepunktet på linje 29 i fil nr. 3.
+
+ clear doThis
+
+  Sletter pausepunktet ved funktionen doThis() i den nuværende fil.
+
+ clear myapp.mxml:doThat
+
+  Sletter pausepunktet ved funktionen doThat() i myapp.mxml.
+
+ clear #3:doOther
+
+  Sletter pausepunktet ved funktionen doOther() i fil nr. 3.
+
+ clear
+
+  Sletter pausepunktet på den nuværende linje i den nuværende fil. 
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
+
+Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+Hvis der angives et linjenummer, slettes alle pausepunkter på den linje.
+
+Hvis der angives en funktion, slettes pausepunktet inden funktionen.
+
+
+
+[continue]
+
+
+
+Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[condition]
+
+
+
+
+
+Angiv at pausepunkt nummer N kun skal aktiveres, hvis COND overholdes.
+
+Bruges således: 'condition N COND' hvor N er et heltal og COND er det udtryk 
+
+der skal holdes op imod, når pausepunktet N nås.
+
+
+
+[commands]
+
+
+
+Angiv de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt nås.
+
+Skriv pausepunktets nummer som argument efter 'commands'.
+
+Hvis der ikke angives et argument, vælges det senest angivne pausepunkt.
+
+Selve kommandoerne skal skrives fra den efterfølgende linje.
+
+Du angiver slutningen ved at skrive "end" på den pågældende linje.
+
+Hvis du skriver "silent" på første linje, er pausepunktet diskret; der skrives 
+
+altså ikke noget output når pausepunktet nås – ud over det som kommandoerne skriver.
+
+Eksempel:
+
+ (fdb) commands
+
+ Indtast kommandoer der skal afvikles når pausepunkt 1 nås, én pr. linje.
+
+ Afslut med en linje der kun indeholder 'end'.
+
+ >w
+
+ >end
+
+
+
+[delete]
+
+
+
+Slet et eller flere pausepunkter.
+
+Eksempler:
+
+ delete
+
+  Sletter alle pausepunkter.
+
+ delete 2 5
+
+  Sletter pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
+
+Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
+
+
+
+[directory]
+
+
+
+Rediger listen over mapper som fdv søger efter kildefiler i.
+
+
+
+Eksempler:
+
+
+
+ directory
+
+  Gendanner listens standardindstillinger, dvs. mappen hvori kildefilen blev 
+
+  kompileret til objektkode efterfulgt af den nuværende arbejdsmappe.
+
+
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+
+ directory /MySource     (Mac)
+
+  Føjer den angivne mappe til begyndelsen af listen over mapper, hvori der 
+
+  søges efter kilder. Når der fx søges efter kilden til klassen 
+
+  mypackage.MyClass, søges der i fejlfinding både efter 
+
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
+
+
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows – brug ';' som skilletegn)
+
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac – brug ':' som skilletegn)
+
+  Føjer flere mapper til begyndelsen af listen over mapper, hvori der søges 
+
+  efter kilder.
+
+
+
+Du kan få vist listen i sin nuværende form ved at skrive 'show directories'.
+
+
+
+[disable]
+
+
+
+Deaktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
+
+Eksempler:
+
+ disable
+
+ disable breakpoints
+
+  Deaktiverer alle pausepunkter.
+
+ disable 2 5
+
+ disable breakpoints 2 5
+
+  Deaktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
+
+ disable display
+
+  Deaktiverer alle auto-display-udtryk.
+
+ disable display 1 3
+
+  Deaktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
+
+Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
+
+Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
+
+
+
+[disassemble]
+
+
+
+(Kun til ActionScript 2; understøttes ikke ved fejlfinding i ActionScript 3)
+
+
+
+Opdel den angivne del af kildekoden.
+
+Som standard vælges den nuværende linje.
+
+Der understøttes samme argumenter som under listekommandoen
+
+Eksempler:
+
+ disassemble 87
+
+  Opdeler linje 87 i den nuværende fil.
+
+ disassemble 87 102
+
+  Opdeler linje 87 – 102 i den nuværende fil.
+
+ disassemble doThis
+
+   Opdeler funktionen doThis() i den nuværende fil.
+
+Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på 
+
+andre måder:
+
+  myapp.mxml
+
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+
+  #3:doOther
+
+   Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
+
+  #3:29
+
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+
+
+
+[display]
+
+
+
+Føj et udtryk til listen over auto-display-udtryk.
+
+Eksempel:
+
+ display employee.name
+
+  Føj 'employee.name' til listen over auto-display-udtryk.
+
+  Hver gang fdb stopper, vises værdien for employee.name.
+
+Argumentet for denne kommando minder om kommandoen for 'print'.
+
+Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
+
+skrive 'info display'.
+
+
+
+[down]
+
+
+
+Vælg og skriv stakrammen der kaldes af denne.
+
+Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
+
+variable og argumenterne for den valgte ramme.
+
+Læs mere under 'up' og 'frame' 
+
+
+
+[enable]
+
+
+
+Aktiver et eller flere pausepunkter eller auto-display-udtryk.
+
+Eksempler:
+
+ enable
+
+ enable breakpoints
+
+  Aktiverer alle pausepunkter.
+
+ enable 2 5
+
+ enable breakpoints 2 5
+
+  Aktiverer pausepunkterne nr. 2 og nr. 5.
+
+ enable display
+
+  Aktiverer alle auto-display-udtryk.
+
+ enable display 1 3
+
+  Aktiverer auto-display-udtryk nr. 1 og nr. 3.
+
+Hvis du vil se pausepunkternes numre, skal du skrive 'info breakpoints'.
+
+Hvis du vil se auto-display-udtrykkenes numre, skal du skrive 'info display'.
+
+
+
+[file]
+
+
+
+Vælg en applikation at køre fejlfinding i uden at starte den.
+
+Eksempler:
+
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Vælg en MXML-applikation at køre fejlfinding i.
+
+ file myapp.swf
+
+  Angiv en lokal SWF-fil i den nuværende mappe at køre fejlfinding i.
+
+  I dette tilfælde skal myapp.swd (filen der indeholder 
+
+  fejlfindingsoplysninger) også ligge i den nuværende mappe.
+
+Kommandoen får ikke applikationen til at starte; du kan starte fejlfindingen af 
+
+applikationen ved at bruge kommandoen 'run' uden argument.
