directory-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From akaras...@apache.org
Subject svn commit: r505123 - in /directory/shared/trunk/ldap/src: main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/ main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/ test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/
Date Fri, 09 Feb 2007 01:53:08 GMT
Author: akarasulu
Date: Thu Feb 8 17:53:08 2007
New Revision: 505123

URL: http://svn.apache.org/viewvc?view=rev&rev=505123
Log:
changes ...

 o added some test cases for the syntaxChecker description parser
 o fixed some bugs in the SchemaUtils renderer which garbled the descriptions
 o making some optional properties to null in the AbstractSchemaDescription so 
  we can detect if they were ever set by the parser


Added:
  directory/shared/trunk/ldap/src/test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest.java
Modified:
  directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/SchemaUtils.java
  directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/AbstractSchemaDescription.java

Modified: directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/SchemaUtils.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/SchemaUtils.java?view=diff&rev=505123&r1=505122&r2=505123
==============================================================================
--- directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/SchemaUtils.java
(original)
+++ directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/SchemaUtils.java
Thu Feb 8 17:53:08 2007
@@ -830,14 +830,14 @@
   public static StringBuffer render( AbstractAdsSchemaDescription description )
   {
     StringBuffer buf = new StringBuffer();
-    buf.append( "( " ).append( description.getNumericOid() );
+    buf.append( "( " ).append( description.getNumericOid() ).append( " " );
     
     if ( description.getDescription() != null )
     {
       buf.append( "DESC " ).append( "'" ).append( description.getDescription() ).append(
"' " );
     }
 
-    buf.append( "FQCN " ).append( description.getFqcn() );
+    buf.append( "FQCN " ).append( description.getFqcn() ).append( " " );
     
     if ( description.getBytecode() != null )
     {

Modified: directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/AbstractSchemaDescription.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/AbstractSchemaDescription.java?view=diff&rev=505123&r1=505122&r2=505123
==============================================================================
--- directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/AbstractSchemaDescription.java
(original)
+++ directory/shared/trunk/ldap/src/main/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/AbstractSchemaDescription.java
Thu Feb 8 17:53:08 2007
@@ -19,9 +19,9 @@
 
   protected AbstractSchemaDescription()
   {
-    numericOid = "";
+    numericOid = null;
     names = new ArrayList<String>();
-    description = "";
+    description = null;
     isObsolete = false;
     extensions = new LinkedHashMap<String, List<String>>();
   }

