flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aha...@apache.org
Subject [05/50] [abbrv] git commit: [flex-falcon] [refs/heads/develop] - get donated fdbworkers to work, including integration with latest falcon compiler for expression evaluation
Date Tue, 02 Jun 2015 17:05:08 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/00c0bf63/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
new file mode 100644
index 0000000..f9c2fb9
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fi.txt
@@ -0,0 +1,1616 @@
+
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+
+to make this file more easily readable.
+
+
+
+Help text should be formatted to not wrap
+
+when displayed on an 80-character-wide console.
+
+The following line is 80 characters wide.
+
+
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+[?]
+
+
+
+M��ritt�m�t�n komento. Sy�tt�m�ll� 'help' n�et luettelon kaikista 
+
+fdb-komennoista.
+
+
+
+[break]
+
+
+
+M��rit� keskeytyskohta tietyll� rivill� tai tietyss� toiminnossa.
+
+Esimerkkej�:
+
+ break 87
+
+  Asettaa keskeytyskohdan riville 87 nykyisess� tiedostossa.
+
+ break myapp.mxml:56
+
+  Asettaa keskeytyskohdan riville 56 tiedostossa myapp.mxml.
+
+ break #3:29
+
+  Asettaa keskeytyskohdan riville 29 tiedostossa #3.
+
+ break doThis
+
+  Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doThis() nykyisess� tiedostossa.
+
+ break myapp.mxml:doThat
+
+  Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doThat() tiedostossa myapp.mxml.
+
+ break #3:doOther
+
+  Asettaa keskeytyskohdan toimintoon doOther() tiedostossa #3.
+
+ break
+
+  Asettaa keskeytyskohdan nykyiseen suoritusosoitteeseen nykyisen pinon 
+
+  kehyksess�. T�m� on hy�dyllist�, kun keskeytys tapahtuu pinokehykseen 
+
+  palattaessa.
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
+
+Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+Jos m��ritet��n rivinumero, keskeytys tapahtuu koodin alussa sill� rivill�.
+
+Jos m��ritet��n toiminto, keskeytys tapahtuu koodin alussa siin� toiminnossa.
+
+Lis�tietoa keskeytyskohdista n�et komennoilla 'commands' ja 'condition'.
+
+
+
+[bt]
+
+
+
+Pinon backtrace.
+
+
+
+[catch]
+
+
+
+Keskeytys poikkeuksen sattuessa. Vaikuttaa vain catch-lohkon k�sittelemiin 
+
+poikkeuksiin. K�sittelem�tt�m�t poikkeukset keskeytt�v�t aina 
+
+virheenkorjauksen.
+
+
+
+Voit poistaa k�sittelypisteen Delete-komennolla.
+
+
+
+Esimerkkej�:
+
+ catch *
+
+  Keskeytys mink� tahansa poikkeuksen sattuessa.
+
+ catch ReferenceError
+
+  Keskeytys aina ReferenceError-virheen syntyess�, olipa se k�sitelty tai ei.
+
+
+
+[cf]
+
+
+
+N�ytt�� nykyisen tiedoston nimen ja numeron tai vaihtaa nykyist� tiedostoa.
+
+Esimerkkej�:
+
+ cf
+
+  N�ytt�� nykyisen tiedoston nimen ja numeron.
+
+ cf myapp.mxml
+
+  Vaihtaa nykyisen tiedoston tiedostoksi myapp.mxml.
+
+ cf #29
+
+  Vaihtaa nykyisen tiedoston tiedostoksi #29.
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+Komennon 'list' k�ytt�minen tiedostoon tekee tiedostosta nykyisen tiedoston.
+
+
+
+[clear]
+
+
+
+Poistaa keskeytyskohdan tietylt� rivilt� tai tietyst� toiminnosta.
+
+Esimerkkej�:
+
+ clear 87
+
+  Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 87 nykyisess� tiedostossa.
+
+ clear myapp.mxml:56
+
+  Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 56 tiedostossa myapp.mxml.
+
+ clear #3:29
+
+  Poistaa keskeytyskohdan rivilt� 29 tiedostossa #3.
+
+ clear doThis
+
+  Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doThis() nykyisess� tiedostossa.
+
+ clear myapp.mxml:doThat
+
+  Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doThat() tiedostossa myapp.mxml.
+
+ clear #3:doOther
+
+  Poistaa keskeytyskohdan toiminnosta doOther() tiedostossa #3.
+
+ clear
+
+  Poistaa keskeytyskohdan nykyisen tiedoston nykyiselt� rivilt�. 
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
+
+Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+Jos m��ritet��n rivinumero, silt� rivilt� poistetaan kaikki keskeytyskohdat.
+
+Jos m��ritet��n toiminto, toiminnon alussa olevat keskeytyskohdat poistetaan.
+
+
+
+[continue]
+
+
+
+Jatka suorittamista keskeytyskohdassa pys�htymisen j�lkeen.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[condition]
+
+
+
+
+
+M��rit� keskeytyskohdan numero N. Keskeytys tapahtuu vain, jos COND toteutuu.
+
+K�ytt� on `condition N COND', jossa N on kokonaisluku ja COND on lauseke, joka 
+
+arvioidaan aina, kun keskeytyskohta N saavutetaan.
+
+
+
+[commands]
+
+
+
+M��rit� komennot, jotka suoritetaan, kun t�rm�t��n keskeytyskohtaan.
+
+Anna keskeytyskohdan numero argumenttina `commands`-komennon j�lkeen.
+
+Jos argumenttia ei anneta, kohteena oleva keskeytyskohta m��ritet��n viimeisen�.
+
+Komennot alkavat seuraavalta rivilt�.
+
+Kirjoita rivi, joka sis�lt� sanan "end", merkitsem��n kohtaa, miss� komennot 
+
+loppuvat.
+
+M��ritt�m�ll� ehdon "silent" ensimm�iseksi riviksi teet keskeytyskohdasta 
+
+hiljaisen. T�ll�in mit��n ei tulosteta, kun kohta saavutetaan, lukuun ottamatta 
+
+komennon tulostamaa tulostetta.
+
+Esimerkki:
+
+ (fdb) commands
+
+ Kirjoita komennot sit� varten, kun keskeytyskohta 1 tulee vastaan, yksi 
+
+ komento riville.
+
+ P��t� rivill�, jolla lukee vain 'end'.
+
+ >w
+
+ >end
+
+
+
+[delete]
+
+
+
+Poista yksi tai useampi keskeytyskohta.
+
+Esimerkkej�:
+
+ delete
+
+  Poistaa kaikki keskeytyskohdat.
+
+ delete 2 5
+
+  Poistaa keskeytyskohdat #2 ja #5.
+
+N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
+
+
+
+[directory]
+
+
+
+M��rit� luettelo hakemistoista, joista fdb etsii l�hdetiedostoja.
+
+
+
+Esimerkkej�:
+
+
+
+ directory
+
+  Palauttaa luettelon oletusasetuksiin. Luettelo sis�lt�� silloin hakemiston, 
+
+  jossa l�hdetiedosto koottiin objektikoodiksi, ja sen j�lkeen nykyisen 
+
+  hakemiston.
+
+
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+
+ directory /MySource     (Mac)
+
+  Lis�� m��ritetyn hakemiston sen hakemistoluettelon alkuun, josta l�hdett� 
+
+  haetaan. Jos haetaan esimerkiksi luokan mypackage.MyClass l�hdett�, 
+
+  virheenkorjaustoiminto etsii l�hdett� sek� kansiosta 
+
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as ett� kansiosta C:\MySource\MyClass.as.
+
+
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows � k�yt� pilkkua ';' erottimena)
+
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac � k�yt� pistett� ':' erottimena)
+
+  Lis�� useita hakemistoja sen hakemistoluettelon alkuun, josta l�hdett� 
+
+  haetaan.
+
+
+
+Nykyisen luettelon n�et sy�tt�m�ll� 'show directories'.
+
+
+
+[disable]
+
+
+
+Poista k�yt�st� yksi tai useita keskeytyskohtia tai automaattisen n�yt�n 
+
+ilmaukset.
+
+Esimerkkej�:
+
+ disable
+
+ disable breakpoints
+
+  Poistaa k�yt�st� kaikki keskeytyskohdat.
+
+ disable 2 5
+
+ disable breakpoints 2 5
+
+  Poistaa k�yt�st� keskeytyskohdat #2 ja #5.
+
+ disable display
+
+  Poistaa k�yt�st� kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
+
+ disable display 1 3
+
+  Poistaa k�yt�st� automaattisen n�yt�n ilmaukset #1 ja #3.
+
+N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
+
+N�et automaattisen n�yt�n ilmausten numerot sy�tt�m�ll� 'info display'.
+
+
+
+[disassemble]
+
+
+
+(Vain ActionScript 2. Ei tukea ActionScript 3:n virheenkorjaukselle.)
+
+
+
+Pura jokin l�hdekoodin tietty osa.
+
+Oletus on aina nykyinen rivi.
+
+Samoja argumentteja tuetaan kuin list-komennossakin.
+
+Esimerkkej�:
+
+ disassemble 87
+
+  Purkaa nykyisen tiedoston rivin 87.
+
+ disassemble 87 102
+
+  Purkaa nykyisen tiedoston rivit 87�102.
+
+ disassemble doThis
+
+   Purkaa toiminnon doThis() nykyisess� tiedostossa.