+
+I stedet for at skrive 'file <filnavn>' efterfulgt af 'run', kan du angive 
+
+hvilken applikation der skal køres fejlfinding i som et argument til 'run':
+
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+
+ run myapp.swf
+
+Du kan også angive hvilken applikation der skal køres fejlfinding i, som et 
+
+argument i kommandolinjen når du starter fdb:
+
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+ fdb myapp.swf
+
+I dette tilfælde behøver du ikke at bruge 'file' eller 'run'.
+
+Hvis du bruger 'run' uden at angive en applikation at køre fejlfinding i, 
+
+venter fdb på at en applikation etablerer forbindelse.
+
+
+
+[finish]
+
+
+
+Eksekver indtil den valgte funktion returnerer.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[frame]
+
+
+
+Vælg og skriv en bestemt stakramme.
+
+Denne kommando kan evt. bruges med et argument, et rammenummer.
+
+Hvis der ikke angives noget argument, returneres der som standard til den 
+
+nuværende topramme (dvs. ramme 0).
+
+Eksempler:
+
+ frame 4
+
+ frame
+
+Ved efterfølgende 'info' argumenter og 'info locals' kommandoer vises de lokale 
+
+variable og argumenterne for den valgte ramme.
+
+Læs mere under 'down' og 'bt' 
+
+
+
+[handle]
+
+
+
+Angiv hvordan fdb skal håndtere fejl i Flash Player.
+
+Eksempler:
+
+ handle recursion_limit stop
+
+  Vis en meddelelse i fdb, og stop som om et pausepunkt er nået når der 
+
+  opstår en recursion_limit-fejl.
+
+ handle all print nostop
+
+  Vis en meddelelse i fdb når der opstår en fejl, men stop ikke.
+
+Første argument er et navn på fejlen eller 'all'.
+
+Yderligere argumenter er handlinger der vedrører fejlen.
+
+Hvis du vil se navne på fejl, skal du skrive 'info handle'.
+
+Mulige handlinger er print/noprint og stop/nostop.
+
+Med 'print' skrives der en meddelelse hvis fejlen opstår.
+
+Med 'stop' åbnes fejlfinding igen hvis fejlen opstår. Medfører 'print'.
+
+
+
+[help]
+
+
+
+Har du ikke brugt fdb før? Du kan få grundlæggende oplysninger ved at skrive 
+
+'tutorial'.
+
+Liste over kommandoer i fdb:
+
+bt (bt)       Skriv tilbagesporing af alle stakrammer
+
+break (b)      Indsæt pausepunkt ved angivne linje eller funktion
+
+catch (ca)     Stands når der opstår en undtagelse
+
+cf (cf)       Vis navn og nummer på den nuværende fil
+
+clear (cl)     Slet pausepunkt ved angivne linje eller funktion
+
+condition (cond)  Anvend/fjern betinget udtryk fra et pausepunkt
+
+continue (c)    Fortsæt afvikling efter at have stoppet ved pausepunkt
+
+commands (com)   Angiver de kommandoer der skal afvikles når et pausepunkt 
+
+          nås
+
+delete (d)     Slet pausepunkter eller auto-display-udtryk
+
+directory (dir)   Føj en mappe til søgningen efter kildefiler
+
+disable (disab)   Deaktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
+
+disassemble (disas)    Opdel kildelinjer eller funktioner
+
+display (disp)   Tilføj et auto-display-udtryk
+
+enable (e)     Aktiver pausepunkter eller auto-display-udtryk
+
+file (fil)     Vælg en applikation at køre fejlfinding i.
+
+finish (f)     Eksekver indtil den valgte funktion returnerer
+
+handle (han)    Angiv hvordan fejl skal håndteres
+
+help (h)      Vis hjælp til fdb-kommandoer
+
+home (ho)      Angiv listeplacering der hvor afviklingen standsede
+
+info (i)      Vis oplysninger om programmet der undersøges for fejl
+
+kill (k)      Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl
+
+list (l)      Vis liste for den angivne funktion eller linje
+
+next (n)      Spring i program
+
+print (p)      Skriv værdien af variablen EXP
+
+pwd (pw)      Skriv arbejdsmappen
+
+quit (q)      Afslut fdb
+
+run (r)       Start det program der blev kørt fejlfinding i
+
+set (se)      Angiv værdien for en variabel
+
+source (so)     Læs fdb-kommandoer fra en fil
+
+step (s)      Spring i program indtil der nås en anden kildelinje
+
+tutorial (t)    Vis en vejledning om at bruge fdb
+
+undisplay (u)    Fjern et auto-display-udtryk
+
+viewswf (v)     Angiv eller fjern filter for filvisning baseret på swf
+
+watch (wa)     Føj et overvågningspunkt til en given variabel
+
+what (wh)      Viser konteksten for en variabel
+
+where (w)      Samme som bt
+
+Skriv 'help' efterfulgt af navnet på en kommando for at få vist alle 
+
+oplysninger.
+
+
+
+[home]
+
+
+
+Angiv listeplaceringen dér hvor afviklingen standsede.
+
+
+
+[info]
+
+
+
+Generisk kommando til at vise oplysninger om det program der findes fejl i.
+
+Liste over underkommandoer til info:
+
+info arguments (i a)  Argumentvariable for nuværende stakramme
+
+info breakpoints (i b) Status for brugerdefinerbare pausepunkter
+
+info display (i d)   Vis liste over alle auto-display-udtryk
+
+info files (i f)    Navne på mål og filer der findes fejl i
+
+info functions (i fu)  Navne på alle funktioner
+
+info handle (i h)    Angiver hvordan fejl håndteres
+
+info locals (i l)    Lokale variable for nuværende stakramme
+
+info scopechain (i sc) Virkefeltet (scope chain) for nuværende stakramme
+
+info sources (i so)   Kildefiler i programmet
+
+info stack (i s)    Tilbagesporing af stakken
+
+info swfs (i sw)    Liste over swf-filer i denne session
+
+info targets(i t)    Angiver hvilken applikation der søges efter fejl i
+
+info variables (i v)  Navne på alle globale og statiske variable
+
+Skriv 'help info' efterfulgt af navnet på en info-underkommando for at få vist 
+
+alle oplysninger.
+
+
+
+[info arguments]
+
+
+
+Vis argumenter for nuværende stakramme.
+
+
+
+[info breakpoints]
+
+
+
+Vis status for alle pausepunkter og overvågningspunkter.
+
+I kolonnen Type står der enten:
+
+  breakpoint  - almindeligt pausepunkt
+
+  watchpoint  - overvågningspunkt
+
+I kolonnen Disp står der 'keep', 'del' eller 'dis' alt efter hvad der skal ske 
+
+med pausepunktet, når det nås. Hvis der står 'dis', deaktiveres pausepunktet. 