Added: directory/shared/trunk/ldap/src/test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest.java
URL: http://svn.apache.org/viewvc/directory/shared/trunk/ldap/src/test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest.java?view=auto&rev=505123
==============================================================================
--- directory/shared/trunk/ldap/src/test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest.java
(added)
+++ directory/shared/trunk/ldap/src/test/java/org/apache/directory/shared/ldap/schema/syntax/parser/SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest.java
Thu Feb 8 17:53:08 2007
@@ -0,0 +1,110 @@
+/*
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ * 
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ * 
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License. 
+ * 
+ */
+package org.apache.directory.shared.ldap.schema.syntax.parser;
+
+
+import org.apache.directory.shared.ldap.schema.syntax.SyntaxCheckerDescription;
+
+import junit.framework.TestCase;
+
+
+/**
+ * Tests the correct operation of the SyntaxCheckerDescriptionSchemaParser.
+ *
+ * @author <a href="mailto:dev@directory.apache.org">Apache Directory Project</a>
+ * @version $Rev$
+ */
+public class SyntaxCheckerDescriptionSchemaParserTest extends TestCase
+{
+  private static final String OID = "1.3.6.1.4.1.18060.0.4.0.2.10000";
+  private static final String FQCN = "org.foo.Bar";
+  private static final String DESC = "bogus desc";
+  private static final String BYTECODE = "14561234";
+  private SyntaxCheckerDescriptionSchemaParser parser = new SyntaxCheckerDescriptionSchemaParser();
+  
+  
+  public void testSimpleSyntaxChecker() throws Exception
+  {
+    String simple = "( " + OID + " FQCN " + FQCN + " )";
+    SyntaxCheckerDescription desc = parser.parseSyntaxCheckerDescription( simple );
+    assertNotNull( desc );
+    assertEquals( OID, desc.getNumericOid() );
+    assertEquals( FQCN, desc.getFqcn() );
+    assertNull( desc.getBytecode() );
+    assertNull( desc.getDescription() );
+  }
+  
+  
+  public void testSyntaxCheckerWithDesc() throws Exception
+  {
+    String simple = "( " + OID + " DESC '" + DESC + "' FQCN " + FQCN + " )";
+    SyntaxCheckerDescription desc = parser.parseSyntaxCheckerDescription( simple );
+    assertNotNull( desc );
+    assertEquals( OID, desc.getNumericOid() );
+    assertEquals( FQCN, desc.getFqcn() );
+    assertNull( desc.getBytecode() );
+    assertEquals( DESC, desc.getDescription() );
+  }
+  
+  
+  public void testSyntaxCheckerWithDescAndByteCode() throws Exception
+  {
+    String simple = "( " + OID + " DESC '" + DESC + "' FQCN " + FQCN + " BYTECODE " +
BYTECODE + " )";
+    SyntaxCheckerDescription desc = parser.parseSyntaxCheckerDescription( simple );
+    assertNotNull( desc );
+    assertEquals( OID, desc.getNumericOid() );
+    assertEquals( FQCN, desc.getFqcn() );
+    assertEquals( BYTECODE, desc.getBytecode() );
+    assertEquals( DESC, desc.getDescription() );
+  }
+  
+  
+  public void testSyntaxCheckerExample() throws Exception
+  {
+    String simple = "( 1.3.6.1.4.1.18060.0.4.1.0.10000 DESC 'bogus desc' FQCN org.apache.directory.shared.ldap.schema.syntax.AcceptAllSyntaxChecker
)";
+    SyntaxCheckerDescription desc = parser.parseSyntaxCheckerDescription( simple );
+    assertNotNull( desc );
+  }
+  
+  
+  public void testRealByteCodeExample() throws Exception
+  {
+    String simple = "( 1.3.6.1.4.1.18060.0.4.1.0.10002 DESC 'bogus desc' " +
+        "FQCN DummySyntaxChecker BYTECODE yv66vgAAADEAHgoABAAYCQADABkHABoHABsHABwBAANvaWQBABJMam"
+
+        "F2YS9sYW5nL1N0cmluZzsBAAY8aW5pdD4BABUoTGphdmEvbGFuZy9TdHJpbmc7KVYBAARDb2RlAQAPTGluZU51b"
+
+        "WJlclRhYmxlAQADKClWAQAMc2V0U3ludGF4T2lkAQAMZ2V0U3ludGF4T2lkAQAUKClMamF2YS9sYW5nL1N0cmlu"
+
+        "ZzsBAA1pc1ZhbGlkU3ludGF4AQAVKExqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0OylaAQAMYXNzZXJ0U3ludGF4AQAVKExqYXZ"
+
+        "hL2xhbmcvT2JqZWN0OylWAQAKRXhjZXB0aW9ucwcAHQEAClNvdXJjZUZpbGUBABdEdW1teVN5bnRheENoZWNrZX"
+
+        "IuamF2YQwACAAMDAAGAAcBABJEdW1teVN5bnRheENoZWNrZXIBABBqYXZhL2xhbmcvT2JqZWN0AQA8b3JnL2FwY"
+
+        "WNoZS9kaXJlY3Rvcnkvc2hhcmVkL2xkYXAvc2NoZW1hL3N5bnRheC9TeW50YXhDaGVja2VyAQAcamF2YXgvbmFt"
+
+        "aW5nL05hbWluZ0V4Y2VwdGlvbgAhAAMABAABAAUAAQACAAYABwAAAAYAAQAIAAkAAQAKAAAAKgACAAIAAAAKKrc"
+
+        "AASortQACsQAAAAEACwAAAA4AAwAAAAsABAAMAAkADQABAAgADAABAAoAAAAhAAEAAQAAAAUqtwABsQAAAAEACw"
+
+        "AAAAoAAgAAABEABAASAAEADQAJAAEACgAAACIAAgACAAAABiortQACsQAAAAEACwAAAAoAAgAAABcABQAYAAEAD"
+
+        "gAPAAEACgAAAB0AAQABAAAABSq0AAKwAAAAAQALAAAABgABAAAAHQABABAAEQABAAoAAAAaAAEAAgAAAAIErAAA"
+
+        "AAEACwAAAAYAAQAAACMAAQASABMAAgAKAAAAGQAAAAIAAAABsQAAAAEACwAAAAYAAQAAACkAFAAAAAQAAQAVAAE"
+
+        "AFgAAAAIAFw== X-SCHEMA 'nis' )";
+    SyntaxCheckerDescription desc = parser.parseSyntaxCheckerDescription( simple );
+    assertNotNull( desc );
+    assertEquals( "1.3.6.1.4.1.18060.0.4.1.0.10002", desc.getNumericOid() );
+    assertEquals( "DummySyntaxChecker", desc.getFqcn() );
+    assertNotNull( desc.getBytecode() );
+    assertEquals( "bogus desc", desc.getDescription() );
+  }
+}Mime
View raw message