db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/sql SqlQueryStatement.java
Date Wed, 07 Jan 2004 13:02:07 GMT
thma    2004/01/07 05:02:07

 Modified:  xdocs  Tag: OJB_BRANCH_1_0 objectcache.xml faq.xml
            deployment.xml
        src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 PersistentFieldPrivilegedImpl.java
            PersistentField.java
            AnonymousPersistentFieldForInheritance.java
            PersistentFieldDirectAccessImpl.java
            AnonymousPersistentField.java
        src/test/org/apache/ojb/broker Tag: OJB_BRANCH_1_0
            MtoNMapping.java AnonymousFieldsTest.java
            ObjectCacheTest.java PersistenceBrokerTest.java
        src/java/org/apache/ojb/odmg/collections Tag: OJB_BRANCH_1_0
            DMapImpl.java DMapEntry.java DListImpl.java
            DListImpl_2.java DListEntry.java DSetImpl.java
            DListEntry_2.java
        src/test/org/apache/ojb/broker/sqlcount Tag: OJB_BRANCH_1_0
            CollectionCountTest.java
        src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel
            Tag: OJB_BRANCH_1_0 DBMetaTableNode.java
            DBMetaColumnNode.java DBMetaRootNode.java
            DatabaseMetaDataTreeModel.java
            DBMetaSchemaNode.java DBMetaCatalogNode.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/platforms Tag: OJB_BRANCH_1_0
            PlatformDb2Impl.java PlatformMySQLImpl.java
            PlatformMsSQLServerImpl.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/metadata Tag: OJB_BRANCH_1_0
            ObjectCacheDescriptor.java
            DeleteProcedureDescriptor.java
            ConnectionRepository.java DescriptorRepository.java
            IndexDescriptor.java InsertProcedureDescriptor.java
            ConnectionDescriptorXmlHandler.java
            SequenceDescriptor.java RepositoryXmlHandler.java
            ConnectionPoolDescriptor.java JdbcType.java
            AttributeDescriptorBase.java
            ProcedureDescriptor.java DescriptorBase.java
            FieldHelper.java MetadataManager.java
            JdbcConnectionDescriptor.java FieldDescriptor.java
            ClassDescriptor.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/util Tag: OJB_BRANCH_1_0
            GUID.java ObjectModification.java
            JdbcTypesHelper.java
        src/java/org/apache/ojb/odmg/states Tag: OJB_BRANCH_1_0
            ModificationState.java
        src/java/org/apache/ojb/broker Tag: OJB_BRANCH_1_0
            VirtualProxy.java Identity.java
            ManageableCollection.java PBKey.java
        src/ejb/org/apache/ojb/ejb Tag: OJB_BRANCH_1_0
            ODMGClient.java ODMGBaseBeanImpl.java
            ODMGSessionBean.java PBSessionBean.java
            PBClient.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 RowReader.java
            CollectionPrefetcher.java JdbcAccessImpl.java
            StatementManager.java PagingIterator.java
            IndirectionHandler.java ReportQueryRsIterator.java
            ChainingIterator.java PkIterator.java
            RsIterator.java OJBIterator.java
            RelationshipPrefetcherFactory.java
            PkEnumeration.java
        .    Tag: OJB_BRANCH_1_0 release-notes.txt build.xml
        src/java/org/apache/ojb/broker/core Tag: OJB_BRANCH_1_0
            PersistenceBrokerImpl.java
            PoolablePersistenceBroker.java ValueContainer.java
            QueryReferenceBroker.java
            PersistenceBrokerFactoryDefaultImpl.java
            MtoNBroker.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/cache Tag: OJB_BRANCH_1_0
            ObjectCacheEmptyImpl.java ObjectCacheFactory.java
            ObjectCacheDefaultImpl.java CacheDistributor.java
            ObjectCacheLocalDefaultImpl.java
        src/test/org/apache/ojb Tag: OJB_BRANCH_1_0
            repository_database.xml repository_junit.xml
        src/test/org/apache/ojb/p6spy Tag: OJB_BRANCH_1_0
            CountLogger.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/util/logging Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 Logger.java
        src/java/org/apache/ojb/odmg Tag: OJB_BRANCH_1_0
            TransactionImpl.java NamedRootsEntry.java
            ObjectEnvelope.java DatabaseImpl.java
            TransactionAware.java J2EETransactionImpl.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 SequenceManagerHighLowImpl.java
            HighLowSequence.java
            SequenceManagerNextValImpl.java
            SequenceManagerSeqHiLoImpl.java
        src/java/org/apache/ojb/soda Tag: OJB_BRANCH_1_0
            QueryImpl.java
        src/test/org/apache/ojb/odmg Tag: OJB_BRANCH_1_0
            DListTest.java OdmgExamples.java
            CollectionsTest.java ODMGRollbackTest.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/conversions Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 FieldConversion.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/query Tag: OJB_BRANCH_1_0
            Criteria.java SelectionCriteria.java Query.java
            AbstractQueryImpl.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 PoolInfo.java ByPassConnection.java
            PoolConfiguration.java
        src/test/org/apache/ojb/broker/metadata Tag: OJB_BRANCH_1_0
            MetadataMultithreadedTest.java MetadataTest.java
        src/java/org/apache/ojb/odmg/locking Tag: OJB_BRANCH_1_0
            LockEntry.java
        src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/propertyEditors
            Tag: OJB_BRANCH_1_0
            EditableTreeNodeWithProperties.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/sql Tag:
            OJB_BRANCH_1_0 SqlQueryStatement.java
 Log:
 merge with head
 
