db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From b..@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker Identity.java PersistenceBroker.java
Date Sat, 28 Dec 2002 10:47:10 GMT
brj     2002/12/28 02:47:10

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/broker Identity.java
            PersistenceBroker.java
 Log:
 removed unused imports
 
 Revision Changes  Path
 1.9    +7 -11   jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/Identity.java
 
 Index: Identity.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/Identity.java,v
 retrieving revision 1.8
 retrieving revision 1.9
 diff -u -r1.8 -r1.9
 --- Identity.java	24 Dec 2002 13:31:58 -0000	1.8
 +++ Identity.java	28 Dec 2002 10:47:10 -0000	1.9
 @@ -54,22 +54,18 @@
  * <http://www.apache.org/>.
  */
  
 -import org.apache.ojb.broker.accesslayer.IndirectionHandler;
 -import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassDescriptor;
 -import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassNotPersistenceCapableException;
 -import org.apache.ojb.broker.util.logging.LoggerFactory;
 -import org.apache.ojb.broker.util.BrokerHelper;
 -
  import java.io.ByteArrayInputStream;
  import java.io.ByteArrayOutputStream;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
 +import java.lang.reflect.InvocationHandler;
 +import java.lang.reflect.Proxy;
  import java.util.zip.GZIPInputStream;
  import java.util.zip.GZIPOutputStream;
  
 -//#ifdef JDK13
 -import java.lang.reflect.InvocationHandler;
 -import java.lang.reflect.Proxy;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.IndirectionHandler;
 +import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassDescriptor;
 +import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassNotPersistenceCapableException;
  //#else
  /*
  import com.develop.java.lang.reflect.Proxy;
 @@ -166,7 +162,7 @@
  
    private void init(Object objectToIdentitify, PersistenceBroker targetBroker, ClassDescriptor
cld)
    {
 -    boolean closeBroker = false;
 +
      try
      {
        if (objectToIdentitify instanceof VirtualProxy)
 
 
 
 1.15   +5 -6   jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/PersistenceBroker.java
 
 Index: PersistenceBroker.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/PersistenceBroker.java,v
 retrieving revision 1.14
 retrieving revision 1.15
 diff -u -r1.14 -r1.15
 --- PersistenceBroker.java	24 Dec 2002 13:31:58 -0000	1.14
 +++ PersistenceBroker.java	28 Dec 2002 10:47:10 -0000	1.15
 @@ -54,22 +54,21 @@
  * <http://www.apache.org/>.
  */
  
 +import java.util.Collection;
 +import java.util.Enumeration;
 +import java.util.Iterator;
 +
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.ConnectionManagerIF;
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.StatementManagerIF;
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.sql.SqlGenerator;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassDescriptor;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.DescriptorRepository;
 -import org.apache.ojb.broker.metadata.FieldDescriptor;
  import org.apache.ojb.broker.query.Query;
  import org.apache.ojb.broker.util.BrokerHelper;
  import org.apache.ojb.broker.util.ObjectModification;
  import org.apache.ojb.broker.util.configuration.Configurable;
  import org.apache.ojb.broker.util.sequence.SequenceManager;
  import org.odbms.ObjectContainer;
 -
 -import java.util.Collection;
 -import java.util.Enumeration;
 -import java.util.Iterator;
  
  /**
  *
 
 
 

Mime
View raw message