+
+Står der 'del', bliver det slettet. 
+
+I kolonnerne 'Address' og 'What' angives hhv. adressen og fil-/linjenummeret. 
+
+
+
+[info display]
+
+
+
+Vis liste over alle auto-display-udtryk og deres numre.
+
+
+
+[info files]
+
+
+
+Vis navne og numre på filerne i det program der søges efter fejl i, inklusive 
+
+kildefiler, framework-filer og automatisk genererede filer.
+
+Eksempler:
+
+ info files
+
+  Viser en liste over alle filer, i alfabetisk rækkefølge efter kategori
+
+ info files my
+
+ info files my*
+
+  Viser en liste over alle de filer hvis navn starter med "my", i alfabetisk 
+
+  rækkefølge.
+
+ info files *.as
+
+  Viser en liste over alle de filer hvis navn slutter med ".as", i alfabetisk 
+
+  rækkefølge.
+
+ info files *foo*
+
+  Viser en liste over alle de filer hvis navn indeholder "foo", i alfabetisk 
+
+  rækkefølge. 
+
+Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
+
+I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
+
+
+
+[info functions]
+
+
+
+Vis navne på funktioner.
+
+Eksempler:
+
+ info functions .
+
+  Vis alle funktioner i den nuværende fil.
+
+ info functions myapp.mxml
+
+  Vis alle funktioner i myapp.mxml.
+
+ info functions #3
+
+  Vis alle funktioner i fil nr. 3.
+
+ info functions
+
+  Viser alle funktioner i alle filer.
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+
+
+[info handle]
+
+
+
+Hvad fdb gør når der opstår en fejl i Flash Player.
+
+Eksempler:
+
+ info handle
+
+  Vis hvordan fdb håndterer alle fejl.
+
+ info handle recursion_limit
+
+  Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-fejl.
+
+
+
+[info locals]
+
+
+
+Vis lokale variable for nuværende stakramme.
+
+
+
+[info scopechain]
+
+
+
+Vis virkefelt for nuværende stakramme. Virkefeltet er listen over objekter der 
+
+søges i når Flash Player forsøger at fortolke et symbolnavn.
+
+
+
+[info sources]
+
+
+
+Vis navne og numre på kildefilerne i det program der søges efter fejl i. 
+
+Framework-filer og automatisk genererede filer er ikke inkluderet.
+
+Filerne vises i formatet navn#N, hvor N er filens nummer.
+
+I mange kommandoer kan du bruge #N i stedet for filnavnet.
+
+
+
+[info stack]
+
+
+
+Tilbagesporing af stakken.
+
+
+
+[info swfs]
+
+
+
+Vis swf-filer der kendes i fejlfindings-sessionen. Kig under kommandoen 
+
+'viewswf' hvis du vil have oplysninger om hvordan fillisten kan filtreres efter 
+
+swf-filnavn. 
+
+
+
+[info targets]
+
+
+
+Vis URL-adressen (http: eller file:) til den applikation der søges efter fejl i.
+
+
+
+[info variables]
+
+
+
+Vis navne og værdier på alle globale og statiske variable.
+
+
+
+[info ?]
+
+
+
+Udefineret info-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help info'
+
+
+
+[kill]
+
+
+
+Afbryd afviklingen af programmet der undersøges for fejl.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[list]
+
+
+
+Vis en liste over linjer med kode i en kildefil.
+
+Eksempler:
+
+ list
+
+  Viser yderligere ti linjer i den nuværende fil, efter eller omkring den 
+
+  tidligere viste linje.
+
+ list -
+
+  Viser de ti linjer i den nuværende fil, der står inden de tidligere viste.
+
+ list 87
+
+  Viser ti linjer omkring linje 87 i den nuværende fil.
+
+ list 87 102
+
+  Viser linje 87 – 102 i den nuværende fil.
+
+Ud over at bruge enkle linjenumre som vist ovenfor, kan du udpege linjer på syv 
+
+andre måder:
+
+ doThis
+
+   Den første linje af funktionen doThis() i den nuværende fil.
+
+  myapp.mxml
+
+   Linje 1 i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Den første linje af funktionen doThat() i myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Linje 56 i myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Linje 1 i fil nr. 3.
+
+  #3:doOther
+
+   Linjen i fil nr. 3 hvor funktionen doOther() begynder.
+
+  #3:29
+
+   Linje 29 i fil nr. 3.
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Hvis du vil se funktionernes navne, skal du skrive 'info functions'.
+
+Forkortede filnavne og funktionsnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+Når du får en fil vist, bliver den også valgt som den nuværende fil. (Læs mere 
+
+under kommandoen 'cf').
+
+
+
+[next]
+
+
+
+Spring i programmet, gennem kald fra underrutiner.
+
+ next
+
+  Spring en enkelt gang.
+
+ next 3
+
+  Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
+
+Fungerer som kommandoen 'step' så længe der ikke sker kald fra underrutiner. 
+
+Hvis der gør, behandles kaldet som én instruktion.
+
+
+
+[print]
+
+
+
+Skriv værdien af variablen eller udtrykket.
+
+Eksempler:
+
+ print i
+
+  Skriv værdien for 'i'.
+
+ print employee.name
+
+  Skriv værdien for 'employee.name'.
+
+ print employee
+
+  Skriv værdien for objektet 'employee'.
+
+  Der skrives muligvis noget i stil med [Object 10378].
+
+ print employee.
+
+  Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
+
+ print *employee
+
+  Skriv værdierne for alle egenskaber for objektet 'employee'.
+
+  Præfikset * fungerer på samme måde som suffikset '.' (punktum).
+
+ print #10378.
+
+  Skriv værdierne for alle egenskaber for objekt nr. 10378.
+
+Der kan bruges variable fra det leksikale miljø for den valgte stakramme, plus 
+
+de variable hvis virkefelt er globalt eller en hel fil.
+
+
+
+[pwd]
+
+
+
+Skriv den nuværende arbejdsmappe.
+
+Det er den mappe som fdb blev kørt fra; den kan ikke ændres fra fdb. Argumentet 
+
+for 'run' og 'source' kan angives i forhold til denne mappe.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[quit]
+
+
+
+Afslut fdb.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[run]
+
+
+
+Start en fejlfindings-session.
+
+Eksempler:
+
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Kører den angivne MXML-applikation.
+
+ run myapp.swf
+
+ run mydir\myapp.swf
+
+ run c:\mydir\myapp.swf
+
+  Kører den lokale SWF-fil myapp.swf som kan angives
+
+	enten i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 
+
+    'pwd')
+
+	eller med en komplet sti. I disse tilfælde skal myapp.swd (filen der 
+
+indeholder fejlfindingsoplysninger) også ligge i den samme mappe som myapp.swf.