 Revision Changes  Path
 No          revision
 No          revision
 1.7.2.1  +50 -20  db-ojb/xdocs/objectcache.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/xdocs/objectcache.xml.diff?r1=1.7&r2=1.7.2.1
 
 
 1.29.2.1 +2 -2   db-ojb/xdocs/faq.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/xdocs/faq.xml.diff?r1=1.29&r2=1.29.2.1
 
 
 1.27.2.3 +0 -0   db-ojb/xdocs/deployment.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/xdocs/deployment.xml.diff?r1=1.27.2.2&r2=1.27.2.3
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.6.2.2  +3 -5   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentFieldPrivilegedImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentFieldPrivilegedImpl.java.diff?r1=1.6.2.1&r2=1.6.2.2
 
 
 1.4.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentField.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentField.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.7.2.1  +4 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/AnonymousPersistentFieldForInheritance.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/AnonymousPersistentFieldForInheritance.java.diff?r1=1.7&r2=1.7.2.1
 
 
 1.5.2.1  +6 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentFieldDirectAccessImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/PersistentFieldDirectAccessImpl.java.diff?r1=1.5&r2=1.5.2.1
 
 
 1.6.2.1  +73 -9   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/AnonymousPersistentField.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/fieldaccess/AnonymousPersistentField.java.diff?r1=1.6&r2=1.6.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.13.2.2 +219 -57  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/MtoNMapping.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/MtoNMapping.java.diff?r1=1.13.2.1&r2=1.13.2.2
 
 
 1.10.2.1 +27 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/AnonymousFieldsTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/AnonymousFieldsTest.java.diff?r1=1.10&r2=1.10.2.1
 
 
 1.11.2.1 +115 -62  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/ObjectCacheTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/ObjectCacheTest.java.diff?r1=1.11&r2=1.11.2.1
 
 
 1.35.2.1 +102 -86  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/PersistenceBrokerTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/PersistenceBrokerTest.java.diff?r1=1.35&r2=1.35.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.17.2.2 +2 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DMapImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DMapImpl.java.diff?r1=1.17.2.1&r2=1.17.2.2
 
 
 1.14.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DMapEntry.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DMapEntry.java.diff?r1=1.14.2.1&r2=1.14.2.2
 
 
 1.23.2.2 +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListImpl.java.diff?r1=1.23.2.1&r2=1.23.2.2
 
 
 1.2.2.1  +56 -40  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListImpl_2.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListImpl_2.java.diff?r1=1.2&r2=1.2.2.1
 
 
 1.21.2.2 +1 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListEntry.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListEntry.java.diff?r1=1.21.2.1&r2=1.21.2.2
 
 
 1.17.2.2 +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DSetImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DSetImpl.java.diff?r1=1.17.2.1&r2=1.17.2.2
 
 
 1.2.2.2  +78 -43  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListEntry_2.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/collections/DListEntry_2.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.6.2.4  +0 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/sqlcount/CollectionCountTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/sqlcount/CollectionCountTest.java.diff?r1=1.6.2.3&r2=1.6.2.4
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaTableNode.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaTableNode.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.2.2.2  +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaColumnNode.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaColumnNode.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaRootNode.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaRootNode.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.2.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DatabaseMetaDataTreeModel.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DatabaseMetaDataTreeModel.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaSchemaNode.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaSchemaNode.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaCatalogNode.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/dbmetatreemodel/DBMetaCatalogNode.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.7.2.2  +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformDb2Impl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformDb2Impl.java.diff?r1=1.7.2.1&r2=1.7.2.2
 