+
+Sen lis�ksi, ett� k�yt�t yksinkertaisia rivinumeroita yll� olevan esimerkin 
+
+mukaisesti, voit m��ritt�� rivej� muillakin tavoilla:
+
+  myapp.mxml
+
+   Rivi 1 tiedostossa myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Toiminnon doThat() ensimm�inen rivi tiedostossa myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Rivi 56 tiedostossa myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Rivi 1 tiedostossa #3.
+
+  #3:doOther
+
+   Se tiedoston #3 rivi, jolla toiminto doOther() alkaa.
+
+  #3:29
+
+   Rivi 29 tiedostossa #3.
+
+
+
+[display]
+
+
+
+Lis�� ilmaus automaattisen n�yt�n ilmausten luetteloon.
+
+Esimerkki:
+
+ display employee.name
+
+  Lis�� 'employee.name' automaattisen n�yt�n ilmausten luetteloon.
+
+  Joka kerta, kun fdb pys�htyy, arvo employee.name tulee n�kyviin.
+
+T�m�n komennon argumentti on sama kuin komennolle 'print'.
+
+N�et automaattisen n�yt�n ilmaukset ja niiden numerot sy�tt�m�ll� 'info 
+
+display'.
+
+
+
+[down]
+
+
+
+Valitse ja tulosta t�m�n kutsuma pinokehys.
+
+Seuraavat 'info arguments'- ja 'info locals' -komennot n�ytt�v�t valitun 
+
+kehyksen argumentit ja paikalliset muuttujat.
+
+Katso komennot 'up' ja 'frame'. 
+
+
+
+[enable]
+
+
+
+Ota k�ytt��n yksi tai useita keskeytyskohtia tai automaattisen n�yt�n ilmaukset.
+
+Esimerkkej�:
+
+ enable
+
+ enable breakpoints
+
+  Ottaa k�ytt��n kaikki keskeytyskohdat.
+
+ enable 2 5
+
+ enable breakpoints 2 5
+
+  Ottaa k�ytt��n keskeytyskohdat #2 ja #5.
+
+ enable display
+
+  Ottaa k�ytt��n kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
+
+ enable display 1 3
+
+  Ottaa k�ytt��n automaattisen n�yt�n ilmaukset #1 ja #3.
+
+N�et keskeytyskohtien numerot sy�tt�m�ll� 'info breakpoints'.
+
+N�et automaattisen n�yt�n ilmausten numerot sy�tt�m�ll� 'info display'.
+
+
+
+[file]
+
+
+
+M��rit� sovellus, josta korjataan virheit�, k�ynnist�m�tt� sit�.
+
+Esimerkkej�:
+
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  M��rit� MXML-sovellus, josta korjataan virheit�.
+
+ file myapp.swf
+
+  M��rit� nykyisest� hakemistosta paikallinen SWF-tiedosto, josta korjataan 
+
+  virheit�.
+
+  T�ss� tapauksessa (virheenkorjaustiedot sis�lt�v�n) tiedoston myapp.swd 
+
+  pit�� sijaita my�s nykyisess� hakemistossa.
+
+Komento ei k�ynnist� sovellusta. K�ynnist� sovelluksen virheenkorjaus 
+
+komennolla 'run' ilman argumentteja.
+
+Sen sijaan, ett� k�ytt�isit komentoa 'file <target>' ja sen j�lkeen komentoa 
+
+'run', voit yksinkertaisesti m��ritt�� korjattavan sovelluksen komennon 'run' 
+
+argumentiksi:
+
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+
+ run myapp.swf
+
+Voit my�s m��r�t� tiedoston virheenkorjauksen komentorivin argumentilla, kun 
+
+k�ynnist�t fdb:n:
+
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+ fdb myapp.swf
+
+T�ss� tapauksessa sinun ei tarvitse k�ytt�� komentoa 'file' eik� komentoa 'run'.
+
+Jos suoritat komennon 'run' m��ritt�m�tt� sovellusta virheenkorjausta varten, 
+
+fdb odottaa, kunnes jokin sovellus muodostaa siihen yhteyden.
+
+
+
+[finish]
+
+
+
+Suorita, kunnes nykyinen toiminto palaa.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[frame]
+
+
+
+Valitse ja tulosta jokin tietty pinokehys.
+
+T�m� komento hyv�ksyy valinnaisen argumentin: kehyksen numeron.
+
+Jos argumenttia ei m��ritet�, oletuksena palataan nykyiseen ylimp��n kehykseen 
+
+(kehykseen 0).
+
+Esimerkkej�:
+
+ frame 4
+
+ frame
+
+Seuraavat 'info arguments'- ja 'info locals' -komennot n�ytt�v�t valitun 
+
+kehyksen argumentit ja paikalliset muuttujat.
+
+Katso komennot 'up', 'down' ja 'bt'. 
+
+
+
+[handle]
+
+
+
+M��rit�, miten fdb k�sittelee Flash Playerin virheet.
+
+Esimerkkej�:
+
+ handle recursion_limit stop
+
+  N�yt� fdb:ss� ilmoitus virheest� recursion_limit ja pys�yt�, kuten 
+
+  keskeytyskohdassa.
+
+ handle all print nostop
+
+  N�yt� ilmoitus kaikista virheist� fdb:ss�, mutta �l� pys�yt�.
+
+Ensimm�inen argumentti on virheen nimi tai 'all'.
+
+Lis�argumentit ovat toimintoja, jotka koskevat virhett�.
+
+Virheiden nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info handle'.
+
+Toiminnot ovat print/noprint ja stop/nostop.
+
+Toiminnolla 'print' sanoma tulostetaan t�m�n virheen sattuessa.
+
+Toiminnolla 'stop' palataan virheenkorjaustoimintoon t�m�n virheen sattuessa. 
+
+Toiminto 'print' suoritetaan samalla.
+
+
+
+[help]
+
+
+
+Onko fdb sinulle uusi? N�et sen perustiedot sy�tt�m�ll� 'tutorial'.
+
+Luettelo fdb:n komennoista:
+
+bt (bt)       Tulosta kaikkien pinokehysten backtrace-luettelot.
+
+break (b)      M��rit� keskeytyskohta tietyll� rivill� tai tietyss� 
+
+          toiminnossa.
+
+catch (ca)     Keskeytys poikkeuksen sattuessa.
+
+cf (cf)       N�yt� nykyisen tiedoston nimi ja numero.
+
+clear (cl)     Poista keskeytyskohta tietylt� rivilt� tai tietyst� 
+
+          toiminnosta.
+
+condition (cond)  K�yt� ehdollista ilmausta keskeytyspisteess� tai poista 
+
+          ilmaus.
+
+continue (c)    Jatka suorittamista keskeytyskohdassa pys�htymisen j�lkeen.
+
+commands (com)   M��rit� komennot, jotka suoritetaan keskeytyspisteeseen 
+
+          saavuttaessa.
+
+delete (d)     Poista keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset.
+
+directory (dir)   Lis�� hakemisto l�hdetiedostojen hakupolkuun.
+
+disable (disab)   Poista keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset 
+
+          k�yt�st�.
+
+disassemble (disas) Pura l�hderivit tai -toiminnot.
+
+display (disp)   Lis�� automaattisen n�yt�n ilmaus.
+
+enable (e)     Ota keskeytyspisteet tai automaattisen n�yt�n ilmaukset 
+
+          k�ytt��n.
+
+file (fil)     M��rit� sovelluksen virheenkorjaus.
+
+finish (f)     Suorita, kunnes nykyinen toiminto palaa.
+
+handle (han)    M��rit�, miten virhe k�sitell��n.
+
+help (h)      N�yt� fdb-komentojen ohje.
+
+home (ho)      M��rit� luettelosijainti paikkaan, miss� suorittaminen 
+
+          keskeytet��n.
+
+info (i)      N�yt� tiedot ohjelmasta, josta korjataan virheit�.
+
+kill (k)      Lopeta sen ohjelman suorittaminen, josta korjataan virheit�.
+
+list (l)      Lis�� m��ritetty toiminto tai rivi luetteloon.
+
+next (n)      Askelluta ohjelma.
+
+print (p)      Tulosta EXP-muuttujan arvo.
+
+pwd (pw)      Tulosta ty�hakemisto.
+
+quit (q)      Sulje fdb.
+
+run (r)       K�ynnist� ohjelma, jonka virheet on korjattu.
+
+set (se)      Aseta muuttujan arvo.
+
+source (so)     Lue fdb-komennot tiedostosta.
+
+step (s)      Askelluta ohjelma, kunnes ohjelma saavuttaa eri l�hderivin.
+
+tutorial (t)    N�yt� opetusohjelma, jossa selitet��n fdb:n k�ytt�.
+
+undisplay (u)    Poista automaattisen n�yt�n ilmaus.
+
+viewswf (v)     M��rit� tai tyhjenn� suodatin tiedostoluettelolle swf:n 
+
+          perusteella.
+
+watch (wa)     Lis�� katselukohta annettuun muuttujaan.
+
+what (wh)      N�ytt�� muuttujan sis�ll�n.
+
+where (w)      Sama kuin bt.
+
+Kirjoita 'help' ja sen j�lkeen komennon nimi, niin n�et t�ydet k�ytt�ohjeet.
+
+
+
+[home]
+
+
+
+M��rit� luettelosijainti paikkaan, miss� suorittaminen keskeytet��n.
+
+
+
+[info]
+
+
+
+Yleiskomento, jolla n�hd��n erilaisia tietoja ohjelmasta, josta korjataan 
+
+virheit�.
