flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From cd...@apache.org
Subject [45/51] [partial] flex-blazeds git commit: - Moved old stuff to an "attic" directory - Changed the directory structure to comply to a default maven directory structure
Date Tue, 04 Aug 2015 10:07:19 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airframework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airframework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airframework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..c47867c
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airframework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airspark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airspark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airspark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..12163e6
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/airspark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/apache_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/apache_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/apache_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..e6f68f1
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/apache_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_agent_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_agent_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_agent_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..485ed1e
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_agent_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..ebc9f3c
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/automation_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/charts_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/charts_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/charts_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..b7e41af
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/charts_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_mobile_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_mobile_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_mobile_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..84509a5
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_mobile_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..158e28e
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/experimental_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/framework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/framework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/framework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..a9bfde0
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/framework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/metadata.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/metadata.properties b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/metadata.properties
new file mode 100644
index 0000000..6906667
--- /dev/null
+++ b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/metadata.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+accessibilityClass.help = Anger en hjälpklass som implementerar komponentens åtkomstbeteende.
+alternative.help = Anger en rekommenderad ersättning för den här klassen.
+arrayElementType.help = Anger tillåten datatyp för element i den här matrisen.
+bindable.help = Indikerar att egenskapen eller metoden, eller alla egenskaper för den här klassen, kan användas i databindningsuttryck.
+defaultProperty.help = Anger vilken egenskap i den här klassen som kan anges i MXML utan att ta med värdet i en egenskapstagg.
+deprecated.help = Markerar den här egenskapen, metoden eller klassen som föråldrad och inte längre rekommenderad för användning.
+embed.help = Bäddar in en resursfil (exempelvis JPEG, PNG, MP3, XML, o.s.v.) i en SWF-fil, och initierar den här variabeln för motsvarande resursklass.
+event.help = Deklarera en händelse som den här klassen skickar.
+exclude.help = Utelämnar en specificerad egenskap, metod, format eller händelse för den här klassen från Flash Builders kodtips och från ASDoc.
+excludeClass.help = Utelämnar den här klassen från Flash Builders kodtips och från ASDoc.
+hostComponent.help = Anger den SkinnableComponent som kommer att använda detta Spark-skal.
+iconFile.help = Anger en ikon som representerar den här komponenten i Flash Builder.
+inspectable.help = Anger hur egenskapen visas i Flash Builders egenskapskontroll. Den används även för att ange tillåtna värden i MXML för en egenskap av typen Sträng.
+managed.help = Indikerar att LCDS ska övervaka alla ändringar (skapa/uppdatera/ta bort) i instanser av den här klassen. Hanterade klasser är automatiskt bindningsbara.
+nonCommitingChangeEvent.help = Anger händelsen som indikerar finmaskiga värdeändringar för den här egenskapen, till exempel modifieringar av TextInput före bekräftelse.
+percentProxy.help = Anger en procentbaserad egenskap som motsvarar den här egenskapen. Till exempel width="100%" i MXML anger värdet 100 i percentWidth i ActionScript.
+remoteClass.help = Anger fjärrklass som motsvarar den här klassen för AMF-serialisering.
+resourceBundle.help = Indikerar att den här klassen använder ett visst resurspaket så att paketet kompileras in i SWF-filen.
+richTextContent.help = Indikerar att alla tecken ska tolkas som text när den här egenskapen är inställd för att använda teckendata i MXML.
+skinPart.help = Indikerar att värdet för den här egenskapen är en skaldel i den här komponentens skal.
+skinState.help = Deklarerar ett visningsläge som måste stödjas av den här komponentens skal.
+style.help = Deklarerar ett CSS-format som den här komponenten stöder.
+swf.help = Anger information i SWF-huvudet för det här ActionScript-programmet.
+transient.help = Indikerar att egenskapen inte ska delta i AMF-serialisering.