 
 1.7.2.4  +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformMySQLImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformMySQLImpl.java.diff?r1=1.7.2.3&r2=1.7.2.4
 
 
 1.4.2.2  +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformMsSQLServerImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/platforms/PlatformMsSQLServerImpl.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.1.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ObjectCacheDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ObjectCacheDescriptor.java.diff?r1=1.1.2.1&r2=1.1.2.2
 
 
 1.1.2.2  +0 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DeleteProcedureDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DeleteProcedureDescriptor.java.diff?r1=1.1.2.1&r2=1.1.2.2
 
 
 1.9.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionRepository.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionRepository.java.diff?r1=1.9.2.1&r2=1.9.2.2
 
 
 1.41.2.3 +29 -18  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DescriptorRepository.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DescriptorRepository.java.diff?r1=1.41.2.2&r2=1.41.2.3
 
 
 1.7.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/IndexDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/IndexDescriptor.java.diff?r1=1.7.2.1&r2=1.7.2.2
 
 
 1.1.2.2  +0 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/InsertProcedureDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/InsertProcedureDescriptor.java.diff?r1=1.1.2.1&r2=1.1.2.2
 
 
 1.6.2.1  +9 -9   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionDescriptorXmlHandler.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionDescriptorXmlHandler.java.diff?r1=1.6&r2=1.6.2.1
 
 
 1.6.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/SequenceDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/SequenceDescriptor.java.diff?r1=1.6.2.1&r2=1.6.2.2
 
 
 1.50.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/RepositoryXmlHandler.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/RepositoryXmlHandler.java.diff?r1=1.50.2.1&r2=1.50.2.2
 
 
 1.9.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionPoolDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ConnectionPoolDescriptor.java.diff?r1=1.9.2.1&r2=1.9.2.2
 
 
 1.2.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/JdbcType.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/JdbcType.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 1.12.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/AttributeDescriptorBase.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/AttributeDescriptorBase.java.diff?r1=1.12.2.1&r2=1.12.2.2
 
 
 1.3.2.2  +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ProcedureDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ProcedureDescriptor.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.4.2.2  +1 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DescriptorBase.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/DescriptorBase.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.1.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/FieldHelper.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/FieldHelper.java.diff?r1=1.1.2.1&r2=1.1.2.2
 
 
 1.12.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataManager.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataManager.java.diff?r1=1.12.2.1&r2=1.12.2.2
 
 
 1.26.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/JdbcConnectionDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/JdbcConnectionDescriptor.java.diff?r1=1.26.2.1&r2=1.26.2.2
 
 
 1.31.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/FieldDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/FieldDescriptor.java.diff?r1=1.31.2.1&r2=1.31.2.2
 
 
 1.75.2.3 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ClassDescriptor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/ClassDescriptor.java.diff?r1=1.75.2.2&r2=1.75.2.3
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.4.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/GUID.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/GUID.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/ObjectModification.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/ObjectModification.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.2.2.2  +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/JdbcTypesHelper.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/JdbcTypesHelper.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.8.2.2  +0 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/states/ModificationState.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/states/ModificationState.java.diff?r1=1.8.2.1&r2=1.8.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.9.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/VirtualProxy.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/VirtualProxy.java.diff?r1=1.9.2.1&r2=1.9.2.2
 
 
 1.28.2.3 +27 -28  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/Identity.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/Identity.java.diff?r1=1.28.2.2&r2=1.28.2.3
 
 
 1.4.2.2  +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/ManageableCollection.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/ManageableCollection.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.6.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/PBKey.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/PBKey.java.diff?r1=1.6.2.1&r2=1.6.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.10.2.1 +76 -53  db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGClient.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGClient.java.diff?r1=1.10&r2=1.10.2.1
 
 
 1.5.2.3  +0 -0   db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGBaseBeanImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGBaseBeanImpl.java.diff?r1=1.5.2.2&r2=1.5.2.3
 