+
+ run
+
+  Kør applikationen der tidligere blev angivet med kommandoen 'file'.
+
+  Hvis der ikke er angivet nogen applikation, venter fdb indtil der er en der 
+
+  har etableret forbindelse. Hvis det ikke sker, opstår der timeout.
+
+Applikationen kan startes i et browser- eller Flash Player-vindue med 'run'.
+
+Så snart applikationen startes, åbnes fdb så du kan angive pausepunkter osv.
+
+
+
+På Macintosh-computere understøttes kommandoen 'run' kun uden argumenter. 
+
+Du skal derefter manuelt starte Flash Player.
+
+
+
+[set]
+
+
+
+Angiv værdien for en variabel eller en simpel variabel.
+
+Simple variable er variable der kun findes indenfor fdb; de er ikke en del af 
+
+dit program.
+
+Simple variable har fortegnet '$' og kan have ethvert navn der ikke er benyttes 
+
+med eksisterende variable. Eksempel: $myVar. Simple variable bruges også til 
+
+at styre diverse dele af fdb. 
+
+
+
+Følgende simple variable bruges af fdb.
+
+$listsize     - antallet af kildelinjer der skal vises med 'list'
+
+$columnwrap    - nummeret på den kolonne som outputtet skal ombrydes i
+
+$infostackshowthis - hvis værdien er 0, vises 'this' ikke i tilbagesporing af 
+
+           stakken
+
+$invokegetters   - hvis værdien er 0, forhindres fdb i at udløse 
+
+           hentefunktioner
+
+$bpnum       - nummeret på det senest definerede pausepunkt
+
+$displayattributes - hvis værdien er 1, viser 'print var.' alle attributter for 
+
+           'var' (fx privat, statisk etc.)
+
+
+
+Eksempler:
+
+ set i = 3
+
+  Definerer variablen 'i' som tallet 3.
+
+ set employee.name = "Susan"
+
+  Definerer variablen 'employee.name' som strengen "Susan".
+
+ set $myVar = 20
+
+  Definerer den simple variabel '$myVar' som tallet 20
+
+
+
+[show]
+
+
+
+Generisk kommando til at vise statusoplysninger om fdb.
+
+Liste over underkommandoer til 'show':
+
+show break (sh b)    Sted og begrundelse for standsning af afvikling
+
+show directories (sh d) Mapper hvori der skal søges efter kildefiler
+
+show files (sh f)    Målfiler og stier
+
+show functions (sh fu) Tilknytningsoplysninger for funktionslinjen 
+
+show locations (sh l)  Placering af pausepunkter
+
+show memory (sh m)   Nuværende hukommelsesforbrug
+
+show net (sh n)     Meddelelsesstatistik for afspiller 
+
+show properties (sh p) Værdier for egenskaber
+
+show uri (sh u)     Afspillerens URI for denne session 
+
+show variable (sh v)  Henter selve variablen
+
+Skriv 'help show' efterfulgt af navnet på en show-underkommando for at få vist 
+
+alle oplysninger.
+
+
+
+[show break]
+
+
+
+Vis hvor i swf-filen programmet standsede
+
+
+
+[show directories]
+
+
+
+Vis den nuværende sti til søgning efter kildefiler.
+
+
+
+[show files]
+
+
+
+Vis stier og filnavne for alle målfilerne
+
+
+
+[show functions]
+
+
+
+Vis oplysninger om sammenknytning af funktioner og linjenumre.
+
+Eksempler:
+
+ show functions .
+
+  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i den nuværende fil.
+
+ show functions myapp.mxml
+
+  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i myapp.mxml.
+
+ show functions #3
+
+  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i fil nr. 3.
+
+ show functions
+
+  Viser tilknytningsoplysninger for alle funktioner i alle filer.
+
+Hvis du vil have vist filernes navne og numre, skal du skrive 'info sources' 
+
+eller 'info files'.
+
+Forkortede filnavne accepteres hvis de er entydige.
+
+
+
+[show locations]
+
+
+
+Viser en liste over de placeringer der et angivet for hvert pausepunkt
+
+
+
+[show memory]
+
+
+
+Vis hukommelsesstatistik for Java VM.
+
+
+
+[show net]
+
+
+
+Vis oplysninger om meddelelser der er blevet sendt til eller modtaget fra Flash 
+
+Player.
+
+
+
+[show properties]
+
+
+
+Viser en liste over de simple variable der bruges af fejlfinding 
+
+
+
+[show uri]
+
+
+
+Vis den URI som afspilleren har sendt for denne session.
+
+
+
+[show variable]
+
+
+
+Vis værdien for medlemmer af en variabel. Der kræves to parametre. den første 
+
+er til at identificere variablen numerisk, den anden er navnet på egenskaben 
+
+for variablen. Den simple variabel $invokegetters bruges til at bestemme om 
+
+funktionen til at hente egenskaber skal udløses – under forudsætning af at den 
+
+findes.
+
+Eksempel:
+
+  show variable 1 __proto__
+
+
+
+[show ?]
+
+
+
+Udefineret show-kommando. Du kan få hjælp ved at skrive 'help show'
+
+
+
+[source]
+
+
+
+Læs fdb-kommandoer fra en fil, og eksekver dem.
+
+ source mycommands.txt
+
+ source mydir\mycommands.txt
+
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+
+  Læser mycommands.txt og afvikler fdb-kommandoerne deri.
+
+  Filen der indeholder kommandoerne, kan angives enten
+
+	i forhold til den nuværende mappe (læs mere under kommandoen 'pwd')
+
+	eller med en komplet sti.
+
+På den måde indlæses filen .fdbinit automatisk når fdb startes.
+
+Der ledes kun efter .fdbinit i den nuværende mappe. Det betyder at du kan have 
+
+flere forskellige .fdbinit-filer liggende til forskellige lejligheder.
+
+
+
+[step]
+
+
+
+Spring i programmet indtil der nås en anden kildelinje.
+
+Eksempler:
+
+ step
+
+  Spring en enkelt gang.
+
+ step 3
+
+  Spring 3 gange eller indtil programmet stopper af en anden grund.
+
+
+
+[tutorial]
+
+
+
+Vis en vejledning til brug af fdb.
+
+Denne kommando kan ikke bruges sammen med argumenter.
+
+
+
+[Tutorial]
+
+
+
+En typisk fdb-session:
+
+Start en applikation med 'run'.
