db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From b..@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/jdori/org/apache/ojb/jdori/sql OjbStorePMF.java
Date Mon, 09 Jun 2003 16:12:25 GMT
brj     2003/06/09 09:12:25

 Modified:  src/jdori/org/apache/ojb/jdori/sql OjbStorePMF.java
 Log:
 some style fixes
 
 Revision Changes  Path
 1.2    +2 -2   db-ojb/src/jdori/org/apache/ojb/jdori/sql/OjbStorePMF.java
 
 Index: OjbStorePMF.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/jdori/org/apache/ojb/jdori/sql/OjbStorePMF.java,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- OjbStorePMF.java	24 Dec 2002 12:06:01 -0000	1.1
 +++ OjbStorePMF.java	9 Jun 2003 16:12:25 -0000	1.2
 @@ -192,13 +192,13 @@
    /**
    * @see com.sun.jdori.common.PersistenceManagerFactoryImpl#createPersistenceManager(String,
String)
    */
 -  protected PersistenceManager createPersistenceManager(String userid, String password)
 +  protected PersistenceManager createPersistenceManager(String aUserid, String aPassword)
    {
  
      PersistenceManager result = null;
      try
      {
 -      result = new PersistenceManagerImpl(this, userid, password);
 +      result = new PersistenceManagerImpl(this, aUserid, aPassword);
      }
      catch (JDOException ex)
      {
 
 
 

Mime
View raw message