db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From b..@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util SqlHelper.java
Date Mon, 28 Apr 2003 18:59:26 GMT
brj     2003/04/28 11:59:26

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker/util SqlHelper.java
 Log:
 fixed name extract problem
 
 Revision Changes  Path
 1.10   +2 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/SqlHelper.java
 
 Index: SqlHelper.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/SqlHelper.java,v
 retrieving revision 1.9
 retrieving revision 1.10
 diff -u -r1.9 -r1.10
 --- SqlHelper.java	21 Apr 2003 07:55:57 -0000	1.9
 +++ SqlHelper.java	28 Apr 2003 18:59:26 -0000	1.10
 @@ -134,7 +134,7 @@
      if (braceBegin >= 0 && braceEnd >= 0)
      {
        colBegin = aPath.lastIndexOf(" ", braceEnd);
 -      if (colBegin < 0)
 +      if (colBegin < braceBegin)
        {
          colBegin = braceBegin;
        }
 
 
 

Mime
View raw message