db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm PersistenceBrokerImpl.java
Date Fri, 18 Apr 2003 13:04:34 GMT
thma    2003/04/18 06:04:34

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker/util BrokerHelper.java
        src/test/org/apache/ojb/odmg ScrollableQueryResultsTest.java
        src/java/org/apache/ojb/odmg/states ModificationState.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer
            SqlBasedRsIterator.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm
            PersistenceBrokerImpl.java
 Log:
 removing *BAD* unused imports ...
 
 Revision Changes  Path
 1.18   +1 -3   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/BrokerHelper.java
 
 Index: BrokerHelper.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/util/BrokerHelper.java,v
 retrieving revision 1.17
 retrieving revision 1.18
 diff -u -r1.17 -r1.18
 --- BrokerHelper.java	11 Apr 2003 22:27:20 -0000	1.17
 +++ BrokerHelper.java	18 Apr 2003 13:04:33 -0000	1.18
 @@ -62,7 +62,6 @@
  import org.apache.ojb.broker.PBKey;
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBroker;
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBrokerException;
 -import org.apache.ojb.broker.PersistenceBrokerFactory;
  import org.apache.ojb.broker.VirtualProxy;
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.IndirectionHandler;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassDescriptor;
 @@ -70,7 +69,6 @@
  import org.apache.ojb.broker.metadata.MetadataException;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.MetadataManager;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.fieldaccess.PersistentField;
 -import org.apache.ojb.broker.singlevm.PersistenceBrokerConfiguration;
  import org.apache.ojb.broker.util.sequence.SequenceManagerException;
  //#ifdef JDK13
  import java.lang.reflect.Proxy;
 
 
 
 1.17   +1 -3   db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/ScrollableQueryResultsTest.java
 
 Index: ScrollableQueryResultsTest.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/test/org/apache/ojb/odmg/ScrollableQueryResultsTest.java,v
 retrieving revision 1.16
 retrieving revision 1.17
 diff -u -r1.16 -r1.17
 --- ScrollableQueryResultsTest.java	11 Apr 2003 22:27:20 -0000	1.16
 +++ ScrollableQueryResultsTest.java	18 Apr 2003 13:04:33 -0000	1.17
 @@ -7,10 +7,8 @@
  import junit.framework.TestCase;
  import org.apache.ojb.broker.ManageableCollection;
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBroker;
 -import org.apache.ojb.broker.PersistenceBrokerFactory;
  import org.apache.ojb.broker.TestHelper;
  import org.apache.ojb.broker.query.Query;
 -import org.apache.ojb.broker.singlevm.PersistenceBrokerConfiguration;
  import org.apache.ojb.odmg.oql.EnhancedOQLQuery;
  import org.odmg.Database;
  import org.odmg.Implementation;
 
 
 
 1.6    +0 -1   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/states/ModificationState.java
 
 Index: ModificationState.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/odmg/states/ModificationState.java,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- ModificationState.java	11 Apr 2003 22:02:20 -0000	1.5
 +++ ModificationState.java	18 Apr 2003 13:04:33 -0000	1.6
 @@ -54,7 +54,6 @@
  * <http://www.apache.org/>.
  */
  
 -import org.apache.ojb.broker.Identity;
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBroker;
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBrokerException;
  import org.apache.ojb.broker.util.logging.LoggerFactory;
 
 
 
 1.14   +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/SqlBasedRsIterator.java
 
 Index: SqlBasedRsIterator.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/accesslayer/SqlBasedRsIterator.java,v
 retrieving revision 1.13
 retrieving revision 1.14
 diff -u -r1.13 -r1.14
 --- SqlBasedRsIterator.java	12 Apr 2003 23:24:42 -0000	1.13
 +++ SqlBasedRsIterator.java	18 Apr 2003 13:04:33 -0000	1.14
 @@ -62,7 +62,6 @@
  import org.apache.ojb.broker.singlevm.PersistenceBrokerImpl;
  
  import java.sql.SQLException;
 -import java.util.HashMap;
  
  /**
  * RsIterator based on SQL-Statement
 
 
 
 1.157   +1 -2   db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm/PersistenceBrokerImpl.java
 
 Index: PersistenceBrokerImpl.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm/PersistenceBrokerImpl.java,v
 retrieving revision 1.156
 retrieving revision 1.157
 diff -u -r1.156 -r1.157
 --- PersistenceBrokerImpl.java	18 Apr 2003 11:15:58 -0000	1.156
 +++ PersistenceBrokerImpl.java	18 Apr 2003 13:04:33 -0000	1.157
 @@ -61,7 +61,6 @@
  import java.util.Enumeration;
  import java.util.Iterator;
  import java.util.List;
 -import java.util.Set;
  import java.util.Vector;
  
  import org.apache.ojb.broker.*;
 
 
 

Mime
View raw message