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mobilecomponents_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mobilecomponents_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mobilecomponents_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..e74dac3
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mobilecomponents_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mx_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mx_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mx_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..e4b0fb4
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/mx_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/rpc_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/rpc_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/rpc_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..ca9c3e6
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/rpc_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/spark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/spark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/spark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..ce1af6e
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/spark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/textLayout_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/textLayout_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/textLayout_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..4dbacdd
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/textLayout_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/tool_air_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/tool_air_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/tool_air_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..6a94456
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/sv_SE/tool_air_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/advancedgrids_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/advancedgrids_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/advancedgrids_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..b4dcefa
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/advancedgrids_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airframework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airframework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airframework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..6182ecc
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airframework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airspark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airspark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airspark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..8048ce4
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/airspark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/apache_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/apache_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/apache_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..5a89710
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/apache_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_agent_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_agent_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_agent_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..1629663
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_agent_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..9e00a23
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/automation_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/charts_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/charts_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/charts_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..d684819
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/charts_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_mobile_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_mobile_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_mobile_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..2396af4
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_mobile_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..da9943b
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/experimental_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/flash-integration_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/flash-integration_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/flash-integration_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..c8e92fe
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/flash-integration_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/framework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/framework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/framework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..f502d03
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/framework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/metadata.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/metadata.properties b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/metadata.properties
new file mode 100644
index 0000000..4db997c
--- /dev/null
+++ b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/metadata.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+accessibilityClass.help = 指定实现此组件的辅助功能行为的辅助控件类。
+alternative.help = 指定此类的建议替换。
+arrayElementType.help = 指定此数组元素允许的数据类型。
+bindable.help = 指明此属性或方法,或者此类的所有属性都可以用于数据绑定表达式中。
+defaultProperty.help = 指定此类的哪些属性可以在 MXML 中设置,而无需在属性标签中包含其值。
+deprecated.help = 将此属性、方法或类标记为过时,不再建议使用。
+embed.help = 将资源文件(例如 JPEG、PNG、MP3、XML 等等)嵌入到 SWF,并将此变量初始化为相应的资源类。
+event.help = 声明此类分派的事件。
+exclude.help = 从 Flash Builder 的代码指示和 ASDoc 中省略为此类指定的属性、方法、样式或事件。
+excludeClass.help = 从 Flash Builder 的代码提示和 ASDoc 中省略此类。
+hostComponent.help = 指定将使用此 Spark 外观的 SkinnableComponent。
+iconFile.help = 指定在 Flash Builder 中表示此组件的图标。
+inspectable.help = 指定此属性在 Flash Builder 的属性检查器中的显示方式。也用于指定 MXML 中 String 类型属性的允许值。
+managed.help = 指明 LCDS 应该监视对此类实例所做的所有修改(创建/更新/删除)。受管理的类是自动绑定的。
+nonCommitingChangeEvent.help = 指定表示精细值更改为此属性的事件,例如确认前对 TextInput 进行修改。
+percentProxy.help = 指定与此属性相对应的基于百分比的属性。例如,MXML 中的 width="100%" 会在 ActionScript 中将 percentWidth 设置为 100。
+remoteClass.help = 为 AMF 序列化指定对应于此类的远程类。
+resourceBundle.help = 指明此类使用特定的资源包,因此该包可编译到 SWF 中。
+richTextContent.help = 指明使用 MXML 中的字符数据设置此属性时,所有字符都应按照文本的字面意思来解释。
+skinPart.help = 指明此属性的值是此组件外观的外观部件。
+skinState.help = 声明此组件的外观必须支持的视图状态。
+style.help = 声明此组件支持的 CSS 样式。
+swf.help = 指定此 ActionScript 应用程序的 SWF 头的信息。
+transient.help = 指明此属性不应参与 AMF 序列化。

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mobilecomponents_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mobilecomponents_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mobilecomponents_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..18b4275
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mobilecomponents_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mx_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mx_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mx_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..fe2b513
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/mx_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/playerglobal_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/playerglobal_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/playerglobal_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..832b784
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/playerglobal_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/rpc_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/rpc_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/rpc_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..40ad885
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/rpc_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/spark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/spark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/spark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..19210d8
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/spark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/textLayout_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/textLayout_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/textLayout_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..fb982ca
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/textLayout_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/tool_air_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/tool_air_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/tool_air_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..1df72f4
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_CN/tool_air_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/advancedgrids_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/advancedgrids_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/advancedgrids_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..299ebf3
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/advancedgrids_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airframework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airframework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airframework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..a29298e
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airframework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airspark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airspark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airspark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..ea13137
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/airspark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/apache_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/apache_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/apache_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..14522cb
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/apache_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_agent_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_agent_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_agent_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..c88ed2f
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_agent_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..a49d6ac
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/automation_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/charts_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/charts_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/charts_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..aa0cfad
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/charts_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_mobile_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_mobile_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_mobile_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..f8e2f02
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_mobile_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..832a192
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/experimental_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/framework_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/framework_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/framework_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..adbc347
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/framework_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/metadata.properties
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/metadata.properties b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/metadata.properties
new file mode 100644
index 0000000..3c243e7
--- /dev/null
+++ b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/metadata.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+################################################################################
+##
+## Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+## contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+## this work for additional information regarding copyright ownership.
+## The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+## (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+## the License. You may obtain a copy of the License at
+##
+##   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+##
+## Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+## distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+## WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+## See the License for the specific language governing permissions and
+## limitations under the License.
