db-ddlutils-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <Minto.van.der.Sl...@amsterdam.politie.nl>
Subject RE: Reading exported schema fails
Date Tue, 09 May 2006 06:18:47 GMT


Hi Tom,

Unfortunately I can not send you the file :(
It contains the database schema which is classified
information. However, I included a file where I 
stripped the actual schema.

My editor is notepad++ (http://notepad-plus.sourceforge.net/)

Regards,

Minto


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Thomas Dudziak [mailto:tomdzk@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 5 mei 2006 1:17
Aan: ddlutils-user@db.apache.org
Onderwerp: Re: Reading exported schema fails


On 5/3/06, Minto.van.der.Sluis@amsterdam.politie.nl

> The file was generated by DdlUtils. My Editor says the
> file is ANSI encoded. Saving the file with UTF-8 encoding
> results in the exact same error.

That's strange. What's your editor ? Could you send me the file ?

Tom


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft
kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiƫren of te verstrekken
aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen,
brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele
bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen
en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel
blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail
brengt zekere risicos met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van
dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen. 

Mime
View raw message