db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject cvs commit: db-ojb/lib .cvsignore
Date Sun, 02 Mar 2003 22:44:44 GMT
thma    2003/03/02 14:44:44

 Modified:  lib   .cvsignore
 Log:
 add local jars
 
 Revision Changes  Path
 1.5    +3 -0   db-ojb/lib/.cvsignore
 
 Index: .cvsignore
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/db-ojb/lib/.cvsignore,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- .cvsignore	16 Feb 2003 14:09:08 -0000	1.4
 +++ .cvsignore	2 Mar 2003 22:44:44 -0000	1.5
 @@ -6,3 +6,6 @@
  ejb.jar
  jta-spec1_0_1.jar
  servlet.jar
 +j2ee.jar
 +proxy.jar
 +jndi.jar
 
 
 

Mime
View raw message