db-ojb-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From t...@apache.org
Subject cvs commit: jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm PersistenceBrokerImpl.java
Date Sat, 21 Dec 2002 16:12:50 GMT
thma    2002/12/21 08:12:49

 Modified:  src/java/org/apache/ojb/otm/locking LockStrategyFactory.java
        src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm
            PersistenceBrokerImpl.java
 Log:
 repair //#ifdef
 
 Revision Changes  Path
 1.6    +0 -1   jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/otm/locking/LockStrategyFactory.java
 
 Index: LockStrategyFactory.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/otm/locking/LockStrategyFactory.java,v
 retrieving revision 1.5
 retrieving revision 1.6
 diff -u -r1.5 -r1.6
 --- LockStrategyFactory.java	17 Dec 2002 20:50:01 -0000	1.5
 +++ LockStrategyFactory.java	21 Dec 2002 16:12:49 -0000	1.6
 @@ -54,7 +54,6 @@
  * <http://www.apache.org/>.
  */
  
 -//#ifdef JDK13
  import org.apache.ojb.broker.PersistenceBrokerException;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.ClassDescriptor;
  import org.apache.ojb.broker.metadata.IsolationLevels;
 
 
 
 1.96   +15 -3   jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm/PersistenceBrokerImpl.java
 
 Index: PersistenceBrokerImpl.java
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/jakarta-ojb/src/java/org/apache/ojb/broker/singlevm/PersistenceBrokerImpl.java,v
 retrieving revision 1.95
 retrieving revision 1.96
 diff -u -r1.95 -r1.96
 --- PersistenceBrokerImpl.java	20 Dec 2002 20:37:38 -0000	1.95
 +++ PersistenceBrokerImpl.java	21 Dec 2002 16:12:49 -0000	1.96
 @@ -55,7 +55,6 @@
  */
  
  import java.lang.reflect.Array;
 -import java.lang.reflect.Proxy;
  import java.sql.Connection;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Collection;
 @@ -77,7 +76,17 @@
  import org.apache.ojb.broker.TransactionInProgressException;
  import org.apache.ojb.broker.TransactionNotInProgressException;
  import org.apache.ojb.broker.VirtualProxy;
 -import org.apache.ojb.broker.accesslayer.*;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.ChainingIterator;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.CollectionProxy;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.ConnectionManager;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.ConnectionManagerIF;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.JdbcAccess;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.LookupException;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.OJBIterator;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.PkEnumeration;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.ResultSetAndStatement;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.StatementManager;
 +import org.apache.ojb.broker.accesslayer.StatementManagerIF;
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.sql.SqlGenerator;
  import org.apache.ojb.broker.accesslayer.sql.SqlGeneratorFactory;
  import org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCache;
 @@ -118,6 +127,9 @@
  import org.apache.ojb.broker.util.sequence.SequenceManager;
  import org.apache.ojb.broker.util.sequence.SequenceManagerException;
  import org.apache.ojb.broker.util.sequence.SequenceManagerFactory;
 +
 +//#ifdef JDK13
 +import java.lang.reflect.Proxy;
  //#else
  /*
  import com.develop.java.lang.reflect.Proxy;
 
 
 

Mime
View raw message