+
+Få filnavne vist med 'info sources'.
+
+Få vist en fil med 'list'.
+
+Angiv pausepunkter med 'break'.
+
+Eksekver program med 'continue' indtil der nås et pausepunkt.
+
+Undersøg programmets status med 'where', 'print' og 'info locals'.
+
+Eksekver individuelle udsagn med 'next', 'step' og 'finish'.
+
+Genoptag afvikling med 'continue'.
+
+Afslut fdb med 'quit'.
+
+
+
+[undisplay]
+
+
+
+Fjern et eller flere auto-display-udtryk.
+
+Eksempler:
+
+ undisplay
+
+  Fjern alle auto-display-udtryk.
+
+ undisplay 2 7
+
+  Fjern auto-display-udtryk nr. 2 og nr. 7.
+
+Hvis du vil se en liste over auto-display-udtrykkene og deres numre, skal du 
+
+skrive 'info display'.
+
+
+
+[up]
+
+
+
+Vælg og skriv stakrammen der kaldte denne.
+
+Ved efterfølgende 'info'-argumenter og 'info locals'-kommandoer vises de lokale 
+
+variable og argumenterne for den valgte ramme.
+
+Læs mere under 'down' og 'frame'
+
+
+
+[viewswf]
+
+
+
+Angiver eller fjerner filter for filvisning (dvs. 'info files' og 'info 
+
+sources') baseret på swf-filens navn 
+
+Hvis der ikke angives nogen parametre, vises alle filer. Hvis samme fil findes 
+
+i flere swf-filer, er det kun den første forekomst af filen der vises. Du kan 
+
+gå direkte til andre forekomster af filen ved at bruge filens nummer (fx 'list 
+
+#192') eller ved at bruge kommandoen med en parameter (læs mere herunder) for 
+
+at vise filer fra en bestemt swf-fil. Hvis du angiver swf-filens navn med en 
+
+enkelt parameter, som vist med kommandoen 'info swfs', er det kun filerne fra 
+
+den angivne swf-fil som vises. 
+
+Filer fra andre swf-filer bliver ikke vist. Kommandoen har også indflydelse på 
+
+kommandoer der accepterer en fil som parameter (fx 'break')
+
+Eksempel:
+
+ viewswf myApp.mxml.swf
+
+  Der bliver kun vist filer fra myApp.mxml.sfw.
+
+ viewswf 
+
+  Alle filer fra alle swf-filer bliver vist.
+
+ 
+
+[watch]
+
+
+
+Føj et overvågningspunkt til en given variabel. Fejlfinding standser 
+
+afviklingen når variablens værdi ændres.
+
+Eksempel:
+
+ watch foo
+
+
+
+[what]
+
+
+
+Viser hvilken kontekst variablen fortolkes i. 
+
+
+
+[where]
+
+
+
+Tilbagesporing af stakken.
+
+
+
+[zzz]
+
+
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/07f5a7de/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
new file mode 100644
index 0000000..29915ba
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/main/resources/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_en.txt
@@ -0,0 +1,811 @@
+  
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+to make this file more easily readable.
+
+Help text should be formatted to not wrap
+when displayed on an 80-character-wide console.
+The following line is 80 characters wide.
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+[?]
+
+Undefined command. Do just 'help' to see a list of all fdb commands.
+
+[break]
+
+Set breakpoint at specified line or function.
+Examples:
+ break 87
+  Sets a breakpoint at line 87 of the current file.
+ break myapp.mxml:56
+  Sets a breakpoint at line 56 of myapp.mxml.
+ break #3:29
+  Sets a breakpoint at line 29 of file #3.
+ break doThis
+  Sets a breakpoint at function doThis() in the current file.
+ break myapp.mxml:doThat
+  Sets a breakpoint at function doThat() in file myapp.mxml.
+ break #3:doOther
+  Sets a breakpoint at function doOther() in file #3.
+ break
+  Sets a breakpoint at the current execution address in the
+  current stack frame. This is useful for breaking on return
+  to a stack frame.
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+To see function names, do 'info functions'.
+Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
+If line number is specified, break at start of code for that line.
+If function is specified, break at start of code for that function.
+See 'commands' and 'condition' for further breakpoint control.
+
+[bt]
+
+Backtrace of the stack.
+
+[catch]
+
+Halt when an exception is thrown. This only affects caught
+exceptions -- that is, exceptions that are going to be handled
+by a "catch" block. Uncaught exceptions always halt in the
+debugger.
+
+Use the "delete" command to delete a catchpoint.
+
+Examples:
+ catch *
+  Halts when any exception is thrown.
+ catch ReferenceError
+  Halts whenever a ReferenceError is thrown, whether
+  caught or uncaught.
+
+[cf]
+
+Display the name and number of the current file
+or change the current file.
+Examples:
+ cf
+  Displays the name and number of the current file.
+ cf myapp.mxml
+  Changes the current file to myapp.mxml.
+ cf #29
+  Changes the current file to file #29.
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
+Listing a file with 'list' also makes that file the current file.
+
+[clear]
+
+Clear breakpoint at specified line or function.
+Examples:
+ clear 87
+  Clears the breakpoint at line 87 of the current file.
+ clear myapp.mxml:56
+  Clears the breakpoint at line 56 of myapp.mxml.
+ clear #3:29
+  Clears the breakpoint at line 29 of file #3.
+ clear doThis
+  Clears the breakpoint at function doThis() in the current file.
+ clear myapp.mxml:doThat
+  Clears the breakpoint at function doThat() in file myapp.mxml.
+ clear #3:doOther
+  Clears the breakpoint at function doOther() in file #3.
+ clear
+  Clears breakpoint of the current line in the current file. 
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+To see function names, do 'info functions'.
+Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
+If line number is specified, all breakpoints in that line are cleared.
+If function is specified, breakpoints at beginning of function are cleared.
+
+[continue]
+
+Continue execution after stopping at breakpoint.
+This command takes no arguments.
+
+[condition]
+
+
+Specify breakpoint number N to break only if COND is true.
+Usage is `condition N COND', where N is an integer and COND is an
+expression to be evaluated whenever breakpoint N is reached.
+
+[commands]
+
+Set commands to be executed when a breakpoint is hit.
+Give breakpoint number as argument after `commands`.
+With no argument, the targeted breakpoint is the last one set.
+The commands themselves follow starting on the next line.
+Type a line containing "end" to indicate the end of them.
+Give "silent" as the first line to make the breakpoint silent;
+then no output is printed when it is hit, except what the commands print.