+##
+################################################################################
+accessibilityClass.help = 指定要實作此元件協助工具行為的協助程式類別。
+alternative.help = 指定此類別的建議取代。
+arrayElementType.help = 指定此陣列元素允許的資料類型。
+bindable.help = 表示此屬性或方法或此類別的所有屬性可以用於資料連結運算式。
+defaultProperty.help = 指定未使用屬性標籤將此類別的值括起來時,可以在 MXML 中設定此類別的哪一個屬性。
+deprecated.help = 將此屬性、方法或類別標示為即將過時,且不再建議使用。
+embed.help = 將資產檔 (例如 JPEG、PNG、MP3、XML 等) 嵌入 SWF,並初始化此變數至對應的資產類別。
+event.help = 宣告此類別發送的事件。
+exclude.help = 從 Flash Builder 的程式碼提示和 ASDoc 中省略此類別的指定屬性、方法、樣式或事件。
+excludeClass.help = 從 Flash Builder 的程式碼提示和 ASDoc 中省略此類別。
+hostComponent.help = 指定將使用此 Spark 外觀的 SkinnableComponent。
+iconFile.help = 指定將在 Flash Builder 中代表此元件的圖示。
+inspectable.help = 指定此屬性在 Flash Builder 屬性檢視窗中的顯示方式。也可用於指定String 類型之屬性在 MXML 中的允許值。
+managed.help = 表示 LCDS 應該監控對此類別實體的所有修改 (建立/更新/刪除)。受管理的類別會自動為可連結。
+nonCommitingChangeEvent.help = 指定表示確認之前,微調變更此屬性值的事件,例如在 TextInput 中的修改。
+percentProxy.help = 指定對應至此屬性的百分比屬性。例如,在 MXML 中 width="100%" 會在 ActionScript 中將 percentWidth 設為 100。
+remoteClass.help = 指定對應至此類別以進行 AMF 序列化的遠端類別。
+resourceBundle.help = 表示此類別使用特定資源包,以使該資源包編譯至 SWF 中。
+richTextContent.help = 表示在 MXML 中使用字元資料設定此屬性時,所有字元都應該線性解譯為文字。
+skinPart.help = 表示在此元件的外觀中,此屬性的值是外觀部分。
+skinState.help = 宣告此元件外觀必須支援的檢視狀態。
+style.help = 宣告此元件支援的 CSS 樣式。
+swf.help = 指定此 ActionScript 應用程式 SWF 標頭的資訊。
+transient.help = 表示此屬性不應加入 AMF 序列化。

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mobilecomponents_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mobilecomponents_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mobilecomponents_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..c196f1f
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mobilecomponents_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mx_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mx_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mx_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..e08d5eb
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/mx_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/rpc_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/rpc_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/rpc_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..f31ec7b
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/rpc_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/spark_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/spark_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/spark_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..4087807
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/spark_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/textLayout_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/textLayout_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/textLayout_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..dfd65e2
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/textLayout_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/tool_air_rb.swc
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/tool_air_rb.swc b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/tool_air_rb.swc
new file mode 100644
index 0000000..8b3517e
Binary files /dev/null and b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/locale/zh_TW/tool_air_rb.swc differ

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/macFonts.ser
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/macFonts.ser b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/macFonts.ser
new file mode 100644
index 0000000..e69de29

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mx-manifest.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mx-manifest.xml b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mx-manifest.xml
new file mode 100644
index 0000000..2c6179e
--- /dev/null
+++ b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mx-manifest.xml
@@ -0,0 +1,345 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!--
+
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+
+-->
+
+<!--
+
+  MX Components
+
+-->
+<componentPackage>
+
+  <!-- framework -->
+  <component id="Accordion" class="mx.containers.Accordion"/>
+  <component id="AddChild" class="mx.states.AddChild"/>
+  <component id="AddChildAction" class="mx.effects.AddChildAction"/>
+  <component id="AddItemAction" class="mx.effects.AddItemAction"/>
+  <component id="AddItems" class="mx.states.AddItems"/>
+  <component id="AnimateProperty" class="mx.effects.AnimateProperty"/>
+  <component id="Application" class="mx.core.Application"/>
+  <component id="ApplicationControlBar" class="mx.containers.ApplicationControlBar"/>
+  <component id="ArrayCollection" class="mx.collections.ArrayCollection"/>
+  <component id="ArrayList" class="mx.collections.ArrayList"/>
+  <component id="BevelFilter" class="flash.filters.BevelFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BitmapFill" class="mx.graphics.BitmapFill"/>
+  <component id="BitmapFillMode" class="mx.graphics.BitmapFillMode"/>
+  <component id="BitmapScaleMode" class="mx.graphics.BitmapScaleMode"/>
+  <component id="BitmapSmoothingQuality" class="mx.graphics.BitmapSmoothingQuality"/>
+  <component id="Blur" class="mx.effects.Blur"/>
