directory-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ersi...@apache.org
Subject svn commit: r349403 - in /directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs: core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/ core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/
Date Mon, 28 Nov 2005 09:21:47 GMT
Author: ersiner
Date: Mon Nov 28 01:20:42 2005
New Revision: 349403

URL: http://svn.apache.org/viewcvs?rev=349403&view=rev
Log:
Minor cleanup.


Modified:
  directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/JavaStoredProcTest.java
  directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoaderTest.java
  directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoader.java

Modified: directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/JavaStoredProcTest.java
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/JavaStoredProcTest.java?rev=349403&r1=349402&r2=349403&view=diff
==============================================================================
--- directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/JavaStoredProcTest.java
(original)
+++ directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/JavaStoredProcTest.java
Mon Nov 28 01:20:42 2005
@@ -37,17 +37,17 @@
 */
 public class JavaStoredProcTest extends AbstractAdminTestCase
 {
-	private static final String HELLOWORLD_CLASS_BASE64 = 
-		"yv66vgAAADEAHQoABgAPCQAQABEIABIKABMAFAcAFQcAFgEABjxpbml0PgEAAygpV" +
-		"gEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAARtYWluAQAWKFtMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsp" +
+  private static final String HELLOWORLD_CLASS_BASE64 = 
+    "yv66vgAAADEAHQoABgAPCQAQABEIABIKABMAFAcAFQcAFgEABjxpbml0PgEAAygpV" +
+    "gEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAARtYWluAQAWKFtMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsp" +
     "VgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA9IZWxsb1dvcmxkLmphdmEMAAcACAcAFwwAGAAZAQAMSGVsbG8gV29" +
     "ybGQhBwAaDAAbABwBAApIZWxsb1dvcmxkAQAQamF2YS9sYW5nL09iamVjdAEAEGphdmEvbGFuZy" +
     "9TeXN0ZW0BAANvdXQBABVMamF2YS9pby9QcmludFN0cmVhbTsBABNqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZ" +
     "WFtAQAHcHJpbnRsbgEAFShMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspVgAhAAUABgAAAAAAAgABAAcACAAB" +
     "AAkAAAAdAAEAAQAAAAUqtwABsQAAAAEACgAAAAYAAQAAAAEACQALAAwAAQAJAAAAJQACAAEAAAA" +
     "JsgACEgO2AASxAAAAAQAKAAAACgACAAAABQAIAAYAAQANAAAAAgAO";
-	private static final byte[] HELLOWORLD_CLASS_BYTES = Base64.decode( HELLOWORLD_CLASS_BASE64.toCharArray()
);
-	
+  private static final byte[] HELLOWORLD_CLASS_BYTES = Base64.decode( HELLOWORLD_CLASS_BASE64.toCharArray()
);
+  
   protected void setUp() throws Exception
   {
     // bind to RootDSE

Modified: directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoaderTest.java
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoaderTest.java?rev=349403&r1=349402&r2=349403&view=diff
==============================================================================
--- directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoaderTest.java
(original)
+++ directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core-unit/src/test/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoaderTest.java
Mon Nov 28 01:20:42 2005
@@ -36,16 +36,16 @@
 */
 public class LdapClassLoaderTest extends AbstractAdminTestCase
 {
-	private static final String HELLOWORLD_CLASS_BASE64 = 
-		"yv66vgAAADEAHQoABgAPCQAQABEIABIKABMAFAcAFQcAFgEABjxpbml0PgEAAygpV" +
-		"gEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAARtYWluAQAWKFtMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsp" +
+  private static final String HELLOWORLD_CLASS_BASE64 = 
+    "yv66vgAAADEAHQoABgAPCQAQABEIABIKABMAFAcAFQcAFgEABjxpbml0PgEAAygpV" +
+    "gEABENvZGUBAA9MaW5lTnVtYmVyVGFibGUBAARtYWluAQAWKFtMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzsp" +
     "VgEAClNvdXJjZUZpbGUBAA9IZWxsb1dvcmxkLmphdmEMAAcACAcAFwwAGAAZAQAMSGVsbG8gV29" +
     "ybGQhBwAaDAAbABwBAApIZWxsb1dvcmxkAQAQamF2YS9sYW5nL09iamVjdAEAEGphdmEvbGFuZy" +
     "9TeXN0ZW0BAANvdXQBABVMamF2YS9pby9QcmludFN0cmVhbTsBABNqYXZhL2lvL1ByaW50U3RyZ" +
     "WFtAQAHcHJpbnRsbgEAFShMamF2YS9sYW5nL1N0cmluZzspVgAhAAUABgAAAAAAAgABAAcACAAB" +
     "AAkAAAAdAAEAAQAAAAUqtwABsQAAAAEACgAAAAYAAQAAAAEACQALAAwAAQAJAAAAJQACAAEAAAA" +
     "JsgACEgO2AASxAAAAAQAKAAAACgACAAAABQAIAAYAAQANAAAAAgAO";
-	private static final byte[] HELLOWORLD_CLASS_BYTES = Base64.decode( HELLOWORLD_CLASS_BASE64.toCharArray()
);
+  private static final byte[] HELLOWORLD_CLASS_BYTES = Base64.decode( HELLOWORLD_CLASS_BASE64.toCharArray()
);
   
