Postbus 2287
1000 CG Amsterdam
Telefoon 0900 8844
Fax 020 5594466


  • .
Amsterdam-Amstelland

Hi folks,

I wondered if there is a tool available to quickly compare datamodels using ddlutils.

Ofcoarse I could always xml compare ddlutils based ddl extracts. But I am looking for something more userfriendly. I plan to extend my webapp with the ability to check the database against the datamodel that was used to develop the application. This functionality is needed because the database is not owned by the application.

Any ideas or references for me to have a look at ?

Kind regards,

Minto van der Sluis


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico´s met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.