db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From b..@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util BrokerHelper.java
Date Fri, 18 Jul 2003 17:23:12 GMT
brj     2003/07/18 10:23:12

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker/util BrokerHelper.java
 Log:
 removed unnecessary cast
 
 Revision Changes  Path
 1.25   +3 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/BrokerHelper.java
 
 Index: BrokerHelper.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/BrokerHelper.java,v
 retrieving revision 1.24
 retrieving revision 1.25
 diff -u -r1.24 -r1.25
 --- BrokerHelper.java	2 Jul 2003 19:09:41 -0000	1.24
 +++ BrokerHelper.java	18 Jul 2003 17:23:12 -0000	1.25
 @@ -200,13 +200,13 @@
  		if ((objectOrProxy instanceof Proxy) && Proxy.isProxyClass(objectOrProxy.getClass()))
  		{
  			IndirectionHandler handler;
 -			handler = (IndirectionHandler) Proxy.getInvocationHandler((Proxy) objectOrProxy);
 +			handler = (IndirectionHandler) Proxy.getInvocationHandler(objectOrProxy);
  			return getKeyValues(cld, handler.getIdentity(), convertToSql); //BRJ: convert Identity
  		}
  		else if (objectOrProxy instanceof VirtualProxy)
  		{
  			IndirectionHandler handler;
 -			handler = (IndirectionHandler) VirtualProxy.getIndirectionHandler((VirtualProxy) objectOrProxy);
 +			handler = VirtualProxy.getIndirectionHandler((VirtualProxy) objectOrProxy);
        return getKeyValues(cld, handler.getIdentity(), convertToSql); //BRJ: convert
Identity
  		}
  		else
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: ojb-dev-unsubscribe@db.apache.org
For additional commands, e-mail: ojb-dev-help@db.apache.org


Mime
View raw message