   protected void setUp() throws Exception
   {

Modified: directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoader.java
URL: http://svn.apache.org/viewcvs/directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoader.java?rev=349403&r1=349402&r2=349403&view=diff
==============================================================================
--- directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoader.java
(original)
+++ directory/sandbox/ersiner/apacheds-with-storedprocs/core/src/main/java/org/apache/ldap/server/storedprocs/LdapClassLoader.java
Mon Nov 28 01:20:42 2005
@@ -42,7 +42,7 @@
 */
 public class LdapClassLoader extends ClassLoader
 {
-	private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger( LdapClassLoader.class );
+  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger( LdapClassLoader.class );
   private ServerLdapContext ctx;
 
   
@@ -56,16 +56,16 @@
   {
     byte[] classBytes = null;
 
-  	BranchNode filter = new BranchNode( BranchNode.AND );
-  	filter.addNode( new SimpleNode( "fqcn", name, LeafNode.EQUALITY ) );
-  	filter.addNode( new SimpleNode( "objectClass", "javaClass", LeafNode.EQUALITY ) );
-  	SearchControls controls = new SearchControls();
-  	controls.setSearchScope( SearchControls.SUBTREE_SCOPE );
+    BranchNode filter = new BranchNode( BranchNode.AND );
+    filter.addNode( new SimpleNode( "fqcn", name, LeafNode.EQUALITY ) );
+    filter.addNode( new SimpleNode( "objectClass", "javaClass", LeafNode.EQUALITY ) );
+    SearchControls controls = new SearchControls();
+    controls.setSearchScope( SearchControls.SUBTREE_SCOPE );
 
-  	NamingEnumeration list = null;
+    NamingEnumeration list = null;
     
-  	try 
-  	{  
+    try 
+    {  
       ServerLdapContext RootDSE = ( ( ServerLdapContext ) ctx.lookup( "" ) );
       
       // get Naming Contexts over the RootDSE
@@ -80,6 +80,8 @@
       {
         currentNamingContext = ( String ) namingContexts.next();
         
+        System.out.println( currentNamingContext );
+        
         // search the class under the naming context considered 
         list = ( ( ServerLdapContext ) RootDSE.lookup( currentNamingContext ) ).search(
new LdapName(), filter, controls );
         if ( list.hasMore() )
@@ -98,17 +100,17 @@
         log.warn( msg );
         throw new ClassNotFoundException( msg );
       }
-		} 
-  	catch ( NamingException e ) 
-  	{
-  		String msg = "Encountered JNDI failure while searching directory for class: " + name;
-			log.error( msg, e );
-			throw new ClassNotFoundException( msg );
-		}
-  	finally
-  	{
-  		if ( list != null ) { try { list.close(); } catch( Exception e ) {} };
-  	}
+    } 
+    catch ( NamingException e ) 
+    {
+      String msg = "Encountered JNDI failure while searching directory for class: "
+ name;
+      log.error( msg, e );
+      throw new ClassNotFoundException( msg );
+    }
+    finally
+    {
+      if ( list != null ) { try { list.close(); } catch( Exception e ) {} };
+    }
 
     return defineClass( name, classBytes, 0, classBytes.length );
   }Mime
View raw message