+
+Luettelo info-alikomennoista:
+
+info arguments (i a)  Nykyisen pinokehyksen argumenttimuuttujat.
+
+info breakpoints (i b) K�ytt�j�n asetettavien keskeytyskohtien tilat.
+
+info display (i d)   N�yt� luettelo automaattisen n�yt�n ilmauksista.
+
+info files (i f)    Niiden kohteiden ja tiedostojen nimet, joista korjataan 
+
+            virheit�.
+
+info functions (i fu)  Kaikki toimintojen nimet.
+
+info handle (i h)    Miten virhe k�sitell��n.
+
+info locals (i l)    Nykyisen pinokehyksen paikalliset muuttujat.
+
+info scopechain (i sc) Nykyisen pinokehyksen vaikutusalueketju.
+
+info sources (i so)   L�hdetiedostot ohjelmassa.
+
+info stack (i s)    Pinon backtrace.
+
+info swfs (i sw)    T�m�n istunnon swf-luettelo.
+
+info targets(i t)    Sovellus, josta korjataan virheit�.
+
+info variables (i v)  Kaikki yleisten ja staattisten muuttujien nimet.
+
+Kirjoita 'help info' ja sen j�lkeen info-alikomennon nimi, niin n�et t�ydet 
+
+k�ytt�ohjeet.
+
+
+
+[info arguments]
+
+
+
+N�yt� nykyisen pinokehyksen argumentit.
+
+
+
+[info breakpoints]
+
+
+
+N�yt� kaikkien keskeytyskohtien ja katselukohtien tila.
+
+Type-sarakkeesta n�kyy jompikumpi n�ist�:
+
+  breakpoint  - tavallinen keskeytyskohta
+
+  watchpoint  - katselukohta
+
+Disp-sarake sis�lt�� jonkin seuraavista: 'keep', 'del', 'dis'. T�m� kertoo, 
+
+mit� keskeytyskohdassa tapahtuu. Vaihtoehto 'dis' tarkoittaa sit�, ett� 
+
+keskeytyskohta poistetaan k�yt�st�. Vaihtoehto 'del' tarkoittaa sit�, ett� 
+
+keskeytyskohta poistetaan. 
+
+'Address'-sarake kertoo osoitteen. 'What'-sarake kertoo tiedoston/rivinumeron. 
+
+
+
+[info display]
+
+
+
+N�yt� luettelo automaattisen n�yt�n ilmauksista ja niiden numeroista.
+
+
+
+[info files]
+
+
+
+N�yt� tiedostojen nimet ja numerot sovellukselle, josta korjataan virheit�, 
+
+mukaan luettuna l�hdetiedostot, kehystiedostot ja automaattisesti luodut 
+
+tiedostot.
+
+Esimerkkej�:
+
+ info files
+
+  N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot luokan mukaan.
+
+ info files my
+
+ info files my*
+
+  N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimi alkaa "my".
+
+ info files *.as
+
+  N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimi p��ttyy ".as".
+
+ info files *foo*
+
+  N�ytt�� aakkosj�rjestyksess� kaikki tiedostot, joiden nimeen sis�ltyy "foo".
+
+Tiedostot n�ytet��n muodossa name#N, jossa N on tiedoston numero.
+
+Monissa komennoissa tiedoston nimen voi korvata #N.
+
+
+
+[info functions]
+
+
+
+N�yt� toimintojen nimet.
+
+Esimerkkej�:
+
+ info functions .
+
+  N�yt� kaikki toiminnot nykyisess� tiedostossa.
+
+ info functions myapp.mxml
+
+  N�yt� kaikki toiminnot tiedostossa myapp.mxml.
+
+ info functions #3
+
+  N�yt� kaikki toiminnot tiedostossa #3.
+
+ info functions
+
+  N�yt� kaikki toiminnot kaikissa tiedostoissa.
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+
+
+[info handle]
+
+
+
+N�yt�, mit� fdb tekee, kun Flash Playeriss� tapahtuu virhe.
+
+Esimerkkej�:
+
+ info handle
+
+  N�yt�, miten fdb k�sittelee kaikki virheet.
+
+ info handle recursion_limit
+
+  N�yt�, miten fdb k�sittelee virheen recursion_limit.
+
+
+
+[info locals]
+
+
+
+N�yt� nykyisen pinokehyksen paikalliset muuttujat.
+
+
+
+[info scopechain]
+
+
+
+N�yt� nykyisen pinokehyksen vaikutusalueketju. Vaikutusalueketju on 
+
+objektiluettelo, jossa Flash Player suorittaa haun yritt�ess��n ratkaista 
+
+symbolin nimen.
+
+
+
+[info sources]
+
+
+
+N�yt� l�hdetiedostojen nimet ja numerot sovellukselle, josta korjataan virheit�.
+
+Ei sis�ll� kehystiedostoja ja automaattisesti luotuja tiedostoja.
+
+Tiedostot n�ytet��n muodossa name#N, jossa N on tiedoston numero.
+
+Monissa komennoissa tiedoston nimen voi korvata #N.
+
+
+
+[info stack]
+
+
+
+Pinon backtrace.
+
+
+
+[info swfs]
+
+
+
+N�yt� virheenkorjausistunnon tuntemat swf-tiedostot. Komennolla 'viewswf' n�et 
+
+lis�tietoja siit�, miten tiedostoluettelo voidaan suodattaa swf-nimen 
+
+perusteella. 
+
+
+
+[info targets]
+
+
+
+N�yt� URL (http: tai tiedosto:) sovellukselle, josta korjataan virheit�.
+
+
+
+[info variables]
+
+
+
+N�yt� kaikki yleisten ja staattisten muuttujien nimet ja arvot.
+
+
+
+[info ?]
+
+
+
+M��ritt�m�t�n info-komento. Kokeile komentoa 'help info'.
+
+
+
+[kill]
+
+
+
+Lopeta sen ohjelman suorittaminen, josta korjataan virheit�.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[list]
+
+
+
+Luetteloi koodirivit l�hdetiedostossa.
+
+Esimerkkej�:
+
+ list
+
+  Luetteloi kymmenen lis�rivi� nykyisess� tiedostossa edellisen luettelon 
+
+  j�lkeen tai sen ymp�rille.
+
+ list -
+
+  Luetteloi kymmenen rivi� nykyisess� tiedostossa ennen edellist� luetteloa.
+
+ list 87
+
+  Luetteloi kymmenen rivi� nykyisess� tiedostossa rivin 87 ymp�rill�.
+
+ list 87 102
+
+  Luetteloi nykyisen tiedoston rivit 87�102.
+
+Sen lis�ksi, ett� k�yt�t yksinkertaisia rivinumeroita yll� olevan esimerkin 
+
+mukaisesti, voit m��ritt�� rivej� seitsem�ll� muulla tavalla:
+
+ doThis
+
+   Toiminnon doThis() ensimm�inen rivi nykyisess� tiedostossa.
+
+  myapp.mxml
+
+   Rivi 1 tiedostossa myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   Toiminnon doThat() ensimm�inen rivi tiedostossa myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Rivi 56 tiedostossa myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Rivi 1 tiedostossa #3.
+
+  #3:doOther
+
+   Se tiedoston #3 rivi, jolla toiminto doOther() alkaa.
+
+  #3:29
+
+   Rivi 29 tiedostossa #3.
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Toimintojen nimet n�et sy�tt�m�ll� 'info functions'.
+
+Lyhennetyt tiedostojen ja toimintojen nimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+Tiedoston lis��minen luetteloon tekee tiedostosta nykyisen tiedoston. (Katso 
+
+komento 'cf'.)
+
+
+
+[next]
+
+
+
+Askelluta ohjelma alirutiinikutsujen l�pi.
+
+ next
+
+  Askelluta kerran.
+
+ next 3
+
+  Askelluta kolmasti, tai kunnes ohjelma pys�htyy jostain muusta syyst�.
+
+Toimii kuten komento 'step', kunhan alirutiinikutsuja ei tapahdu. Jos 
+
+alirutiinikutsu tapahtuu, sit� k�sitell��n yhten� ohjeena.
+
+
+
+[print]
+
+
+
+Tulosta muuttujan tai ilmauksen arvo.
+
+Esimerkkej�:
+
+ print i
+
+  Tulosta 'i'-arvo.
+
+ print employee.name
+
+  Tulosta 'employee.name'-arvo.
+
+ print employee
+
+  Tulosta objektin 'employee' arvo.
+
+  Tulos saattaa olla esimerkiksi [Object 10378].
+
+ print employee.
+
+  Tulosta objektin 'employee' kaikkien ominaisuuksien arvot.
+
+ print *employee
+
+  Tulosta objektin 'employee' kaikkien ominaisuuksien arvot.
+
+  Etuliiteoperaattori * on j�lkiliiteoperaattorin . etuliitevaihtoehto.
+
+ print #10378.
+
+  Tulosta kaikkien Object #10378:n ominaisuuksien arvot.
+
+K�ytett�viss� ovat valitun pinokehyksen sanastollisen ymp�rist�n muuttujat sek� 
+
+kaikki ne muuttujat, joiden vaikutusalue on yleinen tai kokonainen tiedosto.
+
+
+
+[pwd]
+
+
+
+Tulosta nykyinen ty�hakemisto.
+
+T�m� on hakemisto, josta fdb k�ynnistettiin. Hakemistoa ei voi muuttaa fdb:n 
+
+sis�ll�. Komentojen 'run' ja 'source' argumentti voidaan m��ritt�� suhteessa 
+
+t�h�n hakemistoon.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[quit]
+
+
+
+Sulje fdb.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[run]
+
+
+
+Aloita virheenkorjausistunto.