+  <component id="BlurFilter" class="flash.filters.BlurFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Box" class="mx.containers.Box"/>
+  <component id="Button" class="mx.controls.Button"/>
+  <component id="ButtonBar" class="mx.controls.ButtonBar"/>
+  <component id="Canvas" class="mx.containers.Canvas"/>
+  <component id="CheckBox" class="mx.controls.CheckBox"/>
+  <component id="ColorMatrixFilter" class="flash.filters.ColorMatrixFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ColorPicker" class="mx.controls.ColorPicker"/>
+  <component id="ColorTransform" class="flash.geom.ColorTransform" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ComboBox" class="mx.controls.ComboBox"/>
+  <component id="TransformOffsets" class="mx.geom.TransformOffsets"/>
+  <component id="ConstraintColumn" class="mx.containers.utilityClasses.ConstraintColumn"/>
+  <component id="ConstraintRow" class="mx.containers.utilityClasses.ConstraintRow"/>
+  <component id="Container" class="mx.core.Container"/>
+  <component id="ControlBar" class="mx.containers.ControlBar"/>
+  <component id="ConvolutionFilter" class="flash.filters.ConvolutionFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CreditCardValidator" class="mx.validators.CreditCardValidator"/>
+  <component id="CurrencyFormatter" class="mx.formatters.CurrencyFormatter"/>
+  <component id="CurrencyValidator" class="mx.validators.CurrencyValidator"/>
+  <component id="DataGrid" class="mx.controls.DataGrid"/>
+  <component id="DataGridColumn" class="mx.controls.dataGridClasses.DataGridColumn"/>
+  <component id="DataGridItemRenderer" class="mx.controls.dataGridClasses.DataGridItemRenderer"/>
+  <component id="DateChooser" class="mx.controls.DateChooser"/>
+  <component id="DateField" class="mx.controls.DateField"/>
+  <component id="DateFormatter" class="mx.formatters.DateFormatter"/>
+  <component id="DateValidator" class="mx.validators.DateValidator"/>
+  <component id="DefaultListEffect" class="mx.effects.DefaultListEffect"/>
+  <component id="DefaultTileListEffect" class="mx.effects.DefaultTileListEffect"/>
+  <component id="DisplacementMapFilter" class="flash.filters.DisplacementMapFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Dissolve" class="mx.effects.Dissolve"/>
+  <component id="DividedBox" class="mx.containers.DividedBox"/>
+  <component id="DropShadowFilter" class="flash.filters.DropShadowFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="EffectTargetFilter" class="mx.effects.EffectTargetFilter"/>
+  <component id="EmailValidator" class="mx.validators.EmailValidator"/>
+  <component id="Fade" class="mx.effects.Fade"/>
+  <component id="Form" class="mx.containers.Form"/>
+  <component id="FormHeading" class="mx.containers.FormHeading"/>
+  <component id="FormItem" class="mx.containers.FormItem"/>
+  <component id="Glow" class="mx.effects.Glow"/>
+  <component id="GlowFilter" class="flash.filters.GlowFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GradientBevelFilter" class="flash.filters.GradientBevelFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GradientEntry" class="mx.graphics.GradientEntry"/>
+  <component id="GradientGlowFilter" class="flash.filters.GradientGlowFilter" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Grid" class="mx.containers.Grid"/>
+  <component id="GridItem" class="mx.containers.GridItem"/>
+  <component id="GridRow" class="mx.containers.GridRow"/>
+  <component id="HBox" class="mx.containers.HBox"/>
+  <component id="HDividedBox" class="mx.containers.HDividedBox"/>
+  <component id="HorizontalList" class="mx.controls.HorizontalList"/>
+  <component id="HRule" class="mx.controls.HRule"/>
+  <component id="HScrollBar" class="mx.controls.HScrollBar"/>
+  <component id="HSlider" class="mx.controls.HSlider"/>
+  <component id="Image" class="mx.controls.Image"/>
+  <component id="Iris" class="mx.effects.Iris"/>
+  <component id="Label" class="mx.controls.Label"/>
+  <component id="LinearGradient" class="mx.graphics.LinearGradient"/>
+  <component id="LinearGradientStroke" class="mx.graphics.LinearGradientStroke"/>
+  <component id="LinkBar" class="mx.controls.LinkBar"/>
+  <component id="LinkButton" class="mx.controls.LinkButton"/>
+  <component id="List" class="mx.controls.List"/>
+  <component id="ListCollectionView" class="mx.collections.ListCollectionView"/>
+  <component id="MaskEffect" class="mx.effects.MaskEffect"/>
+  <component id="Matrix" class="flash.geom.Matrix" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Matrix3D" class="flash.geom.Matrix3D" lookupOnly="true"/>
+  <component id="MenuBar" class="mx.controls.MenuBar"/>
+  <component id="Module" class="mx.modules.Module"/>
+  <component id="ModuleLoader" class="mx.modules.ModuleLoader"/>
+  <component id="Move" class="mx.effects.Move"/>
+  <component id="NumberFormatter" class="mx.formatters.NumberFormatter"/>
+  <component id="NumberValidator" class="mx.validators.NumberValidator"/>
+  <component id="NumericStepper" class="mx.controls.NumericStepper"/>
+  <component id="Panel" class="mx.containers.Panel"/>
+  <component id="Parallel" class="mx.effects.Parallel"/>
+  <component id="Pause" class="mx.effects.Pause"/>
+  <component id="PhoneFormatter" class="mx.formatters.PhoneFormatter"/>