 
 1.11.2.1 +60 -28  db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGSessionBean.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/ODMGSessionBean.java.diff?r1=1.11&r2=1.11.2.1
 
 
 1.10.2.1 +61 -12  db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/PBSessionBean.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/PBSessionBean.java.diff?r1=1.10&r2=1.10.2.1
 
 
 1.9.2.1  +45 -9   db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/PBClient.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/ejb/org/apache/ojb/ejb/PBClient.java.diff?r1=1.9&r2=1.9.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.6.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RowReader.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RowReader.java.diff?r1=1.6.2.1&r2=1.6.2.2
 
 
 1.20.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/CollectionPrefetcher.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/CollectionPrefetcher.java.diff?r1=1.20.2.1&r2=1.20.2.2
 
 
 1.17.2.1 +26 -10  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/JdbcAccessImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/JdbcAccessImpl.java.diff?r1=1.17&r2=1.17.2.1
 
 
 1.43.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/StatementManager.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/StatementManager.java.diff?r1=1.43.2.1&r2=1.43.2.2
 
 
 1.6.2.3  +7 -7   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PagingIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PagingIterator.java.diff?r1=1.6.2.2&r2=1.6.2.3
 
 
 1.21.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/IndirectionHandler.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/IndirectionHandler.java.diff?r1=1.21.2.1&r2=1.21.2.2
 
 
 1.8.2.2  +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/ReportQueryRsIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/ReportQueryRsIterator.java.diff?r1=1.8.2.1&r2=1.8.2.2
 
 
 1.8.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/ChainingIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/ChainingIterator.java.diff?r1=1.8.2.1&r2=1.8.2.2
 
 
 1.4.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PkIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PkIterator.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.54.2.3 +2 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RsIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RsIterator.java.diff?r1=1.54.2.2&r2=1.54.2.3
 
 
 1.5.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/OJBIterator.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/OJBIterator.java.diff?r1=1.5.2.1&r2=1.5.2.2
 
 
 1.2.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RelationshipPrefetcherFactory.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/RelationshipPrefetcherFactory.java.diff?r1=1.2.2.1&r2=1.2.2.2
 
 
 1.14.2.2 +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PkEnumeration.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/PkEnumeration.java.diff?r1=1.14.2.1&r2=1.14.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.28.2.1 +46 -1   db-ojb/release-notes.txt
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/release-notes.txt.diff?r1=1.28&r2=1.28.2.1
 
 
 1.108.2.2 +0 -0   db-ojb/build.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/build.xml.diff?r1=1.108.2.1&r2=1.108.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.60.2.3 +2 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerImpl.java.diff?r1=1.60.2.2&r2=1.60.2.3
 
 
 1.1.2.1  +6 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PoolablePersistenceBroker.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PoolablePersistenceBroker.java.diff?r1=1.1&r2=1.1.2.1
 
 
 1.2.2.1  +27 -20  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/ValueContainer.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/ValueContainer.java.diff?r1=1.2&r2=1.2.2.1
 
 
 1.4.2.5  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/QueryReferenceBroker.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/QueryReferenceBroker.java.diff?r1=1.4.2.4&r2=1.4.2.5
 
 
 1.5.2.1  +6 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerFactoryDefaultImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerFactoryDefaultImpl.java.diff?r1=1.5&r2=1.5.2.1
 
 
 1.2.2.1  +15 -24  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/MtoNBroker.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/MtoNBroker.java.diff?r1=1.2&r2=1.2.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.9.2.1  +6 -5   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheEmptyImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheEmptyImpl.java.diff?r1=1.9&r2=1.9.2.1
 
 
 1.14.2.1 +5 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheFactory.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheFactory.java.diff?r1=1.14&r2=1.14.2.1
 
 
 1.14.2.1 +156 -22  db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheDefaultImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheDefaultImpl.java.diff?r1=1.14&r2=1.14.2.1
 
 
 1.3.2.1  +5 -5   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/CacheDistributor.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/CacheDistributor.java.diff?r1=1.3&r2=1.3.2.1
 
 
 1.2.2.1  +2 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheLocalDefaultImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/cache/ObjectCacheLocalDefaultImpl.java.diff?r1=1.2&r2=1.2.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.17.2.1 +6 -1   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/repository_database.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/repository_database.xml.diff?r1=1.17&r2=1.17.2.1
 
