db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core PersistenceBrokerImpl.java
Date Fri, 07 Nov 2003 07:24:33 GMT
thma    2003/11/06 23:24:33

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker/core
            PersistenceBrokerImpl.java
 Log:
 fix code switcher problem
 
 Revision Changes  Path
 1.49   +2 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerImpl.java
 
 Index: PersistenceBrokerImpl.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/core/PersistenceBrokerImpl.java,v
 retrieving revision 1.48
 retrieving revision 1.49
 diff -u -r1.48 -r1.49
 --- PersistenceBrokerImpl.java	6 Nov 2003 21:52:21 -0000	1.48
 +++ PersistenceBrokerImpl.java	7 Nov 2003 07:24:33 -0000	1.49
 @@ -55,7 +55,6 @@
  */
  
  import java.lang.reflect.Array;
 -import java.lang.reflect.Proxy;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collection;
  import java.util.Collections;
 @@ -103,8 +102,7 @@
  
  //
  //#ifdef JDK13
 -/*
 - */
 +import java.lang.reflect.Proxy;
  //#else
  /*
  import com.develop.java.lang.reflect.Proxy;
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: ojb-dev-unsubscribe@db.apache.org
For additional commands, e-mail: ojb-dev-help@db.apache.org


Mime
View raw message