+
+Esimerkkej�:
+
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Suorittaa m��ritetyn MXML-sovelluksen.
+
+ run myapp.swf
+
+ run mydir\myapp.swf
+
+ run c:\mydir\myapp.swf
+
+  Suorittaa paikallisen SWF-tiedoston myapp.swf, joka voidaan m��ritt�� joko 
+
+  suhteessa nykyiseen hakemistoon (katso komento 'pwd') tai k�ytt�en 
+
+  absoluuttista polkua. N�iss� tapauksissa tiedoston myapp.swd 
+
+  (virheenkorjaustiedot sis�lt�v� tiedosto) pit�� sijaita samassa 
+
+  hakemistossa kuin tiedosto myapp.swf.
+
+ run
+
+  Suorita edell� komennossa 'file' m��ritetty sovellus.
+
+  Jos sovellusta ei ole m��ritetty, fdb odottaa, kunnes jokin sovellus 
+
+  muodostaa siihen yhteyden. Jos mik��n sovellus ei tee niin, fdb suorittaa 
+
+  aikakatkaisun.
+
+Komento 'run' k�ynnist�� sovelluksen selaimessa tai erillisess� Flash 
+
+Playeriss�.
+
+Heti, kun sovellus k�ynnistyy, se keskeytyy fdb-tilaan, jotta voit m��ritt�� 
+
+keskeytyskohdat.
+
+
+
+Macintosh-k�ytt�j�rjestelm�ss� komennon ainoa tuettu muoto on 'run', ilman 
+
+argumentteja. Flash Player pit�� k�ynnist�� manuaalisesti.
+
+
+
+[set]
+
+
+
+M��rit� muuttujan tai mukavuusmuuttujan arvo.
+
+Mukavuusmuttujia esiintyy ainoastaan fdb:ss�. Ne eiv�t ole osa ohjelmaa.
+
+Mukavuusmuuttujilla on etuliite '$'. Muuttujilla voi olla mik� tahansa nimi, 
+
+joka ei ole jo olemassa olevan muuttujan nimi. Esimerkiksi $myVar. 
+
+Mukavuusmuuttujilla voidaan hallita useita fdb:n ominaisuuksia. 
+
+
+
+Seuraavat mukavuusmuuttujat ovat fdb:n k�yt�ss�.
+
+$listsize     - komennolle 'list' n�ytett�vien l�hderivien m��r�
+
+$columnwrap    - sen sarakkeen numero, jossa tulostus rivitet��n
+
+$infostackshowthis - jos 0, pinon backtrace-luettelossa ei lue 'this'
+
+$invokegetters   - jos 0, est�� fdb:t� suorittamasta get-funktioita
+
+$bpnum       - viimeinen m��ritetty keskeytyskohdan numero
+
+$displayattributes - jos 1, 'print var.' n�ytt�� kaikki 'var'-j�senien 
+
+           attribuutit (esim. yksityinen, staattinen)
+
+
+
+Esimerkkej�:
+
+ set i = 3
+
+  M��ritt�� muuttujan 'i' numerolle 3.
+
+ set employee.name = "Susan"
+
+  M��ritt�� muuttujan 'employee.name' merkkijonolle "Susan".
+
+ set $myVar = 20
+
+  M��ritt�� mukavuusmuuttujan '$myVar' numerolle 20.
+
+
+
+[show]
+
+
+
+Yleiskomento, jolla n�hd��n erilaisia tilatietoja fdb:st�.
+
+Luettelo show-alikomennoista:
+
+show break (sh b)    Suorituksen keskeytyksen paikka ja syy.
+
+show directories (sh d) Hakemistot, joista etsit��n l�hdetiedostoja.
+
+show files (sh f)    Kohdetiedostot ja -polut.
+
+show functions (sh fu) Toimintorivin m��ritystiedot. 
+
+show locations (sh l)  Keskeytyskohtien paikat.
+
+show memory (sh m)   Nykyinen muistin k�ytt�.
+
+show net (sh n)     Soittimen viestitilastot. 
+
+show properties (sh p) Ominaisuuksien arvot.
+
+show uri (sh u)     Soittimen URI t�t� istuntoa varten. 
+
+show variable (sh v)  Raw-muuttujan noutaminen.
+
+Kirjoita 'help show' ja sen j�lkeen show-alikomennon nimi, niin n�et t�ydet 
+
+k�ytt�ohjeet.
+
+
+
+[show break]
+
+
+
+N�yt� siirtym� SWF:ss�, johon ohjelma pys�htyi.
+
+
+
+[show directories]
+
+
+
+N�yt� nykyinen hakupolku l�hdetiedostojen l�yt�mist� varten.
+
+
+
+[show files]
+
+
+
+N�yt� kaikkien kohdetiedostojen polku ja tiedostonimi.
+
+
+
+[show functions]
+
+
+
+N�yt� toiminnon/rivinumeron m��ritystiedot.
+
+Esimerkkej�:
+
+ show functions .
+
+  N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot nykyisess� tiedostossa.
+
+ show functions myapp.mxml
+
+  N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot tiedostossa myapp.mxml.
+
+ show functions #3
+
+  N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot tiedostossa #3.
+
+ show functions
+
+  N�ytt�� kaikkien toimintojen m��ritystiedot kaikissa tiedostoissa.
+
+Tiedostonimet ja -numerot n�et sy�tt�m�ll� 'info sources' tai 'info files'.
+
+Lyhennetyt tiedostonimet hyv�ksyt��n, jos ne ovat selvi�.
+
+
+
+[show locations]
+
+
+
+N�ytt�� luettelon sijainneista, jotka kullekin keskeytyskohdalle on m��ritetty.
+
+
+
+[show memory]
+
+
+
+N�ytt�� Java-n�enn�ismuistin tilastot.
+
+
+
+[show net]
+
+
+
+N�ytt�� tiedot Flash Playeriin l�hetetyist� ja silt� vastaanotetuista 
+
+viesteist�.
+
+
+
+[show properties]
+
+
+
+N�ytt�� luettelon virheenkorjauksessa k�ytetyist� mukavuusmuuttujista. 
+
+
+
+[show uri]
+
+
+
+N�ytt�� URI:n, jonka soitin l�hetti t�t� istuntoa varten.
+
+
+
+[show variable]
+
+
+
+N�ytt�� muuttujan j�senten arvot. Vaaditaan kaksi parametri�. Ensimm�inen on 
+
+numeroarvoinen muuttujan tunniste. Toinen on muuttujan ominaisuuden nimi. 
+
+Mukavuusmuuttujaa $invokegetters k�ytet��n m��ritt�m��n, k�ynnistet��nk� 
+
+get-ominaisuus, jos sellainen on olemassa.
+
+Esimerkki:
+
+  show variable 1 __proto__
+
+
+
+[show ?]
+
+
+
+M��ritt�m�t�n show-komento. Kokeile komentoa 'help show'.
+
+
+
+[source]
+
+
+
+Lue fdb-komennot tiedostosta ja suorita ne.
+
+ source mycommands.txt
+
+ source mydir\mycommands.txt
+
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+
+  Lukee kohteen mycommands.txt ja suorittaa siin� olevat fdb-komennot.
+
+  Komennot sis�lt�v� tiedosto voidaan m��ritt�� joko
+
+	suhteessa nykyiseen hakemistoon (katso komento 'pwd')
+
+	tai k�ytt�en absoluuttista polkua.
+
+Tiedosto .fdbinit luetaan automaattisesti t�ll� tavalla, kun fdb k�ynnistet��n.
+
+Tiedostoa .fdbinit haetaan vain nykyisest� hakemistosta. T�m� tarkoittaa sit�, 
+
+ett� voit m��ritt�� useita .fdbinit-tiedostoja eri projekteja varten.
+
+
+
+[step]
+
+
+
+Askelluta ohjelma, kunnes ohjelma saavuttaa eri l�hderivin.
+
+Esimerkkej�:
+
+ step
+
+  Askelluta kerran.
+
+ step 3
+
+  Askelluta kolmasti, tai kunnes ohjelma pys�htyy jostain muusta syyst�.
+
+
+
+[tutorial]
+
+
+
+N�yt� opetusohjelma, jossa selitet��n fdb:n k�ytt�.
+
+T�m� komento ei hyv�ksy argumentteja.
+
+
+
+[Tutorial]
+
+
+
+Tyypillinen fdb-istunto:
+
+K�ynnist� sovellus komennolla 'run'.
+
+Tarkastele tiedostonimi� komennolla 'info sources'.
+
+Lis�� tiedosto luetteloon komenolla 'list'.
+
+M��rit� keskeytyskohdat komennolla 'break'.
+
+Suorita ohjelma komennolla 'continue', kunnes osutaan keskeytyskohtaan.
+
+Tutki ohjelman tilaa komennoilla 'where', 'print', 'info locals'.
+
+Suorita yksitt�isi� lausekkeita komennoilla 'next', 'step', 'finish'.
+
+Jatka suorittamista komennolla 'continue'.
+
+Sulje fdb komennolla 'quit'.
+
+
+
+[undisplay]
+
+
+
+Poista yksi tai usea automaattisen n�yt�n ilmaus.
+
+Esimerkkej�:
+
+ undisplay
+
+  Poista kaikki automaattisen n�yt�n ilmaukset.
+
+ undisplay 2 7
+
+  Poista automaattisen n�yt�n ilmaukset #2 ja #7.