 
 1.102.2.3 +0 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/repository_junit.xml
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/repository_junit.xml.diff?r1=1.102.2.2&r2=1.102.2.3
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.3  +0 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/p6spy/CountLogger.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/p6spy/CountLogger.java.diff?r1=1.3.2.2&r2=1.3.2.3
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.5.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/logging/Logger.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/logging/Logger.java.diff?r1=1.5.2.1&r2=1.5.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.50.2.1 +6 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionImpl.java.diff?r1=1.50&r2=1.50.2.1
 
 
 1.4.2.2  +0 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/NamedRootsEntry.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/NamedRootsEntry.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 1.25.2.2 +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/ObjectEnvelope.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/ObjectEnvelope.java.diff?r1=1.25.2.1&r2=1.25.2.2
 
 
 1.21.2.1 +8 -5   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/DatabaseImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/DatabaseImpl.java.diff?r1=1.21&r2=1.21.2.1
 
 
 1.3.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionAware.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionAware.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.21.2.1 +3 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/J2EETransactionImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/J2EETransactionImpl.java.diff?r1=1.21&r2=1.21.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.24.2.1 +3 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerHighLowImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerHighLowImpl.java.diff?r1=1.24&r2=1.24.2.1
 
 
 1.7.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/HighLowSequence.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/HighLowSequence.java.diff?r1=1.7.2.1&r2=1.7.2.2
 
 
 1.10.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerNextValImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerNextValImpl.java.diff?r1=1.10.2.1&r2=1.10.2.2
 
 
 1.6.2.1  +2 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerSeqHiLoImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/sequence/SequenceManagerSeqHiLoImpl.java.diff?r1=1.6&r2=1.6.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.4.2.2  +1 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/soda/QueryImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/soda/QueryImpl.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.17.2.1 +135 -7  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/DListTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/DListTest.java.diff?r1=1.17&r2=1.17.2.1
 
 
 1.12.2.1 +3 -17   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/OdmgExamples.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/OdmgExamples.java.diff?r1=1.12&r2=1.12.2.1
 
 
 1.5.2.1  +146 -1  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/CollectionsTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/CollectionsTest.java.diff?r1=1.5&r2=1.5.2.1
 
 
 1.16.2.1 +61 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/ODMGRollbackTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/ODMGRollbackTest.java.diff?r1=1.16&r2=1.16.2.1
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.2  +2 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/conversions/FieldConversion.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/conversions/FieldConversion.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.35.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/Criteria.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/Criteria.java.diff?r1=1.35.2.1&r2=1.35.2.2
 
 
 1.12.2.2 +2 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/SelectionCriteria.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/SelectionCriteria.java.diff?r1=1.12.2.1&r2=1.12.2.2
 
 
 1.14.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/Query.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/Query.java.diff?r1=1.14.2.1&r2=1.14.2.2
 
 
 1.11.2.2 +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/AbstractQueryImpl.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/query/AbstractQueryImpl.java.diff?r1=1.11.2.1&r2=1.11.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.2  +2 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/PoolInfo.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/PoolInfo.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 1.6.2.1  +7 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/ByPassConnection.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/ByPassConnection.java.diff?r1=1.6&r2=1.6.2.1
 
 
 1.4.2.2  +9 -10   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/PoolConfiguration.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/pooling/PoolConfiguration.java.diff?r1=1.4.2.1&r2=1.4.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.3  +92 -13  db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataMultithreadedTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataMultithreadedTest.java.diff?r1=1.3.2.2&r2=1.3.2.3
 
 
 1.13.2.2 +11 -0   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataTest.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/broker/metadata/MetadataTest.java.diff?r1=1.13.2.1&r2=1.13.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.3.2.2  +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/locking/LockEntry.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/locking/LockEntry.java.diff?r1=1.3.2.1&r2=1.3.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.1.2.2  +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/propertyEditors/EditableTreeNodeWithProperties.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/tools/mapping/reversedb2/propertyEditors/EditableTreeNodeWithProperties.java.diff?r1=1.1.2.1&r2=1.1.2.2
 
 
 No          revision
 No          revision
 1.60.2.2 +0 -0   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/sql/SqlQueryStatement.java
 
 http://cvs.apache.org/viewcvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/sql/SqlQueryStatement.java.diff?r1=1.60.2.1&r2=1.60.2.2
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: ojb-dev-unsubscribe@db.apache.org
For additional commands, e-mail: ojb-dev-help@db.apache.org


Mime
View raw message