+Example:
+ (fdb) commands
+ Type commands for when breakpoint 1 is hit, one per line.
+ End with a line saying just 'end'.
+ >w
+ >end
+
+[connect]
+
+Connect to the debugging player listening on a port.
+The only player that currently listens for debug connections
+is mobile specific, others always connect.
+
+Examples:
+ connect
+  Connect to the debug player listening on port 7936.
+ connect 7938
+  Connect to the debug player listening on port 7938.  
+
+[delete]
+
+Delete one or more breakpoints.
+Examples:
+ delete
+  Deletes all breakpoints.
+ delete 2 5
+  Deletes breakpoints #2 and #5.
+To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
+
+[directory]
+
+Modify the list of directories in which fdb searches for source files.
+
+Examples:
+
+ directory
+  Restores list to the default, which is the directory in which the source
+  file was compiled into object code, followed by the current working
+  directory.
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+ directory /MySource     (Mac)
+  Adds the specified directory to the beginning of the list of directories
+  which will be searched for source. When looking for the source for class
+  mypackage.MyClass, for example, the debugger would look for both
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as and C:\MySource\MyClass.as.
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- use ';' as separator)
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- use ':' as separator)
+  Adds several directories to the beginning of the list of directories
+  which will be searched for source.
+
+To see the current list, do 'show directories'.
+
+[disable]
+
+Disable one or more breakpoints or auto-display expressions.
+Examples:
+ disable
+ disable breakpoints
+  Disables all breakpoints.
+ disable 2 5
+ disable breakpoints 2 5
+  Disables breakpoints #2 and #5.
+ disable display
+  Disables all auto-display expressions.
+ disable display 1 3
+  Disables auto-display expressions #1 and #3.
+To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
+To see auto-display expression numbers, do 'info display'.
+
+[disassemble]
+
+(ActionScript 2 only; not supported when debugging ActionScript 3)
+
+Disassemble a specified portion of source code.
+The default is the current listing line.
+Arguments supported are the same as with the list command
+Examples:
+ disassemble 87
+  Disassembles line 87 in the current file.
+ disassemble 87 102
+  disassembles lines 87 to 102 in current file.
+ disassemble doThis
+   Disassembles the function doThis() in the current file.
+In addition to using simple line numbers as above, you can specify lines
+in additional ways:
+  myapp.mxml
+   Line 1 in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   The first line of function doThat() in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Line 56 in myapp.mxml.
+  #3
+   Line 1 in file #3.
+  #3:doOther
+   The line in file #3 where the function doOther() begins.
+  #3:29
+   Line 29 in file #3.
+
+[display]
+
+Add an expression to the list of auto-display expressions.
+Example:
+ display employee.name
+  Add 'employee.name' to the list of auto-display expressions.
+  Every time fdb stops, the value of employee.name will be displayed.
+The argument for this command is similar to that for 'print'.
+To see the list of auto-display expressions and their numbers,
+do 'info display'.
+
+[down]
+
+Select and print stack frame called by this one.
+Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
+the locals and arguments of the selected frame.
+See 'up' and 'frame' 
+
+[enable]
+
+Enable one or more breakpoints or auto-display expressions.
+Examples:
+ enable
+ enable breakpoints
+  Enables all breakpoints.
+ enable 2 5
+ enable breakpoints 2 5
+  Enables breakpoints #2 and #5.
+ enable display
+  Enables all auto-display expressions.
+ enable display 1 3
+  Enables auto-display expressions #1 and #3.
+To see breakpoint numbers, do 'info breakpoints'.
+To see auto-display expression numbers, do 'info display'.
+
+[file]
+
+Specify an application to be debugged, without starting it.
+Examples:
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Specify an MXML application to be debugged.
+ file myapp.swf
+  Specify a local SWF file to be debugged, in the current directory.
+  In this case myapp.swd (the file containing the debugging information)
+  must also exist in the current directory.
+This command does not actually cause the application to start;
+use the 'run' command with no argument to start debugging the application.
+Instead of using 'file <target>' and then 'run', you can simply specify the
+application to be debugged as an argument of 'run':
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+ run myapp.swf
+You can also specify the application to be debugged
+as a command-line argument when you start fdb:
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+ fdb myapp.swf
+In this case you do not need to use either 'file' or 'run'.
+If you 'run' without specifying an application to debug,
+fdb will wait for any application to connect to it.
+
+[finish]
+
+Execute until current function returns.
+This command takes no arguments.
+
+[frame]
+
+Select and print a particular stack frame.
+This command takes an optional argument, a frame number.
+If no argument is provided default is to return
+to the current top frame (i.e. frame 0).
+Examples:
+ frame 4
+ frame
+Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
+the locals and arguments of the selected frame.
+See 'up' and 'down' and 'bt' 
+
+[handle]
+
+Specify how fdb should handle a fault in the Flash Player.
+Examples:
+ handle recursion_limit stop
+  When a recursion_limit fault occurs, display message in fdb
+  and stop as if at breakpoint.
+ handle all print nostop
+  When any kind of fault occurs, display message in fdb but don't stop.
+First argument is a fault name or 'all'.
+Additional arguments are actions that apply to that fault.
+To see fault names, do 'info handle'.
+Actions are print/noprint and stop/nostop.
+'print' means print a message if this fault happens.
+'stop' means reenter debugger if this fault happens. Implies 'print'.
+
+[help]
+
+New to fdb? Do 'tutorial' for basic info.
+List of fdb commands:
+bt (bt)       Print backtrace of all stack frames
+break (b)      Set breakpoint at specified line or function
+catch (ca)     Halt when an exception is thrown
+cf (cf)       Display the name and number of the current file
+clear (cl)     Clear breakpoint at specified line or function
+condition (cond)  Apply/remove conditional expression to a breakpoint
+connect (con)    Connect to debug player
+continue (c)    Continue execution after stopping at breakpoint
+commands (com)   Sets commands to execute when breakpoint hit
+delete (d)     Delete breakpoints or auto-display expressions
+directory (dir)   Add a directory to the search path for source files
+disable (disab)   Disable breakpoints or auto-display expressions
+disassemble (disas) Disassemble source lines or functions
+display (disp)   Add an auto-display expressions
+enable (e)     Enable breakpoints or auto-display expressions
+file (fil)     Specify application to be debugged.
