db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mattba...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata RepositoryXmlHandler.java
Date Fri, 03 Jan 2003 21:39:21 GMT
mattbaird  2003/01/03 13:39:21

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker/metadata
            RepositoryXmlHandler.java
 Log:
 if null, default to true
 
 Revision Changes  Path
 1.27   +4 -1   jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/RepositoryXmlHandler.java
 
 Index: RepositoryXmlHandler.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/metadata/RepositoryXmlHandler.java,v
 retrieving revision 1.26
 retrieving revision 1.27
 diff -u -r1.26 -r1.27
 --- RepositoryXmlHandler.java	2 Jan 2003 21:27:19 -0000	1.26
 +++ RepositoryXmlHandler.java	3 Jan 2003 21:39:21 -0000	1.27
 @@ -281,6 +281,9 @@
  
              //set accept-locks attribute
              String acceptLocks = atts.getValue(tags.getTagById(ACCEPT_LOCKS));
 +						if (acceptLocks==null)
 +							acceptLocks="true"; // default is true
 +						logger.debug("   " + tags.getTagById(ACCEPT_LOCKS) + ": " + acceptLocks);
              if (isDebug) logger.debug("   " + tags.getTagById(ACCEPT_LOCKS)
+ ": " + acceptLocks);
              boolean b = (new Boolean(acceptLocks)).booleanValue();
              m_CurrentCLD.setAcceptLocks(b);
 
 
 

Mime
View raw message