+
+N�et automaattisen n�yt�n ilmaukset ja niiden numerot sy�tt�m�ll� 'info 
+
+display'.
+
+
+
+[up]
+
+
+
+Valitse ja tulosta t�t� kutsunut pinokehys.
+
+Seuraavat komennot 'info arguments' ja 'info locals' n�ytt�v�t
+
+valitun kehyksen paikalliset muuttujat ja argumentit.
+
+Katso komennot 'down' ja 'frame'.
+
+
+
+[viewswf]
+
+
+
+M��ritt�� tai tyhjent�� tiedostoluettelon ('info files' tai 'info sources') 
+
+suodattimen swf-nimen perusteella. 
+
+Ilman parametrej� kaikki tiedostot n�ytet��n. Jos sama tiedosto esiintyy 
+
+useassa swf:ss�, luettelossa n�kyy vain tiedoston ensimm�inen esiintym�. 
+
+Saat tiedoston muut esiintym�t n�kyviin k�ytt�m�ll� tiedoston numeroa (esim. 
+
+'list #192') tai t�t� komentoa parametrin kanssa (katso alla). N�in voit 
+
+tarkastella jonkin tietyn swf:n tiedostoja. Jos k�yt�ss� on vain yksi 
+
+parametri, komennon 'info swfs' n�ytt�m� swf-nimi, ainoastaan m��ritetyn swf:n 
+
+tiedostot tulevat n�kyviin luetteloon. 
+
+Muissa swf-tiedostoissa olevia tiedostoja ei n�ytet�. T�m� komento vaikuttaa 
+
+my�s komentoihin, jotka hyv�ksyv�t parametriksi tiedoston (esim. 'break').
+
+Esimerkki:
+
+ viewswf myApp.mxml.swf
+
+  Vain tiedostossa myApp.mxml.swf olevat tiedostot n�ytet��n.
+
+ viewswf 
+
+  Kaikkien swf-tiedostojen kaikki tiedostot n�ytet��n.
+
+ 
+
+[watch]
+
+
+
+Lis�� katselukohta annettuun muuttujaan. Virheenkorjaustoiminto keskeytt�� 
+
+suorittamisen muuttujan arvon vaihtuessa.
+
+Esimerkki:
+
+ watch foo
+
+
+
+[what]
+
+
+
+N�ytt�� kontekstin, jonka sis�ll� muuttuja ratkaistaan. 
+
+
+
+[where]
+
+
+
+Pinon backtrace.
+
+
+
+[zzz]
+
+
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-falcon/blob/00c0bf63/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
new file mode 100644
index 0000000..f17ff29
--- /dev/null
+++ b/debugger/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_fr.txt
@@ -0,0 +1,1704 @@
+
+   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
+   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
+   this work for additional information regarding copyright ownership.
+   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
+   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+   the License. You may obtain a copy of the License at
+  
+     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+  
+   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+   See the License for the specific language governing permissions and
+   limitations under the License.
+
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
+
+
+
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+
+'help break', the [break] topic below is displayed.
+
+
+
+The first and last lines of each topic should be blank.
+
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+
+to make this file more easily readable.
+
+
+
+Help text should be formatted to not wrap
+
+when displayed on an 80-character-wide console.
+
+The following line is 80 characters wide.
+
+
+
+--------------------------------------------------------------------------------
+
+
+
+[?]
+
+
+
+Commande non définie. Saisissez « help » pour afficher la liste de toutes les 
+
+commandes fdb.
+
+
+
+[break]
+
+
+
+Définit un point d'arrêt à une ligne ou une fonction spécifique.
+
+Exemples :
+
+ break 87
+
+  Définit un point d'arrêt à la ligne 87 du fichier en cours.
+
+ break myapp.mxml:56
+
+  Définit un point d'arrêt à la ligne 56 du fichier myapp.mxml.
+
+ break #3:29
+
+  Définit un point d'arrêt à la ligne 29 du fichier n° 3.
+
+ break doThis
+
+  Définit un point d'arrêt à la fonction doThis() du fichier en cours.
+
+ break myapp.mxml:doThat
+
+  Définit un point d'arrêt à la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
+
+ break #3:doOther
+
+  Définit un point d'arrêt à la fonction doOther() du fichier n° 3.
+
+ break
+
+  Définit un point d'arrêt à l'adresse d'exécution actuelle dans le frame de 
+
+pile en cours. Cela sert à l'arrêt d'un retour vers un frame de pile.
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
+
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
+
+ambigus.
+
+Si le numéro de ligne est spécifié, arrêtez au début du code de cette ligne.
+
+Si la fonction est spécifiée, arrêtez au début du code de cette fonction.
+
+Pour plus de contrôle des points d'arrêt, voir « commands » et « condition ».
+
+
+
+[bt]
+
+
+
+Parcours arrière de la pile.
+
+
+
+[catch]
+
+
+
+S'arrête lorsqu'une exception est émise. Cela affecte uniquement les 
+
+exceptions interceptées, c'est-à-dire celles qui seront gérées par un bloc 
+
+« catch ». Les exceptions non interceptées s'arrêtent toujours dans le 
+
+débogueur.
+
+
+
+Utilisez la commande « delete » pour supprimer un point d'interception.
+
+
+
+Exemples :
+
+ catch *
+
+  S'arrête lorsqu'une exception est émise.
+
+ catch ReferenceError
+
+  S'arrête lorsqu'une erreur de référence (ReferenceError) est émise, qu'elle 
+
+  soit interceptée ou non.
+
+
+
+[cf]
+
+
+
+Affiche le nom et le numéro du fichier en cours ou modifie le fichier en cours.
+
+Exemples :
+
+ cf
+
+  Affiche le nom et le numéro du fichier en cours.
+
+ cf myapp.mxml
+
+  Change le fichier en cours en fichier myapp.mxml.
+
+ cf #29
+
+  Change le fichier en cours en fichier n° 29.
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+
+Le classement d'un fichier avec « list » fait également de ce fichier celui en 
+
+cours.
+
+
+
+[clear]
+
+
+
+Supprime un point d'arrêt à une ligne ou une fonction spécifique.
+
+Exemples :
+
+ clear 87
+
+  Supprime le point d'arrêt à la ligne 87 du fichier en cours.
+
+ clear myapp.mxml:56
+
+  Supprime le point d'arrêt à la ligne 56 du fichier myapp.mxml.
+
+ clear #3:29
+
+  Supprime le point d'arrêt à la ligne 29 du fichier n° 3.
+
+ clear doThis
+
+  Supprime le point d'arrêt à la fonction doThis() du fichier en cours.
+
+ clear myapp.mxml:doThat
+
+  Supprime le point d'arrêt à la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
+
+ clear #3:doOther
+
+  Supprime le point d'arrêt à la fonction doOther() du fichier n° 3.
+
+ clear
+
+  Supprime le point d'arrêt à la ligne actuelle du fichier en cours. 
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
+
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
+
+ambigus.
+
+Si le numéro de ligne est spécifié, tous les points d'arrêt de cette ligne sont 
+
+supprimés.
+
+Si la fonction est spécifiée, les points d'arrêt situés en début de fonction 
+
+sont supprimés.
+
+
+
+[continue]
+
+
+
+Continue l'exécution après l'arrêt au point d'arrêt.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[condition]
+
+
+
+
+
+Spécifie le numéro de point d'arrêt N auquel s'arrêter si COND est vraie.
+
+Utilisation : « condition N COND », où N est un entier et COND une expression à 
+
+évaluer lorsque le point d'arrêt N est atteint.
+
+
+
+[commands]
+
+
+
+Définit des commandes à exécuter lorsqu'un point d'arrêt est atteint.
+
+Indiquez le numéro de point d'arrêt en tant qu'argument après « commands ».
+
+Sans argument, le dernier point d'arrêt défini est celui ciblé.
+
+Les commandes viennent ensuite, en commençant sur la ligne d'après.
+
+Tapez une ligne contenant « end » pour indiquer la fin des commandes.
+
+Saisissez « silent » sur la première ligne pour rendre le point d'arrêt 
+
+silencieux. Aucune sortie n'est alors imprimée lorsqu'il est atteint, excepté 
+
+les éléments imprimés par les commandes.
+
+Exemple :
+
+ (fdb) commands
+
+ Tapez les commandes, pour le moment où le point d'arrêt 1 est atteint, une 
+
+par ligne.
+
+ Terminez avec une ligne indiquant simplement « end ».
+
+ >w
+
+ >end
+
+
+
+[delete]
+
+
+
+Supprime un ou plusieurs points d'arrêt.
+
+Exemples :
+
+ delete
+
+  Supprime tous les points d'arrêt.
+
+ delete 2 5
+
+  Supprime les points d'arrêt n° 2 et 5.
+
+Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
+
+
+
+[directory]
+
+
+
+Modifie la liste des répertoires dans lesquels fdb recherche les fichiers 
+
+sources.
+
+
+
+Exemples :
+
+
+
+ directory
+
+  Restaure la valeur par défaut de la liste, c'est-à-dire le répertoire dans 
+
+  lequel le fichier source a été compilé en code objet, suivi par le 
+
+  répertoire de travail actuel.
+
+
+
+ directory C:\MySource    (Windows)
+
+ directory /MySource     (Mac)
+
+  Ajoute le répertoire spécifié au début de la liste de répertoires, pour y 
+
+  rechercher une source. Lors d'une recherche de la source pour la classe 
+
+  mypackage.MyClass, par exemple, le débogueur recherche 
+
+  C:\MySource\mypackage\MyClass.as et C:\MySource\MyClass.as.