+  <component id="PhoneNumberValidator" class="mx.validators.PhoneNumberValidator"/>
+  <component id="Point" class="flash.geom.Point" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PopUpButton" class="mx.controls.PopUpButton"/>
+  <component id="PopUpMenuButton" class="mx.controls.PopUpMenuButton"/>
+  <component id="PrintDataGrid" class="mx.printing.PrintDataGrid"/>
+  <component id="ProgressBar" class="mx.controls.ProgressBar"/>
+  <component id="RadialGradient" class="mx.graphics.RadialGradient"/>
+  <component id="RadialGradientStroke" class="mx.graphics.RadialGradientStroke"/>
+  <component id="RadioButton" class="mx.controls.RadioButton"/>
+  <component id="RadioButtonGroup" class="mx.controls.RadioButtonGroup"/>
+  <component id="RegExpValidator" class="mx.validators.RegExpValidator"/>
+  <component id="AsyncListView" class="mx.collections.AsyncListView"/>
+  <component id="RemoveChild" class="mx.states.RemoveChild"/>
+  <component id="RemoveChildAction" class="mx.effects.RemoveChildAction"/>
+  <component id="RemoveItemAction" class="mx.effects.RemoveItemAction"/>
+  <component id="Repeater" class="mx.core.Repeater"/>
+  <component id="Resize" class="mx.effects.Resize"/>
+  <component id="RichTextEditor" class="mx.controls.RichTextEditor"/>
+  <component id="Rotate" class="mx.effects.Rotate"/>
+  <component id="Sequence" class="mx.effects.Sequence"/>
+  <component id="SetEventHandler" class="mx.states.SetEventHandler"/>
+  <component id="SetProperty" class="mx.states.SetProperty"/>
+  <component id="SetPropertyAction" class="mx.effects.SetPropertyAction"/>
+  <component id="SetStyle" class="mx.states.SetStyle"/>
+  <component id="SetStyleAction" class="mx.effects.SetStyleAction"/>
+  <component id="SocialSecurityValidator" class="mx.validators.SocialSecurityValidator"/>
+  <component id="SolidColor" class="mx.graphics.SolidColor"/>
+  <component id="SolidColorStroke" class="mx.graphics.SolidColorStroke"/>
+  <component id="Sort" class="mx.collections.Sort"/>
+  <component id="SortField" class="mx.collections.SortField"/>
+  <component id="SoundEffect" class="mx.effects.SoundEffect"/>
+  <component id="Spacer" class="mx.controls.Spacer"/>
+  <component id="Sprite" class="flash.display.Sprite" lookupOnly="true"/>
+  <component id="State" class="mx.states.State"/>
+  <component id="StringValidator" class="mx.validators.StringValidator"/>
+  <component id="Stroke" class="mx.graphics.Stroke"/>
+  <component id="SWFLoader" class="mx.controls.SWFLoader"/>
+  <component id="TabBar" class="mx.controls.TabBar"/>
+  <component id="TabNavigator" class="mx.containers.TabNavigator"/>
+  <component id="Text" class="mx.controls.Text"/>
+  <component id="TextArea" class="mx.controls.TextArea"/>
+  <component id="TextInput" class="mx.controls.TextInput"/>
+  <component id="Tile" class="mx.containers.Tile"/>
+  <component id="TileList" class="mx.controls.TileList"/>
+  <component id="TitleWindow" class="mx.containers.TitleWindow"/>
+  <component id="ToggleButtonBar" class="mx.controls.ToggleButtonBar"/>
+  <component id="ToolBar" class="mx.controls.richTextEditorClasses.ToolBar"/>
+  <component id="TraceTarget" class="mx.logging.targets.TraceTarget"/>
+  <component id="Transform" class="mx.geom.Transform"/>
+  <component id="Transition" class="mx.states.Transition"/>
+  <component id="Tree" class="mx.controls.Tree"/>
+  <component id="UIComponent" class="mx.core.UIComponent"/>
+  <component id="UnconstrainItemAction" class="mx.effects.UnconstrainItemAction"/>
+  <component id="VBox" class="mx.containers.VBox"/>
+  <component id="VDividedBox" class="mx.containers.VDividedBox"/>
+  <component id="VideoDisplay" class="mx.controls.VideoDisplay"/>
+  <component id="ViewStack" class="mx.containers.ViewStack"/>
+  <component id="VRule" class="mx.controls.VRule"/>
+  <component id="VScrollBar" class="mx.controls.VScrollBar"/>
+  <component id="VSlider" class="mx.controls.VSlider"/>
+  <component id="Validator" class="mx.validators.Validator"/>
+  <component id="WipeDown" class="mx.effects.WipeDown"/>
+  <component id="WipeLeft" class="mx.effects.WipeLeft"/>
+  <component id="WipeRight" class="mx.effects.WipeRight"/>
+  <component id="WipeUp" class="mx.effects.WipeUp"/>
+  <component id="XMLListCollection" class="mx.collections.XMLListCollection"/>
+  <component id="ZipCodeFormatter" class="mx.formatters.ZipCodeFormatter"/>
+  <component id="ZipCodeValidator" class="mx.validators.ZipCodeValidator"/>
+  <component id="Zoom" class="mx.effects.Zoom"/>
+
+  <!-- framework base classes with CSS type selectors -->
+  <component id="Alert" class="mx.controls.Alert" />
+  <component id="AlertForm" class="mx.controls.alertClasses.AlertForm" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AccordionHeader" class="mx.containers.accordionClasses.AccordionHeader" />
+  <component id="ButtonBarButton" class="mx.controls.buttonBarClasses.ButtonBarButton" />
+  <component id="CalendarLayout" class="mx.controls.CalendarLayout" />
+  <component id="CursorManager" class="mx.managers.CursorManager" />
+  <component id="DragManager" class="mx.managers.DragManager" />
+  <component id="FormItemLabel" class="mx.controls.FormItemLabel" />
+  <component id="ListBase" class="mx.controls.listClasses.ListBase" />
