felix-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Jan Willem Janssen <janwillem.jans...@luminis.eu>
Subject Re: [VOTE] Release DeploymentAdmin 0.9.5 and AutoConf Processor 0.1.5
Date Mon, 09 Dec 2013 12:25:36 GMT
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 12/3/13 4:39 PM, Jan Willem Janssen wrote:
> [x] +1 Approve the release

+1

- -- 
Met vriendelijke groeten | Kind regards

Jan Willem Janssen | Software Architect
+31 631 765 814

/My world is revolving around PulseOn and Amdatu/

Luminis Technologies B.V.
J.C. Wilslaan 29
7313 HK   Apeldoorn
+31 88 586 46 30

http://www.luminis-technologies.com
http://www.luminis.eu

KvK (CoC) 09 16 28 93
BTW (VAT) NL8169.78.566.B.01
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG/MacGPG2 v2.0.17 (Darwin)
Comment: GPGTools - http://gpgtools.org
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iQIcBAEBAgAGBQJSpba/AAoJEKF/mP2eHDc4XnoQAJi7UVgVwr82/gNMJ7MldfKH
jjlWTxkwm/suKMKLQnQNBv3XKnqGwlrWmAopzJsMM9UnzfIIp4xmG+y8t5+H4et2
TPIJMUpmzmwUtzw8ZzqaVeRbp/pf6k27nVZByNvxrPweGlvfpFfuY8Cjvs+tO4fp
tE7YraT5UQox5XVeM5NcNRieMKkywDmyYU7C4wljB0Xkvpd17pwTYvSZmmuHgJ/M
3tLnrFnlTCs9mARF4v3WbjFFpHzmRCWsujErLrgflLa4U2mmk4SJm30+zARUFO+M
1LM8RGkPn1f/Zc9BrXSsq1hG9T7Fy5wshWt5l9yA/h39Blx9Aap2ZIj1jzJFnhQE
k53pEUPTepX8Q7AEpKPP6Q8PwBAQ3aCoNOZJZT2OagmX8DbuBjpJ890VpY6oCp6R
8kFVxgBxgXe8Pn5Jb/XsbKbCUh8IcL+PT+KAEDDC8vUPBrqcxd9rgRw9CNm6bdG7
mMQuLm5CCfKVvfTecP2qpbiLlXCDje/7PwFaoBv2WndjwzU3DZRZBn80QlxdZ8i0
tOsAXUIml2eHNAYe6GjY3XAy4TRXoJQlxb85AMUM/8OP6Ej8F8OxRROqC9r0+9FN
+RY9LhJUEY/MBG2ZKUUL9fL7fx92WkVIxHHaFXzO4UI4wuEtgu87JJEgcISPzNOQ
3l5+PQfPAIz7EQwJUcaD
=+apS
-----END PGP SIGNATURE-----

Mime
View raw message