+finish (f)     Execute until current function returns
+handle (han)    Specify how to handle a fault
+help (h)      Display help on fdb commands
+home (ho)      Set listing location to where execution is halted
+info (i)      Display information about the program being debugged
+kill (k)      Kill execution of program being debugged
+list (l)      List specified function or line
+next (n)      Step program
+print (p)      Print value of variable EXP
+pwd (pw)      Print working directory
+quit (q)      Exit fdb
+run (r)       Start debugged program
+set (se)      Set the value of a variable
+source (so)     Read fdb commands from a file
+step (s)      Step program until it reaches a different source line
+tutorial (t)    Display a tutorial on how to use fdb
+undisplay (u)    Remove an auto-display expression
+viewswf (v)     Set or clear filter for file listing based on swf
+watch (wa)     Add a watchpoint on a given variable
+what (wh)      Displays the context of a variable
+where (w)      Same as bt
+Type 'help' followed by command name for full documentation.
+
+[home]
+
+Set the listing location to where execution is halted.
+
+[info]
+
+Generic command for showing things about the program being debugged.
+List of info subcommands:
+info arguments (i a)  Argument variables of current stack frame
+info breakpoints (i b) Status of user-settable breakpoints
+info display (i d)   Display list of auto-display expressions
+info files (i f)    Names of targets and files being debugged
+info functions (i fu)  All function names
+info handle (i h)    How to handle a fault
+info locals (i l)    Local variables of current stack frame
+info scopechain (i sc) Scope chain of current stack frame
+info sources (i so)   Source files in the program
+info stack (i s)    Backtrace of the stack
+info swfs (i sw)    List of swfs in this session
+info targets(i t)    Application being debugged
+info variables (i v)  All global and static variable names
+Type 'help info' followed by info subcommand name for full documentation.
+
+[info arguments]
+
+Display arguments of current stack frame.
+
+[info breakpoints]
+
+Display status of all breakpoints and watchpoints.
+The Type column indicates one of:
+  breakpoint  - normal breakpoint
+  watchpoint  - watchpoint
+The Disp column contains one of 'keep', 'del', or 'dis' to indicate
+the disposition of the breakpoint after it gets hit. 'dis' means that the
+breakpoint will be disabled, while 'del' means it will be deleted. 
+The 'Address' and 'What' columns indicate the address and file/line
+number respectively. 
+
+[info display]
+
+Display list of auto-display expressions and their numbers.
+
+[info files]
+
+Display names and numbers of the files for the application being debugged,
+including source files, framework files and autogenerated files.
+Examples:
+ info files
+  Lists all files, alphabetically by category
+ info files my
+ info files my*
+  Lists all files whose names start with "my", alphabetically.
+ info files *.as
+  Lists all files whose names end with ".as", alphabetically.
+ info files *foo*
+  Lists all files whose names contain "foo", alphabetically. 
+Files are displayed in name#N format, where N is the file number.
+In many commands you can use #N in place of a file name.
+
+[info functions]
+
+Display function names.
+Examples:
+ info functions .
+  Display all functions in the current file.
+ info functions myapp.mxml
+  Display all functions in myapp.mxml.
+ info functions #3
+  Displays all functions in file #3.
+ info functions
+  Displays all functions in all files.
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
+
+[info handle]
+
+Display what fdb does when a fault occurs in the Flash Player.
+Examples:
+ info handle
+  Display how fdb handles all faults.
+ info handle recursion_limit
+  Display how fdb handles a recursion_limit fault.
+
+[info locals]
+
+Dislpay local variables of current stack frame.
+
+[info scopechain]
+
+Display the scope chain of the current stack frame. The scope chain is
+the list of objects that is searched when the Flash player is trying
+to resolve a symbol name.
+
+[info sources]
+
+Display names and numbers of the source files for the application being
+debugged. Framework files and autogenerated files are not included.
+Files are displayed in name#N format, where N is the file number.
+In many commands you can use #N in place of a file name.
+
+[info stack]
+
+Backtrace of the stack.
+
+[info swfs]
+
+Display swfs that are known to the debugging session. See
+the command 'viewswf' for details on how the file listing
+can be filtered based on swf name. 
+
+[info targets]
+
+Display the URL (http: or file:) of the application being debugged.
+
+[info variables]
+
+Display all global and static variable names and values.
+
+[info ?]
+
+Undefined info command. Try 'help info'.
+
+[kill]
+
+Kill execution of program being debugged.
+This command takes no arguments.
+
+[list]
+
+List lines of code in a source file.
+Examples:
+ list
+  Lists ten more lines in current file after or around previous listing.
+ list -
+  Lists the ten lines in current file before a previous listing.
+ list 87
+  Lists ten lines in current file around line 87.
+ list 87 102
+  Lists lines 87 to 102 in current file.
+In addition to using simple line numbers as above, you can specify lines
+in seven additional ways:
+ doThis
+   The first line of function doThis() in the current file.
+  myapp.mxml
+   Line 1 in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:doThat
+   The first line of function doThat() in myapp.mxml.
+  myapp.mxml:56
+   Line 56 in myapp.mxml.
+  #3
+   Line 1 in file #3.
+  #3:doOther
+   The line in file #3 where the function doOther() begins.
+  #3:29
+   Line 29 in file #3.
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+To see function names, do 'info functions'.
+Abbreviated file names and function names are accepted if unambiguous.
+Listing a file makes that file the current file. (See 'cf' command.)
+
+[next]
+
+Step program, proceeding through subroutine calls.
+ next
+  Step once.
+ next 3
+  Step 3 times, or until the program stops for another reason.
+Like the 'step' command as long as subroutine calls do not happen;
+when they do, the call is treated as one instruction.
+
+[print]
+
+Print value of variable or expression.
+Examples:
+ print i
+  Print the value of 'i'.
+ print employee.name
+  Print the value of 'employee.name'.
+ print employee
+  Print the value of the 'employee' Object.
+  This may simplay display something like [Object 10378].
+ print employee.
+  Print the values of all the properties of the 'employee' Object.
+ print *employee
+  Print the values of all the properties of the 'employee' Object.
+  The prefix * operator is the prefix alternative to the postfix . operator.
+ print #10378.
+  Print the values of all the properties of Object #10378.
+Variables accessible are those of the lexical environment of the selected
+stack frame, plus all those whose scope is global or an entire file.
+
+[pwd]
+
+Print the current working directory.
+This is the directory from which fdb was launched; it cannot be
+changed within fdb. The argument for 'run' and 'source' can be
+specified relative to this directory.
+This command takes no arguments.
+
+[quit]
+
+Exit fdb.
+This command takes no arguments.
+
+[run]
+
+Start a debugging session.
+Examples:
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+  Runs the specified MXML application.