+  <component id="ListItemRenderer" class="mx.controls.listClasses.ListItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Menu" class="mx.controls.Menu" />
+  <component id="MenuBarItem" class="mx.controls.menuClasses.MenuBarItem" />
+  <component id="MenuItemRenderer" class="mx.controls.menuClasses.MenuItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ScrollBar" class="mx.controls.scrollClasses.ScrollBar" />
+  <component id="ScrollControlBase" class="mx.core.ScrollControlBase" />
+  <component id="Slider" class="mx.controls.sliderClasses.Slider" />
+  <component id="SwatchPanel" class="mx.controls.colorPickerClasses.SwatchPanel" />
+  <component id="Tab" class="mx.controls.tabBarClasses.Tab" />
+  <component id="TileListItemRenderer" class="mx.controls.listClasses.TileListItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ToolTip" class="mx.controls.ToolTip" />
+  <component id="TreeItemRenderer" class="mx.controls.treeClasses.TreeItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="UIComponent" class="mx.core.UIComponent" />
+
+  <!-- airframework -->
+  <component id="FileSystemComboBox" class="mx.controls.FileSystemComboBox" lookupOnly="true"/>
+  <component id="FileSystemDataGrid" class="mx.controls.FileSystemDataGrid" lookupOnly="true"/>
+  <component id="FileSystemHistoryButton" class="mx.controls.FileSystemHistoryButton" lookupOnly="true"/>
+  <component id="FileSystemList" class="mx.controls.FileSystemList" lookupOnly="true"/>
+  <component id="FileSystemTree" class="mx.controls.FileSystemTree" lookupOnly="true"/>
+  <component id="FlexNativeMenu" class="mx.controls.FlexNativeMenu" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HTML" class="mx.controls.HTML" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Window" class="mx.core.Window" lookupOnly="true"/>
+  <component id="WindowedApplication" class="mx.core.WindowedApplication" lookupOnly="true"/>
+	
+	<!-- charts -->
+  <component id="AreaChart" class="mx.charts.AreaChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AreaRenderer" class="mx.charts.renderers.AreaRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AreaSeries" class="mx.charts.series.AreaSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AreaSet" class="mx.charts.series.AreaSet" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AxisRenderer" class="mx.charts.AxisRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BarChart" class="mx.charts.BarChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BarSeries" class="mx.charts.series.BarSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BarSet" class="mx.charts.series.BarSet" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BoxItemRenderer" class="mx.charts.renderers.BoxItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BubbleChart" class="mx.charts.BubbleChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="BubbleSeries" class="mx.charts.series.BubbleSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CandlestickChart" class="mx.charts.CandlestickChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CandlestickItemRenderer" class="mx.charts.renderers.CandlestickItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CandlestickSeries" class="mx.charts.series.CandlestickSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CartesianChart" class="mx.charts.chartClasses.CartesianChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CartesianDataCanvas" class="mx.charts.chartClasses.CartesianDataCanvas" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CategoryAxis" class="mx.charts.CategoryAxis" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ChartBase" class="mx.charts.chartClasses.ChartBase" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CircleItemRenderer" class="mx.charts.renderers.CircleItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ColumnChart" class="mx.charts.ColumnChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ColumnSeries" class="mx.charts.series.ColumnSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ColumnSet" class="mx.charts.series.ColumnSet" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CrossItemRenderer" class="mx.charts.renderers.CrossItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="DateTimeAxis" class="mx.charts.DateTimeAxis" lookupOnly="true"/>
+  <component id="DiamondItemRenderer" class="mx.charts.renderers.DiamondItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GridLines" class="mx.charts.GridLines" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HLOCChart" class="mx.charts.HLOCChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HLOCItemRenderer" class="mx.charts.renderers.HLOCItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HLOCSeries" class="mx.charts.series.HLOCSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Legend" class="mx.charts.Legend" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LegendItem" class="mx.charts.LegendItem" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LinearAxis" class="mx.charts.LinearAxis" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LineChart" class="mx.charts.LineChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LineRenderer" class="mx.charts.renderers.LineRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LineSeries" class="mx.charts.series.LineSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="LogAxis" class="mx.charts.LogAxis" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PieChart" class="mx.charts.PieChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PieSeries" class="mx.charts.series.PieSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PlotChart" class="mx.charts.PlotChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PlotSeries" class="mx.charts.series.PlotSeries" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PolarChart" class="mx.charts.chartClasses.PolarChart" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PolarDataCanvas" class="mx.charts.chartClasses.PolarDataCanvas" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SeriesEffect" class="mx.charts.effects.SeriesEffect" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SeriesInterpolate" class="mx.charts.effects.SeriesInterpolate" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SeriesSlide" class="mx.charts.effects.SeriesSlide" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SeriesZoom" class="mx.charts.effects.SeriesZoom" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ShadowBoxItemRenderer" class="mx.charts.renderers.ShadowBoxItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ShadowLineRenderer" class="mx.charts.renderers.ShadowLineRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="TriangleItemRenderer" class="mx.charts.renderers.TriangleItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="WedgeItemRenderer" class="mx.charts.renderers.WedgeItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+
+  <!-- data visualization -->
+  <component id="AdvancedDataGrid" class="mx.controls.AdvancedDataGrid" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridBaseSelectionData" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridBaseSelectionData" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridBaseSelectionPending" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridBaseSelectionPending" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridColumn" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridColumn" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridColumnGroup" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridColumnGroup" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridGroupItemRenderer" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridGroupItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridHeaderRenderer" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridHeaderRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridHeaderHorizontalSeparator" class="mx.skins.halo.AdvancedDataGridHeaderHorizontalSeparator" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridItemRenderer" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridRendererProvider" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridRendererProvider" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedDataGridSortItemRenderer" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.AdvancedDataGridSortItemRenderer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AdvancedListBase" class="mx.controls.listClasses.AdvancedListBase" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SortInfo" class="mx.controls.advancedDataGridClasses.SortInfo" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PrintAdvancedDataGrid" class="mx.printing.PrintAdvancedDataGrid" lookupOnly="true"/>
+  <component id="PrintOLAPDataGrid" class="mx.printing.PrintOLAPDataGrid" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GroupingCollection" class="mx.collections.GroupingCollection" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GroupingCollection2" class="mx.collections.GroupingCollection2" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Grouping" class="mx.collections.Grouping" lookupOnly="true"/>
+  <component id="GroupingField" class="mx.collections.GroupingField" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HierarchicalCollectionView" class="mx.collections.HierarchicalCollectionView" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HierarchicalData" class="mx.collections.HierarchicalData" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SummaryRow" class="mx.collections.SummaryRow" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SummaryField" class="mx.collections.SummaryField" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SummaryField2" class="mx.collections.SummaryField2" lookupOnly="true"/>
+
+  <!-- olap -->
+  <component id="OLAPSchema" class="mx.olap.OLAPSchema" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPCube" class="mx.olap.OLAPCube" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPDimension" class="mx.olap.OLAPDimension" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPHierarchy" class="mx.olap.OLAPHierarchy" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPLevel" class="mx.olap.OLAPLevel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPMember" class="mx.olap.OLAPMember" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPMeasure" class="mx.olap.OLAPMeasure" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPAttribute" class="mx.olap.OLAPAttribute" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPDataGrid" class="mx.controls.OLAPDataGrid" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPDataGridItemRendererProvider" class="mx.controls.olapDataGridClasses.OLAPDataGridItemRendererProvider" lookupOnly="true"/>
