directory-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r887825 - in /websites/staging/directory/trunk/content: ./ mavibot/user-guide.html
Date Sat, 23 Nov 2013 19:09:45 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Nov 23 19:09:44 2013
New Revision: 887825

Log:
Staging update by buildbot for directory

Modified:
    websites/staging/directory/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/directory/trunk/content/mavibot/user-guide.html

Propchange: websites/staging/directory/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Nov 23 19:09:44 2013
@@ -1 +1 @@
-1544853
+1544864

Modified: websites/staging/directory/trunk/content/mavibot/user-guide.html
==============================================================================
--- websites/staging/directory/trunk/content/mavibot/user-guide.html (original)
+++ websites/staging/directory/trunk/content/mavibot/user-guide.html Sat Nov 23 19:09:44 2013
@@ -142,26 +142,26 @@
 !email.png! <a href="mailto:users@directory.apache.org">mailto:users@directory.apache.org</a></p>
 <h3 id="table-of-contents">Table of contents</h3>
 <ul>
-<li><a href="user-guide/1-introduction.html">1 - Introduction</a></li>
+<li><a href="user-guide/1-introduction.html">1 - Introduction</a><ul>
 <li><a href="user-guide/1.1-btree-basics.html">1.1 - BTree basics</a></li>
-<li><a href="user-guide/2-btree-types.html">2 - BTree types</a></li>
+</ul>
+</li>
+<li><a href="user-guide/2-btree-types.html">2 - BTree types</a><ul>
 <li>In-Memory</li>
 <li>Persistent</li>
-<li>
-<p>Managed</p>
-</li>
-<li>
-<p><a href="user-guide/3-btree-management.html">3 - BTree management</a></p>
+<li>Managed</li>
+</ul>
 </li>
+<li><a href="user-guide/3-btree-management.html">3 - BTree management</a><ul>
 <li>creation</li>
 <li>close</li>
 <li>flush</li>
-<li>
-<p>load</p>
+<li>load</li>
+</ul>
 </li>
 <li>
 <p><a href="user-guide/4-btree-operations.html">4 - BTree operations</a></p>
-</li>
+<ul>
 <li>browse</li>
 <li>contains</li>
 <li>delete</li>
@@ -169,24 +169,24 @@
 <li>getValues</li>
 <li>hasKey</li>
 <li>insert</li>
-<li>
-<p>getRevision</p>
+<li>getRevision</li>
+</ul>
 </li>
 <li>
 <p><a href="user-guide/5-btree-informations.html">5 - BTree information</a></p>
-</li>
+<ul>
 <li>getComparator</li>
 <li>getFile</li>
 <li>getJournal</li>
 <li>getNbElems</li>
 <li>isAllowDuplicates</li>
 <li>isInMemory</li>
-<li>
-<p>isPersistent</p>
+<li>isPersistent</li>
+</ul>
 </li>
 <li>
 <p><a href="user-guide/6-btree-configuration.html">6 - BTree configuration</a></p>
-</li>
+<ul>
 <li>getKeySerializer</li>
 <li>getKeySerializerFQCN</li>
 <li>setKeySerializer</li>
@@ -200,15 +200,17 @@
 <li>getValueSerializerFQCN</li>
 <li>setValueSerializer</li>
 <li>getWriteBufferSize</li>
-<li>
-<p>setWriteBufferSize</p>
+<li>setWriteBufferSize</li>
+</ul>
 </li>
 <li>
 <p><a href="user-guide/7-btree-internals.html">7 - BTree internals</a></p>
-</li>
+<ul>
 <li><a href="user-guide/7.1-logical-structure.html">7.1 - Logical Structure</a></li>
 <li><a href="user-guide/7.1-physical-structure.html">7.2 - Physical Structure</a></li>
 </ul>
+</li>
+</ul>
 
 
 Mime
View raw message