felix-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Jamie G." <jamie.goody...@gmail.com>
Subject Re: [VOTE] Release Felix Utils 1.6.0
Date Thu, 27 Feb 2014 18:46:56 GMT
+1 (non binding)

Cheers,
Jamie

On Thu, Feb 27, 2014 at 9:44 AM, Jan Willem Janssen
<janwillem.janssen@luminis.eu> wrote:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> On 26/02/14 12:12, Guillaume Nodet wrote:
>> [ ] +1 Approve the release [ ] -1 Veto the release (please provide
>> specific comments)
>
> +1
>
> - --
> Met vriendelijke groeten | Kind regards
>
> Jan Willem Janssen | Software Architect
> +31 631 765 814
>
> /My world is revolving around PulseOn and Amdatu/
>
> Luminis Technologies B.V.
> J.C. Wilslaan 29
> 7313 HK   Apeldoorn
> +31 88 586 46 30
>
> http://www.luminis-technologies.com
> http://www.luminis.eu
>
> KvK (CoC) 09 16 28 93
> BTW (VAT) NL8169.78.566.B.01
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.17 (Darwin)
> Comment: GPGTools - http://gpgtools.org
> Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/
>
> iQIcBAEBAgAGBQJTDzolAAoJEKF/mP2eHDc46ikP/0+guyJVL1bMWoe+9ar/ySYw
> 0NsnZ+AbwmUeJ5HkdU0saP1R36rDiJkfP8XdowWA7XZ9LDvPAR0XJ825kpCP+o3C
> OvvVI40QQcq69A7atp/F+lbFOjpSMvSI+bmxAKz9jxUoi85KrpSurfDxQ3ePAF/N
> tpiz5W8O5mKjLrG4NpnWtCOMEoKKtcE3xrZjG12jQFeNichWAUQrsSGlkmStFtwR
> 6dbCVAxwR45kcHGV7bHcnus0UQY75RWsckMC6Kx5n2e0IzY5WmDmLUcnaqQW2wDW
> 2hvnSTlVkEEFQDB8NSWqPPjnyHpTAG3txS0jZJwaV0IqUGiPWhOm4cZhWNrLTAIy
> 6Kg4SXSrfpYaQmAsP6V52w8ttvu/n6U7Mj/iznBZ3u78EekToLFrN6EOUsLSdEeC
> CWb2eD/xPM2itunL5ho4E378NAj1H5UiAolXNDmkXWBoUWyP3lC2Ke4EDmk7KXQ5
> yDK2WAmSUoFMwy70dbQFJfXYTvGKrhccrLc+C5C8MijiJgKu1UozdBG+t9hJJ+9t
> hwTIRSiL2X6LBQknVL6x/iNTkmgkfdlbKnKEKl2dGnOcFPrdHWjW4/088EMVTkT/
> TmvMIe3tl3xIAGb2rTMoTC2hCLVe8voT7hnFzdbzN/t6Fu+JLriF4WY3u9aAJaUU
> MWpBW4Syh2+d1cLtZcex
> =yOtb
> -----END PGP SIGNATURE-----

Mime
View raw message