+
+
+
+ directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows : utiliser le séparateur « ; »)
+
+ directory /Dir1:/Dir2    (Mac : utiliser le séparateur « : »)
+
+  Ajoute plusieurs répertoires au début de la liste de répertoires, pour y 
+
+  rechercher une source.
+
+
+
+Pour afficher la liste actuelle, saisissez « show directories ».
+
+
+
+[disable]
+
+
+
+Désactive un ou plusieurs points d'arrêt ou expressions d'affichage automatique.
+
+Exemples :
+
+ disable
+
+ disable breakpoints
+
+  Désactive tous les points d'arrêt.
+
+ disable 2 5
+
+ disable breakpoints 2 5
+
+  Désactive les points d'arrêt n° 2 et 5.
+
+ disable display
+
+  Désactive toutes les expressions d'affichage automatique.
+
+ disable display 1 3
+
+  Désactive les expressions d'affichage automatique n° 1 et 3.
+
+Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
+
+Pour afficher des numéros d'expressions d'affichage automatique, saisissez 
+
+« info breakpoints ».
+
+
+
+[disassemble]
+
+
+
+(ActionScript 2 uniquement, non prise en charge lors du débogage 
+
+d'ActionScript 3)
+
+
+
+Désassemble une partie spécifique du code source.
+
+La valeur par défaut est la ligne de la liste actuelle.
+
+Les arguments pris en charge sont les mêmes que ceux pour la commande list.
+
+Exemples :
+
+ disassemble 87
+
+  Désassemble la ligne 87 du fichier en cours.
+
+ disassemble 87 102
+
+  Désassemble les lignes 87 à 102 du fichier en cours.
+
+ disassemble doThis
+
+   Désassemble la fonction doThis() du fichier en cours.
+
+Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez 
+
+également spécifier des lignes des manières suivantes :
+
+  myapp.mxml
+
+   Ligne 1 du fichier myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   La première ligne de la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Ligne 56 du fichier myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Ligne 1 du fichier n° 3.
+
+  #3:doOther
+
+   La ligne du fichier n° 3 où commence la fonction doOther().
+
+  #3:29
+
+   Ligne 29 du fichier n° 3.
+
+
+
+[display]
+
+
+
+Ajoute une expression à la liste des expressions d'affichage automatique.
+
+Exemple :
+
+ display employee.name
+
+  Ajoute « employee.name » à la liste des expressions d'affichage automatique.
+
+  A chaque arrêt de fdb, la valeur employee.name s'affiche.
+
+L'argument de cette commande est similaire à celui de « print ».
+
+Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur 
+
+numéro, saisissez « info display ».
+
+
+
+[down]
+
+
+
+Sélectionne et imprime le frame de pile appelé par cette commande.
+
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les 
+
+variables locales et les arguments du frame sélectionné.
+
+Voir « up » et « frame » 
+
+
+
+[enable]
+
+
+
+Active un ou plusieurs points d'arrêt ou expressions d'affichage automatique.
+
+Exemples :
+
+ enable
+
+ enable breakpoints
+
+  Active tous les points d'arrêt.
+
+ enable 2 5
+
+ enable breakpoints 2 5
+
+  Active les points d'arrêt n° 2 et 5.
+
+ enable display
+
+  Active toutes les expressions d'affichage automatique.
+
+ enable display 1 3
+
+  Active les expressions d'affichage automatique n° 1 et 3.
+
+Pour afficher des numéros de points d'arrêt, saisissez « info breakpoints ».
+
+Pour afficher des numéros d'expressions d'affichage automatique, saisissez 
+
+« info breakpoints ».
+
+
+
+[file]
+
+
+
+Spécifie une application à déboguer, sans la lancer.
+
+Exemples :
+
+ file http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Spécifie une application MXML à déboguer.
+
+ file myapp.swf
+
+  Spécifie un fichier SWF local à déboguer dans le répertoire actif.
+
+  Dans ce cas, myapp.swd (le fichier contenant les informations de débogage) 
+
+  doit également exister dans le répertoire actif.
+
+Cette commande ne lance pas l'application ; utilisez la commande « run » sans 
+
+argument pour démarrer le débogage de l'application.
+
+Au lieu d'utiliser « file <target> », puis « run », vous pouvez spécifier 
+
+l'application à déboguer en tant qu'argument de « run » :
+
+ run http://mysite.com/myapp.mxml
+
+ run myapp.swf
+
+Vous pouvez également spécifier l'application à déboguer en tant qu'argument de 
+
+ligne de commande lorsque vous lancez fdb :
+
+ fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+ fdb myapp.swf
+
+Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser « file » ni « run ».
+
+Si vous utilisez « run » sans spécifier d'application à déboguer, fdb attend 
+
+qu'une application s'y connecte, quelle qu'elle soit.
+
+
+
+[finish]
+
+
+
+S'exécute jusqu'au renvoi d'une valeur par la fonction en cours.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[frame]
+
+
+
+Sélectionne et imprime un frame de pile particulier.
+
+Cette commande prend un argument facultatif, un numéro de frame.
+
+Si aucun argument n'est fourni, la valeur par défaut renvoie au frame actif 
+
+supérieur (c'est-à-dire le frame 0).
+
+Exemples :
+
+ frame 4
+
+ frame
+
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent les 
+
+variables locales et les arguments du frame sélectionné.
+
+Voir « up », « frame » et « bt » 
+
+
+
+[handle]
+
+
+
+Spécifie la manière dont fdb doit gérer une erreur dans Flash Player.
+
+Exemples :
+
+ handle recursion_limit stop
+
+  Lorsqu'une erreur recursion_limit se produit, affiche un message dans fdb 
+
+  et s'arrête comme devant un point d'arrêt.
+
+ handle all print nostop
+
+  Quand une erreur se produit, affiche un message dans fdb, mais ne s'arrête 
+
+  pas.
+
+Le premier argument est un nom d'erreur ou « all ».
+
+Les autres arguments sont des actions à appliquer à cette erreur.
+
+Pour afficher le nom des erreurs, saisissez « info handle ».
+
+Les actions sont print/noprint et stop/nostop.
+
+« print » entraîne l'impression d'un message lorsque cette erreur se produit.
+
+« stop » entraîne la réouverture de la session du débogueur lorsque cette 
+
+erreur se produit. Implique « print ».
+
+
+
+[help]
+
+
+
+Nouvel utilisateur de fdb ? Saisissez « tutorial » pour obtenir des 
+
+informations de base.
+
+Liste des commandes fdb :
+
+bt (bt)       Imprime le parcours arrière de tous les frames de pile
+
+break (b)      Définit un point d'arrêt à une ligne ou une fonction 
+
+          spécifique
+
+catch (ca)     S'arrête lorsqu'une exception est émise
+
+cf (cf)       Affiche le nom et le numéro du fichier en cours
+
+clear (cl)     Supprime un point d'arrêt à une ligne ou une fonction 
+
+          spécifique
+
+condition (cond)  Applique/supprime une expression conditionnelle à un point 
+
+          d'arrêt
+
+continue (c)    Continue l'exécution après l'arrêt au point d'arrêt
+
+commands (com)   Définit les commandes à exécuter lorsque le point d'arrêt 
+
+          est atteint
+
+delete (d)     Supprime les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
+
+          automatique
+
+directory (dir)   Ajoute un répertoire au chemin de recherche de fichiers 
+
+          source
+
+disable (disab)   Désactive les points d'arrêt ou les expressions d'affichage 
+
+          automatique
+
+disassemble (disas) Désassemble les fonctions ou les lignes source
+
+display (disp)   Ajoute des expressions d'affichage automatique
+
+enable (e)     Active des points d'arrêt ou des expressions d'affichage 
+
+          automatique
+
+file (fil)     Spécifie une application à déboguer
+
+finish (f)     S'exécute jusqu'au renvoi d'une valeur par la fonction en 
+
+          cours
+
+handle (han)    Spécifie la gestion d'une erreur
+
+help (h)      Affiche l'aide sur des commandes fdb
+
+home (ho)      Définit l'emplacement dans une liste où l'exécution est 
+
+          arrêtée
+
+info (i)      Affiche des informations sur le programme en cours de 
+
+          débogage
+
+kill (k)      Annule l'exécution du programme en cours de débogage
+
+list (l)      Répertorie une fonction ou ligne spécifiée
+
+next (n)      Avance d'un pas dans un programme
+
+print (p)      Imprime la valeur de la variable EXP
+
+pwd (pw)      Imprime le répertoire de travail
+
+quit (q)      Quitte fdb
+
+run (r)       Démarre le programme débogué
+
+set (se)      Définit la valeur d'une variable
+
+source (so)     Lit les commandes fdb à partir d'un fichier
+
+step (s)      Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à 
+
+          atteindre une ligne source différente
+
+tutorial (t)    Affiche un didacticiel sur l'utilisation de fdb
+
+undisplay (u)    Supprime une expression d'affichage automatique
+
+viewswf (v)     Définit ou supprime un filtre à appliquer à une liste de 
+
+          fichiers basé sur l'extension .swf
+
+watch (wa)     Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée
+
+what (wh)      Affiche le contexte d'une variable
+
+where (w)      Identique à bt
+
+Saisissez « help » suivi du nom de la commande pour obtenir une documentation 
+
+complète.
+
+
+
+[home]
+
+
+
+Définit l'emplacement dans une liste où l'exécution est arrêtée.