+  <component id="OLAPDataGridHeaderRendererProvider" class="mx.controls.olapDataGridClasses.OLAPDataGridHeaderRendererProvider" lookupOnly="true"/>
+
+  <!-- rpc -->
+  <component id="AMFChannel" class="mx.messaging.channels.AMFChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="AsyncToken" class="mx.rpc.AsyncToken" lookupOnly="true"/>
+  <component id="CallResponder" class="mx.rpc.CallResponder" lookupOnly="true"/>
+  <component id="ChannelSet" class="mx.messaging.ChannelSet" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Consumer" class="mx.messaging.Consumer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HTTPChannel" class="mx.messaging.channels.HTTPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HTTPMultiService" class="mx.rpc.http.mxml.HTTPMultiService" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HTTPOperation" class="mx.rpc.http.Operation" lookupOnly="true"/>
+  <component id="HTTPService" class="mx.rpc.http.mxml.HTTPService" lookupOnly="true"/>
+  <component id="MultiTopicProducer" class="mx.messaging.MultiTopicProducer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="MultiTopicConsumer" class="mx.messaging.MultiTopicConsumer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Producer" class="mx.messaging.Producer" lookupOnly="true"/>
+  <component id="RemoteObject" class="mx.rpc.remoting.mxml.RemoteObject" lookupOnly="true"/>
+  <component id="RemoteObjectOperation" class="mx.rpc.remoting.mxml.Operation" lookupOnly="true"/>
+  <component id="RTMPChannel" class="mx.messaging.channels.RTMPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SecureAMFChannel" class="mx.messaging.channels.SecureAMFChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SecureStreamingAMFChannel" class="mx.messaging.channels.SecureStreamingAMFChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SecureHTTPChannel" class="mx.messaging.channels.SecureHTTPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SecureStreamingHTTPChannel" class="mx.messaging.channels.SecureStreamingHTTPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="SecureRTMPChannel" class="mx.messaging.channels.SecureRTMPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="StreamingAMFChannel" class="mx.messaging.channels.StreamingAMFChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="StreamingHTTPChannel" class="mx.messaging.channels.StreamingHTTPChannel" lookupOnly="true"/>
+  <component id="WebService" class="mx.rpc.soap.mxml.WebService" lookupOnly="true"/>
+  <component id="WebServiceOperation" class="mx.rpc.soap.mxml.Operation" lookupOnly="true"/>
+
+  <!-- LCDS (formerly known as FDS) -->
+  <component id="DataService" class="mx.data.mxml.DataService" lookupOnly="true"/>
+
+</componentPackage>

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-blazeds/blob/5be16a28/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mxml-2009-manifest.xml
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mxml-2009-manifest.xml b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mxml-2009-manifest.xml
new file mode 100644
index 0000000..1f4961e
--- /dev/null
+++ b/attic/qa/apps/qa-manual/WEB-INF/flex/mxml-2009-manifest.xml
@@ -0,0 +1,45 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<!--
+
+ Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+ contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+ this work for additional information regarding copyright ownership.
+ The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+ (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+ the License. You may obtain a copy of the License at
+
+   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+
+ Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ See the License for the specific language governing permissions and
+ limitations under the License.
+
+-->
+
+<!--
+
+  MXML 2009 Components
+
+-->
+<componentPackage>
+
+  <!-- AS3 built-ins -->
+  <component id="Array" class="Array" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Boolean" class="Boolean" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Class" class="Class" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Date" class="Date" lookupOnly="true"/>
+  <component id="DesignLayer" class="mx.core.DesignLayer"/>
+  <component id="Function" class="Function" lookupOnly="true"/>
+  <component id="int" class="int" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Number" class="Number" lookupOnly="true"/>
+  <component id="Object" class="Object" lookupOnly="true"/>
+  <component id="RegExp" class="RegExp" lookupOnly="true"/>
+  <component id="String" class="String" lookupOnly="true"/>
+  <component id="uint" class="uint" lookupOnly="true"/>
+	<component id="Vector" class="__AS3__.vec.Vector" lookupOnly="true"/>
+  <component id="XML" class="XML" lookupOnly="true"/>
+  <component id="XMLList" class="XMLList" lookupOnly="true"/>
+
+</componentPackage>


Mime
View raw message