+ run myapp.swf
+ run mydir\myapp.swf
+ run c:\mydir\myapp.swf
+  Runs the local SWF file myapp.swf, which can be specified
+	either relative to the current directory (see 'pwd' command)
+	or using an absolute path. In these cases, myapp.swd
+  (the file containing the debugging information) must also
+  exist in the same directory as myapp.swf.
+ run
+  Run the application previously specified by the 'file' command.
+  If no application has been specified, fdb will wait for one
+  to connect to it, and time out if none does so.
+'run' will start the application in a browser or standalone Flash Player.
+As soon as the application starts, it will break into fdb so that you can
+set breakpoints, etc.
+
+On the Macintosh, the only supported form of the command is 'run' with no
+arguments. You must then manually launch the Flash player.
+
+[set]
+
+Set the value of a variable or a convenience variable.
+Convenience variables are variables that exist entirely 
+within fdb; they are not part of your program.
+Convenience variables are prefixed with '$' and can 
+be any name that does not conflict with any existing
+variable. For example, $myVar. Convenience variables
+are also used to control various aspects of fdb. 
+
+The following convenience variables are used by fdb.
+$listsize     - number of source lines to display for 'list'
+$columnwrap    - column number on which output will wrap
+$infostackshowthis - if 0, does not display 'this' in stack backtrace
+$invokegetters   - if 0, prevents fdb from firing getter functions
+$bpnum       - the last defined breakpoint number
+$displayattributes - if 1, 'print var.' displays all attributes of members
+           of 'var' (e.g. private, static)
+
+Examples:
+ set i = 3
+  Sets the variable 'i' to the number 3.
+ set employee.name = "Susan"
+  Sets the variable 'employee.name' to the string "Susan".
+ set $myVar = 20
+  Sets the convenience variable '$myVar' to the number 20
+
+[show]
+
+Generic command for showing things about the state of fdb.
+List of show subcommands:
+show break (sh b)    Suspended execution location and reason
+show directories (sh d) Directories to be searched for source files
+show files (sh f)    Target files and paths
+show functions (sh fu) Function line mapping information 
+show locations (sh l)  Breakpoint locations
+show memory (sh m)   Current memory usage
+show net (sh n)     Player message statistics 
+show properties (sh p) Values of properties
+show uri (sh u)     Player's URI for this session 
+show variable (sh v)  Raw variable retrieval
+Type 'help show' followed by show subcommand name for full documentation.
+
+[show break]
+
+Display the offset within the SWF on which the program has halted
+
+[show directories]
+
+Display current search path for finding source files.
+
+[show files]
+
+Display path and file name for all of the target files
+
+[show functions]
+
+Display function-to-line-number mapping information.
+Examples:
+ show functions .
+  Shows mapping information for all functions in the current file.
+ show functions myapp.mxml
+  Shows mapping information for all functions in myapp.mxml.
+ show functions #3
+  Shows mapping information for all functions in file #3.
+ show functions
+  Shows mapping information for all functions in all files.
+To see file names and numbers, do 'info sources' or 'info files'.
+Abbreviated file names are accepted if unambiguous.
+
+[show locations]
+
+Displays the list of locations that are set for each breakpoint
+
+[show memory]
+
+Display Java VM memory statistics.
+
+[show net]
+
+Display information about messages that have been sent to,
+and received from, the Flash Player.
+
+[show properties]
+
+Displays a list of convenience variables used within debugger 
+
+[show uri]
+
+Display the URI that the player has sent for this session.
+
+[show variable]
+
+Display the value of a members of a variable. Two parameters are
+required; the first is the numeric variable identifier, the second
+is the name of property on the variable. The convenience variable
+$invokegetters is used to determine whether the property getter,
+assuming it exists, will be fired or not.
+Example:
+  show variable 1 __proto__
+
+[show ?]
+
+Undefined show command. Try 'help show'.
+
+[source]
+
+Read fdb commands from a file and execute them.
+ source mycommands.txt
+ source mydir\mycommands.txt
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+  Reads mycommands.txt and executes the fdb commands in it.
+  The file containing the commands can be specified either
+	relative to the current directory (see 'pwd' command)
+	or using an absolute path.
+The file .fdbinit is read automatically in this way when fdb is started.
+Only the current directory is searched for .fdbinit. This means that
+you can have set up multiple .fdbinit files for different projects.
+
+[step]
+
+Step program until it reaches a different source line.
+Examples:
+ step
+  Step once.
+ step 3
+  Step 3 times, or until the program stops for another reason.
+
+[tutorial]
+
+Display a tutorial on how to use fdb.
+This command takes no arguments.
+
+[Tutorial]
+
+A typical fdb session:
+Start an application with 'run'.
+View file names with 'info sources'.
+List a file with 'list'.
+Set breakpoints with 'break'.
+Execute program with 'continue' until a breakpoint is hit.
+Examine state of program with 'where', 'print', 'info locals'.
+Execute individual statements with 'next', 'step', and 'finish'.
+Resume execution with 'continue'.
+Quit fdb with 'quit'.
+
+[undisplay]
+
+Remove one or more auto-display expressions.
+Examples:
+ undisplay
+  Remove all auto-display expressions.
+ undisplay 2 7
+  Remove auto-display expressions #2 and #7.
+To see the list of auto-display expressions and their numbers,
+do 'info display'.
+
+[up]
+
+Select and print stack frame that called this one.
+Subsequent 'info arguments' and 'info locals' commands will display
+the locals and arguments of the selected frame.
+See 'down' and 'frame'
+
+[viewswf]
+
+Sets or clears filter for file listing (i.e. 'info files' 
+and 'info sources'), based on swf name. 
+Without any parameters, all files will be shown. If the same
+file exists in one or more swfs, the listing will only display
+the first instance of the file. To access other instances
+of the file, use the file's number (e.g. 'list #192') or
+use this command with a parameter (see below) to display files
+from a specific swf. With a single parameter, the swf name
+as displayed by the 'info swfs' command, only the files from
+the specified swf will be displayed in the file listing. 
+Files from other swfs will not be shown. This command also 
+affects commands that accept a file as a parameter (e.g. 'break')
+Example:
+ viewswf myApp.mxml.swf
+  Only files from myApp.mxml.swf will be displayed.
+ viewswf 
+  All files from all swfs will be displayed.
+ 
+[watch]
+
+Add a watchpoint on a given variable. The debugger will halt
+execution when the variable's value changes.
+Example:
+ watch foo
+
+[what]
+
+Displays the context in which a variable is resolved. 
+
+[where]
+
+Backtrace of the stack.
+
+[zzz]
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))


Mime
View raw message