cxf-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Glen Mazza <gma...@talend.com>
Subject Re: Operation response in XML format
Date Mon, 09 Apr 2012 18:24:16 GMT
Merhaba.  For working with raw XML, I'd look at the Dispatch interface, 
links #32 and #52 here: 
http://www.jroller.com/gmazza/entry/blog_article_index.

Glen

On 04/06/2012 09:51 AM, Merve Özbey wrote:
>
> Hi,
>
> Using dynamic client I get operation response like this:
>
> Object[] result = client.invoke(bindingOperationInfo, inputObject);
>
> result[0]'s type is one of the generated classes.
>
> How can I get response in xml format?
>
> Thanks
>
> *Merve Özbey*
>
> Likya Bilgi Teknolojileri
>
> ve İletişim Hiz. Ltd. Şti.
>
> www.likyateknoloji.com <http://www.likyateknoloji.com/>
>
> Tel :    + 90 216 471 81 55
>
> Gsm : + 90 549 242 02 10
>
> Faks:  + 90 216 661 14 92
>
> --------------------------------------
>
> Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar gizlidir. Sadece 
> yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını 
> taşımaktadır. Size yanlışlıkla ulaşmışsa bu elektonik postanın 
> içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız 
> kesinlikle yasaktır. Lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden 
> siliniz. Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. Ltd. Şti. bu 
> mesajın içeriği ile ilgili olarak hiç bir hukuksal sorumluluğu kabul 
> etmez.
>
> This electronic mail and any files transmitted with it are intended 
> for the private use of  the persons named above. If you received this 
> message in error, forwarding, copying or use of any of the information 
> is strictly prohibited. Please immediately notify the sender and 
> delete it from your system. Likya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hiz. 
> Ltd. Şti. does not accept legal responsibility for the contents of 
> this message.
>
> --------------------------------------
>
> Description: likya_150dpi
>
> P
>
> Bu e-postayı yazdırmadan önce, çevreye olan sorumluluğunuzu tekrar 
> düşünün.
>
> Please consider your environmental responsibility before printing this 
> e-mail.
>


-- 
Glen Mazza
Talend Community Coders
coders.talend.com
blog: www.jroller.com/gmazza


Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message