+
+
+
+[info]
+
+
+
+Commande générique pour l'affichage d'informations relatives au programme en 
+
+cours de débogage.
+
+Liste des sous-commandes info :
+
+info arguments (i a)  Variables d'arguments du frame de pile en cours
+
+info breakpoints (i b) Etat des points d'arrêt définissables par l'utilisateur
+
+info display (i d)   Affiche la liste des expressions d'affichage automatique
+
+info files (i f)    Noms des cibles et fichiers en cours de débogage
+
+info functions (i fu)  Tous les noms de fonctions
+
+info handle (i h)    Gestion d'une erreur
+
+info locals (i l)    Variables locales du frame de pile en cours
+
+info scopechain (i sc) Chaîne de portée du frame de pile en cours
+
+info sources (i so)   Fichiers source du programme
+
+info stack (i s)    Parcours arrière de la pile
+
+info swfs (i sw)    Liste des fichiers .swf de la session
+
+info targets(i t)    Application en cours de débogage
+
+info variables (i v)  Tous les noms de variables globales et statiques
+
+Saisissez « help info » suivi du nom de la sous-commande info pour obtenir une 
+
+documentation complète.
+
+
+
+[info arguments]
+
+
+
+Affiche les arguments du frame de pile en cours.
+
+
+
+[info breakpoints]
+
+
+
+Affiche l'état de tous les points d'arrêt et points de contrôle.
+
+La colonne Type indique l'une des valeurs suivantes :
+
+  breakpoint  - point d'arrêt normal
+
+  watchpoint  - point de contrôle
+
+La colonne Disp contient « keep », « del » ou « dis » pour indiquer la 
+
+disposition du point d'arrêt une fois atteint. « dis » signifie que le point 
+
+d'arrêt sera désactivé, alors que « del » signifie qu'il sera supprimé. 
+
+Les colonnes « Address » et « What » indiquent l'adresse et le numéro de 
+
+fichier/ligne, respectivement. 
+
+
+
+[info display]
+
+
+
+Affiche la liste des expressions d'affichage automatique, avec leur numéro.
+
+
+
+[info files]
+
+
+
+Affiche le nom et numéro des fichiers pour l'application en cours de débogage, 
+
+y compris des fichiers source, de structure et générés automatiquement.
+
+Exemples :
+
+ info files
+
+  Répertorie tous les fichiers, par ordre alphabétique des catégories
+
+ info files my
+
+ info files my*
+
+  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom commence 
+
+  par « my ».
+
+ info files *.as
+
+  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom finit par 
+
+  « as ».
+
+ info files *foo*
+
+  Répertorie, par ordre alphabétique, tous les fichiers dont le nom contient 
+
+  « foo ». 
+
+Les fichiers sont affichés au format nom#N, où N est le numéro de fichier.
+
+Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un 
+
+fichier.
+
+
+
+[info functions]
+
+
+
+Affiche le nom de fonctions.
+
+Exemples :
+
+ info functions .
+
+  Affiche toutes les fonctions du fichier en cours.
+
+ info functions myapp.mxml
+
+  Affiche toutes les fonctions du fichier myapp.mxml.
+
+ info functions #3
+
+  Affiche toutes les fonctions du fichier n° 3.
+
+ info functions
+
+  Affiche toutes les fonctions de tous les fichiers.
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+
+
+
+[info handle]
+
+
+
+Affiche l'action prise par fdb lorsqu'une erreur se produit dans Flash Player.
+
+Exemples :
+
+ info handle
+
+  Affiche la gestion de toutes les erreurs par fdb.
+
+ info handle recursion_limit
+
+  Affiche la gestion d'une erreur recursion_limit par fdb.
+
+
+
+[info locals]
+
+
+
+Affiche les variables locales du frame de pile en cours.
+
+
+
+[info scopechain]
+
+
+
+Affiche la chaîne de portée du frame de pile en cours. La chaîne de portée est 
+
+la liste d'objets dans laquelle Flash Player effectue des recherches lorsqu'il 
+
+tente de résoudre un nom de symbole.
+
+
+
+[info sources]
+
+
+
+Affiche le nom et le numéro des fichiers source pour l'application en cours de 
+
+débogage. Les fichiers de structure et générés automatiquement ne sont pas 
+
+inclus.
+
+Les fichiers sont affichés au format nom#N, où N est le numéro de fichier.
+
+Dans de nombreuses commandes, vous pouvez utiliser #N à la place du nom d'un 
+
+fichier.
+
+
+
+[info stack]
+
+
+
+Parcours arrière de la pile.
+
+
+
+[info swfs]
+
+
+
+Affiche les fichiers .swf connus dans la session de débogage. Voir la commande 
+
+« viewswf » pour obtenir des détails sur le filtrage d'une liste de fichiers en 
+
+fonction du nom d'un fichier .swf. 
+
+
+
+[info targets]
+
+
+
+Affiche l'URL (http: ou file:) de l'application en cours de débogage.
+
+
+
+[info variables]
+
+
+
+Affiche les noms et valeurs de toutes les variables globales et statiques.
+
+
+
+[info ?]
+
+
+
+Commande d'informations non définie. Essayez « help info ».
+
+
+
+[kill]
+
+
+
+Annule l'exécution du programme en cours de débogage.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[list]
+
+
+
+Répertorie les lignes de code d'un fichier source.
+
+Exemples :
+
+ list
+
+  Répertorie dix lignes de plus dans le fichier en cours après ou autour de 
+
+  la liste précédente.
+
+ list -
+
+  Répertorie les dix lignes du fichier en cours situées avant la liste 
+
+  précédente.
+
+ list 87
+
+  Répertorie dix lignes du fichier en cours autour de la ligne 87.
+
+ list 87 102
+
+  Répertorie les lignes 87 à 102 du fichier en cours.
+
+Outre l'utilisation des numéros de ligne, comme illustré ci-dessus, vous pouvez 
+
+également spécifier des lignes des sept manières suivantes :
+
+ doThis
+
+   La première ligne de la fonction doThis() du fichier en cours.
+
+  myapp.mxml
+
+   Ligne 1 du fichier myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:doThat
+
+   La première ligne de la fonction doThat() du fichier myapp.mxml.
+
+  myapp.mxml:56
+
+   Ligne 56 du fichier myapp.mxml.
+
+  #3
+
+   Ligne 1 du fichier n° 3.
+
+  #3:doOther
+
+   La ligne du fichier n° 3 où commence la fonction doOther().
+
+  #3:29
+
+   Ligne 29 du fichier n° 3.
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Pour afficher les noms de fonctions, saisissez « info functions ».
+
+Les noms de fichiers et de fonctions abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas 
+
+ambigus.
+
+Le classement d'un fichier fait de ce fichier celui en cours. (Voir la commande 
+
+« cf ».)
+
+
+
+[next]
+
+
+
+Avance d'un pas dans un programme, en procédant par appels de sous-routine.
+
+ next
+
+  Avance d'un pas.
+
+ next 3
+
+  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute 
+
+  autre raison.
+
+Identique à la commande « step », lorsque les appels de sous-routine ne se 
+
+produisent pas. Lorsqu'ils surviennent, l'appel est traité comme une 
+
+instruction.
+
+
+
+[print]
+
+
+
+Imprime la valeur de variable ou d'expression.
+
+Exemples :
+
+ print i
+
+  Imprime la valeur de « i ».
+
+ print employee.name
+
+  Imprime la valeur de « employee.name ».
+
+ print employee
+
+  Imprime la valeur de l'objet « employee ».
+
+  Une valeur de type [Object 10378] peut s'afficher.
+
+ print employee.
+
+  Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet « employee ».
+
+ print *employee
+
+  Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet « employee ».
+
+  L'opérateur * placé en préfixe est une alternative à l'opérateur . placé en 
+
+  suffixe.
+
+ print #10378.
+
+  Imprime les valeurs de toutes les propriétés de l'objet n° 10378.
+
+Les variables accessibles sont celles de l'environnement lexical du frame de 
+
+pile sélectionné, plus toutes celles dont la portée est globale ou d'un fichier 
+
+entier.
+
+
+
+[pwd]
+
+
+
+Imprime le répertoire de travail actif.
+
+Il s'agit du répertoire à partir duquel a été lancé fdb ; il ne peut pas être 
+
+modifié dans fdb. L'argument pour « run » et « source » peut être spécifié par 
+
+rapport à ce répertoire.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[quit]
+
+
+
+Quitte fdb.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[run]
+
+
+
+Démarre une session de débogage.
+
+Exemples :
+
+ run http://www.mysite.com/myapp.mxml
+
+  Exécute l'application MXML spécifiée.
+
+ run myapp.swf
+
+ run mydir\myapp.swf
+
+ run c:\mydir\myapp.swf
+
+  Exécute le fichier SWF local myapp.swf, qui peut être spécifié
+
+	soit par rapport au répertoire actif (voir la commande « pwd ») ;
+
+	soit en utilisant un chemin absolu. Dans ces cas, myapp.swd
+
+  (le fichier contenant les informations de débogage) doit également être 
+
+  présent dans le même répertoire que le fichier myapp.swf.
+
+ run
+
+  Exécute l'application auparavant spécifiée par la commande « file ».
+
+  Si aucune application n'est spécifiée, fdb attend qu'une application s'y 
+
+  connecte ou l'expiration du temps d'attente.
+
+« run » démarre l'application dans un navigateur ou Flash Player autonome.
