db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From b..@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg TransactionImpl.java
Date Sat, 07 Jun 2003 10:06:58 GMT
brj     2003/06/07 03:06:58

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/odmg TransactionImpl.java
 Log:
 some style fixes
 
 Revision Changes  Path
 1.42   +4 -4   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionImpl.java
 
 Index: TransactionImpl.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/TransactionImpl.java,v
 retrieving revision 1.41
 retrieving revision 1.42
 diff -u -r1.41 -r1.42
 --- TransactionImpl.java	26 Apr 2003 09:13:35 -0000	1.41
 +++ TransactionImpl.java	7 Jun 2003 10:06:58 -0000	1.42
 @@ -630,10 +630,10 @@
      try
      {
        doAbort();
 -      PersistenceBroker broker = getBroker();
 -      if (broker.isInTransaction())
 +      PersistenceBroker _broker = getBroker();
 +      if (_broker.isInTransaction())
        {
 -        broker.abortTransaction();
 +        _broker.abortTransaction();
        }
      }
      finally
 
 
 

Mime
View raw message