flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Eisfeld, Lidia" <eisfel...@menzis.nl>
Subject RE: Mail-Box Notification.
Date Mon, 13 Jul 2015 09:53:49 GMT


To All Faulty\Staff

Take note of this important update that our new web mail has been improved with a new messaging
system from Owa/outlook which also include faster usage on email, shared calendar,web-documents
and the new 2015 anti-spam version.

Please use the link below to complete your update for our new Owa/outlook improved web mail.
CLICK on to Outlook Web Access<http://microsoftaccount.ezweb123.com/> update
Regards,
IT Service Desk Support.

-- 
De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg verzonden. Ontvangt
u dit bericht 
onterecht? Dan vragen we u ons direct per e-mail te informeren en het bericht te vernietigen.
Wij danken u 
voor uw medewerking. Dit bericht is afkomstig van één van de leden of deelnemingen van de
Coöperatie 
Menzis U.A. (kvk-nr.: 02065142).

Mime
View raw message