+
+Dès que l'application démarre, elle s'affiche dans fdb, pour que vous puissiez 
+
+définir des points d'arrêt, par exemple.
+
+
+
+Sur Macintosh, la seule forme prise en charge de la commande est « run » sans 
+
+argument. Vous devez ensuite lancer manuellement Flash Player.
+
+
+
+[set]
+
+
+
+Définit la valeur d'une variable ou d'une variable dite de convenance.
+
+Ces dernières sont des variables qui existent entièrement dans fdb ; elles ne 
+
+font pas partie de votre programme.
+
+Elles portent le préfixe « $ » et un nom quelconque, à condition qu'il ne soit 
+
+pas identique à celui d'une variable existante. Par exemple, $myVar. Ces 
+
+variables servent également à contrôler de nombreux aspects de fdb. 
+
+
+
+Les variables de convenance suivantes sont utilisées par fdb :
+
+$listsize     - nombre de lignes source à afficher pour « list »
+
+$columnwrap    - numéro de colonne dans laquelle la sortie est renvoyée
+
+$infostackshowthis - si la valeur est 0, n'affiche pas « this » dans le 
+
+           parcours arrière de la pile
+
+$invokegetters   - si la valeur est 0, empêche le lancement de fonctions 
+
+           getter par fdb
+
+$bpnum       - le dernier numéro de point d'arrêt défini
+
+$displayattributes - si la valeur est 1, « print var. » affiche tous les 
+
+           attributs des membres de « var » (par ex., private et 
+
+           static)
+
+
+
+Exemples :
+
+ set i = 3
+
+  Définit la variable « i » sur le numéro 3.
+
+ set employee.name = "Susan"
+
+  Définit la variable « employee.name » sur la chaîne « Susan ».
+
+ set $myVar = 20
+
+  Définit la variable de convenance « $myVar » sur le numéro 20
+
+
+
+[show]
+
+
+
+Commande générique pour l'affichage d'informations relatives à l'état de fdb.
+
+Liste des sous-commandes show :
+
+show break (sh b)    Emplacement et raison de l'exécution suspendue
+
+show directories (sh d) Répertoires à atteindre pour les fichiers source
+
+show files (sh f)    Fichiers cible et chemins d'accès
+
+show functions (sh fu) Informations sur le mappage de lignes de fonctions 
+
+show locations (sh l)  Emplacements des points d'arrêt
+
+show memory (sh m)   Utilisation de la mémoire en cours
+
+show net (sh n)     Statistiques des messages du lecteur 
+
+show properties (sh p) Valeurs des propriétés
+
+show uri (sh u)     URI du lecteur pour cette session 
+
+show variable (sh v)  Extraction de variables brutes
+
+Saisissez « help show » suivi du nom de la sous-commande show pour obtenir une 
+
+documentation complète.
+
+
+
+[show break]
+
+
+
+Affiche le décalage au sein du fichier SWF sur lequel s'est arrêté le programme
+
+
+
+[show directories]
+
+
+
+Affiche le chemin de recherche actif pour trouver des fichiers source.
+
+
+
+[show files]
+
+
+
+Affiche le chemin et le nom de fichier pour tous les fichiers cible
+
+
+
+[show functions]
+
+
+
+Affiche les informations de mappage des fonctions aux numéros de ligne.
+
+Exemples :
+
+ show functions .
+
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier en 
+
+  cours.
+
+ show functions myapp.mxml
+
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier 
+
+  myapp.mxml.
+
+ show functions #3
+
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions du fichier 
+
+  n° 3.
+
+ show functions
+
+  Affiche les informations de mappage pour toutes les fonctions de tous les 
+
+  fichiers.
+
+Pour afficher les noms et numéros de fichiers, saisissez « info sources » ou 
+
+« info files ».
+
+Les noms de fichiers abrégés sont acceptés s'ils ne sont pas ambigus.
+
+
+
+[show locations]
+
+
+
+Affiche la liste des emplacements définis pour chaque point d'arrêt
+
+
+
+[show memory]
+
+
+
+Affiche les statistiques de la mémoire de la VM Java.
+
+
+
+[show net]
+
+
+
+Affiche les informations relatives aux messages envoyés à et reçus de Flash 
+
+Player.
+
+
+
+[show properties]
+
+
+
+Affiche une liste de variables de convenance utilisées dans le débogueur 
+
+
+
+[show uri]
+
+
+
+Affiche l'URI envoyée pour cette session par le lecteur.
+
+
+
+[show variable]
+
+
+
+Affiche la valeur des membres d'une variable. Deux paramètres sont requis : 
+
+le premier est l'identificateur de variable numérique, le second est le nom de 
+
+propriété sur la variable. La variable de convenance $invokegetters est 
+
+utilisée pour déterminer si le getter de propriété, en supposant qu'il existe, 
+
+sera lancé ou non.
+
+Exemple :
+
+  show variable 1 __proto__
+
+
+
+[show ?]
+
+
+
+Commande show non définie. Essayez « help show ».
+
+
+
+[source]
+
+
+
+Lit des commandes fdb à partir d'un fichier et les exécute.
+
+ source mycommands.txt
+
+ source mydir\mycommands.txt
+
+ source c:\mydir\mycommands.txt
+
+  Lit le fichier mycommands.txt et y exécute les commandes fdb.
+
+  Le fichier contenant les commandes peut être spécifié
+
+	soit par rapport au répertoire actif (voir la commande « pwd ») ;
+
+	soit en utilisant un chemin absolu.
+
+Le fichier .fdbinit est automatiquement lu de cette manière lorsque fdb est 
+
+lancé.
+
+Le fichier .fdbinit est uniquement recherché dans le répertoire actif. Cela 
+
+signifie que vous avez pu paramétrer plusieurs fichiers .fdbinit pour 
+
+différents projets.
+
+
+
+[step]
+
+
+
+Avance d'un ou plusieurs pas dans un programme jusqu'à atteindre une ligne 
+
+source différente.
+
+Exemples :
+
+ step
+
+  Avance d'un pas.
+
+ step 3
+
+  Avance de trois pas ou jusqu'à ce que le programme s'arrête pour toute 
+
+autre raison.
+
+
+
+[tutorial]
+
+
+
+Affiche un didacticiel sur l'utilisation de fdb.
+
+Cette commande ne prend aucun argument.
+
+
+
+[Tutorial]
+
+
+
+Session fdb typique :
+
+Démarrez une application avec « run ».
+
+Affichez les noms de fichiers avec « info sources ».
+
+Répertoriez un fichier avec « list ».
+
+Définissez des points d'arrêt avec « break ».
+
+Exécutez un programme avec « continue » jusqu'à ce qu'un point d'arrêt soit 
+
+atteint.
+
+Examinez l'état d'un programme avec « where », « print » et « info locals ».
+
+Exécutez des instructions individuelles avec « next », « step » et « finish ».
+
+Reprenez l'exécution avec « continue ».
+
+Quittez fdb avec « quit ».
+
+
+
+[undisplay]
+
+
+
+Supprime une ou plusieurs expressions d'affichage automatique.
+
+Exemples :
+
+ undisplay
+
+  Supprime toutes les expressions d'affichage automatique.
+
+ undisplay 2 7
+
+  Supprime les expressions d'affichage automatique n° 2 et 7.
+
+Pour afficher la liste des expressions d'affichage automatique avec leur 
+
+numéro, saisissez « info display ».
+
+
+
+[up]
+
+
+
+Sélectionne et imprime le frame de pile ayant appelé cette commande.
+
+Les commandes « info arguments » et « info locals » suivantes affichent
+
+les variables locales et les arguments du frame sélectionné.
+
+Voir « down » et « frame »
+
+
+
+[viewswf]
+
+
+
+Définit ou supprime un filtre d'une liste de fichiers (c.-à-d. « info files » 
+
+et « info sources »), en fonction du nom d'un fichier .swf. 
+
+Sans paramètre, tous les fichiers sont affichés. Si le même fichier est 
+
+présent dans un ou plusieurs fichiers .swf, la liste affiche uniquement la 
+
+première instance du fichier. Pour accéder à d'autres instances du fichier, 
+
+utilisez le numéro du fichier (par ex., « list #192 ») ou utilisez cette 
+
+commande avec un paramètre (voir ci-dessous) pour afficher des fichiers d'un 
+
+fichier .swf spécifique. Avec un seul paramètre, et le nom du fichier .swf, 
+
+tel qu'il est affiché par la commande « info swfs », seuls les fichiers issus 
+
+du fichier .swf spécifié sont affichés dans la liste de fichiers. 
+
+Les fichiers issus d'autres fichiers .swf ne sont pas affichés. Cette commande 
+
+affecte également les commandes qui acceptent un fichier en tant que paramètre 
+
+(par ex., « break »)
+
+Exemple :
+
+ viewswf myApp.mxml.swf
+
+  Seuls les fichiers issus du fichier myApp.mxml.swf sont affichés.
+
+ viewswf 
+
+  Tous les fichiers de tous les fichiers .swf sont affichés.
+
+ 
+
+[watch]
+
+
+
+Ajoute un point de contrôle sur une variable donnée. Le débogueur arrête 
+
+l'exécution lorsque la valeur de la variable change.
+
+Exemple :
+
+ watch foo
+
+
+
+[what]
+
+
+
+Affiche le contexte dans lequel est résolue une variable. 
+
+
+
+[where]
+
+
+
+Parcours arrière de la pile.
+
+
+
+[zzz]
+
+
+
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
+


Mime
View raw message